• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Niemüller uppdaterad

munlas
Som framgick av fredagsbio 18 ser jag en fara i att slentrianmässigt använda negativt laddade pk-begrepp som ”rasist”, ”fascist”, mm.

Slentrianmässigt – dvs utan att ha klargjort vilken betydelse som man lägger i de  använda begreppen.

Vad jag befarar är att man därmed bidrar till att jämna vägen för ett smygande och tilltagande förtryck.

Vare sig detta är en avsikt eller ej, så bidrar där även SD-ledningen – genom sin ”nolltolerans” mot ”rasism” och sina permanenta utrensningar.

Det är bakgrunden till att jag vill citera den kända dikten av Martin Niemüller, motståndsman i Hitler-Tyskland:

”I Tyskland hämtade de först kommunisterna, och jag protesterade inte, för jag var inte kommunist;

Sedan hämtade de de fackanslutna, och jag protesterade inte, för jag var inte fackansluten;

Sedan hämtade de judarna, och jag protesterade inte, för jag var inte jude;

Sedan hämtade de mig, och då fanns ingen kvar som protesterade.”

mn

Det var 1934 som denna tyska dikt publicerades i sin första version. Det har alltså gått över 80 år sedan dess.

Hur skulle Martin Niemüllers dikt kunna översättas till situationen i dagens Sverige?

Till att börja med kan man byta ut ordet ”kommunist”, mot exempelvis ”fascist”

fascister
Innan man ger sig på invandringskritiker och sverigevänner i allmänhet skulle man med analogin från tyskt 30-tal först ge sig på människor som kallar sig själva ”fascister” och ”nationalsocialister”, eller av makten klassas som ”fascister” och ”nazister”.


Det visar sig, att detta har man redan börjat göra!

För några dagar sedan läste jag en omskakande text.

Det gällde ett försvarstal av Fredrik Vejdeland, ansvarig utgivare för en SMR-webbsida.

Talet hölls i januari 2015 inför Göta Hovrätt, där Vejdeland stod åtalad för ”hets mot folkgrupp”. Till grund för åtalet låg att på webbsidan förekommit kommentarer med uttryck som ”Leve nationalsocialismen”, ”Leve Hitler”, ”Död åt Zog”, ”Krossa Sion” och ”Adolf Hitler, den störste folkhjälten i modern tid”.

Detta tal, med åtföljande dom, ger anledning till många reflexioner. Till det ska jag komma, men först några citat ur Fredrik Vejdelands tal.

fv1

Försvarstalet i sin helhet kan läsas här.


Dessa passusar finner jag särskilt intressanta:

”Någonstans måste man sätta en gräns för hur mycket man kan missbruka rättssystemet. Jag föreslår att den sätts idag. Jag skulle vilja att ni sätter er ner och funderar på om det verkligen ska vara olagligt att kalla någon politisk ledare – oavsett ideologi – för folkhjälte. Jag anser själv – och många med mig – att Stalin var en massmördare men skulle se det som helt absurt om någon döms i en domstol för att ha hyllat Stalin i generella ordalag.

Och om en medlem i Kommunistiska Partiet hyllar Lenin i generella ordalag så måste jag ju ändå förutsätta att personen ifråga inte förespråkar massmord på miljontals kristna, utan att det finns någon annan anledning till att man hyllar Lenin.

Lika sjukt vore det att förutsätta att alla demokrater är massmördare bara för att Churchill och Roosevelt terrorbombade tyska städer i demokratins namn. Bara för att Truman släppte atombomber över Japan i demokratins namn. Bara för att George W Bush legat bakom 1 miljon döda civila irakier i ett krig som fördes i demokratins namn.”

churchill
”Hur kan en generell hyllning av Hitler leda till fällande dom bara för att någon annan person sitter och gissar att denna generella hyllning skulle handla om ett hyllande av en specifik treårsperiod av Hitlers 56-åriga levnad. Alltså de tre år då den påstådda förintelsen ska ha ägt rum.

Om vi på Nordfront tidigare hade hyllat förintelsen så hade det varit en annan sak. Då hade Ingblads påståenden haft viss bäring men i så fall hade vi ju redan dömts för hets mot folkgrupp för att vi hyllar massmord – vilket vi alltså aldrig har gjort och aldrig kommer göra.

Det kan också vara relevant för målet att vi anser att den så kallade förintelsen – alltså en systematisk utrotning med hjälp av gaskammare – aldrig ägt rum. Jag tänker inte tråka ut er med en lång utläggning om förintelsen men som jurister måste ju även ni kunna se att det inte finns några som helst tekniska bevis för att den ägt rum. Det finns exempelvis ingen dokumenterad order och heller ingen obduktionsrapport som kan visa att ens en jude har gasats ihjäl.

Enligt oss är förintelsen krigspropaganda från segermakterna i syfte att svartmåla fienden, få dem dömda vid rättsfarsen i Nürnberg samt få bort fokus från de egna krigsförbrytelserna.”

”Om ’förintelsen’  hade ägt rum – om det framkom ovedersägliga bevis för att den skett – så är jag den första att förkasta den. Men – och här vill jag ändå vara extra tydlig – även om den har ägt rum så har den inget med den nationalsocialistiska ideologin att göra och inget med vår inställning till Hitlers politiska och sociala insatser för tyskarna att göra.

EU beskriver på sin officiella hemsida Winston Churchill som en av EU:s grundare och en ’visionär ledare’ utan vilken vi inte skulle ’leva i den sfär av fred och stabilitet som vi tar för given’. EU nämner inte med ett ord Churchills terrorbombningar mot tyska städer som Dresden och Hamburg eller det gemensamma beslutet med Truman, Stalin och Chiang Kai-shek att atombomba Japan. Och om EU får beskriva Churchill som ’en fredens man’  så har också Nordfront rätt att kalla Hitler för en folkhjälte.”

dresden
”Lite förenklat så säger Ingblad helt enkelt att eftersom jag är nationalsocialist, och Hitler var nationalsocialist, och gasade judar, så vill också jag gasa judar – alltså Guilt by Association. Ingblad hänvisar också till det så kallade folkets fördomar och gissningar om oss och menar att det ska räcka för fällande dom att utomstående kan uppfatta ett generellt positivt omnämnande av Hitler som att jag är positiv till rashat och utrotning – alltså Argumentum ad populum.

Vid en av rättegångarna mot oss uppfann Ingblad dessutom ett nytt juridiskt begrepp som han kallar för ’tolkningsfakta’. Det är uppenbarligen en finare variant av Guilt by Association. Eftersom vi delar samma ism som Adolf Hitler – vilket är fakta – så ska detta tolkas som att vi också är för rashat, rasförföljelser, utrotning av andra raser när vi beskriver Hitler som en folkhjälte på vår hemsida.

Så här sa Fredrik Ingblad i sin slutplädering i tingsrätten.
’När man hyllar det som hände under tredje riket och Adolf Hitler och den tyska nationalsocialismen, då är det hets mot folkgrupp.
…och det han stod för det kan väl ingen ha missat, det handlar ju om rashat och rasförföljelser, en förföljelse och utrotning av andra raser än den nordiska.
…När man hyllar Adolf Hitler och nationalsocialismen i det här sammanhanget då är det det som man uttrycker det är det man hyllar eller vill finna acceptans för.’
Först säger alltså Ingblad att ’När man hyllar det som hände under Tredje riket och Adolf Hitler då är det hets mot folkgrupp’.
Sedan utvecklar han att det som hände var rashat och rasförföljelser och utrotning.
Men Nordfront har ALDRIG hyllat det som Ingblad påstår att vi har hyllat.”

hitler

”Jag, och Nordfront och nationalsocialismen, är alltså i grunden för alla rasers rätt att existera. Om alla nationer skulle följa den raspolitik som formulerades av Dr Walter Gross skulle världen bestå av fria, självständiga och homogena stater som inte kan styras lika lätt av en liten globalistisk maktelit.

Sverige skulle i allmänhet vara svenskt, Japan skulle vara japanskt, Kongo kongolesiskt osv. Och vi skulle då definitivt ha mindre slitningar mellan folkslagen jämfört med idag där miljoner främmande människor flyttas runt och dumpas på platser där det redan bor människor som redan har sina egna sätt att leva.

Det handlar alltså inte om rashat utan det handlar om att uppblandningen mellan folkslagen både skapar slitningar mellan de olika folken och att de bästa och karakteristiska egenskaperna hos båda raserna går förlorade. Jag vill alltså skydda alla rasers unikhet och bevara jordens mångfald. Därför är jag så långt ifrån rashatare man kan vara.”

”Vad gäller tyskarnas inställning till judarna så är det sant att man betraktade dem med misstänksamhet. Men det har inget med själva ideologin att göra utan med erfarenheter av judars inflytande över Tyskland och hur detta inflytande användes.”

”Tysk erfarenhetsbaserad misstänksamhet mot judars roll i omstörtande verksamheter, inte minst i Tyskland, var något ganska självklart i Europa vid den här tiden. Och misstänksamheten blev inte mindre när de mäktigaste sionistorganisationerna i världen förklarade Tyskland krig i världsjudenhetens namn den 27 mars 1933, bara en vecka efter att nationalsocialisterna tagit makten.

judea
Krigsförklaringen – och det var judarna själva som kallade det för krigsförklaring – handlade om ett världsomspännande ekonomiskt krig mot Tyskland i syfte att sänka Tyskland ekonomiskt. Ett Tyskland som redan då hade stora ekonomiska problem där folk faktiskt både svalt eller tog livet av sig för att de inte kunde försörja sina familjer, skulle frysas ut genom bland annat bojkott av tyska varor, vilket också skedde. Judiska organisationer arrangerade en mängd antityska möten som höll på ända till 1945 och samlade tiotusentals judiska sympatisörer. Det största mötet samlade 55 000 judar vid Madison Square Garden i mars 1933.

De bilder vi har sett på tyskar som bojkottar judiska affärer i Tyskland var ett svar på den judiska världsomspännande bojkotten mot Tyskland. Det var en symbolisk aktion och varade enbart en dag, den 1 april 1933.”

”Att behandla en folkgrupp som ett kollektiv var heller inte på något sätt unikt för Tyskland. Den amerikanske presidenten Roosevelt delade exempelvis ut en rad order, som klassade japanska, tyska och italienska medborgare som ’fientliga utlänningar’. 110 000 amerikanska medborgare som råkade ha japansk härkomst spärrades in i amerikanska koncentrationsläger eftersom de var ’fientliga utlänningar’.”

japsusa

”Fredrik Ingblad har hävdat att ’nationalsocialismen grundar sig i rashat, rasförföljelser och utrotning’. Detta är ett falskt påstående. Nationalsocialismen grundar sig i raslig överlevnad och alla rasers och folks rätt att existera och leva i fredlig samvaro med varandra.

Tysklands inställning till judarna var erfarenhetsbaserad och har inget med ideologi att göra och ’förintelsen’ är en bluff – i alla fall enligt oss – som vi aldrig skulle hylla om den faktiskt hade ägt rum.

När vi kallar Hitler för en folkhjälte så kan det finnas en mängd olika anledningar till att vi gör det. Att vi hyllat Hitlers sociala insatser just dagarna innan artikeln som kallade Hitler för folkhjälte gör det mest troligt att det var de sociala insatserna som avsågs.
Guilt by association, Argumentum ad hominem och Tolkningsfakta är retoriska knep och dåliga bevis för att vi menar något helt annat när vi skriver som vi gör. Ingblad har heller inte lyckats förklara varför han eller ’vanligt folk’ (Argumentum ad populum) skulle ha något tolkningsföreträde när det kommer till vår ideologi.”

”…till frågan om kritik mot sionismen och uttalandet Död åt ZOG. Här använder Ingblad sig av samma retoriska knep där sionist ’egentligen’ avser jude och där krossandet av en liten sionistisk elit som styr världen ’egentligen’ skulle betyda död åt alla judar.”

”Begreppet ZOG syftar vidare till det sionistiska inflytandet i de västerländska länderna och globalistisk maktutövning. Och även här anser Ingblad att det som vi menar är ZOG består av enbart judar. Men här frångår Ingblad definitionen från myntaren av begreppet, Eric Thompson, som säger att de flesta av dessa sionister är icke-judar.”

2003
”Trycket från Israel och lobbyn var inte den enda faktorn bakom USA:s beslut att attackera Irak i mars 2003, men det var det avgörande elementet. Somliga amerikaner tror att detta var ett ’krig för oljan’, men det finns knappast några bevis som stödjer detta påstående. Istället motiverades kriget till stora delar av en önskan att göra Israel säkert.

I detta krig dödades hundratusentals irakiska civila, medan andra siffror talar om att bortåt 1,5 miljoner irakier har dött och dödats till följd av kriget. Och allt det på grund av att en mäktig sionistlobby hetsar fram ett krig för sina egna sionistiska intressen.

Även om ’Död åt Zog’ inte är ett slagord jag själv använder så anser jag ändå att det är rätt att uttala ’död åt’ en mäktig lobby som manipulerar en nation att föra krig mot en annan nation för sina egna intressen. Det hade varit lika fel om en lobby med så extremt stort inflytande över världen skulle ha varit kinesisk, svensk, brasiliansk eller något annat.”

”Men det finns faktiskt nationer idag som har raslagar och den nation som sticker ut mest är Israel.  Den sionistiska ockupationsregimen i Palestina röstade redan 1950 igenom en raslag som ger judar, vart än de finns, rätten att bosätta sig i Israel samt automatiskt medborgarskap. Vidare är Israels arabiska minoritet andra klassens medborgare i Israel eftersom Israel betraktas som en specifik ’judisk stat’. Det finns många fall av judar och icke-judar som inte får gifta sig med varandra och israeliska araber som inte tillåts köpa mark i Israel.”

samarien

”1975 röstade FN:s generalförsamlingen igenom en resolution, som slog fast att sionism är att likställa med rasism och rasdiskriminering. Bakgrunden till resolutionen kunde härledas till den sionistiska staten Israels behandling av de palestinska invånarna i landet sedan grundandet 1948 genom raslagar och diskriminering. Israel har alltså raslagar och i Israels fall har det faktiskt lett till det som Ingblad säger att raslagar leder till – rasförföljelser och sedan folkmord. Raslagar som förtrycker andra raser är inget vi vill införa, men på det sättet har raslagarna i Israel använts från första stund.

Och då uppstår två frågor:
1. Borde det i så fall vara hets mot folkgrupp att hylla Israel, vifta med den israeliska flaggan och kalla Ariel Sharon för folkhjälte?
2. Om vi nu utgår från Ingblads osakliga Argumentum ad populum-argumentation så skulle ju detta vara ett ’bevis’ för att de som hyllar Israel begår hets mot folkgrupp.”


dom

Fredrik Vejdeland dömdes sedan av Göta hovrätt. Det straff som utmättes var fyra månaders fängelse.

Detta försvarstal, i kombination med domen, ger alltså anledning till reflexioner!

Mina reflexioner blir tre:

1.

I sak är det till stor del fråga om uppenbara fakta och träffsäkra argument. Mycket av det skulle jag kanske själv ha kunnat skriva.

2.

Här förpackas detta på ett sätt som är åtminstone mig främmande, med hyllningar av Adolf Hitler. För mig framstår det som både onödigt och kontraproduktivt, men SMR är i sin fulla rätt att göra sina egna val.

3.

Med denna dom mot dessa åsikter och fakta riskerar det att kunna underlätta fortsatt repression, så som Martin Niemüller framställde saken i sin dikt från 1934.

Här har man dömt uttalade nationalsocialister.

Tidigare har politiska domar drabbat gatukonstnären Dan Park.

Vilka kan stå näst i tur?

fragor

I ett fritt samhälle måste det vara möjligt att få tycka olika.

Det ligger en grundläggande skillnad mellan att

•  å ena sidan begå brott eller uppmana till brott

•  å andra sidan anföra fakta eller åsikter som alla inte gillar.


Mer

OK att vilja utrota ett folk?

7 svar

 1. Sverige är idag mycket långt från de demokratiska förutsättningarna, med fri press, fri åsiktsbildning, yttrandefrihet, tryckfrihet och rätt att fritt organisera sig.
  Vägen till dessa rättigheter är lång och svår att ta sig fram på då vi konstant måste kämpa mot den kulturmarxistiska elit som idag har Sverige under kontroll.
  Risken är att konfrontationen mellan demokrater och kulturmarxister i framtiden leder till inbördeskrig.
  ÖD är väldigt alarmerande, redan vid dagens begränsade hot mot etablissemanget är man alltså beredd att överge demokratin, vad händer då SD har 30% av folket bakom sig? 40%? 51%, en militärkupp iscensatt av kulturmarxisterna för att hindra valet att förändra den förda politiken?
  Man har ju förberett landet för en militärkupp genom att lägga ner den allmänna värnplikten och hyra in legosoldater. Dessa soldater är ansvariga inför sina officerare och inte mot landets folk.
  Kommer något av de etablerade partierna att få ångest inför demokratins sorti och byta sida, eller kommer grupptrycket vara starkare än respekten för folkviljan?

  • Enligt Sveriges avtal med NATO så kommer NATO att hjälpa sittande regim vid eventuell statskupp eller andra oroligheter som hotar rikets säkerhet. Upprorsmakare kan med andra ord inte göra väpnad revolution utan att bli indragna i ett krig mot NATO.

   I ditt resonemang oroar du dig för en militärkupp. Det är nog helt orimligt och onödigt. Vad DÖ/globalistregimen/NWO-partier kan behöva är en falskflagg operation som gör det möjligt för dem att begränsa internet och övrig media.

   Det är inte kuturmarxisterna som har den reella makten i Sverige, dom är bara verktyg för den riktiga makten:

   • Ja, exakt min tanke. Man behöver en ”false-flag” för att sedan kunna motivera att förbjuda anonymitet på nätet.

   • Jag är inte orolig för att den Sverigevänliga rörelsen skall starta en revolution, jag oroar mig för att kulturmarxisterna vägrar släppa makten då SD får 51%, utan istället anklagar de den Sverigevänliga rörelsen för något fasansfullt brott som kräver undantagstillstånd, till sin hjälp tar de svensk militärmakt och därmed NATO.
    Ditt förslag om en falseflag är säkert mer rimligt, troligen stoppar de SD redan vi 30-40%.
    Mycket intressant dokumentär, den ger onekligen en hel del att fundera på.
    En stark och stor organisation är helt beroende av delegerat styre, att därmed se staterna (kanske mer de styrande) som bankernas lydiga drängar i insamlandet av tribut är inte så långsökt. Påminner mycket om det gamla feodalsamhället men uppskalat till global nivå. Mycket intressant, jag har hört en del glunkas om NWO men tyckt det haft lite mycket foliehatt över sig, efter dokumentären förefaller det mer rimligt att en extrem elit får för sig att styra världen.
    Vad gör de med svenska politiker på Bilderberggruppens möten?
    De åker dit som svenska oskulder och kommer tillbaka som fullfjädrade globalister, helt utan ansvar för Sverige. Och det tar bara några dagar med gruppen så är de som nyfrälsta för NWO.
    Har de speciella droger? eller har alla människor i maktposition ett så mörkt förflutet att de går att utpressa? eller är våra politiker rent ut sagt så dumma att de blir bländade av att få dela bröd med de stora grabbarna?

 2. Nationalsocialismen är till sin natur zionismens raka motsats. Nationell gemenskap och samarbete mellan fria nationer mot globalisering och makt åt en liten elit. De maktgalna globalisterna gör i princip vad som helst för att nå sitt mål, kärnvapenkrig inkluderat med ytterligare dödsfall i mångmiljonklassen.

  Det vi ser hända på den politiska arenan i Sverige i dag är att globalisterna kopplar greppet om det som skulle kunna ha varit vårt svar mot globalisterna i form a SD. Men tyvärr zionistgänget var starkare och mer välorganiserad denna gång och hann tyvärr före att göra den politiska plattformen i princip obrukbar för effektivt motstånd mot globalisterna.

  Denna klappjakt på oliktänkare förstärks ytterligare genom SD ledningens nuvarande agerande. Man förstärker ytterligare synen på att de som inte följer SD:s partilinje (hur man nu lyckats driva igenom den) är paria ända in i själen ivrigt påhejade av EXPO och MSM. Inom dessa grupper finns starka zionistiska krafter i form av företag organisationer och enskilda judar. Alla dessa krafter är självklart mot svensk nationalism och för en globalistisk agenda i syfte att utplåna all form av nationell samhörighet såvida den inte är Israelisk.

  Fredrik Vejdelands försvarstal är en briljant uppvisning i insikt om hur man bör se på och bemöta olika politiska ståndpunkter, inte med förbud utan med öppen och ärlig debatt. Eftersom vi är så starkt vaccinerade med aversion mot Hitler som person kan det självklart för var och en vara svårt att läsa eller höra något positivt om honom. Men ska vi någonstans någongång få insikt om sanningen i det som skedde måste vi vara beredda på att helt omvärdera våra inympade reflexer.

  SMR tar ju faktiskt avstånd från det som alla lägger NSDAP till last med utrotningsmord och dylikt. Och om det skulle komma fram handfasta bevis på att så har skett skulle man direkt fördöma sådana händelser vilket tyder på att man har en större klarsyn än vad man tror.

  SD förstärker numera klappjakten på sverigevänner som på allvar vill ha en förändring av den förda politiken i Sverige. Det gäller över hela linjen inte enbart invandringen utan även synen på EU, Ukraina Ryssland och Kina. Synen på bankernas ställning och rättigheter, om vi inte ska följa Islands exempel på att förändra bankernas rättigheter och ändra bankstrukturerna helt från fractional banking till ett mer stabilt nationellt system.

  Vi behöver ett nytt nationellt parti som tar sikte på de stora grundläggande frågorna för oss i Sverige men även för våra medmänniskor av andra kulturer i världen.

 3. Jag delar din uppfattning.

  Detta är en större och viktigare fråga än man först kan förstå. Varför måste vi gräva i Bolsjevismen, andra världskriget, 9/11, o.s.v. Av precis samma anledning som makten vill att vi inte ska göra det.

  Det är nämligen så illa att när man väl börjar skrapa på ytan så visar det sig att det inuti är ruttet och ihåligt. Verkligheten är sådan att makten ljuger för oss om nästan allt. Så detta är ingen enskild fråga av liten betydelse. När du väl inser det faller Illusionen och du inser att det är folket mot makten, de flesta har bara inte fattat det ännu.

  Min syn på detta är att vi måste kräva att få fram fakta om vad som hänt. Det gäller inom alla områden. Klimatet, slaveriet, läkemedel, vacciner, kosten, vår historia, 9/11, Appollofärderna, 7/7, slaveriet, nationalismen, massinvandringen, mångkulturen, brottsligheten, ISIS, Irak, Syrien, Iran, förintelsen, andra- och första världskrigen, PISA, IQ, ras och etnicitet, judiskt inflytande, etc.

  I var och en av dessa frågor är det antingen lagligt förbjudet eller socialt oacceptabelt att forska eller att ifrågasätta den officiella historien. Varför? Vad är de så rädda för? Kan det vara att det då skulle komma fram motbilder och kanske rent av bevis på att hela berättelsen var en lögn?

  I grunden anser jag att det som denna dömda man framför är a) korrekt i sak b) helt stämmer överens med en fri demokrati. Det är en skandal att han har dömts. Det är en skandal att vi tvingas att matas med alla lögner. Fram med alla fakta på bordet. Uppmuntra forskning, debatt och diskussioner inom alla ”kontroversiella” ämnen.

  Börja ställ frågor: Varför är det mer extremt att vilja bevara Sverige svenskt än att önska tränga undan svenskarna och göra så att allt svenskt försvinner? Vem har bestämt vad som är extremt? Vad kommer dessa tankar och idéer ursprungligen ifrån? Varför är det mer extremt att hylla Hitler än Stalin? Vem har bestämt det? Varför är det så många frågor vi aldrig för forska om utan att bli kallade foliehattar och konspirationsteoretiker?

 4. […] Källa: Jan Milld blog […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: