• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Lagom är inte längre bäst!

sd-lagom

Sverigedemokraterna går nu ut med ”Lagom är bäst!” som en paroll.

Det är ju densamma som titeln till min bok från 1995 – ”Lagom är bäst!”.

Ska jag då applådera denna SD-paroll 20 år senare?

jmlagom

Situationen i mitten av 90-talet var en annan jämfört med idag. Då pågick inte en massinvandring i riktigt samma omfattning som idag, inte heller hade problemen till följd av denna hunnit växa fullt så mycket.

Bakom boktiteln – och i botten på engagemanget med Blågula frågor – låg en vädjan om sans och en förhoppning om dialog och kompromisser. Hade invandringsförespråkarna önskat lyssna på invändningar  och varit redo att möta oss på halva vägen, då kunde invandringen ha hållits på en nivå där invandrarna fick en chans att inlemmas i det svenska samhället.

put8006

 

inv1951-2013

Nu blev det inte så. Istället för att sikta till någonting ”lagom” gasade man bara på.

Det gör, att vi idag har hamnat i en helt annan situation.

Även om vi nu skulle halvera invandringen, så blir det likväl en sakligt sett extrem linje.

Extrem, därför att den raserar vårt samhälle.


nordenasylanter

Tag bara ovanstående diagram, från en artikel av Gunnar Sandelin på bloggen Mörkläggning.

Eller detta diagram, om utvecklingen över tid:

asyls2008-2014

Till Sverige kommer mångfalt fler asylsökande än till övriga nordiska länder sammantaget!

Ändå har vi skrivit på samma flyktingkonventioner.

Egentligen skulle Sverige alltså inte behöva krypa ur några juridiska åtaganden för att kunna komma ned på samma nivå som Finland, Danmark och Norge.

I praktiken saknas ändå förutsättningarna för detta, av flera skäl:

• kanalerna är upparbetade, för att hitta till Sverige

• år och decennier av signaler har gjort att man lärt sig att sikta in sig på just Sverige

• i Sverige har växt fram ett maktkomplex med egenintressen i denna politik

• de många  ”goda” människorna i vårt land vill inte ändra sig.

Samtidigt närmar sig vårt samhälle nu i rask fart en katastrof, pluggen dras s.a.s. ur våra system för trygghet.


De som följt mig i invandringsdebatten kan nog intyga att jag eftersträvat att vara måttfull och nyanserad, som boktiteln från 1994/95 återspeglade.

Jag har också varit noga med en distinktion mellan invandring i allmänhet och ”probleminvandring”, men det är inget som ens SD har nappat på.

Många gånger har jag pläderat för Tony Blairs idé om ”Safe Haven”, med innebörd att på EU-nivå samordna sållningen av asylsökande, med respektive utan skyddsbehov.

Nu har jag tänkt om.

Inget mer ”lagom”!

Glöm även ”Safe Haven”!

Sverige bör inrikta sig på att säga upp New-York-protokollet från 1967.

Dvs vi ska återgå till en begränsad anslutning till Genevekonventionen, så att åtagandet gäller endast flyktingar från andra länder i Europa.  Varje världsdel ska med den logiken ansvara för sina egna flyktingströmmar.

fb21

I linje med detta ska vi helt ansluta oss till den australiska modellen, dvs verka för att EU stoppar alla fartyg med asylanter på Medelhavet – se till att de sänds tillbaka varifrån de kom.

Afrikanska flyktingar ska ha rätt att söka asyl, javisst – i Afrika.

Den australiska modellen har visat sig mycket verkningsfull. I Australien har man påtagligt kunna erfara kontrasten mellan en slapp respektive en tydlig politisk linje. Med rätt signaler kan denna båttrafik helt stoppas!

au

 

batarau

Det här knyter an till min nya fredagsbio, ”MEDIA-MISS om invandringen”:


 Mer

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Sovereign_Borders

http://www.exponerat.net/vad-ar-lagom-ar-bast-med-invandringen/

https://morklaggning.wordpress.com/2015/05/15/ny-statistik-sverige-fortsatt-extremt/

http://www.bgf.nu/lagom/

https://janmilld.wordpress.com/sverige-behover-hjalp/

http://ledarsidorna.se/2015/05/flyktinglagret-den-sista-utvagen/

20 svar

 1. Extremliberalismens dårskap i Sverige uppmärksammas utomlands:

 2. Låter lite som Findemokraternas manifest, ur filmen ”Monopol”….

 3. Bra skrivet Jan

 4. Men är det redan försent?

 5. Jag menar, du är jätteduktig, men PKmedia tystar allt väldigt effektivt

 6. Du har så klart helt rätt. Det som var lagom då är inte lagom idag.

  Fortsätter det som hittills tar den 20 år till innan etniska svenskar är i minoritet. Då är inte ”lagom” det som vi behöver. Vi behöver ett totalstopp som du säger.

 7. Totalstopp och repatinering, antalet måste minska.

 8. Heter kanalen INFO WARS, som det visades på slutet? Och varifrån kommer den? Det framgick inte av bilderna.

 9. Själva anledningen till allt detta står att finna i den ”STORA LÖGNEN” den största av dem alla…denna gamla tyska kvinna, denna modiga kvinna tar upp något som alla borde lära sig att förstå…och programmera om sin egen hjärna, den hjärna som indoktrinerats genom hela det västerländska skolsystemet i mer än 50 år…! Här länken till en mycket intressant intervju… https://www.youtube.com/watch?v=WPa_QeV9KDM

  • En av de viktigaste videos på hela YT. Det är klart att det som denna 86 år unga kvinna berättar stämmer. Det förstår alla som sätter sig in i det det minsta. Endast de mest hjärntvättade vägrar att inse.

  • En ganska lång film och kvinnan talar väl snabbt – men ändå en angelägen film, värd att se!
   En kvinna med stor integritet!

   • Jo den är lång sorry 🙂 men väl värd att se..och att en 86-åring är så klar och rapp i munnen är ett sundhetstecken jag skulle vara ytterligt tacksam den dagen jag fyller 86 om jag kan uppvisa samma munvighet..! Jag hade samma problem som du Jan att hänga med..men det finns ju guskelov paus och backtangenter..!

   • Din blogg har väl inte berört detta tema och det ett förbjudet område. De flesta vägrar att ta till sig. Man förstår inte att det går att fabricera ihop något som sedan framställs som en sanning.

    Intervjun med Ursula Haverbeck är sensationell av två anledningar. För det första sändes den i tysk TV, för det andra är det ytterst sällsynt att man som tysk offentligt går ut och så kategoriskt avvisar förintelsen som en myt. Hon är 86 och kan väl knappast anklagas för att vara skinhead eller dold nazist. Det gör hennes synpunkter så kraftfulla.

    Själv anser jag att om man nu ska lasta ett folk och efterkommande generationer med skuld och krav på ekonomisk ersättning då måste bevisen finnas där. Det räcker inte med torterade tyska officerare eller några ”överlevare” som inte får korsförhöras. Det är det Ursula också säger. Det är fruktansvärt det som skett att man falskeligen anklagar och lastar ett helt folk – det finns ju inga bevis.

    Det enda man hänvisar till är vittnesmål men dessa har ändrat sig under resans gång, de har varit motsägelsefulla, ofta har man inte själv sett utan berättar om någon annan som sett eller hört. De vittnen som säger sig aldrig ha sett något tystas ner. De försvinner. Det viktigaste vittnet under Nürnberg, Rudolf Vrba, kallades att vittna under ed i det som kallas Zündel-rättegången, 1985 i Kanada. Då föll allt ihop som ett korthus. I korsförhöret kunde man visa att han hittat på allting som stod i den viktiga rapporten, 1944, som sedan låg till grund för Nürnberg, inget stämde. Dessutom visade korsförhöret att hans bok som kom ut 1964 också var helt fel. Eftersom Rudolf Vrba, till skillnad från i Nürnberg, i denna rättegång vittnade under ed, var han till slut tvingad att åberopa rätten till konstnärlig frihet i konstnärliga verk, annars hade han kunna åtalas själv för mened. Han fick m.a.o. erkänna att det var fiction. Enligt Vbra spelade det ingen roll för det hade ju hänt, även om hans berättelse inte stämde. Även den ”främste” experten Raul Hillberg fick erkänna att det fanns ingen teknisk bevisning. Zündel friades men utvisades sedan från USA till Tyskland där han fängslades.

    På den vägen är det. De flesta bryr sig inte. Köper du inte myten är du en dålig människa. Punkt. Snart får vi fängelse i Sverige också om vi vågar utmana makten, iaf om SD får vara med och bestämma.

    Tyvärr är alla normala regler helt borta vad gäller denna fråga. Av någon anledning får den helt enkelt inte utsättas för kritisk granskning eller undersökningar. Ursula får själv inga svar på sina frågor, varken från myndigheter eller judiska organisationer. De kan inte svara och deras strategi är antagligen att tysta ner det hela.

    Våga tänk tanken att det man påstår aldrig hänt och fundera sedan på vilket brott man då har begått? Men framför allt var inte rädd att själv ta reda på. Jan, jag är 100% säker att du kommer till samma slutsats som miljoner andra runtom i världen som gillar att tänka själva.

    Det begicks massor av hemska handlingar från båda sidor men det kan omöjligt ha gått till så som man vill göra gällande. Då faller också både den ensidiga tyska moraliska skulden och skadeståndskraven.

   • Kalle, det var länge sedan som jag drog mina slutsatser i denna fråga. De fanns där redan år 2005, när SD-ledningen ”prickade mig”, för att ha läst Adelskoghs bok ”En tom säck kan inte stå”.

    Självklart och helt uppenbart är det något i grunden sjukt, när man måste ta strafflagstiftning till hjälp för att upprätthålla ”historiska sanningar”.

    I kölvattnet på SD:s utveckling blir det naturligt för mig att snart återkomma till detta ämne.

 10. Lagom hade varit bäst kan vi väl konstatera. I dag betyder lagom fortsatt färd mot katastrofen. Välfärdsstatens sammanbrott ter sig alltmer oundvikligt. Det finns redan tillräckligt med fakta och erfarenheter som gör det motiverat att dra i nödbromsen. Men den extrema blockering som du beskriver ovan gör det omöjligt. Förmodligen gör den det svårt för SD att gå ut med ett sånt budskap. Sjukdomsinsikten bland vanligt folk är inte tillräckligt hög och man skulle inte kunna ta in budskapet!
  SD tvingas alltså moderera sitt budskap så att det liknar Blå-Gula frågors i mitten av 90-talet. Men tyvärr har tiden sprungit förbi och gjort det obsolet. Vi befinner oss i en mardrömssituation!

 11. Oj, det hade jag inte förstått. Jag antar att vi alla som söker efter svar för eller senare hamnar där. Det kanske inte är någon valvinnare men som Ursula säger, vad gör vi om vi bygger vårt samhälle på lögner? Vad händer då med vårt samhälle?

  Det vet vi svaret på idag. Bara titta på alla lögner som pumpas ut i media varje dag som handlar om invandringen. Ett bra exempel på där vi byggt ett samhälle på en lögn och då faller det samhället sönder.

  Det finns slående likheter mellan lögnerna om WWII och lögnerna idag. Båda handlar om det Onda och det Goda. Det heter ju t.o.m. ”The Good War”. Första världskriget ”The Great War”. 100 miljoner dog och allt för att det Goda skulle segra mot universums ondska inkarnerad, tyskarna.

  De som är nationalister jämförs idag med denna Ondska. Varje död på Medelhavet är en ny förintelse. Ett förnekande för någon att fly undan en säker död i sitt hemland. Det är Ondska.

  Myten förstärks varje dag i reportage och filmer där tyskarna framställs som robotliknande psykopater som jagar judar ända in till krigets sista dag medan judarna själva framställs som oskyldiga barn utan vetskap och ansvar för något.

  Filmen ”Schindlers List”, som helt är fiktiv, är ett typexempel. Kommendanten på balkongen endast iförd brynja jagar judar till frukost med kikarsikte och kissar sedan för öppen dörr varefter han tar för sig av den judiska slavinnan utplockad från kön i lägret att betjäna honom. Hans blick är föraktfull, han är full, har just dödat några judar men kan ändå inte motstå judinnan för han har ingen moral. Hela berättelsen har som enda syfte att framställa tyskarna som helt moralfria, inhumana monster utan känslor. I verkligheten hette kommendanten Amon Goeth och bodde med sin fästmö i ett hus som inte kunde överblicka lägret från en balkong. De hade ett barn. De hade judiska hembiträden men inget finns dokumenterat att de användes som sexslavar. Amon hängdes efter kriget men hans fru beskriver honom som en kultiverad man med bra sångröst.

  Oscar Schindler, de Goda, kunde köpa ett liv för en guldklocka genom att muta de Onda och depraverade, cyniska tyskarna så att fången slapp gaskammaren (som vi idag bevisligen vet inte fanns).

  En annan film är ”Sophis Val”. Sofie och hennes två barn sänds till Auschwitz. I den numera varumärkesskyddade kön får hon frågan från en psykopatisk officer vilket barn hon vill rädda från gaskammaren? Denna onda officerare gör detta utan anledning bara för att tillföra Sofia smärtan att se ett av barnen dö. Han njuter av sin makt. Ett barns död betyder inget. Återigen baseras denna film på fiktion. Detta har aldrig hänt.William Styron som skrivit sagan hade ingen som helst information om att detta hänt men det gör en bra film.

  Tyvärr är filmer, tidningar och TV där de flesta hämtar sina kunskaper och blir där helt hjärntvättade.

  Alla dessa myter och propagandan mot tyskarna började med första världskriget. Innan dess sågs tyskarna med oerhörd respekt. Ett folk av drömmar som bidragit enormt inom alla delar av samhället, kultur, vetenskap och teknologi. Britterna såg upp till tyskarna som en ”vagga för lag, ordning, strävan och frihet”. Många britter, liksom amerikaner, såg sig gladeligen som en del i den germanska familjen.

  En liten grupp, ofta judiska, inflytelserika bankirer ville ha krig. Man ville strypa Tysklands enorma framfart sedan sent 1800-tal och man kontrollerade, då som idag, all media i både USA och Storbritannien. Genom denna kontroll kunde man sedan med daglig propaganda framställa tyska folket som de vidrigaste varelser som jorden skådat. Många svalde tyvärr propagandan och bankirerna fick sina två, för Europa, förödande krig. USA och bankirerna blev vinnarna. Judarna fick Israel.

  Propagandan fortsätter med oförminskad kraft och håller på att tränga undan alla vita människor från sina forna, ofta sedan urminnes tider, ianspråktagna länder. Den som inte gillar det är – ja just det – Ond.

  • Vackert skrivet Kalle jag tror dock att dessa ”bankirer” snart faller på eget grepp…det har helt enkelt blivit för uppenbart vad de sysslar med..och de försöker dessutom skynda på händelseutvecklingen och börjar bli slarviga. Snart sitter de allihop i ett omringat Israel utan vänner i ett endaste land i världen.

   Européerna måste börja handla och ta tillbaka makt och kontroll över media..skicka varenda jude till Israel. Om de så ska bo i tält så ska de dit. All propagandistisk makt måste slitas ifrån dem..och det redan igår..!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: