• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

6 miljoner?

a

Denna bloggtext ska handla om Förintelsen. Med stor bokstav och utan citattecken.

Är jag själv ”revisionist” eller rentav en ”förintelseförnekare”?

Vad krävs för att där ”kvala in”?

För drygt två år sedan blev jag uppringd av en ung jude, som vill förvissa sig om att jag ”tror på Förintelsen”. Jag vet inte om mitt svar gjorde honom helt nöjd, eftersom jag inte ansåg mig kunna besvara frågan med mindre än att han först försåg mig med en definition av detta begrepp.

Efter vad jag nu kunnat förstå, så är siffran 6 miljoner i sammanhanget helt central. 

Vad man måste tro på är att det var 6 miljoner judar som gasades ihjäl och sedan kremerades av de tyska nazisterna under Andra världskriget. Varken mer eller mindre.


Det är ju en uppgift som blivit mig övermäktig, att tro så.  Varför?

sbbok

Det handlar om två moment i kombination:

A. nya uppgifter

B. enkel lågstadiematematik.

Från början hävdades det att 4 av de 6 miljoner judarna dödades i Auschwitz.

Nu har denna siffra reviderats, till kanske 1 miljon, dvs med ca 3 miljoner.

Då säger mig detta, att totalsiffran också måste revideras,  med samma siffra – till kanske 3 miljoner. (6 – 3 = 3)

Min uppfattning om den historiska verkligheten blir här inte uttryck för någon tro, utan för ett vetande. Förutsatt att den nya siffran för Auschwitz stämmer och att matematikens lagar inte har ändrats.

Eller hur?


Men av någon anledning verkar detta resonemang från min sida inte ”gå hem” hos pk-troende judar.  Agendajudar, som jag kallar dem.

Det liksom bara studsar.  Varför?

Kärnan är nog just detta, att det handlar om en tro – och ett krav på andra, att ansluta sig till denna tro. I det sammanhanget är just siffran ”6 miljoner” på något sätt helig.

Vilket indikerar att det mindre handlar om en historisk verklighet än om en påbjuden myt.


badwar

Nyligen läste jag boken ”The Bad  War”. Om den finns mycket att säga, här vill jag bara konstatera en sak:

Den förmedlar faktauppgifter kring denna siffra om 6 miljoner judar, som visar att denna varit viktig för judar långt innan vare sig Andra världskriget utbrutit eller Hitler kommit till makten i Tyskland.

• 1906, den 25 mars: New York Times publicerar anklagelser om att 6 miljoner judar riskerade utplåning i Ryssland.

• 1914, den 2 december: NYT publicerar en vädjan om hjälp till 6 miljoner judar.

• 1921, juli: NYT slår larm om att 6 miljoner judar hotas av utplåning i Ryssland, av vita kontrarevolutionärer.

• 1936, den 9 januari: NYT skriver om 6 miljoner judar som riskerar förföljelse.

• 1936, maj: NYT anklagar Tyskland för en ”Holocaust” (Förintelse) mot judar.

• 1940, den 24 juni: Judiska Världskongressen hävdar att 6 miljoner judar är dömd om Tyskland vinner kriget.

Illustrationer till denna typ av tidningsuppgifter är inte svåra att finna på webben.  En googling gav t ex dessa träffar:

1906 1918 1918 1919 1921 1931 1939 1945

Se även denna film.

Uppgifter från Röda Korset – som var på plats vid krigsslutet – talar inte om vare sig 6 eller 3 miljoner dödade judar i nazistiska koncentrationsläger, utan om ca en kvarts miljon.


fragor

Varför är det så viktigt för agendajudar att driva denna linje om 6 miljoner dödade judar?

Även om siffran skulle stämma så är det bara en fjärdedel av antalet dödade ryssar under Andra Världskriget. Ändå ska judiskt lidande intaga en helt ojämförlig särställning.  Varje antydan om att även andra folk kan ha lidit klassas som att ”relativisera” och därmed bagatellisera vad som hänt judar. (En hållning som inte kompliceras av att man annars gärna mässar om ”alla människors lika värde”.)

jagenda

Vad jag kan komma på som möjliga förklaringar är:

1. Det kan ge ekonomisk utdelning. Tyskarnas dåliga samvete har kunnat omsättas i åtskilliga miljoner eller skadestånd och stöd åt Israel, judiska organisationer och/eller enskilda judar.

2. Det kan ge politisk handlingsutrymme för Israel, gentemot palestinier och gentemot andra länder i regionen.

3. Det kan underlätta drivandet av den mångkulturella agendan. Svenska skolbarn sänds till Auschwitz för att ges dåliga samveten.


Men om man vänder på frågan: varför vill jag försöka streta emot?

Skälen blir nog två – jag:

A. motsätter mig det ovan nämnda.

B. vill inte ge upp möjligheterna att argumentera förnuftsmässigt och att söka sanningen.

Häri ligger inte bara ett egenvärde – ett samhälle som förkastar rationalitet och intellekt lever farligt.

Alla historiska skeenden måste kunna vara föremål för historisk forskning.

mdd


Mer

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2013/05/04/gaskamrar-i-auschwitz-med-mera/

https://janmilld.wordpress.com/2014/01/07/tyska-lardomar/

http://www.janmilld.se/millt/v20.html

https://janmilld.wordpress.com/2013/08/03/avsnitt-7-forintelsen-och-antisemitism/

http://www.janmilld.se/ms00/v32.html

https://www.youtube.com/watch?v=xm8UmMuRSSw&bpctr=1432047420

https://www.youtube.com/watch?t=27&v=Dda-0Q_XUhk

https://www.youtube.com/watch?v=hH5hhXl7VYI

 

60 svar

 1. 6 betyder ”dåligt” i judisk numerologi.
  Djävulen som är det sämsta som finns = 666.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Numerologi

  • Jag är för dåligt insatt i numerologi själv men det lustiga är att det ändå var det första jag tänkte på när Jan skrev att dom hade tjatat om detta långt innan kriget. Vi vet ju att dom är besatta av ockulta symboler sedan länge.

  • 666 taler guld var det som Salomo krävde i ”SKATTER” från de länder som omgav Israel ..i förlängningen är det så de blir rika även idag. Det är judar som ligger bakom socialiseringen av samhället genom Marx m.fl där höga skatter betalas in i ett enda stort svart hål. Själva ”trycker” de ju bara pengarna i sina ”central”banker som de sedan lånar ut till de olika ländernas stater. Mot ränta naturligtvis trots att de varken har motsvarande värden i banken de lånar helt enkelt bara ut luft till staten och till medborgarna men de kräver riktiga värden tillbaka för denna ”låtsastransaktion” rena rama lurendrejeriet. Stora delar av våra skatter går alltså oavkortat in i dessa asgamars egna fickor.

   Alla som vet det allra minsta om ekonomi förstår att det är så det fungerar..trots detta tillåter vi FOLKET detta.

 2. Siffran sex miljoner hänger tydligen ihop med en judisk profetia om att judarna minus sex miljoner ska återvända till Israel . Därför måste sex miljoner judar försvinna på något vis så att profetian kan falla in.

  Lite snabb sökning och jag hittade det här: https://www.flashback.org/t1525045

 3. Hade detta tjatande pågått i Israel hade det varit deras ensak men
  SVT och SR tjatar dagligen om denna judiska ”kalla det vad du vill”.

  http://sv.metapedia.org/wiki/6_000_000_judar

 4. Professor Norman Finkelsteins analys av ”6 miljoner…”

  http://globalfire.tv/nj/04en/religion/6million.htm

 5. Reblogga detta på Lidenkatten.

 6. Hörde en radiointervju med en sansad judinna boende i Sverige.
  Hon hade i sin ungdom bott/arbetat på en kibbutz, men hon räknades inte som äkta judinna eftersom mamman inte var judinna. Inom judendomen går anorna vidare bara på mödernet.
  Hon hade efter sin ungdoms förvillelser blivit som en vanlig sekulariserad svensk, om än med judiska rötter.
  Hon var integrerad och hade inga problem med ”antisemitism”.

  Hon hade kommit till insikt om att ”Förintelsen” och ”Antisemitismen” var den viktigaste sammanhållande kraften för judarna.
  Det var därför viktigt för ”rättroende” judar att hålla liv i detta sammanhållande kitt.
  För vad har etiopiska eller marockanska judar gemensamt med östeuropeiska eller amerikanska judar ?

  De flesta judar har f ö inga rötter till de bibliska judarna.
  De flesta härstammar från de khasarer som på 800-talet konverterade till judendomen av politiska skäl.
  https://varjager.wordpress.com/2014/11/25/vem-har-den-historiska-ratten-till-ett-land/

 7. Tack för att du vågar! Mycket, mycket bra film.

  Efter att ha satt mig in i ämnet grundligt kan jag säga att några gaskamrar utformade för massmord har aldrig funnits. De var hel enkelt avlusningskammare för att hålla arbetskraften vid liv. Auschwitz var ett viktigt industriellt komplex och man tillverkade bl.a. syntetiskt gummi och bestod av 3 olika huvudläger men var mycket mer utspritt på ett hundratal olika byggnader.

  De allra flesta dog just av Tyfus och det var därför avlusning var så viktig. Alla som kom till lägret fick därför ta av sig, duscha, raka sig, kläderna avlusades, o.s.v. De vidriga bilder på benrangel i högar vi sett är främst ett resultat av de Allierades terrorbombningar mot slutet av kriget. De var omöjligt att upprätthålla fungerande läger utan energi, mat och vatten. Svält och epidemier blev då, tyvärr, ett resultat. Det var dock de Allierade som skapade dessa förhållanden.

  Det konstiga är att tyskarna inte genomförde massavrättningar med tanke på de Allierades fullständiga avsaknad av moral. De Allierade, huvudsakligen styrda av Agendajudarna, riktade ju in sig specifikt på civila offer i sina helt urskiljningslösa terrorbombningar av alla tyska städer. Daghem., sjukhus, hästar och cyklister, bostäder, allt skulle tillintetgöras! Mot bakgrund av detta går det att förstå om massavrättningar hade skett.

  Många drar slutsatsen att Tyskland förlorade kriget just för att man inte planerade för och byggde dessa bombplan med avsikt att terrorbomba den engelska civilbefolkningen och att man inte åkte runt och siktade på civila offer. Sedan är det tyskarna som får skulden. Segraren skriver historien. Det visste också Hitler.

  Vad gäller gasningarna så är det så mycket som helt enkelt är omöjligt så det finns i grunden ingenting som styrker det man påstår. För att en bevisning ska hålla så ska många oberoende pusselbitar bekräfta tesen. Minsta motsägelse och tesen faller. I detta fall är det precis tvärtom. Det finns 100 detaljer som går att peka som inte håller samman men likväl håller man fast vid tesen om de 6 miljonerna och gaskamrar.

  Dessa gasningar påstås ha skett april 1943 till november 1944. Detta var den tid då Tyskland var som mest intensivt inne i kriget. Krigsindustrin och Auschwitz behövdes mer än någonsin. Inte minst all form av energi behövdes till krigsmaskinen. Man har beräknat att det skulle behövas enorma mängder kol för att genomföra alla dessa miljoner gasningar. Varför skulle man offra allt detta kol och alla denna energi och ta bort all arbetskraft från nödvändig krigsindustri i processen? Helt uteslutet att de skulle prioritera på detta sätt. Det finns inget dokumenterat om enorma koltransporter, inte ett enda flygfoto från de Allierade som dokumenterar stora mängder kol, inga vittnen, inget! Det finns heller inte ett enda flygfoto från de Allierade som visar oändliga mängder rök som bara spyr ut dygnet runt från dessa påstådda förintelsekammare, inga flygfoton med ringlande köer till gaskammare, enorma mängder på fält för massavrättningar, inget!!. Borde det inte finnas massor av sådana bilder med kolhögar, rökpelare, ansamlingar av människor, o.s.v

  Under senaste decennierna har man insett att detta håller inte längre och har därför skruvat ner de påstådda dödssiffrorna men man har likväl hållit kvar siffran 6 miljoner. Man har istället i smyg försökt att lansera idén om andra sätt och här lyft fram masskjutningar som alternativ utrotningsmetod. Men vad händer då med alla vittnesmålen som alla bygger på att man påstår sig sett eller hört om gasningar? Ska vittnena ändra sig postumt? Inget vittne har talat om masskjutningar av miljoner interner. Var är då i så fall dessa massgravar? Ett brittiskt team skickade under stora förespeglingar ett team för att hitta dem i Treblinka. Musiken och mystiken tätnade och storyn byggdes upp med mycket dramatik för varje grop man grävde. Ben hittades, fiskben, fossiler från djur och ett och annat ben från äldre gravar, långt innan kriget ens var påtänkt. Ingen massgrav hittades. Likväl framställdes denna BBC-dokumentär som bevis.

  Är det inte, idag, bara att gräva ut och leta efter dessa massgravar med miljoner benrester och DNA-spår? Tänk vad vi skulle kunna få fram med dagens DNA-teknik! Jo, men de som ansvarade för lägret i Treblinka, också judar, vägrade att ge tillstånd till större utgrävningar i själva lägret. Myten kan spricka fullständigt om man skulle tillåta det.

  En mycket bra podcast om gaskammarlögnerna:

  http://www.redicecreations.com/radio/2015/02/RIR-150225.php

  Rekommenderar också nyligen utgivna dokumentären om de Allierades vidriga brott mot mänskligheten under WWI och II:

  http://www.hellstormdocumentary.com

  • När man kremerar så förstörs inte alla till ett fint dam som man kan sopa bort. Utan man lämnas med en massa hårda benrester som måste krossas in en maskin. Rimligtvis så måste det finnas tonvis med flisor från skelett tillhörande folk som gasats ihjäl.

   Jag är nöjd om en mikroskopisk flisa kan uppdagas och analyseras!

  • Att fångarna dog på grund av de allierades bombningar är ett felaktigt påstående. Krematorierna med deras 52 mufflar planerades och uppfördes långt innan de allierade fick kontroll över Tysklands luftrum.
   Av någon anledning räknade man med ett oerhört stort antal döda i Auschwitz när man planerade utbyggnaderna. Tyfus som förklaring räcker inte.

   • Bombningarna av Tyskland ledde till att infrastrukturen slogs ut och att förnödenheter inte kunde levereras som tidigare, om det fanns något att leverera. Så att människor svalt, fick bristsjukdommar och dog är korrekt. Och det gäller inte enbart fångar även större delen av den tyska befolkningen drabbades. Krematorierna och lägren var felkonstruerade för masslakt eller ”förintelse”. De 52 eldstäder eller enkroppsugn är för individuell kremering för att man ska kunna ta tillvara askan och överlämna den till efterlevande.

    Vi räknar lite då, 52 individuella eldstäder X den tid det tar att kremera en person vilket är mellan 3 & 4 timmar. Det gör ca. 8 kroppar per dygn och eldstad, alltså 52 X 8 = 416 kroppar per dygn. Auschwitz Birkenau var i drift 28-29 månader så om krematorierna gick för fullt 24/7 så blir det cirka 900 dagar X 416= 374 400 kroppar.

    Nu var ett av de större krematorierna nr IV avställt en större del av tiden. De andra som var i drift behövde dagligt underhåll och kunde självklart inte hårdköras dygnet runt. Först och främst får man halvera antalet kremeringar med hänsyn till underhåll sedan dra av en tredjedel av det för krematorie IV som var avställd större delen av drifttiden.

    Omräkning 374 400 / 2=187 200-62400=124 800. Då skulle krematorierna ha gått för fullt med sin fulla kapacitet (de som var i drift) och det finns inget som tyder på att så var fallet. På alla de flygbilder över Auschwitz som de allierade tog och som finns på nätet finns inga stora bränsleförråd i form av kolhögar. Det finns heller inga ask och eller slagghögar vilket är märkligt med tanke på hur många som påstods ha kremerats där. Så 124 800 är också högt räknat och den mest sannolika siffran ligger mellan 40 000-60 000 som dog och kremerades i Auschwitz.

    Nu var det inte bara tyfus som tog människors liv (även tyska soldater och befäl drabbades). Utan vaniliga förkylningar, lunginflamationer och andra typer av sjukdommar bidrog till att människor dog. Penicillint började tillverkas 1941 men kriget gjorde att det var svårt att få fram till de krigshärjade länderna.

    Tyskarna som anses vara ett av världens mest välutbildade folk, med en av världens bästa ingenjörsutbildningar skulle aldrig konstruera ett s.k. förintelseläger på det sätt lägren var konstruerade. Det var fri insyn från alla håll, inget dolt hade kunnat ske. Det fanns och finns byar och gårdar runt om lägren så något större hemlighetsmakeri kunde knappast ha skett.

    Auschwitz hade en fotbollsplan bredvid de stora krematirerna III & IV. Det ordnades fotbollsturneringar mellan olika lag bl.a hade RAF flygare som tillfångatagits ett eget lag. Man hade en kiosk som tillhandahöll tobak lite sötsaker kex när det fanns att tillgå. Fångarna hade en liten lön som räckte till lite tobak. Man hade en musikkår med instrument som tillhandahölls av lägerledningen om man saknade eget instrument. Man ordnade teaterföreställningar både för vuxna och barn.

    Du Johan du gör det för enkelt för dig fundera ett varv till.

   • Ja det är ju inte speciellt rationellt att släpa fångarna till en plats och sen gasa ihjäl dem med en mycket svårhanterlig gas. Jag har läst en del av Fred Leuchters utsago, han var ingengör i USA och konstruerade gaskammare till Amerikanska delstater. När en dödsdömd är ”färdigbehandlad” med cyanidgas så måste man hantera denne iklädd skyddsutrusting samt spola av ”kunden” för att inte riskera att andas in gasen själv. I Auschwitz var SS officerarna matsal tydligen bedvid det som påstås vara en gaskammare.

    Som jag sa ovan så är hela den lögn uppenbart löjlig när man börjar syna den i fogarna. Den är helt klart uppdiktat på på stående fot av folk som som inte hav expertkunskaper i det som ljuger om.

    Vill man mörda folk i drivor så är nog svält det mest kostnadseffektiva, och det är väl det som kommunister har använt i Ryssland och Kambodja!? Eller varför inte bara tippa ner dem i ett gruvhål, det finns tusentals sådana i Tyskland!

   • Svitjod.

    Du har räknat helt fel. Det tar inte 3-4 timmar att kremera en kropp. Snarare 30-40 minuter med nazisternas metoder. Alltså att tillföra en ny kropp innan den förra är helt förbränd. Detta har nazisterna dokumenterat själva.

    Att man ägnade halva tiden åt underhåll är bara något du har hittat på.

   • Så deras teknik för att kremera lik var mer effektiv än den vi har idag!?

   • Vauen.

    Leuchter var ingen ingenjör och han har inte konstruerat en enda gaskammare. Den bluffen är avslöjad. Liksom hans tester i Auschwitz.

    De använde gasmasker.

    Om man vill göra avrätta ett stort antal människor samt göra sig av med kropparna så är det väl lämpligt att slussa dem till en industriell avrättningsanläggning. Där rummet för avrättning och krematoriet delar samma byggnad.

    Från början avrättade de judar med kulor. Men Himmler beslutade efter ett besök i Minsk att den psykiska påfrestningen blev för stor för bödlarna. Att föra in dem i ett rum och stänga dörren ansågs mildare.

   • Ok där ser man… Men Germar Rudolf som bevisligen är kemist har gjort analyser han med och kom fram till samma sak.

 8. Reblogga detta på Dag Selander: Om MXp och kommenterade:
  (1) Vad säger ”PK-troende judar”/ alt. agendajudar om artikelförfattarens preferens att sanningen måste omfatta rationalitet och intellekt?

  (2) Är det så att vi kan hålla med om att antalet 6 miljoner kanske skulle revideras till 3 miljoner?

  (3) Hur pass viktigt skulle du säga att det närmaste vi idag kan komma vad gäller antalet dödade judar är 3 miljoner?

 9. Det där med 6 miljoner, gasningar och avsaknaden av forensiska bevis där endast den ena fantastiska ögonvittnesberättelsn efter den andra ligger till grund för ”beviset” på Förintelsen. Ren tro med andra ord. När sedan mer vetenskapliga undersökningar av dessa berättelser presenteras skapas en kognitiv dissonans eftersom den nya informationen motsäger den gamla berättelsen. Folk blir nervösa och stressade av den nya informationen som kullkastar dessa gamla historiska ”sanningar” inpräntade, påtvingade och upprepade ad nauseam . . Därav alla dessa förbud och stigmatiseringar av dem som tvivlar. Alltså är det lugnast att hålla sig till orginalberättelsen. Det gör ont när knoppar brister…

 10. Judarna utvandrade från södra Egypten till Tvåflodslandet vid tiden för Egyptens förste Farao för drygt 5000 år sedan. Sannolikt kom de ännu tidigare från Etiopien där Nilen har en av sina källor. Utvandringen från Egypten (den första) hade sannolikt sin orsak i osämja med den förste Faraon och man blev säkert tvingade till uppbrott.

  Under de följande 3000 år deltog man i utvecklingen av talsystem kilskrift jordbruk och inte minst handel eller snarare kontroll av handel tillsammans med bl.a. Armenier också ett semantiskt folk fast norrifrån kommande. Därav talet 6 ursprunget ur det Sexagesimala talsystemet som bygger på basen 60. Baserat på en liksidig triangel med hörnvinkeln 60 grader vilket med två trianglar i varandra ger 360 grader (som en viss flagga). Det har vi kvar än idag vinklar 360 grader 60 minuter på en timme, 60 sekunder på en minut. Jorden är indelad i bågcirklar om 1 grad 60 bågminuter 60 bågsekunder. En bågminut = en distansminut (sjömil 1852 m) och en bågsekund en 60 dels sjömil ca. 31 meter.

  Man fixade fram Abraham och ordnade med en judisk religion och samtidigt fick de arabiska folkstammarna sin urfader Ismael halvbror till Isak som blev judarnas urfader. Detta var en nödvändighet för att hålla ihop sina egna stammar och hålla isär sig själva från araberna. Ismail fördrevs senare av Sara, Abrhams hustru på grund av arvet (hon ville att Isak skulle ärva allt).

  Man infiltrerade sig i flera andra folkslag på uppgång under årtusendena Sumerer, Babylonier och Greker för att nämna några. Försök gjordes att infiltrera Egypten med att Farao fick ”låna” Sara Abrahams fru och tillika halvsyster som älskarinna men det knepet misslyckades och man fördrev åter från Egypten (andra uttåget). Sedermera lyckades man få in en fot i Egypten med hjälp av Kleopatra VII Thea Filopator bördig från det Hellenistiska Ptolemeiska riket i norra Grekland (Makedonien).

  När man försökte infiltrera Rom genom Kleopatras giftermål med Julius Ceasar, som inte sågs med blida ögon av övriga i Rom varvid han helt sonika mördades och drev Kleopatra på flykt tillbaka till Egypten. Med sig fick hon deras gemensamma son Ceasarion som senare skulle spela en avgörande roll i världshändelserna.

  Hon gav dock inte upp hon charmade ytterligare en romersk höjdare imperatorn Marcus Antonio som hon fick 3 barn med varv en tvillingfödsel med, som också senare deltog i större omvälvningar med sin halvbror Ceasarion. Marcus Antoinus var så betuttad i Kleopatra så när man falskeligen sa till honom att hans älskade begått självmord dödade han sig själv. Rom var nu stängt för judiskt inflytande.

  Nya planer smiddes och Ceasarion skickades iväg till norra Indien för att studera Buddhism och utveckla en ny religion anpassad för Europeiska förhållanden. Så efter runt 15 års intesiva studier och planläggning med sina medföljande rådgivare sjösattes den nya religionen i Nasaret där den nya frälsaren visade upp sig. Inte som Ceasarion Julius Ceasars son utan som Jesus Christus JC samma initialer. Sen vet vi man infiltrerade Rom på några århundraden och placerade sitt överhuvud Påven mitt i den tidigare centralmakten Rom. En ypperlig triumf. Dessutom ska man lägga märke till de gamla symbolerna från Egypten med en stor obelisk på St: Petersplatsen mitt i Rom för att visa att den gamla makten är totalt besegrad.

  Hatkampanjerna mot och demoniseringen av Adolf Hitler och all form av nationalism i västvärlden är för att hålla nere sanningen om judarnas kamp om världsherravälde. Att Europa nu snabbt förintas är för att snabbt röja den germanska folkstammen ur vägen innan olycka åter är framme där någom lyckas avslöja judarnas avsikter, mål och medel.

  Förintelsen är en saga lika god som alla tre iscensatta religionerna Judendom, Kristendom och Islam med samma mål och medel att hålla folket på mattan och inte störa juden i sitt värv med att skinna oss på allt vi äger och har utan även ska sno åt sig makten och härligheten från alla världens folk.

  Avslutar med några länkar:

  http://www.ihr.org/
  http://codoh.com/
  http://www.adelaideinstitute.org/
  http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-jewish-holocaust-hoax/
  http://thegreateststorynevertold.tv/

 11. Dessutom, under Nürnbergrättegångarna efter kriget vek man 20 min åt förintelsen av 11 månaders ”rättsskipning”. Det borde ha varit betydligt mer om det funnits ett korn av sanning i detta påstående. Mig veterligt fanns ett enda vittne som ville rita en karta över ett av lägren, minns inte vilken nu, men avfärdades av rättens presidium som inte ville ta del av detta, ansågs icke trovärdig.

 12. Vi ska absolut inte förneka nazisternas grymheter före och under kriget mot judar och andra folk, vare sig det var 600000 eller 6miljoner som dog av svält, umbäranden och avrättningar.
  Men judarna är ingalunda ensamma om att ha utsatts för förföljelser.
  Försök att utrota meningsmotståndare och hela folkgrupper har pågått sedan urminnes tider och pågår på vissa håll ännu idag.

  Judarna är mästare på att exploatera gångna tiders oförrätter mer än någon annan folkgrupp. Det är bara zigenarna som kan mäta sig med dem.
  Fakta är att det idag är ytterst få i livet som har egna upplevelser av nazisternas koncentrationsläger och avrättningar. De som lever idag försöker bara exploatera sina förfäders olycka för egen vinning.

  • Vilka grymheter tänker du på då? Krig är alltid ett helvete, krig i sig är grymt till sin natur. Hitler försökte få hjälp av flera länder i Europa för att få stopp på dödandet av tyskar som bodde kvar i de tidigare delarna av Tyskland men som efter första världskriget tillföll Polen. Dessa polska tyskar dödades just för att de var tyskar. Polska nationalister misshandlade och kastade ut dem från sina hus och lägenheter med den polska regeringens goda minne. Storbrittannien och Frankrike svarade inte på Hitlers vädjanden om ett stopp för detta folkmord.

   Till slut attackerade Hitler Polen i syfte att få slut på dödandet av sitt eget folk. Storbrittanien och Frankrike svarade med att förklara Tyskland krig resten vet vi, nästan. Efter WWII när kriget var slut dog mellan 750.000 och 1.000.000 tyska f.d. soldater hållna i fångläger, närmare bestämt 19 st utmed floden Rhen. Mellan 3 och 4 miljoner f.d. soldater internerades i dessa läger efter kriget. USA förde inga register på hur många man tagit in eller hur många som dog. Lägren bestod av en stor åker utan hus eller tak över huvudet. Fångarna stod ute i sol eller hällregn under bar himmel under sommaren och hösten 1945.

   Mellan 3 och 4 miljoner civila tyskar dog EFTER kriget då de fördrevs från Tjeckoslovakien och Polen bl.a. Under krigets slutskede när tyskarna övergav Östpreussen tog man med sig ett stort antal fångar från flera läger när Röda Armén trängde fram. Man rekvirerade bl.a. flera fartyg för uppgiften. Fartygen var fullastade med KZ fångar och ett mindre antal tyska militärer. Tyskland meddelade de allierade stridskrafterna om dessa transporter och vilka som fanns ombord. Fartygen sänktes en till havs av en Sovjetisk u-båt den andra i Kielbukten (kommer inte ihåg namnen på fartygen på rak arm men det är en av de värsta fartyskatastroferna i Östersjöns historia då flera tusen människor omkom)

   De Allierade bombade Dresden m.fl. Tyska städer i krigets slutskede där det saknades militära mål. Där dog åtskillga 100.000 tals civila under de nattliga räderna.

 13. Inte nog med att det saknas en ordentlig redogörelse för hur man kommit fram till siffran sex miljoner offer, judisk befolkningsstatistik från före och efter 1945 verkar säga något helt annat:

  ”World Almanac av 1938 anger totala antalet judar till 16,588.259. Men efter kriget uppgav New York Times av den 22 febr. 1948 antalet judar i världen till lägst 15,6 milj. och högst 18,7 milj. Mot bakgrunden av dessa siffror kan de judiska krigsförlusterna omöjligen uppmätas i annat än tusental”.

  http://archive.org/stream/DogVerkligen6MiljonerJudar/harwoodsvenska_djvu.txt

 14. En förklaring till att siffran 6 miljoner återkommit sedan 1906 eller så skulle ju kunna vara att det fanns ungefär så många judar i östeuropa? Om judar vill varna för sin utsatthet blir det då en naturlig siffra att använda?

  Sen kan jag tänka mig att fastlåsningen vid 6 miljoner handlar om metodik. Jag gissar att det går att påvisa att cirka 6 miljoner judar försvann ur diverse folkbokföringar i och med kriget. Detta används då som bevis för att väldigt många judar dödades. Eftersom det inte finns några kvarlevor. Så förintelseforskning har gått ut på att förklara VAR dessa dödades eftersom ATT de dödades är en given ingångsdata. OM siffran 6 miljoner ifrågasätts så vänds hela argumentationen eftersom folkbokföringsargumentet då har råkat i gugning, vips måste man börja bevisa var de mördades, vilket inte går eftersom de fysiska bevisen är dåliga. Åtminstone för att påvisa numerär. Så därför går det helt enkelt inte att släppa 6 miljoner, därför att då råkar själva grundmetoden i gungning. Det är nog inte svårare än så.

 15. Att nazisterna var kriminella tänker jag inte förneka, att lägersystemen var hårda och att dödstalen var stora är säkerställt men flertalet dog genom sjukdommar och umbäranden.
  Familjen Frank med dotterna Anne kan nog sättas som en modell här, mamma, pappa och två döttrar i tonåren deporterades alla till Auschwitz lägret där enda vägen ut var via skorstenen (säger man).
  Mamma Frank dog där dock inte i någon gaskammare utan av umbärandena, pappa Otto överlevde ”dödslägret” och döttrarna sändes vidare till Bergen Belsen där dom dog i tyfus våren 45.
  Ingen gasades, ingen avrättades men likväl dog tre av fyra av familjemedlemmarna.
  Tragiskt förstås men deras öde var långt ifrån något unikt under det hemska 40-talet.
  Massor av krigsfångar, tyska såväl som sovjetiska drabbades nästan lika illa.
  Tyskland led brist på livsmedel och mediciner, fångar var inte direkt högprioriterade när de knappa resurserna skulle fördelas.

 16. ”600 000 judiska själar” måste räddas. Så sa agendajuden Samuel Unterrmyer 1933.
  Ett tal kusligt likt dagens krigspropaganda mot Putin.
  http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm

 17. Hej Jan

  Hittade denna artikel via Nordfront och jag kommenterade nyss där citerar och uppdaterar det

  ”B. enkel lågstadiematematik.
  Från början hävdades det att 4 av de 6 miljoner judarna dödades i Auschwitz.
  Nu har denna siffra reviderats, till kanske 1 miljon, dvs med ca 3 miljoner.
  Då säger mig detta, att totalsiffran också måste revideras, med samma siffra – till kanske 3 miljoner. (6 – 3 = 3)
  Min uppfattning om den historiska verkligheten blir här inte uttryck för någon tro, utan för ett vetande. Förutsatt att den nya siffran för Auschwitz stämmer och att matematikens lagar inte har ändrats.
  Eller hur?”

  Nej! Inte så enkelt Jan!

  Ett gammalt klassiskt argument ”revisionister” kört med i vadå 20-30 år eller något? Och som avslöjats felaktigt för länge sedan men som med så många av dessa påståenden lever vidare på internet och tas upp då och då. Tråkigt att en sådan annars så ofta bra och klok person som Jan Milld ska falla för sådant.

  Milld och ni andra borde tex läsa denna artikel som förklarar varför detta inte stämmer och inte är ett vettigt argument.

  ”Deceit & Misrepresentation
  The Techniques of Holocaust Denial

  The Auschwitz Gambit: The Four Million Variant”

  http://www.nizkor.org/features/techniques-of-denial/four-million-01.html

  Finns många förklarande artiklar varför de ”revisionistiska” argumenten inte håller på den sidan. Dock lite gammal och kanske inte så uppdaterad sida men ändå bra.

  De har denna långa artikel på svenska på den hemsidan 

  http://www.nizkor.org/features/qar/qar00-se.html

  En annan bra är denna hemsida med massor av info http://www.holocaust-history.org/

  Men den bästa och som uppdateras ofta är denna blogg  

  http://holocaustcontroversies.blogspot.se/

  De har också ganska nyligen gett ut en e-bok i ämnet http://holocaustcontroversies.blogspot.se/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html

  Alldeles oavsett vad Jan Milld mfl tror om allt detta borde de om de vill vara objektiva undersöka båda sidors argument och då även de som jag listat ovan och inte bara böcker som ”En tom Säck kan inte stå” och liknande. Det finns andra svar helt enkelt om man väljer att söka.

  Mvh Per”

  ”Uppgifter från Röda Korset – som var på plats vid krigsslutet – talar inte om vare sig 6 eller 3 miljoner dödade judar i nazistiska koncentrationsläger, utan om ca en kvarts miljon.”

  Om Jan söker på detta så finns det andra svar att finna här tex

  http://holocaustcontroversies.blogspot.se/2013/06/jim-fetzers-reasons-to-believe-in.html

  http://www.nizkor.org/features/qar/qar51-se.html

  ””World Almanac av 1938 anger totala antalet judar till 16,588.259. Men efter kriget uppgav New York Times av den 22 febr. 1948 antalet judar i världen till lägst 15,6 milj. och högst 18,7 milj. Mot bakgrunden av dessa siffror kan de judiska krigsförlusterna omöjligen uppmätas i annat än tusental”.”

  Läser du inga andra källor?

  Läs tex denna artikel som bemöter detta påstående

  ”Deceit & Misrepresentation
The Techniques of Holocaust Denial
  The World Almanac Gambit”

  http://www.nizkor.org/features/techniques-of-denial/worldalmanac.html

  Här finns också mycket intressanta svar på dessa och liknande argument

  http://www.hdot.org/en/learning/myth-fact.html

  Mvh Per

  • Hävdar du att Auschwitz-siffran inte har reviderats nedåt, med ett antal miljoner?

   • Nej Jan det hävdar jag inte. Grejen är den att nästan ingen historiker tog den sovjetiska siffran på 4 miljoner på allvar och man ansåg att den var felaktig och kritiserade detta öppet långt innan de så kallade ”revisionisterna” påpekade och utnyttjade detta.

    Den sovjetiska siffran på 4 miljoner döda vid Auschwitz var aldrig inräknat i den totala uppskattade siffrorna på döda mellan 5 och 6 miljoner. Därför är det felaktigt av dig att skriva att siffran 6 miljoner måste reduceras till 3 miljoner då som sagt denna siffra på 4 miljoner aldrig har räknats in.

    Det handlade alltså inte om som du skriver ”Från början hävdades det att 4 av de 6 miljoner judarna dödades i Auschwitz.” Sovjeterna hävdade att 4 miljoner judar dödades i Auschwitz men inte av 6 miljoner men ”revisionisterna” blandar medvetet ihop detta för att sprida desinformation. De har vetat att detta inte stämmer i många år men fortsätter medvetet att sprida det som så mycket annat trots att de gång på gång blivit avslöjade så fortsätter de. Uppenbart att de inte drivs efter att ta reda på vad som är sant utan att sprida en viss agenda.

    Jag uppmanar dig Jan till att läsa hela artikeln jag länkade till (och gärna de andras också) den är på tre sidor kanske lite otydligt att den är på tre sidor gammal hemsida som sagt.

    Sid 1 http://www.nizkor.org/features/techniques-of-denial/four-million-01.html

    Sid 2 http://www.nizkor.org/features/techniques-of-denial/four-million-02.html

    Sid 3 http://www.nizkor.org/features/techniques-of-denial/four-million-03.html

    Jag vill uppmana dig Jan till att använda samma kritiska tänkande som du använder när du kritiserar massinvandringen och politikerna när du läser ”revisionistiska” böcker så kommer du upptäcka en massa hål i deras argumentation.

    Jag tycker det är tråkigt när kloka personer som du går på sådant här trams det skadar din trovärdighet.

    Kanske är det meningen. Vi nationalister och invandringskritiker bör inte sammankopplas med sådant här för det skadar verkligen vår trovärdighet och gör vår kamp svårare. Våra motståndare i media och riksdag gläds nog efter varje sådan här artikel. Inte minst judar med en agenda.

    Mvh Per

   • Jättebra formulerat Per. Bra att du tog dig tid för det var tråkigt att läsa den här artikeln av Jan mild. Det finns många missuppfattningar om förintelsen bland de som inte tror på eller vill erkänna den.

  • Det är den omvända bevisordningen som gäller. De som ställer frågor får försvara varför de vill ha svar. Istället bör det rimligen vara så att den som påstår något bevisar att det är sant det som man påstår.

   Som i alla åtal är det i detaljerna som man finner svaren. Hur vet du att det skedde? När, var och exakt hur? Det duger inte att hålla sig på hög nivå som en översittare och bara påstå att 6 miljoner har gasats. För var och en av dessa finns då en mordutredning och ännu väntar vi på den första. Vem gick in, när, var hur, hur snabbt, vad hände sedan, var är kvarlevorna? Sedan går man igenom åtalet och försvaret korsförhör vittnen, man pekar på brister i bevisningen, oklarheter, motsägelser, o.s.v.

   Det finns bara ett enda fall där man tvingat vittnen från Nürnberg att vittna under ed, Rudolf Vrba, kronvittnet. Hans vittnesmål smulades sönder så av försvaret i något som heter Zündel-rättegången, att han var tvungen att erkänna att han hittat på och för att slippa åtal för mened, åberopade han ”konstnärlig frihet”. Varken hans tidigare vittnesmål eller den bok han skrivit påstod han var annat än ”konst”.

   Den mest kända experten på förintelsen Raul Hillberg fick erkänna att det finns helt enkelt ingen bevisning.

   Det dog fångar också i de amerikanska förintelselägren och i de sovjetiska men ingen har ställts till svars för de 6 miljoner som dog där.

   Ansvaret kan inte bero på vem som vunnit eller förlorat ett krig. Det måste bero på vad som hänt.

   • ”amerikanska förintelselägren” det fanns inga sådana heller, däremot hade dom koncentrationsläger, för ”Japs” som man kallade dem då.

   • ”Hur vet du att det skedde?”

    Bland annat genom nazisternas egna dokumentation. I Korherr-raporten kan man läsa att nazisterna hade skickat över 2 miljoner judar till koncentrationsläger för ”specialbehandling”.

    400 000 ungerska judar skickades till Auschwitz. Vad tror du hände med dem?

    Einsatzgruppens massavrättningar av judar är också väl dokumenterade. Bland annat i Jäger-rapporten.
    Skannade bilder från den. http://www.phdn.org/archives/einsatzgruppenarchives.com/jagerimages.html

    Det stämmer inte som du påstår att Raul Hilberg sade att det inte finns några bevis. Dessa kände han naturligtvis till. Det han sa var att det inte fanns en vetenskaplig undersökning av en gaskammare.

   • Här är en bra sida som samlar många dokument som styrker att nazisterna utförde ett folkmord på judarna.

    http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/document/document.htm

 18. Varför görs inte en grundlig arkeologisk utgrävning av alla läger? Det borde i så fall visa om förintelsen är korrekt eller inkorrekt. Antaligen görs det inte för att den är inkorrekt. Man har dessutom stiftat lagar som förbjuder forskning som bevisar att förintelsen inte skett. Bara det säger att det är något skumt med hela storyn.

 19. Jag gör en sista kommentar för detta ämne är så viktigt.

  Det kan aldrig vara fel att söka efter svar på vad som verkligen hänt. Endast genom att stigmatisera de som ställer frågor eller sätta dem i fängelse kan man tysta människors vetgirighet. Varför vill man göra det i en enda fråga?

  Den första att ifrågasätta var Paul Rassinier. Han var själv kommunist och revolutionär och sattes därför i Buchenwald och sedan Dora. Han var så svag när lägren befriades att han fick bäras ut på bår 1945.

  Han var aktiv kritiker 1948-1967. Det han upptäckte var att att många vittnen och historier cirkulerade om att man hade massgasningar i Buchenwald och alla arbetsläger i den västtyska delen. Han hörde berättelser om lampskärmar, bokomslag, handväskor och handskar.

  Han beskriver hårda förhållanden men underströk hela tiden att dessa läger var arbetsläger och inget annat. De som drabbades var främst offer för andra interner och inte från det SS-officerare gjorde. Det fanns i lägren en strikt intern hackordning. I nästan alla läger hade man ett system som kallades Häftlingsführung vilket betyder självskötsel. Det var enligt Rassinier främst tyska kommunister som utsågs till chefer.

  Han skrev flera böcker om åtalades också i Frankrike. Han fälldes i flera omgångar men friades till sist i högsta domstolen.

  Han fick rätt i allt. Det fanns inga gaskamrar alls i Buchenwald eller något annat läger i väst enligt judiska historiker, inte heller gjorde man lampskärmar av människor.

  Paul Rassiner påpekade också märkliga fel i SS.kommendanten Kurt Gersteins bekännelser. Gerstein har skrivit under ett vittnesmål att lämnas in till Nürnberg att 25 miljoner gasades.Något som sedan ändrades till 6 miljoner i den sista underskrivna versionen. Kurt Gerstein påstod också att 800 personer gasades i ett rum på endast 25 kvm. Det torde vara en fysisk omöjlighet. Han påstår också att Hilter själv bevittnade en gasning men dagböcker och dokument har visat att Hitler befann sig 100 mil därifrån vid fronten under samma vecka. Han påstod också att det fanns högar med skor som var 40 meter höga vilket inte heller går om man inte har en kran man släpper ner dem ifrån.

  Det kanske mest märkliga är att dessa absurda, uppenbart felaktiga ”bevis” faktiskt användes i Nürnberg och även i rättegången mot Eichmann 1961. Kanske mest förvånande ändå är att den mest kände experten Raul Hillberg har använt hans uttalanden i sitt standardverk om utrotningen av judarna och citerar honom 10 gånger.

  Ja, det går att fortsätta i evighet. Kanske det bästa som någonsin skrivits i frågan är ”The Fate of Jews in German Hands” av Joel. S.A. Hayward. Han skrev ett enda arbete om alla som ifrågasatt förintelseberättelsen. Alla stora namn finns med och vad som hände dem. Han förlorade jobbet och sin karriär och slutade därför skriva. Sök på nätet det finns pdf-filer att få tag på fortfarande.
  (än så länge)

  Så vill jag bara kommentera ytterligare en sak.

  Tyskland var ett stort hot ekonomiskt mot både Storbritannien och USA i början på 1900-talet. Tyskland var mycket effektiva och skickliga inom industri och kunde konkurrera ut de engelska produkterna. Man började inta en högre svansföring också i utrikespolitiken, med all rätt. Det fanns redan då planer på ett stor centraleuropeiskt handelsblock och också de styrande i USA var mycket rädda för att den finansiella centrumet skulle hamna i Centraleuropa istället för i USA. (USA hade hela tiden planen att slå ut Storbritannien och ta över som finansiellt centrum). Makterna på andra sida vattnet har alltid fruktat ett starkt enat Europa och Eurasia.

  Det bestämdes långt innan att Tyskland skulle slås ut i första världskriget. Det var dock först när Lord Balfour lovade amerikanska Agendajudar ett hem i Palestina som USA började gå med i kriget. USA’s befolkning ville det inte först men med massiv propaganda och genom att man, då som nu, kontrollerar all media så lyckades man vända opinionen. För att helt slå ut Tysklands förmåga att komma igen delade man upp landet i Versaillefreden i 6 nya delar och Tyskland tappade då Ruhr, det industriella hjärtat, till segrarmakterna som skulle ta all produktion, stora kolfyndigheter till Polen, o.s.v I planen fanns att göra Tyskland till ett agrart folk och inom två generationer skulle befolkningen ha halverats. Tyskland tvingades ta på sig all skuld för att kriget börjat men det var inte med sanningen överensstämmande. Alla förlorade sina besparingar då de som styrde såg till att det kostade en miljard mark att köpa mjölk.

  Under Pariskonferensen efter kriget satt 140 judar med vid förhandlingsbordet. Varje ledare för segrarmakterna hade en jude vid sin sida. I Veimarrepubliken, som adminstrerades av segrarmakterna, tog judarna för sig och man kom helt att dominera inom alla områden.

  Dessutom var det under denna period massor av revolutioner. Ryssland hade en 1905, sedan igen 1917 med en vidrig terror som följd. I Tyskland hade flera städer haft mindre revolutioner. Judarna Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg hade ledande roller och man fyllde t.ex. Sportspalatz i Berlin och hade skyltar som hyllade Lenin och revolutionen. Judar finansierade och genomförde också revolutionen i Ryssland 1917.

  Är det konstigt att det då kom en motreaktion?

  Oj, det finns så mycket. Läs på och låt er inte luras längre. Inget varaktigt och godhjärtat samhälle kan någonsin byggas på lögner och tack Jan för att du är så modig och rakryggad att du står upp för rätten att undersöka och utforska utan att det ska anses moraliskt förkastligt.

 20. a2

  Per,
  viktigast av allt i denna fråga är, som jag ser det, att frågan överhuvudtaget kan sakligt diskuteras – som andra politiska frågor, som andra historiska skeenden – med en ömsesidig respekt.

  Själv kan jag inte göra anspråk på att sitta inne med alla svaren, jag vill ändå vara med om att ställa en del frågor.

  Ett moment i detta blogginlägg handlade om lågstadiematematiken. Utgångspunkten var då vad jag läst mig till i Lars Adelskoghs bok ”En tom säck kan inte stå”, för mer än tio år sedan:

  ”I många år efter kriget visades i Auschwitz, som nu är museum, 19 minnestavlor på lika många språk. Tavlorna har texten: ’Fyra miljoner människor led och dog här för de nazistiska mördarnas händer mellan åren 1940 och 1945.’

  År 1990 plockades dessa tavlor bort och ersattes med nya, som istället bar denna text: ’Denna plats må i alla tider vara ett utrop av förtvivlan och maning till mänskligheten. Här mördade nazisterna över en och en halv miljon män, kvinnor och barn. De flesta var judar från olika länder i Europa.’

  Har jag nu anledning att vara självkritisk, drog jag för stora växlar på detta, i relation till totalsiffran på 6 miljoner?

  Inte heller du bestrider att här skett en reducering av Auschwitzsiffran, men du skriver att totalsiffran aldrig byggt på Auschwitzsiffran. Även om vi här ger ett tolkningsföreträde åt dem som från början lanserat totalsiffran, så uppstår ju följdfrågor:

  1. Om totalt 6 miljoner judar dödades, varav ca 1 miljon i Auschwitz – var dödades de övriga 5 miljonerna?

  2. Hur dödades de?

  3. Förekom gasning och kremering på någon annan plats än i Auschwitz?

  4. Har innebörden av Förintelsen alltid varit konstant, eller har några revideringar gjorts efterhand, även från officiellt judiskt håll?

  5. Till detta kommer betydelsen av siffran 6 bland judar, långt innan Hitler kom till makten i Tyskland – väl dokumenterat på Metapedia.

 21. Men visst finns i mitt eget frågeställande en växande skepticism i relation till ”Förintelsen”. I botten på mitt tvivel ligger två moment:

  A.
  Hur det i många länder har lagstiftats mot att här ifrågasätta den officiella historieskrivningen och hur man i debatten gärna vill moraliskt förminska dem som ifrågasätter.

  B.
  Hur Förintelsen har kunnat utnyttjas politiskt och ekonomiskt, från judar med agendor.

 • Jan tack för ditt svar.Ja Jan du bör vara självkritisk eller snarare kritisk mot vad som står i ”En tom säck kan inte stå” och liknande böcker hemsidor osv. Jag har själv läst den boken men jag sökte efter andra källor också och kunde då jämföra och se att där faktiskt fanns stora brister antingen medvetet eller så har han författaren heller inte varit källkritisk och sökt om det finns andra svar för som jag förstått det är den boken bara en sammanfattning på andras arbeten ingen forskning Adelskogh själv utfört och hittat osv.

  Var de andra dödades som inte dödades i Auschwitz? Ja det finns mycket information om det tex på de länkar jag skickade till dig, men det fanns ju många andra liknande platser som tex Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Chelmno, Maly Trostinets, Jasenovac osv sedan andra platser där det inte fanns gaskammare men där judar fick slavarbeta till döds, dog i sjukdomar osv, Bergen-Belsen och liknande platser men många dödades också i masskjutningar på Östfronten i Ukraina Vitryssland de baltiska länderna oss, (detta finns det mycket dokumentära bevis för dessutom, vittnen som erkänt, massgravar osv, även en hel del fotobevis som visar den tyska ordningspolisen avrätta judiska kvinnor och barn osv) även mobila gaskammare på östfronten osv osv. Ja kropparna kremerades på andra platser än Auschwitz och dessutom genom Sonderaktion 1005 grävdes kroppar upp på många platser för att kremeras för att dölja spåren efter massmord. Dock har det gjort undersökningar och man har funnits aska och andra spår efter döda människor efter utgrävningar på dessa platser tex i Sobibor osv så helt lyckades de inte dölja alla spår.

  Jag är heller ingen expert i ämnet och sitter inte inne med alla svaren precis som jag tror att ingen gör eftersom det är svårt att veta exakt hur många dom dog osv när så många människor dödats osv som i alla historiska händelser. Men man behöver inte vara någon expert för att inse att ”revisionisternas” argument brister på många vis.

  Jag håller med dig att frågan ska kunna diskuteras sakligt objektivt som andra historiska skeenden och jag håller med dig att det inte bör vara förbjudet att förneka eller ifrågasätta detta folkmord om någon så vill.

  Faktiskt så tror jag att dessa förbud är den enda anledningen denna rörelse når en viss framgång ”Kolla här de förbjuder kritik mot förintelsen därför är det säkert en bluff” och kanske är det just därför det förbjuds för att de vill att vi ska rikta intresse för sådant här nonsens istället för att rikta vår energi på de viktiga frågorna?
  .

  Men man får hålla isär den faktiska historiska händelsen dvs folkmordet på en massa judar och att det idag finns de krafter som vill utnyttja det i politiska syften och förbjuda kritik. Då bör man ifrågasätta det och dessa syften men inte den själva historiska händelsen i sig.

  Jag håller inte alls med ”revisionisterna” men däremot försvarar jag deras rätt att ifrågasätta och förneka vilka historiska händelser de än vill och så gör även många av de som idag bemöter och bekämpar ”revisionisternas” argument tex har Holocaust Controversies startat en namninsamling för en uppmaning till den tyska regeringen att avskaffa lagarna som gör det kriminellt att ifrågasätta förintelsen.

  http://holocaustcontroversies.blogspot.se/2008/02/petition-to-german-legislator.html

  Verkar tyvärr inte ha varit så stort intresse för att skriver under tyvärr.

  Mvh Per

  • Jan förresten kolla din epost jag skickade några intressanta dokument i ämnet som du kan läsa. Ha det gott.

   Mvh Per

 • Många tack Jan, för att du vågar ta upp det tabubelagda ämnet förintelsen och fullt berättigat ifrågasätta detsamma.

  Jag har själv studerat detta ingående sedan intresset väcktes 2007 av en ren slump då jag snubblade över en artikel om revisionisten Ernst Zündel, som då nyligen dömts till 5 års fängelse pga att ha framfört ”fel” åsikter i ämnet. Jag höll på att trilla av stolen när jag plötsligt insåg att man (i Europa på 2000-talet) kunde dömas till fängelse då man vetenskapligt och seriöst försökt bevisa något.

  Vid tidpunkten hade jag som de flesta i väst inga större problem med den officiella versionen av den sk förintelsen, även om jag alltid varit högst tveksam till just siffran 6 miljoner.

  De senaste 7-8 åren har jag dock läst hundratals artiklar och dokument i ämnet, läst ett drygt tjugotal böcker, studerat lägerritningar, husritningar och foton, tagit del av domstolsprotokoll, lyssnat på vittnesmål, sett massvis med dokumentärer etc etc. Materialet har kommit från båda sidor och jag har vägt argument för och emot. Vad går att bevisa? Vad går inte att bevisa? Vad är sannolikt kontra osannolikt?

  Idag, 2015, är min uppfattning att det som kallas förintelsen är ett till största del judiskt propagandaprojekt fullt av extrema överdrifter och ofta rena lögner. Ytterst lite av det som påstås i den officella versionen stämmer enligt min bedömning.

  Självklart dödades (och dog) många judar i tyskarnas koncentrationsläger under ww2, men siffran 6 miljoner är verkligen groteskt överdriven. Jag har heller inte funnit något som stöder påståendet om att det skulle funnits homicidala gaskammare i t ex Auschwitz. T ex den sk gaskammaren Krema 1 (vilken är den överlägset mest kända) som där visas upp för turisterna är en efterkonstruktion, vilket den dåvarande museichefen Franciszek Piper erkände i en videointervju med den judiske revisionisten David Cole 1992.

  Det går givetvis inte att utesluta att människor gasats ihjäl av tyskarna i något läger, någonstans, under ww2. Dock har jag inte hittat några trovärdiga bevis för detta. Avsaknaden av teknisk bevisning är och förblir att stort, stort problem för dom som stöder den officiella versionen och vittnesmålen från sk överlevare känns ofta som om dom bara tävlar om vem som kan demonisera tyskarna mest och rör sig ibland långt utanför naturlagarna.

  Varför vill man då från judiskt håll att myten om förintelsen ska fortleva och vara tabubelagd och i lagen fastställd? Jo, för att det är det ultimata politiska verktyget. Att ha copyright på lidande och att kunna ikläda sig den sk offerrollen är extremt värdefullt och om man tillät en öppen objektiv kontinuerlig debatt skulle tveklöst detta verktyg med tiden förgås. Därför har man sett till att lagstifta mot detta.

  För tänk om man blev tvungna att betala tillbaka alla skadeståndspengar samt kanske t o m avveckla staten Israel.

  Förintelsen har idag blivit till en religion och en stor del av judarnas identitet, något som tas upp i den utmärkta dokumentären ”Defamation” från 2009. Rekommenderas verkligen.

  • Tack för detta värdefulla inlägg!

   Du formulerar mycket av mina egna tankar, men gör det tydligare än vad jag just nu själv orkar åstadkomma:

   ”Det går givetvis inte att utesluta att människor gasats ihjäl av tyskarna i något läger, någonstans, under ww2. Dock har jag inte hittat några trovärdiga bevis för detta. Avsaknaden av teknisk bevisning är och förblir att stort, stort problem för dom som stöder den officiella versionen och vittnesmålen från sk överlevare känns ofta som om dom bara tävlar om vem som kan demonisera tyskarna mest och rör sig ibland långt utanför naturlagarna.

   Varför vill man då från judiskt håll att myten om förintelsen ska fortleva och vara tabubelagd och i lagen fastställd? Jo, för att det är det ultimata politiska verktyget. Att ha copyright på lidande och att kunna ikläda sig den sk offerrollen är extremt värdefullt och om man tillät en öppen objektiv kontinuerlig debatt skulle tveklöst detta verktyg med tiden förgås. Därför har man sett till att lagstifta mot detta.”

   Filmen ”Defamation” – lyssna på Finkelstein, 54 och 116 in:

 • Problemet med ”förintelsen” är inte på ett intellektuellt plan, för lögnen är verkligen en löjlig lögn i detta fall! Utan att det krävs kurage att tänka en sådan heresi. Jag har varit i goda sällskap med högutbildade som i övrigt kan tänka klart och vetenskapligt enligt konstens alla regler, men när det kommer till ”Förintelsen” så ballar det ur totalt, dom köper hela storyn rakt av!

  Denna kult (för det är det!!) är så övergripande att folk genast slänger ut allt kritiskt tänkande och folkvett. Att VÅR HISTORIA ALLTID SKRIVS AV VINNAREN glöms genast bort när ämnet kommer på tal, eller förnekas just i detta specialfall – Den automatiserade reaktionen är att något ifrågasättande behövs inte, och är vore bara något som onda människor vill hålla på med!

  Men det skiter jag i, för världen håller på att gå åt helvete pga att denna myt styr vår civilisation på ett grundläggande sätt!

  http://www.theguardian.com/environment/2005/oct/18/ethicalmoney.climatechange

  ”According to the Federation of British Cremation Authorities, there were 424,956 cremations held in the UK in 2004. This figure represents 70.8% of all deaths. Consider that a cremator needs to operate at 760-1150C for 75 minutes per cremation and it’s easy to see how much energy is required. In fact, a cremator uses about 285 kiloWatt hours of gas and 15kWh of electricity on average per cremation – roughly the same domestic energy demands as a single person for an entire month.”

  Att under brinnande krig använda en så enorm del av sin energiresurs vore helt ogörligt! (Dåtidens ugnar var mindre effektiva dessutom.) Tyskland fick tillverka sin diesel på syntetisk väg på denna tid (teknik dom fått från Dupont i USA).

  Det finns två anledningar till att vi idag har Förintelsereligionen; Den första är att den är gynsam för de allierade (historieskrivarna) som begick enorma krigsförbrytelser genom att bomba sönder ett antal Tyska storstäder. Begreppet Holocaust betyder att förgöra med eld, och det var det som hände i bla Dresden och Hamburg. Man kan med förintelsemyten ”förklara” varför det fanns så många döingar i arbetslägren när de allierade befriade dem. Det skulle ha funnits en ”utrotninsgsplan”. Sanningen är den att man hade bombat sönder försörjningslinorna till dessa arbetsläger så att dom fick stora utbrott av tyfus och mass-svält. Att förklara detta på hemmaplan kändes kymigt gissar jag! Dessa fångar var viktiga för Tyskland, dom tillverkade vapendelar och annat som användes i kriget. Zyklon B var ett avlusningsmedel (löss spred tyfus) som man använde till att säkerställa fångarnas hälsa med.

  Vid ankomst till ett arbetsläger fick man lämna ifrån sig allt man ägde (inklisive hår), som sedan gasades i speciella gastäta rum. Märk väl att dessa rum finns kvar, till motsats till de ”gaskammare” som skall ha funnits!! Dessa persedlar och hår är det som visas på de museum som nu används som propaganda. Sanningen är dock motsatsen till vad dom påstår där. Lyssna till Germar Rudolf och Fred Leuchter. http://germarrudolf.com/germars-views/

  Det finns för övrigt gott om filmer om hur det gick till när immigranter landade på Ellis Island i USA. Där följde ett liknade avlusningsingrepp. Man sprayade folk med avlusingsmedel och tog deras kläder.

  Det andra skälet är det som Jan skriver om: agendajudar kan använda myten till att driva zionismens sak.

  Ett så stort projekt som att utrota fler miljoner, eller ens flera hundra individer, måste lämna mängder med tekninsk bevisning. Detta lyser med sin frånvaro i detta fall. Det borde finns hav med tekninsk bevisning! Istället så har vi tramsbevis som ”lampskärmar av människoskinn” och annat fånigt som bara är effektfullt på ett teatraliskt sätt.

  Följade film är flera timmar lång, men den är ett måste. Du har indoktrinerats med flera hundra timmar av förintelsepropaganda. Det är dags att bota det:

  ****JAG HATAR INTE JUDAR****
  ****JAG ÄR INTE NAZIST*****

  • Intressant moment som du här får med:

   ”In fact, a cremator uses about 285 kiloWatt hours of gas and 15kWh of electricity on average per cremation – roughly the same domestic energy demands as a single person for an entire month.”

   Att under brinnande krig använda en så enorm del av sin energiresurs vore helt ogörligt! (Dåtidens ugnar var mindre effektiva dessutom.) Tyskland fick tillverka sin diesel på syntetisk väg på denna tid (teknik dom fått från Dupont i USA).”

   Båda filmerna är mycket sevärda!

 • Red Ice har ett program om detta och hur stigmatiserat det är att ta upp denna fråga och att nästan alla stänger av sitt logiska tänkande och faller tillbaka på känslorna och inprogrammerade reaktioner.

  http://www.redicecreations.com/radio/2015/05/RIR-150522.php

  Som vanligt mycket bra och det börjar bli många kloka och sansade människor nu som kräver rätten att få tänka själv i denna fråga.

  Tydligen, enligt Ole Dammegaard, har siffran reviderats ner också för Majdanek från först 2 miljoner till idag 0,078 miljoner, en minskning med 96%.

  Sanningen behöver inga lagar, förbud och social stigma. Endast lögner behöver det.

 • ”I krig och kärlek är allt tillåtet”, brukar det heta…

  Dock, allt är i verkligheten inte alls tillåtet varken i krig eller kärlek, även om en del kan förlåtas därför att människors psykologiska och mentala tillstånd vid både krigstillstånd och även ibland vid olika kärlekstillstånd, många gånger faktiskt kan befinna sig utanför människors sinnens fulla bruk?…

  Alla människor kan alltså drabbas av större eller mindre psykoser, både i krig och vid dramatisk s.k. kärlek.…och vid båda tillfällen, om det går åt fel håll, så finns det viljor att skylla ifrån sig och anklaga – den andre – , för att vara ensamt ansvarig för det som gick fel, så varken krigstillstånd eller kärlek, är alltså någonting att – leka med – ….
  ….

  Att utreda mordfall kräver ju vanligtvis mycket noggranna tillvägagångssätt. Det krävs bevis. Att människor dog i andra världskriget råder det ju ingen tvekan om, men hur, på vilket sätt, när, i vilken omfattning och hur många, och under vilka omständigheter och förhållanden osv. osv., torde eller borde ju kanske intressera ganska många.

  Kanske kan man inte helt och fullt kunna förstå varför, hur och på vilket sätt saker och ting händer i ett krig, men det är ändå lite märkligt att man vill försöka förbjuda historieforskning, undersökningar, utredningar och kartläggningar av eventuella olagliga handlingar som begås under krigsförhållanden…..
  …..

  Om man tittar på historien så ser man att det överallt och i alla tider har förekommit företeelser som handlar om olika slag av makters, eller myndigheters, krav på mer eller mindre totalitär underkastelse inför just de som för tillfället är maktinnehavare?…
  ….
  Tittar man t ex på Kinas gamla historia så har där förekommit ceremonier som handlat om att undersåtar till Kejsaren absolut inte fick vända ryggen åt Kejsaren när de avlägsnade sig från någon audiens. Om så skedde kunde det då kanske tolkas och tydas på någon grad av arrogans? Eller på någon slags uppstudsighet? Eller på någon slags komplottvilja mot Kejsaren som genast då behövde nedslås? Därför krävdes det då av personer som avlägsnade sig från Kejsarens rum, eller från dennes audiens, att de bugande sig backade baklänges, ut ur rummet, för att därmed inte vända ryggen åt Kejsaren…

  Alltså detta behov hos makt, av total underkastelse under makthavare av olika slag; både kejsare, faraoner, kungar, tsarer, presidenter, eller ett totalitärt eller diktatoriskt ideologiskt maktstyre, t ex kommunism, socialism, fascism, osv., har då egentligen alltid genomsyrat historien, och finns också i vår s.k. – moderna tid – ..….

  Man kan egentligen fråga sig om det över huvud taget någonstans, någonsin egentligen har funnits något begrepp som skulle kunna kallas för – demokrati – ? Dvs., i betydelsen ett verkligt – folkstyre – ….?
  I någon slags verklig – verklighet – , någonstans…?…

  Dessutom verkar det som alltfler människor verkligen önskar sig en mer direkt, tydlig och uppenbar, synlig och påtagbar, dvs., icke fördold, – diktatur -…?

  Alltfler människor verkar bli alltmer besvikna på och missnöjda med, samt misstroende till, själva begreppet – demokrati – ?..

  Detta när fler och fler tycker sig förstå hur otroligt skör, genomskinlig, eller manipulativ, som själva företeelsen – demokrati – i själva verket är?…
  Dvs., hur de facto otroligt små möjligheterna är för s.k. vanliga människor att faktiskt kunna påverka politiska skeenden?…

  Närapå noll möjligheter …?…

  Vad är då – diktatur – egentligen och varför tror inte människor i allmänhet att – diktatur – också kan finnas inom s.k. – demokratier -…?

  Att diktatur kan finnas inom demokratier, men är då inte öppna och direkta diktaturer, utan just fördolda och mer – indirekta – diktaturer – …?
  Direkta diktaturer kan då ses som mer raka och ärliga, som inte döljer sin diktatoriska sida…?

  Varför skulle befolkningar, nationer och ideologier över huvud taget vilja försöka – bekämpa och kämpa mot varandra om inte annat än för just att kunna erövra – makt – ?..

  Det är endast genom att inneha makt, som man över huvud taget kan utöva kontroll över en population. Det är endast genom makt som möjligheter och resurser finns att just kunna vara en diktatur ……

  En diktatur kan diktera en agenda, kan styra politiska händelser, kan ställa krav, kan diktera villkor, kan styra sociala och politiska skeenden samtidigt som den kan kontrollera eventuella kritiska synpunkter och kan övervaka eventuella protesterande som då kan ses som potentiella fiender, och på det ena eller det andra sättet då desarmeras osv….

  Alla makter och diktaturer har i alla tider alltså haft ett stående krav på att undersåtar ska befinna sig i ett totalt underordnat tillstånd för att kunna anses som pålitliga. De bör också uppvisa en total följsamhet och lyhördhet för att inte riskera att ses som potentiella fiender genom att vara arroganta eller uppstudsiga….

  (Precis alltså då som i alla gamla diktaturer som funnits i alla tider; som t ex i gamla Egypten, i gamla Kina, eller i gamla ryska, tyska, franska, engelska, indiska, eller afrikanska, asiatiska och sydamerikanska nationer….)…

  Det mesta är sig då förmodligen kanske ganska så likt, så som det egentligen alltid har varit? Alltså även idag, i den s.k. moderna tiden, och i den s.k. moderniteten, så finns det kvar en förgången tid?..
  Det finns alltså egentligen kanske kvar ett liknande politiskt samhällsmönster som i alla tider, fastän det då idag är andra diktat som skall följas ……

  Vem vet….….

 • Mycket bra skrivet om ett ämne de flesta inte vågar prata om.
  Ditt bästa inlägg på länge!

 • Intressant intervju av beläst dam med engelsk undertext

 • Påven ställer en mycket befogad fråga:

  “The great powers had the pictures of the railway lines that brought the trains to the concentration camps like Auschwitz to kill Jews, Christians, homosexuals, everybody. Why didn’t they bomb (the railway lines)?”

  http://wearechange.org/pope-francis-says-youre-not-christian-if-you-support-gun-manufactures-read-more-httpwww-ammoland-com201506pope-francis-says-youre-not-christian-if-you-own-a-gunixzz3dwb6trkh-under/

 • Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com-logga

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s

  %d bloggare gillar detta: