• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Kriminaliserad opposition

Vägarna är många att strypa yttrandefriheten. Yrkesförbud och AFA-attacker är två vägar.

Ytterligare en väg är åtal, eller hot om åtal. Sverige har idag lagar som kan göra det straffbart att kritisera den förda invandringspolitiken.

1.

På ett parallellspår kan massmedia gå fram, genom att på en gång agera åklagare, domare och verkställare av straff.

Detta fick författarna till boken ”Invandring – sammanbrott eller utveckling?” – Ingrid Björkman, Jan Elfverson och Åke Wedin – erfara våren 1996. De hängdes då ut i Expressen med ”förbrytarporträtt” och skandalrubriker över ett helt uppslag: ”Främlingshatets nya ansikten”. I vanliga brottmål får ju en anklagad tillfälle att försvara sig, så blev här inte fallet.


Läs mer