• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bidragsdjungel

Som tidigare konstaterat är det inte lätt att orientera sig i bidragsdjungeln och få fram jämförelser mellan å ena sidan människor som arbetat många år i Sverige, å andra sidan utlänningar som just kommit hit.

Några jämförelser har jag ändå fått fram genom texterna ”Äldreförsörjningsstödet”, ”Pensionsjämförelser” respektive ”Rättvisa?”.

Andra bloggare  har nu också haft texter i frågan.

En insändare i Fria Nyheter tar sin utgångspunkt i svenskar som förlorat sin sjukpenning. En utförsäkrad som inte är med i a-kassan får 4.906 kr per månad. Räknar vi med en skatt på 30% blir det 3.435 kr kvar att leva på.

Insändaren jämför med Leksand kommuns introduktionsersättning för nyanlända ”flyktingar”, som ligger på 7.200 kr. Skattefritt. Vilket ger detta diagram:


Stellan Bojerud tar sin utgångspunkt i en person som tidigare invandrat till Sverige men som är svensk medborgare och har arbetat här i 25 år, f.ö. nu invalidiserad. Sjukersättning 4.185 kr, vilket efter skatt blir 2.930 kr. Vilket kan ge detta diagram:


Bojerud jämför dock inte med introduktionsersättningen i Leksand, utan den i Sollentuna – som är väsentligt högre. 8.760 kr. Skattefritt. Vilket ger detta diagram:


Men hur är det med dessa 8.760 kronor – ska de räcka till att betala en hyra?

I så fall kan det bli riktigare att jämföra detta belopp med vad den arbetskraftsinvandrade får med bostadstillägg. Detta uppgick till 4.034 kr, vilket ger beloppet 6.954 kr.

Fortfarande mindre än vad den nyanlände ”flyktingen” får!

Läs även om hur den ekonomiska situationen kan bli för frånskilda pappor i Sverige, på bloggen Medborgarperspektiv.