• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Värdelös television

uttalandet

Värdelös TV.   VTV.   Vi blir nog alltfler som uppfattar SVT så.

Ett färskt exempel är en officiell deklaration från redaktionen för Aktuellt om hur verkligheten ska anses vara beskaffad. Det skedde samma vecka som den nya SVT-chefen Jan Helin instämt i Peter Wolodarskis kritik mot att låta Vavra Suk från Nya Tider komma till tals i en sändning.

Vad som omedelbart triggade deklarationen var en formulering från SD:s Mattias Karlsson, om att många unga män från MENA-länder som nu kommer till Sverige är ”potentiella sexualförbrytare”.

Så här förklarade sedan redaktionen, genom Nike Nylander:

”uttalandet utgör en generalisering…”

”det strider mot principen om alla människors lika värde.”

”vill Aktuellt understryka att redaktionen till fullo tar avstånd…”

Karlsson-uttalandet löd mer exakt: ”ni släppte in tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister”.

I någon objektiv och odiskutabel bemärkelse utgjorde detta ingen generalisering. Men man kan välja att tolka det så, och det är vad Aktuelltredaktionen här gjorde.

Uttalandet säger därmed mer om denna redaktion, än om verkligheten.

Nyckelordet i MK-uttalandet var ”potentiell”. Det behöver inte betyda mer än att många inom denna grupp riskerar att visa sig vara sexualförbrytare – inte nödvändigtvis alla, eller ens de flesta.

Ska uttalandet ha någon innebörd överhuvudtaget måste det rimligen å andra sidan avse att här finns en överrepresentation.

Kan inte detta kontrolleras mot verkligheten? 

Låter sig inte det verifieras eller falsifieras?

– Redan det faktum att en så stor andel av de asylanter som kommer till Sverige utgörs av unga män kan ge grund för farhågor.

– Det faktum att de kommer från främmande kulturer och så många börjar sin tillvaro i Sverige med att ljuga sig fram kan ge grund för stärkta farhågor.

– Går man dessutom till redan gjorda erfarenheter  blir bilden än tydligare. Rikspolischefens tafsa-armband visade sig helt verkningslöst…

avga


Vad kan då Aktuelltredaktionens uttalande säga om denna redaktion?

Jag kan tänka mig några moment, där det ena inte utesluter det andra, utan att det snarare går in i vartannat.

•  tittare kan missuppfatta innebörden av MK-uttalandet, till att vara helt kategoriskt

•  uttalandet låter obehagligt, då det andas en kritisk hållning till aktuella asylanter

•  en sådan hållning kan leda till ökat motstånd mot den stora probleminvandringen.

potentiell

Aktuelltredaktionens Pravda-uttalande väcker åter frågan om SVT:s uppdrag och syfte. Jag ser två variabler att förhålla sig till:

Sant – osant respektive svenskars intressen – utlänningars intressen.

Det skulle kunna ge denna fyrfältstabell:

4falt

I vilken ruta hamnar då SVT?

Det borde vara konsekvent i den vita rutan, tycker jag.

I praktiken hamnar man till stor del i den svarta rutan.

Är det sant att alla människor är lika mycket värda?

Är de – i så fall – också likadana?

Sanningen är ju att vi är olika inte bara i utseende, utan också i tänkande, värderingar och kultur. Därmed även i lojaliteter och beteenden.

Något som kunnat avläsas i Brå-undersökningar som jämför brottslighet bland olika etniska grupper – skillnaderna är påtagliga. Generellt har kunnat konstateras att problemen – bidragsberoende, brottslighet, trafikolyckor, sjukdomar – är störst bland utlänningar från Afrika och västra Asien.

Detta tillhör vad SVT och andra massmedia  Sverige länge försökt mörka kring.  Varför?  Jag menar att det vittnar om lojaliteter mot andra än oss svenskar!

Vad en sådan desinformation medverkat till är en politik med nu känt resultat. Kolla bara denna film från USA:

Aktuellt-uttalandet kommer samma vecka som SVT-chefen Jan Helin surrat om att ett villkor för att få deltaga i en SVT-debatt är att man ansluter sig till det felöversatta mantrat ”alla människors lika värde”.

På det engelska originalet användes ordet ”dignity”, vilket betyder värdighet.

Felöversättnigen inbjuder till en mer långtgående tolkning av ”mänskliga rättigheter” – från frihet från förtryck till en rätt att bli försörjd (dvs krav som förutsätter skyldigheter för andra människor).


Framförallt kan här konstateras ett hyckleri.

Om vi svenska verkligen anses lika mycket värda som utlänningar, skulle man då inte tillmäta det större betydelse hur den förda politiken resulterat i eskalerande övergrepp mot svenska kvinnor? Det behöver då inte begränsa sig till sexuella ofredanden eller fullbordade våldtäkter – senaste nytt är oprovocerade misshandlar, för nöjes skull.

En situation som utöver verkställda övergrepp leder till otrygghet, med en växande rädsla för kvinnor att röra sig på offentliga platser. Om detta nöjesmisshandlande har tidningen Nya Tider nyligen skrivit.

nyt


Vilket leder över till pk-reaktionen mot att Nya Tider fått medverka på Bokmässan och att dess redaktör fått framträda i SVT. I det sammanhanget har invektiven haglat, med de vanliga istofobitiska anklagelserna (”högerextremism”, ”nazism”, osv).

Här finns menar jag, nutidshistoriska erfarenheter som bör stämma till eftertanke. När Pinochet och militärjuntan i Chile torterade människor var det efter att först ha stämplat offren som ”extremister”. När USA efter nineeleven 2001 invaderat olika länder är det bara ”terrorister” man har slaktat.

Förtryckare har alltid haft stämplingar som en vapen i sin arsenal. Ska människor förföljas underlättar det att först ha avhumaniserat dem.

chile


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2016/06/10/skamlosa-svt/

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2016/10/public-service-skall-inte-bestamma-vad.html

http://genusdebatten.se/jan-helin-swesocs-svarta-ryttare/#haveriet

https://morklaggning.wordpress.com/2016/10/04/om-spraket-som-medel-i-den-psykologiska-krigforingen/

18 svar

 1. Mycket bra skrivet som vanligt. Exemplariskt att ha den där kvadraten med fyra fält. Mycket illustrativt. Det ska gynna svenskar och det ska eftersträva sanningen. Men som du skriver så hamnar man alltid i svart ruta, den som missgynnar svenskar och som dessutom alltid är propaganda.

  En mur måste tas ner bit för bit. Var har ingen kanon att tillgå. Därför är varje ansträngning, hur liten den än är ett skott i muren, Varje artikel, varje förfluget ord om hur illa det är i Sverige idag till vänner och bekanta och varje ansträngning från var och en att varje dag peppra muren med hål, kommer till slut göra att det blir ett hål i den.

  Vi behöver inte få hela muren på fall. Det räcker med att den bryter på ett ställe. Då kommer floden att fina vägar ut och sedan kan vi tillsammans riva alla delar som ännu står kvar.

  Stort tack för din, outtröttliga kamp för svenska folket.

 2. Har någon gång sett att is är svårt skjuta hål i, så vi får väl omge oss med en ismur.

 3. Filmen fungerar inte varken här eller på youtube..förmodligen någon som håller på och censurerar lite så där på måndagskvällen…bra text Jan.

 4. Idag kan vi läsa att Dr Thomas Jackson ska demonstrera den 12:november trots att han inte är nationalsocialist. Tänker själv åka upp om jag hittar nån att åka med. Kommer du också till Stockholm, Jan?

 5. Alla människor är inte lika mycket värda. Alla kulturer är inte lika mycket värda. Alla människor har dock något som kallas för värdighet. Det är dock något helt annat än värde. Att ha värde och värdighet är två helt olika saker och det vet de flesta utan att konsultera ordlistor eller synonymordböcker. Att utgå från att alla människor föds med värdighet och rättigheter är enkelt. Men när man påstår att alla människor är ”lika i värde och rättigheter” uppstår förvirring.
  Denna förvirring yttrar sig på så vis att många svenskar tror att alla människor i hela världen har lika stor rätt till landet Sverige, som vi har som är födda här. Alla människor i hela världen har lika stor rätt till vår välfärd, inte bara vi som har jobbat ihop den och möjliggjort den via den höga skatt vi betalar. Alla människor i hela världen har rätt att föra hit kvinnoförtryck i form av burkor och hedersmord, vi får inte förhindra dem att bygga moskéer vars böneutrop ska påminna oss alla om att vi vantrogna inte förtjänar att leva och vi får inte ens uttrycka hur dåligt vi tycker det är – utan att riskera åtal för hets mot folkgrupp.
  Så hur började den propaganda som nu verkar ha hjärntvättat stora delar av befolkningen till att hävda att alla människor är lika värda? Det hela kommer faktiskt från en felöversättning (som Jan skrev om i texten här ovan) av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ursprungstexten skrevs på franska och lyder: ”Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils son doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.”
  Den engelska versionen lyder: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood.”
  Franska dignité och engelska dignity betyder värdighet. Men den svenska översättningen blev såhär: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”
  Slår man upp orden värde och värdighet i synonymordboken hittar man:
  Värde: 1. pris, belopp; betydenhet, förtjänst, betydelse, vikt, kaliber, dignitet, halt, beskaffenhet, bonitet; nytta, gagn, utbyte.
  2. tal, siffra.
  Värdighet: 1. självaktning, stolthet; pondus, takt, stil, nobless, grandezza.
  2. rang, titel, ställning.
  Utlänningar som våldför sig på svenska kvinnor har inget värde och ingen värdighet.

 6. Det är ju länge sedan vi hade tillit till SVT, om någonsin. SVT:s nyhets-program, debatter och Agenda har i princip blivit agendapolicy, alltså som DN. Vi matas ju ständigt med propaganda och indoktrinering. Det är sorgligt när Sverige inte kan ha en oberoende, objektiv statstelevision.

 7. Aktuelltredaktionen skall inte tycka någonting. De skall endast vidarebefordra vad den ene eller den andre tycker. Detta, är deras uppdrag som vi betalar för.

  • Public Service är en dålig uppfinning som är totalt omöjlig i grunden. Ingen kan vara objektiv när man ska beskriva omvärlden. Det är en mycket farlig uppfinning när man sätter så mycket makt i händerna på staten. Staten ska ägna sig åt att skydda våra gränser, skydda individer mot varandra, och sköta penningutgiving. Staten kan även driva marknadsmässiga företag. Men den ska inte vara en agendasättande propagandamaskin (möjligen kan den säga några bussiga saker om kungen och hans familj), det är individuella partiers sak att sköta enskilt. Idag sitter Staten och partierna i knät på bankerna (iom att dom producerar pengarna genom krediter med ränta), därför låter det så enhetligt överallt.

   Se dessa sex filmer:

   http://blueshift.nu/fiscus/

 8. Man kan fundera på varför denna judiske filmskapare väljer att göra denna film om Sveriges situation…när resten av judenheten gör sitt bästa för att dölja kriminaliteten som multikulti fört med sig. Gör han denna film för att det börjar bli FÖR varmt under fötterna på judarna i världen..?? Gör han filmen för att blanda bort korten..? Eller för att få vanliga människor att tro att judar generellt är emot vad som händer i Europa och hela västvärlden när all fakta tyder på det motsatta…??

  • Relevanta och viktiga frågor!!

  • Det här gör han för att demonisera muslimer precis som dom gjorde med dom falska attentat som muslimska”ISIS soldater” utförde; 9/11,London, Boston, Paris, Bryssel, Nice, München med flera. Det här är en sionist judisk agenda för att sprida kaos, hat och hetsa grupper mot varandra. Det dom håller på med är psykologisk krigföring.
   Jag ser vad dom håller på med, jag går inte på det. Jag har bara en fråga. Hur ska vi få stopp på dem?

 9. Syftet med Bonniermedias skriverier är just att skapa motsättningar mellan invandrare och svenskar. Företrädesvis inympas motsättningar i unga människor som är lätta att indoktrinera. Muslimska unga män hjärntvättas till att hata västerländsk kultur genom att den är dekadent, frigjord och feministisk. I den kristna världen gör man allt för att förstärka just dessa egenskaper med fri sexualitet, feminism, HBTQ, genus”vetenskap”, räntor på lån och sekularism.

  Svenskar skall tvingas på dessa konstlade kulturyttringar som egentligen inte hör hemma här. Muslimer tränas via sina religiösa ledare att studera Koranen ur ett rakt motsatt perspektiv. Media rapporterar beredvilligt om alla övergrepp med mörkar medvetet en hel del så att vi blir än mer intresserade och fokuserade på det som media försöker dölja. Vi har SD som kontrollerad opposition som inget annat gör än att påpeka alla de fel och brister som muslimer har och de övergrepp de begår. Svenska Kyrkan deltar med liv och lust genom sitt agerande som ger ytterligare bränsle på elden.

  Dessa konflikter skulle inte behöva uppstå om vi svenskar och muslimer förstod att här finns en tredje kraft som försöker så split mellan oss. Vi ser samma saker hända i den muslimska världen där västmakterna med alla medel sår split mellan å ena sidan Sunni och Shiamuslimer. allt för att destabilisera och försvaga folken och deras möjligheter till att försvara sig mot angrepp.

  Att förstärka skillnaderna mellan etniska grupper och samtidigt ge näring åt konflikten genom att vårt etablissemang ensidigt favoriserar utlänningar på vår bekostnad. Självklart skapar det en misstro och ilska mot dessa människor.

  Rent historiskt har Västmakterna använt brutala metoder för att tvinga sig till att bedriva handel på sina egna villkor. Handeln med Östasien på 1600 och 1700 talen utmynnade i opiumkrigen i Kina under 1800 talen. För att tvinga kineserna på knä startade det Brittiska Ostindiska kompaniet en opiumexport till Kina långt före de två krigen. Odlingarna hade man i Indien som man sålde för att få tillgång till Kinas porslin, te och silke. Väst hade inget att sälja som kineserna var intresserade av utom silver. Silvervärdet i öster var dessutom betydligt högre i Kina än i Europa varför handeln blev dyr. Att förbilliga det hela försågs Kina med opium för att på det viset bryta ner motståndet till handeln.

  Idag kan vi se samma saker hända. När USA:s inblandning i Afghanistan ökade så ökade opiumodlingarna till max. När så Talibanerna tog kontroll över landet minskade odlingarna markant till i princip noll. När USA åter tog kontroll över stora delar av landet ökade produktionen åter. Så knarkhandeln är således sanktionerad av USA och det används för att droga ner så stor del av befolkningen som möjligt. Framförallt de grupper som har svårt att få arbete och som man anser vara socialt utslagna från början. Syftet är att de ska hålla sig lugna och inte ställa till problem för makten.

  Demokratin som vi känner den i väst är en konstruktion ämnad till att vara en chimär. Bakom denna flotta fasad döljer sig en enda makt som styr med järnhand över vad som politikerna kan och får besluta. Detta system fungerar inte i en diktatur. Under alla de tusentals år som Kina har haft en kejsare som styrd över landet. I början bestod dagens Kina av många kejsardömen. Landet har utvecklats under 6-7000 år till vad det är idag.

  För att kejsaren skulle kunna sitta kvar fordrades att samhället ordnades så att folket hade bra levnadsvillkor. Annars skulle inte samhället kunna växa och ha möjligheter att försvara sig vid eventuella angrepp. Och……..

  Nu märker jag att jag kommit för långt ifrån ämnet. Att utveckla olika samhällssystem får bli någon annan gång.

 10. […] människors lika värde”, vilket jag tidigare varit inne på, men idag läser jag att Jan Milld i sin artikel som heter ”Värdelös television” nu tar upp hypotesen om att hela massinvandrings-katastrofen kan vara en felöversättning av […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: