• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

”Hatbrott”

Det hörs väl redan på ordet att det måste vara något allvarligt: ”hatbrott”.

Redan brott är ju allvarligt, här blir det fråga om brott som är extra allvarliga.


Allvaret understryks av att BRÅ sedan år 2005 ger ut en särskild publikation varje år, över anmälda hatbrott.

Det visar sig att hatbrotten har ökat dramatiskt.

Läs mer