• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Signalrösta!

1.signalen

Inför riksdagsvalet 2002 gick Blågula frågor ut med följande deklaration:

”Demokratiska grundprinciper är nu hotade i Sverige.

Varje kritik av massinvandringen stämplas som ’främlingsfientlighet’ och ’högerextremism’. Kritiker anses odemokratiska och därför utan rätt att deltaga i ett offentligt politiskt samtal. Svart-vit-målningen gör samtidigt människor fredlösa, det öppnar vägen för yrkesförbud och attentat. Just detta är vad som drabbat aktiva inom Sverigedemokraterna – den organisation som mer än någon annan utsatts för hets från riksdagspartierna och massmedia.

Vårt land har fått ett klimat av antiintellektualism, intolerans och rädsla, där människor inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det har uppstått en klyfta mellan å ena sidan den verklighet som människor dagligen erfar, å andra sidan de tankar och känslor som de tillåts hysa.

Detta är bakgrunden till att Blågula Frågor inför årets riksdagsval beslutat driva en kampanj Sänd en signal till makthavarna – rösta på Sverigedemokraterna!’

En röst på SD är det verkningsfullaste sättet att ge uttryck för en protest mot vad som sker med vårt land. Det talar om för nuvarande riksdagspartier att de måste ändra hållning.

Med andra ord. Även den som inte i alla delar är överens med Sverigedemokraterna, även den som inte direkt ser partiet som ett regeringsalternativ, bör kunna ge SD sin röst – för att uttrycka en protest.

Protestens riktning blir i detta fall tydlig, budskapet till riksdagspartier och massmedia blir:

• Respektera demokratiska principer, försvara yttrandefriheten!

• Tag ert ansvar för vårt land och vårt folk!

• Öppna upp för ett  medborgerligt samtal om Sveriges framtid!


Kan denna deklaration ha relevans även tolv år senare, inför riksdagsvalet 2014?

Vad kan en signalröstning betyda i de nu förestående valen?

2.soffan

• Bort kan till att börja med räknas soffan, dvs att stanna hemma, att alls inte ta sig till en vallokal.

3.blanksedel

• Bort kan också räknas blankröstning, som kan bli bara en svag protest, då det inte kan ge någon tom plats i riksdagen.

4.sjuklovern

• Bort kan vidare räknas att rösta på någon del av 7-klövern, där alla är överens om fortsatt massinvandring till Sverige.

5.sd

Vilket leder över till frågan om vad Sverigedemokraterna idag representerar.

Som envar kan konstatera fortsätter massmedia att demonisera SD.

• För vanliga väljare kan det ge intryck av att partiet är långt mycket mer radikalt i invandringsfrågan än vad som i verkligheten är fallet.

• För andra partier kan det samtidigt skapa en beröringsskräck, så att man dels måste undvika varje samverkan med SD, dels måste akta sig noga för driva några krav som på något sätt liknar vad SD för fram.


Kenneth Sandberg i Nya Tider nr 37/14:

”… eftersom partiets väljarstöd inte under överskådlig tid kan ge egen majoritet borde strategin vara att förmå partierna i sjuklövern att successivt modifiera sin invandringspolitik. Med Åkessons nuvarande halvliberala rumsrenhet-linje finns emellertid inget utrymme för andra partier att flytta sina positioner. De hamnar då så nära SD att PK-media och mångkulturförespråkarna genast skulle kasta sig över dem för att mota Olle i grind. 

I likhet med vad som hände 1997 med Moderaternas försöksballong Land för hoppfulla.”


Ur ledare i NyT, nr 36/14:

”I Europa har flera fosterländska partier lyckats påverka det politiska klimatet… Front National har till exempel lyckats vrida hela det politiska spektrumet åt sitt håll. Etablissemangspartierna ser vartåt vinden blåser och försöker stjäla vissa av Frontens frågor. Då passar Fronten på att ta ett steg till och komma med ett ännu radikalare förslag. På så sätt driver man hela tiden de andra partierna i sin riktning.

Sverigedemokraternas strategi omöjliggör detta. Genom att medvetet lägga sig så nära intill riksdagspartierna lämnar man inget utrymme för en glidning åt SD:s håll. Ett exempel såg vi i SVT:s enkät om invandringspolitiken den 2 maj. Där hamnade Socialdemokraterna flera gånger nära Sverigedemokraternas svar. Efter kritik backade S och ändrade sina svar på tre av de sex frågorna. SD låg för nära.”


Jan Tullberg är inne på samma tankegång i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”


6.sdkloss

Med andra ord:

i praktiken riskerar SD att fungera som en POLITISK STOPPKLOSS.

Detta sker genom en kombination av två moment:

A. Demoniseringen av partiet

B. Partiets mjuka linje, både i sina krav och i sin argumentering.

A. 

Demoniseringen kan SD inte göra mycket åt, även om man emellanåt försöker, på ett närmast desperat sätt. Som i denna valfilm, där ”rasism” lyfts upp som varande ett stort problem i Sverige (varvid kan förutsättas att man bara talar om svenskar som förövare, invandrare som offer – inte det omvända).

Sina motståndare kommer Sverigedemokraterna inte att kunna bli till lags med mindre än att man helt överger alla relevanta krav i invandringspolitiken, om ens då.

Genom självutplåning kan SD inte vinna någon respekt – vare sig bland motståndare eller anhängare, värda att ha som anhängare.

B. 

En ansats till tydlig och kärv linje kring invandringen gjordes ju med det av SD:s riksårsmöte 2005 antagna 33-punktsmanifestet, men detta har sedan inte lyfts fram eller utvecklats.

7.svland


Åtminstone två moment borde vara grundläggande för Sverigedemokraterna att lyfta fram och vara tydlig med:

1. Partiets åtagande ska gälla svenskars väl, inte utlänningars. Sverige är svenskarnas land.

2. En skillnad må göras mellan probleminvandring och annan invandring. Det finns ingen anledning att vara negativ till invandring i allmänhet, däremot ska det vara tvärstopp för den invandring som skadar Sverige.

8.stopp


Den övergripande fråga som SD måste ställa sig är vad som är det primära målet för partiet:

I. ÄR DET ATT  vinna framgångar, avläsbart i att man

–  får ett stort antal röster och vinner många mandat?

–  släpps in i stugvärmen och blir accepterade som ”rumsrena” av etablissemanget?

II. ÄR DET ATT  få genomslag för en bra politik och kan positivt påverka den svenska verkligheten?

I det senare fallet blir det önskvärt för Sverigedemokraterna att ha ett tryck på sig inte bara från 7-klövern och massmedia, utan också från andra hållet. Dvs att det utöver SD i Sveriges politiska liv skulle existera ytterligare ett parti som är invandringskritiskt och därtill snäppet mer radikalt än Sverigedemokraterna.

Detta skulle kunna ge större manöverutrymme för SD och göra att partiet skulle framstå just så modererat som det faktiskt är.

Det upplägget har vi ju tidigare haft under många decennier i Sveriges riksdag, med lilla SKP/VPK som komplement till stora SAP.

Jag tänker även på min egen erfarenhet vid en debatt i SVT:s ”Mosaik” 1997, där jag var ensam mot ett antal pk-iter. Intensivt kunde jag då uppleva dilemmat i att tvingas s.a.s. välja profil i argumenteringen. Vilken lättnad kunde det inte ha varit med ytterligare en debattör på min sida och där en av oss kunde axla en vassare roll, den andra en mjukare.

10.svp

Konkret betyder detta att Sverigedemokraterna nu har all anledning att välkomna om också Svenskarnas Parti kan göra sig gällande i den svenska invandringsdebatten.

Tyvärr har SD istället intagit en motsatt hållning.

Jimmie Åkesson har på ett kategoriskt sätt tagit avstånd från SvP – så långt att han hyllat mötessabotage, då dessa riktar sig mot SvP-manifestationer.

Ett annat ställningstagande har gjorts av sverigedemokrater i Dalarna, då de tillsammans med andra partiföreträdare i Falu kommun ifrågasatt mötestillstånd för Svenskarnas Parti.

Så vad blir slutsatsen av dessa fakta och resonemang kring Sverigedemokraterna?

Nog kan det alltjämt duga för att ”signalrösta” på.  Jämfört med 7-klövern står SD alltjämt för en annan viljeinriktning i invandringspolitiken.


11.svp

För min egen del kommer dock riksdagsrösten att gå till Svenskarnas Parti – också där som en ”signalröst”.

•  Med den röstningen ger jag uttryck för i vilken riktning jag vill att svensk invandringspolitik ska förändras.

•  Det blir samtidigt en signal som riktar sig mot SD:s överdrivna anpasslighet.

•  Det blir också ett sätt att uttrycka uppskattning för det självuppoffrande arbete som bedrivits av Stefan Jacobsson och många andra SvP:are. I praktisk handling intar de en tätposition i kampen för att försvara demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!

Länge har mina främsta invändningar mot SvP varit dess koppling till galenskaper i Ukraina, men nu har man ju distanserat sig från både det extremistiska Svobodapartiet (som är lierade med USA:s Carl Bildt) och den där äventyraren Mikael Skilt.

Enligt besked som jag nyligen fått här på bloggen motsätter sig SvP dessutom sanktioner mot Ryssland såväl som svenskt medlemskap i NATO.

För mig är det viktiga besked.

12.fiskstim


PS

Rätta mig om jag har fel, men som jag uppfattat saken har

a) Jimmie Åkesson deklarerat att man är ”rasist” om man föreställer sig att det finns mänskliga raser

b) Mattias Karlsson deklarerat att alla ”rasister” bör lämna Sverigdemokraterna


Läs mer

Hög invandring även med SD:s politik

TREDJE PARTIET

Kamikaze

Sänd en signal!

Signalera för dialog!

Land för hoppfulla

Gilla läget!

Paradigmskifte?

Om 33-punktsmanifestet

SD-valfilm

Svensk ungdom frågor till far:

BJUV och POLIS

bop

Kvällens film heter ”BJUV och POLIS” och ämnet blir SD, invandring och svensk polis.

Den granskar ett SVT-program med komikern Anders Jansson, ”Anders tar parti”, där han besöker den skånska kommunen Bjuv för att granska Sverigedemokraterna.

Vad som provocerade mig till att göra ”BJUV och POLIS” var Janssons aningslöshet kring innebörden av att placera asylantboende på olika orter i Sverige. Han har uppenbarligen inte en susning om hur det kan påverka miljön för de boende!

Till stöd för att driva sin tes om hur problemfritt det är med asylanter på orten tog Jansson polisen i Bjuv.  Det aktualiserar en annan fråga: hur tillförlitliga är numera uppgifter från svenska polismyndigheter?

Det är inte ägnat att inge förtroende, då de är så pk-byxis, att de inte längre vågar ange utseende på personer som ska efterlysas, av rädsla för att därigenom ge upphov till främlingsfientlighet!

Exemplen är många nu, på hur svenska (?) massmedia håller vår polismakt i strypkoppel.

poliskoppel

Nya Tider har dessutom nyligen haft ett helt uppslag kring detta, ”LERBÄCK – idyllen som försvann”.

Värt att här påminna om är också Eva Bergqvists skrift ”Granne med SIV” – redan 1990 fanns detta problem, för dem som hade oturen att bo där en flyktingförläggning kom till.


 

PS

brunne

 

 

 

Demokrati under attack

 goda

Om man själv anser sig ha rätt inom politiken, om man tycker sig företräda Det Goda och moraliskt mest högtstående – har man då anledning att låta meningsmotståndare komma till tals inom politiken?

Problemet är att dessa meningsmotståndare kanske kan se det på samma sätt – men utgående från andra fakta, kanske också med andra intressen i botten?

En grundidé med demokratin är att alla håller sig till vissa spelregler, som i princip ger  möjlighet för alla att komma till tals. Det blir sedan upp till varje medborgare och väljare att bedöma vilken sida som står för det mest rätta, kloka  och förnuftiga.

De politiskt korrekta tror sig företräda demokrati. När de därför motarbetar meningsmotståndare – även med antidemokratiska metoder – slår de i själva verket ett slag för demokrati. Som de själva ser saken.

svdll

Den här tankevurpan manifesterades av kulturminister Lena Liljeroth, då hon uttalade sig mot statligt tidskriftsstöd åt Nationell Idag eller Nya Tider. Mångfald i opinionsbildningen skulle befrämjas genom att endast en åsiktsriktning fick komma till tals.

forstaledet

Tidigare, på 1990-talet, var Vänsterpartiet inne på samma tanketråd i sin skrift ”Vänstern i första ledet”. Där pläderades för att man skulle hindra meningsmotståndare från att kunna hålla möten med åhörare.

Det rekommenderas även att riva ned ”rasisternas” affischer.

nolltolerans

Detta har sedan förtydligats av partiets ungdomsförbund ”Ung Vänster” på en affisch om ”nolltolerans”. Nolltolerans mot de ”intoleranta”, får vi förmoda.

(Som f.ö. en höjdare inom Röda Korset nyligen var inne på, resulterande i en för tidig död för en RK-frivillig).

Mötessabotagen har främst skett genom organiserat oljud, för att omöjliggöra kommunikation. Som erfarenheten visat har även kyrkan vid flera tillfällen deltagit i detta, genom klockringningar då SvP:s Stefan Jacobsson talat. Samma erfarenhet har SD-företrädare tvingats göra.


hatasd

”Brottsrubriceringen” kan alltså lyda ”rasism”.

Tidigare kopplades detta främst till att någon gav uttryck för vissa värderingar, kanske också ställde krav på vissa politiska åtgärder. Nu har det s.a.s. skett en expansion av begreppet, så att det kan innefatta redan anförandet av vissa faktauppgifter. Oavsett hur relevanta de är och oavsett hur väl de stämmer kan de avfärdas som just ”rasism” eller ”främlingsfientlighet”. Detta kommer  t ex  fram vid kritiken mot den DN-annons som Arnstberg/Sandelin fick in för sin bok ”Invandring och mörkläggning”.


Etiketteringar kan alltså resultera i inskränkt yttrandefrihet, som nedrivna affischer eller saboterade möten.

sjalvforsvar

De kan även resultera i fysiska angrepp, som misshandel eller hembesök med vandalisering. ”Senaste nytt” på den fronten är att ”antifascism” alltid är ”självförsvar”.


Det stannar inte vid att s.a.s. ta lagen i egna händer. I arsenalen ingår även lagstiftning och domstolar, med möjligheter till åtal och domar. Redan att skriva ett mejl till sin kommunpolitiker (S) kan resultera i detta, som en boende i Bunkeflostrand fick erfara år 2002.

Ett färskare exempel av samma karaktär gäller mannen som på Facebook tyckte att en muslimsk gudstjänst lät som en åsna med magont. Också han är nu åtalad.

addp

Hit hör också gatukonstnären Dan Park och alla åtal och domar mot honom.

Det får mig att tänka på Axel Danielsson, socialdemokratisk politiker och tidningsman. I slutet av 1800-talet sattes han i fängelse för vad han skrivit, kritiskt mot kyrka och kungahus. Med Dan Park har vi åter fått en svensk som pga åsiktsyttringar hamnat i fängelse. En politisk fånge.

park

Visst är Park ofta starkt provocerande, men varför ska han inte få vara det? Tål inte vi svenskar så mycket yttrandefrihet utan att börja löpa amok och slå ned andra människor? Lagen Hets mot folkgrupp är både skadlig och onödig. Den bör därför avskaffas!

Inkonsekvensen är också uppenbar. Utställningen Ecce Homo tilläts, utan hänsyn till om många kristna där kunde känna sig kränkta. Ett grövre och helt färskt exempel är vad som framgår av denna bild – ett direkt hot om våld, framfört av feminister vid ett SDU-möte.

eccehot


Inom två veckor har vi riksdagsval.

Den mentalitet och de attityder som röjs genom beredvilligheten att riva ned valaffischer för SD inger onda aningar. Särskilt i kombination med det svenska valsystemet, med de möjligheter till valfusk som det öppnar för.

Kan vi verkligen lita på att valet går rätt till? Kommer röstsammanräkningen att ske på ett hederligt sätt? Finns inte en risk för att valsedlar för både Sverigedemokraterna och Svenskarnas Parti kasseras på oklara grunder, eller bara försvinner? Kanske räcker det med ett påstående om att i kuvertet låg mer än en valsedel?


Så här blir jämförelsen mellan Sverige och våra nordiska grannländer i antalet asylsökande hittills i år:

asylanter

Fler söker sig till Sverige än till Danmark, Norge och Finland sammantaget!

Går vi till andel röster på invandringskritiska partier vid det senaste riksdagsvalet i respektive land blir bilden dock den rakt omvända!

nordenval

Jag tror inte att detta kan förklaras med valfusk, det rör sig nog främst om att indoktrineringen i Sverige är så extremt långt gången. Inte desto mindre kan det samtidigt utgöra en signal till vaksamhet.

För det första ligger det ju en logik i att om man tycker det är OK att riva ned valaffischer, gömma valsedlar och hindra medborgare att få ta del av invandringskritiska budskap, då kanske steget inte upplevs så långt att även fiffla med rösträkningen. Jag hyser inte något generellt förtroende för 7-klöverns företrädare.

För det andra har vi i Sverige ett på flera sätt dåligt valsystem. Det är både tungrott, dyrt och öppnar möjligheter till valfusk. Istället för olika valsedlar för varje parti att lägga i kuvert borde vi ha alla kandiderande partier och dess kandidater på en enda valsedel, att vika ihop och lägga i urnan.

Så har man i t ex Danmark.


Dessutom borde blankröster räknas, så att om tillräckligt många väljare  blankröstar, då ger det en tom stol  riksdagen.


ringare

Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna förtjänar en stor eloge för sina insatser i valrörelsen. Med sitt agerande uppträder de båda till försvar för demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!


Läs mer

Polisen och gatsten (Harold)

Vänsterns goda, fina hat (Arpi)

Glöm inte det goda, fina hatet (Neuding)

Det goda hatet (Birro)

Det goda hatet (Alfsson)

Det goda hatet från vänster (Boström)

Dan Park

Dan Park vitpixlar

Lagen om Hets mot folkgrupp

Sjöstedt och demokratin

jstv4

Är  Vänsterpartiet ett demokratiskt parti?

Har man kastat loss från kommunismen?

Uttalanden från partiledaren Jonas Sjöstedt efter störningarna mot valmöten för Svenskarnas Parti aktualiserar den frågan. Han anser inte att SvP ska ha samma rätt som andra partier att hålla torgmöten. Med vilken argumentering?

• Han anför inte som skäl att SvP skulle ha en politisk inriktning som ligger utanför ramarna av det tillåtliga.

• Inte heller anför han det våld som uppstått som konsekvens av SvP-möten – ett våld som konsekvent utövats av motståndare till SvP.

Nej, Sjöstedt väljer en annan argumentering.

I TV4-nyheterna uttalade sig V-ledaren så här:

”Polisen har inte skyldighet att ge tillstånd till alla demonstrationer, framförallt inte om det finns risk för att det begås brott, t ex hatbrott eller hets mot folkgrupp.”

Notera här att det inte ens skulle röra sig om faktisk brottslighet, utan redan ”risken” för sådan brottslighet.

Vilket stöd ger hittillsvarande erfarenheter av SvP-mötena för farhågor i denna riktning?

Förmodligen inga alls.

Jonas Sjöstedt ansluter sig här till ett propagandakampanjande som pågått sedan en tid, där pk-invandrare utger sig för att känna rädsla pga förekomsten av ”rasister”.


Den typ av erfarenheter som Svenskarnas Parti nu gör har nog mindre att göra med deras påstådda nazism och mer med att de motsätter sig probleminvandringen – nu som det enda ännu ej kalott-kapade partiet.

Därom vittnar ju tidigare störningar av Blågula frågors torgmöten, år 2002 – det räckte där med att BGF signalkampanjade för SD.


Jonas Sjöstedt uttalar sig även om tillträdet för politiska partier till skolor, enligt Exponerat:

”När det gäller skolan vill vi ändra lagen så att dessa inte ska kunna komma in i skolorna. Judiska elever ska inte behöva höra på personer som förnekar Förintelsen.”

Detta skulle uppenbarligen gälla även om SvP-arna ifråga överhuvudtaget inte tog upp något som berör Förintelsen i sina framträdanden.

Dessutom skulle en enskild grupp här i praktiken ges vetorätt.

kommunister_


 

PS

Innebörden av att Sverigedemokraterna nu blivit ett ”kalott-kapat parti” är att man har uppdragsgivare, andra än sina väljare.

Partiet kan suga upp missnöje med den förda invandringspolitiken, men detta kan sedan länkas av på stickspår och bli till stöd för både Israels framfart i Gaza och Kievregimens framfart i östra Ukraina.

Är det inte anmärkningsvärt att SD är så tyst om Safe Haven?

En viktig punkt i det av SD:s riksårsmöte år 2005 antagna åtgärdsmanifestet!

safehaven


 

Läs mer

Brev om mötesfrihet och politiskt våld

Abdikerad vänster

Bombvänstern

Rasismandets offer 

Står Vänsterpartiet till vänster?

 

Frågor om rädsla


SONY DSC

Ida Ali-Lindqvist uppges skriva med antirasistiska och feministiska utgångspunkter.

Den 30/6 -14 hade hon en artikel på ledarplats i Dala-Demokraten om Svenskarnas Parti,  Almedalen och rädsla.

Hennes text är tankeväckande, både genom dess innehåll och genom att den är så typisk. Artiklar och uttalanden med liknande rädslo-argumentering matas nu ut i strid ström genom etablerade media.

Mina tankar går först till den ryska befolkningen i östra Ukraina, som när detta skrivs hukar i gamla skyddsrum, sökande skydd undan Kievregimens bomber och granateld. Hur blev det så? Hur kan detta fortgå? En viktig förklaring ligger i massmedia, i den hets och den indoktrinering av människor som pågått så länge.

Ida Ali-Lindqvist skriver:

”Jag känner mig livrädd. Jag som journalist kan inte utföra mitt arbete på grund av riskerna jag då utsätter mig för. …”

”…med denna krönika vill jag faktiskt betona vikten av att erkänna min rädsla. För den är befogad.  

Det senaste året har vi bevittnat ett flertal händelser där nazistiska krafter tagit till våld mot sina meningsmotståndare. Knivattacken i Malmö på internationella kvinnodagen. Attacken mot antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp. Dessa människor är beredda att mörda. Bakom våldsdåden står nyckelpersoner inom Svenskarnas parti. Den vetskapen måste vi ständigt hålla levande.”

Låt oss vara överens om att våld ska både fördömas och undvikas, inklusive knivdåd. Men…

hur väl stämmer Ida Ali-Lindqvists beskrivningar här med verkligheten?

• De som i Kärrtorp visade sig på en Linje-17-manifestation var från SMR – Svenska Motståndsrörelsen, inte från SvP (som i stället tagit avstånd från aktionen).

• Den som i tumultet sedan knivhögg en annan människa i ryggen var ”antirasist”.

• Torgmöten av invandringskritiker har konsekvent blivit störda av ”antirasister”, utan att invandringskritiker svarat med våld.

Beträffande knivskärningen i Malmö hör till bilden att den tydligen inte var helt oprovocerad – knivmannen tillhörde en mindre grupp som blivit jagad och hotad av en större grupp.

Ida Ali-Lindqvist skriver vidare:

”Svenskarnas parti fick i lördags stort utrymme i Almedalen för att framföra sin nazistiska politik. Där står vi idag i Sverige 2014. Ett nazistiskt parti med polisstöd får hota demokratin medan dess motståndare blir bortförda av polis när de protesterar och använder sina demokratiska rättigheter.”

Här kan diskussionen vinna på att hålla isär begreppen!

En sak är att fredligt uttrycka en egen mening, en annan att hindra meningsmotståndare från att kunna göra sig hörda. Invandringskritikers möten har – år efter år – konsekvent dränkts i oljud, så att en dialog omöjliggjorts.

Till SvP-bilden hör också att medlemmar i Svenskarnas Parti blivit utsatta för åtskilliga våldsamma hembesök av personer från Revolutionära Fronten. Polisens bedömning är att 95% av sådana hemsök har vänsterextremister som förövare.

Själv har jag just på min blogg skrivit en gentemot SvP kritisk artikel, men vill inte anklaga vare sig SvP eller andra för något som saknar täckning. Känner Ida Ali-Lindqvist eller andra på DD till ett enda aktuellt fall, där SvP-are gjort sig skyldiga till något liknande som RF gjort – låt  mig gärna veta!

radd2

Ida Ali-Lindqvists rädsla väcks dock inte bara av Svenskarnas Parti – även Sverigedemokraterna skrämmer henne:

”Under förra årets Almedalsvecka satt jag och konstnären Elisabeth Ohlson Wallin och pratade om den rädsla och obehag vi kände inför SD:s Jimmie Åkessons brandtal mot feminismen. Vi båda hade ett stort behov av att erkänna den rädslan. Det kändes befriande att dela den tillsammans med någon. För det var oerhört obehagligt att på kvällarna vandra runt på Visbys gator efter Åkessons tal då anhängare av Sverigedemokraterna syntes överallt. Elisabeth kände sig rädd över att själv ta båten hem på kvällen dagen därpå.”

”För på våldsnivå är SD lättviktare jämfört med Svenskarnas Parti. Jag undrar om våra politiska makthavare har förstått innebörden av det Sverige vi står inför i dag? Jag undrar om de förstår att deras tystnad och misslyckade politik är en bidragande orsak till min och andras rädsla?”

Finns här ett moment, där Ida Ali-Lindqvist och många invandringskritiker skulle kunna mötas?

Svp-ordförande Stefan Jacobsson i Almedalen, den 28 juni 2014:

”Och självklart finns det rädsla. Rädsla över att svenska ungdomar får det allt sämre ställt. Rädsla över att Sverige toppar våldtäktsstatistiken i hela världen! Rädsla över att bli gammal och glömd. Rädsla över att den styrande eliten totalt har tappat bort det mest grundläggande, nämligen att dom är där för att tjäna folket – inte tvärtom. Så visst finns det rädsla.

Jag kan ärligt säga att jag är rädd…”

sjalmedalen

Denna text har sänts till Dala-Demokraten som en replik. Den har i skrivande stund inte publicerats.

Läs mer

Almedalens påklistrade rädsla

De rumsrena

Medietystnad

Brev till Göran Greider

Greider och våldet

Obehagligt