• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Demokrati under attack

 goda

Om man själv anser sig ha rätt inom politiken, om man tycker sig företräda Det Goda och moraliskt mest högtstående – har man då anledning att låta meningsmotståndare komma till tals inom politiken?

Problemet är att dessa meningsmotståndare kanske kan se det på samma sätt – men utgående från andra fakta, kanske också med andra intressen i botten?

En grundidé med demokratin är att alla håller sig till vissa spelregler, som i princip ger  möjlighet för alla att komma till tals. Det blir sedan upp till varje medborgare och väljare att bedöma vilken sida som står för det mest rätta, kloka  och förnuftiga.

De politiskt korrekta tror sig företräda demokrati. När de därför motarbetar meningsmotståndare – även med antidemokratiska metoder – slår de i själva verket ett slag för demokrati. Som de själva ser saken.

svdll

Den här tankevurpan manifesterades av kulturminister Lena Liljeroth, då hon uttalade sig mot statligt tidskriftsstöd åt Nationell Idag eller Nya Tider. Mångfald i opinionsbildningen skulle befrämjas genom att endast en åsiktsriktning fick komma till tals.

forstaledet

Tidigare, på 1990-talet, var Vänsterpartiet inne på samma tanketråd i sin skrift ”Vänstern i första ledet”. Där pläderades för att man skulle hindra meningsmotståndare från att kunna hålla möten med åhörare.

Det rekommenderas även att riva ned ”rasisternas” affischer.

nolltolerans

Detta har sedan förtydligats av partiets ungdomsförbund ”Ung Vänster” på en affisch om ”nolltolerans”. Nolltolerans mot de ”intoleranta”, får vi förmoda.

(Som f.ö. en höjdare inom Röda Korset nyligen var inne på, resulterande i en för tidig död för en RK-frivillig).

Mötessabotagen har främst skett genom organiserat oljud, för att omöjliggöra kommunikation. Som erfarenheten visat har även kyrkan vid flera tillfällen deltagit i detta, genom klockringningar då SvP:s Stefan Jacobsson talat. Samma erfarenhet har SD-företrädare tvingats göra.


hatasd

”Brottsrubriceringen” kan alltså lyda ”rasism”.

Tidigare kopplades detta främst till att någon gav uttryck för vissa värderingar, kanske också ställde krav på vissa politiska åtgärder. Nu har det s.a.s. skett en expansion av begreppet, så att det kan innefatta redan anförandet av vissa faktauppgifter. Oavsett hur relevanta de är och oavsett hur väl de stämmer kan de avfärdas som just ”rasism” eller ”främlingsfientlighet”. Detta kommer  t ex  fram vid kritiken mot den DN-annons som Arnstberg/Sandelin fick in för sin bok ”Invandring och mörkläggning”.


Etiketteringar kan alltså resultera i inskränkt yttrandefrihet, som nedrivna affischer eller saboterade möten.

sjalvforsvar

De kan även resultera i fysiska angrepp, som misshandel eller hembesök med vandalisering. ”Senaste nytt” på den fronten är att ”antifascism” alltid är ”självförsvar”.


Det stannar inte vid att s.a.s. ta lagen i egna händer. I arsenalen ingår även lagstiftning och domstolar, med möjligheter till åtal och domar. Redan att skriva ett mejl till sin kommunpolitiker (S) kan resultera i detta, som en boende i Bunkeflostrand fick erfara år 2002.

Ett färskare exempel av samma karaktär gäller mannen som på Facebook tyckte att en muslimsk gudstjänst lät som en åsna med magont. Också han är nu åtalad.

addp

Hit hör också gatukonstnären Dan Park och alla åtal och domar mot honom.

Det får mig att tänka på Axel Danielsson, socialdemokratisk politiker och tidningsman. I slutet av 1800-talet sattes han i fängelse för vad han skrivit, kritiskt mot kyrka och kungahus. Med Dan Park har vi åter fått en svensk som pga åsiktsyttringar hamnat i fängelse. En politisk fånge.

park

Visst är Park ofta starkt provocerande, men varför ska han inte få vara det? Tål inte vi svenskar så mycket yttrandefrihet utan att börja löpa amok och slå ned andra människor? Lagen Hets mot folkgrupp är både skadlig och onödig. Den bör därför avskaffas!

Inkonsekvensen är också uppenbar. Utställningen Ecce Homo tilläts, utan hänsyn till om många kristna där kunde känna sig kränkta. Ett grövre och helt färskt exempel är vad som framgår av denna bild – ett direkt hot om våld, framfört av feminister vid ett SDU-möte.

eccehot


Inom två veckor har vi riksdagsval.

Den mentalitet och de attityder som röjs genom beredvilligheten att riva ned valaffischer för SD inger onda aningar. Särskilt i kombination med det svenska valsystemet, med de möjligheter till valfusk som det öppnar för.

Kan vi verkligen lita på att valet går rätt till? Kommer röstsammanräkningen att ske på ett hederligt sätt? Finns inte en risk för att valsedlar för både Sverigedemokraterna och Svenskarnas Parti kasseras på oklara grunder, eller bara försvinner? Kanske räcker det med ett påstående om att i kuvertet låg mer än en valsedel?


Så här blir jämförelsen mellan Sverige och våra nordiska grannländer i antalet asylsökande hittills i år:

asylanter

Fler söker sig till Sverige än till Danmark, Norge och Finland sammantaget!

Går vi till andel röster på invandringskritiska partier vid det senaste riksdagsvalet i respektive land blir bilden dock den rakt omvända!

nordenval

Jag tror inte att detta kan förklaras med valfusk, det rör sig nog främst om att indoktrineringen i Sverige är så extremt långt gången. Inte desto mindre kan det samtidigt utgöra en signal till vaksamhet.

För det första ligger det ju en logik i att om man tycker det är OK att riva ned valaffischer, gömma valsedlar och hindra medborgare att få ta del av invandringskritiska budskap, då kanske steget inte upplevs så långt att även fiffla med rösträkningen. Jag hyser inte något generellt förtroende för 7-klöverns företrädare.

För det andra har vi i Sverige ett på flera sätt dåligt valsystem. Det är både tungrott, dyrt och öppnar möjligheter till valfusk. Istället för olika valsedlar för varje parti att lägga i kuvert borde vi ha alla kandiderande partier och dess kandidater på en enda valsedel, att vika ihop och lägga i urnan.

Så har man i t ex Danmark.


Dessutom borde blankröster räknas, så att om tillräckligt många väljare  blankröstar, då ger det en tom stol  riksdagen.


ringare

Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna förtjänar en stor eloge för sina insatser i valrörelsen. Med sitt agerande uppträder de båda till försvar för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!


Läs mer

Polisen och gatsten (Harold)

Vänsterns goda, fina hat (Arpi)

Glöm inte det goda, fina hatet (Neuding)

Det goda hatet (Birro)

Det goda hatet (Alfsson)

Det goda hatet från vänster (Boström)

Dan Park

Dan Park vitpixlar

Lagen om Hets mot folkgrupp

10 svar

 1. Hela Västvärlden är marinerad i NWO-diktaturen.
  De som har genomskådat systemet och kämpar emot det är blott en liten tuva på vägen.
  Att hoppas på;
  ”Liten tuva stjälper ett stort lass”!

  • Man kan ju försöka leva på hoppet som loppan? Att ”kämpa” med ord löser ingenting Sofia. Det krävs vapen! och offervilja ifall man inte vill leva som slav under andra folk. Hur ser det ut i Sverige numera? Vilka försörjer vilka i Sverige och blir föraktade och kränkta för det?
   / Etniskt helt svensk Finländare, född under krig

   • Om vår lilla grupp skulle försöka ändra systemet genom att beväpna oss – vem skulle vi skjuta på?
    NATO är Världshärskarnas våldsapparat och den starkaste på jorden.
    Nej, jag ser endast att en sammanhållen, fredlig och kompetent förändringsrörelse har en chans att skapa fred på jorden.

 2. Viktiga synpunkter! Håller med om det mesta utom att blankröster skall räknas. Det verkar vara som så att ingen princip, intresse eller rättighet klarar en kollision med mångkulturen. Inför den så får demokratiska principer, statsfinanser, normer för civiliserat uppträdande, vanligt sunt bondförnuft m.m. vika ner sig! Vad PK-etablissemanget omedvetet håller på med är att bevisa att demokrati och mångkultur är oförenliga. Ett fungerande samhälle måste bygga på en gemensam värdegrund. De som inte erkänner denna värdegrund i ord eller handling genererar konflikter som politiker, polis och lagstiftare måste hantera. I Sverige är det minsta motståndets lag som gäller d.v.s. appeasementpolitik. Man backar och backar tills det antingen är för sent att vända utvecklingen eller tills man är tvingad att ta till hårdhanskarna. Vad man i prakriken håller på med nu är att köpa sig tid med den naiva förhoppningen att saker och ting kommer att lösa sig i framtiden!

 3. Skönt. Har lagt min röst på SvP. Alla andra jag känner röstar SD men de är inte lika insatta i vem det är som ”drar i trådarna” bakom kulisserna. Vill stödja SvP för de behövs. Gör ett fantastiskt modigt arbete och talar klarspråk.

  • Efter att ha läst SvP:s Valtidning som skickades till 260.000 hem kommer jag att rösta på dem i Riksdagsvalet. Deras klarspråk och mod! anser jag att inget annat parti – inte ens SD – kan jämföras med.

 4. Ett vanligt trick från vänstern, som jag just sett är att packa valsedlarna så hårt i ett valsedelfack att ovanstående partis valsedlars partibeteckning döljs. I det fallet var det vänsterpartiets valsedlar som dolde SD’s. Är detta en slump eller en medveten strategi? Jag tror det senare. Påpekade detta för valmyndigheten, de sade iallafall att de skulle besöka nämnd röstmottagningsplats. Iförbigående, röstmottagarna 2stycken var sprungna ur de ”Nya Svenskarna”

 5. Det är vi etniska svenskar som numera blir förföljda och hånade som folkgrupp.
  Jag tänker på mig själv som inte VÅGAR tala om att jag röstar på SD.och bli dåligt bemött – åtminstone känner jag det så och då har något gått väldigt snett i mitt fädernesland.

  För några år sedan sprang jag runt i vallokalerna för att kolla att SD:s valsedlar låg kvar. På de flesta ställen jag besökte då låg de mycket riktigt i papperskorgar eller utanför lokalen.

 6. Den demokrati som regerar i västvärlden idag är en skendemokrati och har gradvis blivit det under de senaste 70-80 åren. Så man kan väl säga att attacken mot demokratin har varit pågående under ganska lång tid. Efter WWII accelererade attackerna, förvisso ganska långsamt, med bildandet av Bilderberggruppen i Holland 1954 som hade sin föregångare i Jekyllgruppen. Denna grupp bestod av de mest förmögna, framförallt bankirer och bankägare, och bildades 1886.

  Man köpte då denna ö Jekyll island belägen på USA:s östkust och omfattade ca 18 km2 stort landområde, 23 km2 inkluderat omgivande vatten. Där uppfördes ett exklusivt semesterhem för gräddan av gräddan som enligt sina stadgar fick bestå av max 100 personer. Winston Churchill sökte medlemskap där 1915 men ansågs inte tillräckligt solvent för att komma ifråga. Dessa personer hade ett mycket stort inflytande över USA:s ekonomi och politik under dess levnadstid. Klubben upplöstes 1942 och ön togs över av det allmänna, staden Brunswick i Georgia.

  På denna ö knåpades förslaget om Federal Reserv act ihop av den inre kretsen av Jekyll Island Club 1910 och förslaget lades fram till kongressen precis före jul 1913 av dåvarande presidenten Woodrow Wilson. Ett smart drag då många kongressledamöter då hade rest hem för julledigt, en kupp skulle man kunna säga. Under WWII 1942 lades alltså klubben ner pga ekonomiska svårigheter som den officiella förklaringen är.

  Efter WWII 1954 återuppstod denna klubb under ett nytt namn och att medlemsantalet inte fixerades vid precis 100 personer utan fick en mer flexibel medlemskår. Denna nya klubb/grupp bildades på ett litet hotell Hotel De Bilderberg i den Holländska byn Oosterbeck. Styrkommittén består av ca 30 personer med bl.a. Jacob Wallenberg från Sverige och tidigare har också Carl Bildt suttit med där.

  Denna organisation är den som bestämmer eller i vart fall ger order om åt vilket håll politiken ska hän. Eftersom medieägare, framstående vetenskapsmän, kulturpersonligheter och inte minst uppåtgående politiker som blir inbjudna till det årliga mötet för att där lära sig vem som är den riktiga uppdragsgivaren. Valboskapen dvs vi har inget att säga till om eftersom det inte spelar någon roll vilket parti vi röstar på för alla gör det Bilderbergarna sagt. Det enda som skiljer de olika partierna åt är namnen på röstsedlarna och lite oväsentligheter som inte hör till de större politiska frågorna.

  I sanning att demokratin är under attack, framförallt när folket börjar protestera och förstå vad som pågår så reagerar man snabbt. Med attacker mot manifestationer av oliktänkare. Journalister som attackerar vanligt folk i hemmen för att statuera exempel och skrämma till tystnad. Och användandet av odemokratiska medel för att försvara demokratin, bara det visar vilken diktatur vi egentligen lever i.

  Lite länkar som fördjupning:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jekyll_Island
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jekyll_Island_Club
  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Federal_Reserve_System
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen
  http://www.bilderbergmeetings.org/index.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: