• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Judiskt inflytande (4)

ji-boken
I denna fjärde bloggtext utifrån Kevin MacDonalds nya bok
ska jag fokusera på fyra aspekter:

• långt historiskt minne

• känsla av oförrätter

• för fjärrinvandring

• mot europeiska kulturer och etniciteter

bf

Judar har ett mycket långt historiskt minne. Händelser, som inträffade för flera hundra år sedan, färgar deras nutida uppfattningar, hävdar MacDonald.

Där finns extremt våldsamma perspektiv både bakåt och framåt!

MacDonald:
”Ett urtypiskt exempel på judisk aggressivitet mot den amerikanska kulturen har varit det judiska förespråkandet av liberal invandringspolitik, som fått en förvandlande inverkan på Förenta staterna:
 
I sitt företag att vrida invandringspolitiken åt ett liberalt håll har judiska talesmän och organisationer visat ett mått av energi, som inte överträffats av någon annan i eget intresse verksam påtryckningsgrupp. Invandringen har varit en särskilt viktig angelägenhet för alla de större judiska organisationerna för det egna försvaret och förhållandena till samhället. Under åren har deras talesmän ihärdigt bevistat kongressutfrågningar, och den judiska strävan var av den allra största betydelse för bildandet och finansieringen av sådana religiöst obundna grupper som National Liberal Immigration League (Riksförbundet för liberal invandring) och Citizens’ Committee for Displaced Persons (Medborgarkommittén för flyktingar).

invafr

”Nyligen framfördes argumentet mångfald som trygghet av Leonard S. Glickman, styrelseordförande och verkställande direktör för Hebrew Immigrant Aid Society, en judisk grupp som i mer än hundra år förespråkat fri invandring till Förenta staterna. Glickman yttrade, ‘Ju mer det amerikanska samhället präglas av mångfald, desto tryggare är [judar].’ För närvarande är HIAS djupt engagerat i att värva flyktingar från Afrika att invandra till Förenta staterna.”

duotumme Sträven efter en omfattande fjärrinvandring går hand-i-hand med en strävan att motverka andra kulturer och nationella identiteter.

Antonia Ax:son Johnson har där varit mycket tydlig:

“Axess anser varken att det finns någon ursvensk kultur eller att en sådan ska eftersträvas.”

Inte mindre tydlig är Eli Göndör: ”det finns ingen svenskhet”.

kevin-MacDonald MacDonald fortsätter:

”Många judiska intellektuella och andra inflytelserika tar alltjämt varje hävdande av kristendomens sanning som ett antisemitiskt angrepp.”

”Judar var som amerikansk invandrargrupp unika i sin fientlighet mot den amerikanska kristna kulturen och i sina energiska, aggressiva ansträngningar att förändra denna kultur.”

wiesenland

Fria Tider den 9/4 2012:

”Krav på censur av isländska psalmer

Psalmer av den isländske poeten Hallgrimur Petursson har traditionellt lästs upp i isländsk radio varje dag under fastan som föregår påsken. Nu kräver Simon Wiesenthal-centret att alla passager i psalmerna som kan få judar att framstå i dålig dager ska tas bort.”

MacDonald:
”Argumentet om mångfalden som trygghet och dess koppling till historiskt agg riktat mot den europeiska civilisationen ligger implicit i ett uttalande Simon-Wiesenthal-Centret (SWC) nyligen gjorde till svar på den förre franske presidenten Valéry Giscard d Estaings argument att det muslimska Turkiet inte har någon plats i den Europeiska unionen:

‘Enligt SWC kan ‘extremismens, hatets och fundamentalismens’ hot – urtypiskt mot judar – undanröjas endast om man överger den europeiska civilisationens traditionella kulturella och etniska bas. ”

Den israeliske rabinen Baruch Efrati:
”Judar bör glädja sig åt att det kristna Europa håller på att förlora sin identitet.”

”Bra att Europa islamiseras!”

muslimer MacDonald: ”Händelser som inträffade för fem hundra år sedan finns alltjämt i färskt minne hos judiska aktivister – ett fenomen som borde ge envar en tankeställare i en tid då Israel innehar kärnvapen och system för att sätta in dem över långa avstånd.”

Uppenbarligen handlar det om något mer än ”Förintelsen” och vad tyskar gjorde mot judar under Hitlerregimen på 1900-talet.

Baruch Efrati:
”- Vi kommer aldrig att förlåta de kristna européerna för att de slaktat miljoner judiska kvinnor, barn och åldringar. Inte bara under den nyligen inträffade Förintelsen, utan generation efter generation, på ett konsekvent sätt som är karakteristiskt för alla trosinriktningar inom den hycklande kristna religionen.

Tanken att israeliska kärnvapen skulle kunna användas mot Europa finns verkligen hos vissa judar.

Fria Tider den 10/10 2012:

”Européer är ‘monster’ som har ”utrotat alla sina judar” och därför bör Israel atombomba Europa. Det anser den prominenta amerikanska islamkritikern Pamela Geller i ett utspel.”

gellerbomb

I den riktningen har tidigare också den israeliske professorn och militärhistorikern Martin Van Creveld uttryckt sig:”Our armed forces are not the thirtieth strongest in the world, but rather the second or third. We have the capability to take the world down with us. And I can assure you that that this will happen before Israel goes under.” creveldbombs

assyriier
”En nyligen publicerad artikel om assyrier i Förenta staterna visar faktiskt att många judar inte förlåtit eller glömt händelser som skedde för 2700 år sedan, när nordriket Israel upplöstes och dess befolkning med tvång omflyttades till det assyriska rikets huvudstad Nineve: ‘En del assyrier säger att judar är en grupp människor, som förefaller vara mer bekanta för dem. Men eftersom den hebreiska bibeln beskriver assyrierna som grymma och hänsynslösa erövrare, uppger personer som pastor William Nissan att han ständigt utmanas av judiska rabbiner och lärde ifråga om sina förfäders missgärningar.’

nineve

”Denna mäktiga känsla av att gruppen är hotad och har blivit illa behandlad i det förflutna sammanhänger med en överdrivande stil i det judiska tänkandet, en stil som ständigt återkommer i judisk retorik. Chernins kommentar, ‘varje negativitet, kritik eller klander, också från en av våra egna, antar överdrivna dimensioner”, är särskilt viktig. Enligt den judiska åsikten måste all kritik undertryckas, ty att icke göra det vore att riskera ännu en Förintelse: ‘Det finns inget som heter överreaktion på en antisemitisk händelse, inget som heter att överdriva den fara som hotar överallt.’

Om orättvisor och oförrätter talas också i inledningen till denna Spectre-film:

fortsättning följer

10 svar

  • Såg delar av filmen.

   Men, ack, en sådan film är förmodligen endast till för att försöka skapa – skräck – , för ”judar”, och ingenting annat.

   Det är alltså en – propaganda film -, som utger sig för att vara en – avslöjande – film, men vars syfte är att försöka sprida – skräck och hat -, därför att det är ett slags – vapen – .

   Att försöka ingjuta –skräck- , hos –fiender -, är ett urgammalt –vapen -, som nog har använts genom hela historien.

   Samtidigt som man försöker skapa fruktan och hat, – skräck – hos fiender i ett krig, så vill man också därmed försöka skapa förvirring och kanske också handlingsförlamning i viss mån. Fruktan, skräck och hat har både tankeförlamande effekter, såväl som handlingsförlamande effekter.

   Så mycket av både fokus på judisk ”makt”, judisk ”farlighet”, judisk ”ondska” osv., är till viss del som ren och skär ”propaganda” för ”judar”, varför man nog med ganska så stor säkerhet anta att det kan finnas ett relativt stort antal agenter och ”springpojkar”, s.k. infiltratörer, bland europeiska s.k. extrem-höger-nationalist-parti-bildningar, av olika slag, som faktiskt är där endast för att öka på – hatandet – av judar, samt beskriva, fokusera på, berätta om, all den ”världsvida” och all den ”enorma”, och all den ”farliga”, och all den ”onda” ”makt”, som ”judar” besitter….

   Denna film ser jag som ett typiskt sådant exempel, som förmodligen är producerad, om inte direkt, så i alla fall indirekt, av ”judar” själva….

   Att över huvud taget sysselsätta sig alltför mycket med, eller fokusera på ”judar” är kontraproduktivt.

   Det man fokuserar på, tenderar att växa i inflytande över ens tänkande och levande…

 1. Det följande är ett svar från ”Diskriminerad svensk” till ”Kirre” i en debatt på Fria Tider.

  Kirre. För det första har Åkesson aldrig någonsin haft något till övers för nazismen. Om han skulle ha haft det så skulle SD ha varit ett promilleparti och andra initiativ hade säkert startats för att slippa bindningar till nazism. För det andra ska du inte bry dig om vad några enstaka nazister hojtar om eftersom de sitter fast i sin egen dynga och inte kan ta sig ur den. Den som tror att nazism har en politisk framtid är minst sagt omogen.

  Nu kvittar det enligt min uppfattning vad man kallar ett parti, det är politiken man bedriver som är avgörande för trovärdigheten. Att kalla sig socialkonservativ är inget problem om man har en politik som anknyter till den ideologin. Jag ser tyvärr inte så mycket av konservatism i SD som jag skulle vilja se. När partiledningen lägger fram orden är det istället liberalism jag ofta ser och hör. Det är yta utan djup, det är lite kosmetiska grepp, men ingen riktig politik. Det är ofta fraser utan mening och innebörd och nästan aldrig klarspråk om någonting. Du vet redan att jag är kritisk till snacket om arbetskraftsinvandring och integration och allt annat som inte hjälper till att lösa ett enda demografiskt problem.

  Du skriver ”Den folkgrupp som har assimilerat sig bäst i Europa är väl just judarna som kom till Sverige redan på 1700-talet.”

  Faktum är att judarna är det enda folkgrupp som INTE har assimilerat sig, trots att de varit här i 300 år.

  Sverige har tagit emot en del valloner, finnar, skottar, fransmän och andra folk. Alla dessa har under tidens lopp assimilerats och uppgått i den svenska nationen. Sverige har tagit emot en del judar under åren, de var inte särskilt många, eftersom nästan alla europeiska politiker har varit skeptiska till deras närvaro i alla tider, just för att de aldrig assimilerar sig utan fortsätter att vara judar, dessutom ofta att vara etnocentriska judar med särintressen som ofta strider mot värdnationens intressen. De är globalister. Judarna sågs som ett så stort problem i Sverige och andra europeiska länder att de inte fick invandra. 1806 förbjöds judar att invandra till Sverige. Förbudet upphävdes senare, men de har setts som medborgare i ett parallellsamhälle och aldrig varit en del av vårt svenska Sverige. De var lika separerade från dåtidens majoritetssamhälle som muslimerna är separerade från dagens Sverige. En del blandade upp sig medan de flesta höll sig till de sina.

  Du säger att du inte kan skilja en jude från en etnisk svensk. De kan bero på att vissa judar är uppblandade, det gäller särskilt ashkenazi-judarna som har en lång historia i Europa där de blandat sig med européer och blivit väldigt lika oss. Under sin etablering här hade de som mål att gifta in sig i akademikerfamiljer och fick avkommor som har förutsättningar för högre bildning. Idag är just den judiska gruppen akademiker i högre grad än svenskarna och när en del tokskallar avfärdar sådana judar som ”pack” eller ”sionister” istället för att framföra saklig kritik så avslöjar de bara sin stora okunskap och brist på egen bildning.

  Du säger att ”Judarna som folkgrupp har aldrig orsakat Sverige några problem.”.

  Då ska du veta att samtliga judiska församlingar i Sverige har inte bara försvarat massinvandring eller invandring i allmänhet, de har också angripit dem som kritiserar massinvandring och inte sällan kallat dem nazister. (Nazisterna är judarnas livselixir och att det finns människor idag som bekänner sig till nazismen är det endast judar och antirasister som har nytta av.)

  I Sverige, i USA och andra europeiska länder har judiska församlingar, intressegrupper och medier som ägs av judar i högre grad än vita försvarat massinvandring och i högre grad än andra attackerat invandringskritiker med banala eller föraktfulla argument om rasism eller nazism. Judarna är i högre grad än andra folk medlemmar i internationella sammanslutningar eftersom de ser sig som ett ”internationellt folk”, en rotlös folkgrupp som är etnocentriska och ser till sina intressen, inte till värdlandets intressen var de än bor. De påminner om zigenarna när det gäller den egna sammanhållningen.

  Det är därför judarna i Malmö fullkomligt struntar i om svenskar drabbas av mångkultur, men demonstrerar och sätter press på politiker när den egna gruppen drabbas. Dessutom ska man komma ihåg att judiska församlingen i Malmö och Stockholm har attackerat SD och försvarat invandring, även av muslimer.

  Men den som betraktar judarna som ett ”problem” har inte förstått att det är vita människor som har släppt inte bara judarna utan andra folk till vårt land och till andra vita länder. Hur mycket judarna än propagerar för invandring så var de vita människor som först släppte in dem i Europa och Sverige. Redan på 1200-talet släppte tysk överhet in judar i Tyskland och liksom när de släpptes in i Sverige trodde man bara att det gick att ta religionen i från dem så var de assimilerade. Det är samma naiva idé som när Åkesson tror att muslimerna är assimilerade om en eller två generationer (vilket han har sagt). Vissa människor går inte att assimilera. De skulle säkert gå att assimilera enstaka araber eller judar eller andra av främmande folkstam, men om man på allvar tror att det går att assimilera grupper av etniska främlingar så är man fel ute.
  Bara för att några nazister svamlar bland kommentarerna så är det inte dem du ska bry dig om (de är ofta troll) utan du ska lyssna på den sakliga kritik som framförs.

  Men din övertro på judarna som enbart goda människor är inte riktigt förankrad i verkligheten. De är i HÖGRE grad än andra folk förespråkare för mångkulur.

 2. Återigen en saklig och stark kommentar – tack för förmedlandet av den!

 3. brovids.com:

  Petraeus under jewsiwh thumb:

 4. […] inflytande (1) Judiskt inflytande (2) Judiskt inflytande (3) Judiskt inflytande (4) Judiskt inflytande (5) Judiskt inflytande […]

 5. Tyvärr Jan, ditt resonemang om judar med en vilja att påskina sig vara hotade håller inte här. Hur nära har det inte varit att arabländerna skulle ha kunnat invadera och annulera hela (lilla) Israel. 1948, 1967 och 1973 med övermäktiga armeer.
  Du borde också känna till Irans ledares hot och uttalanden om förintelse av Israel, och den illavarslande islamistiska utvecklingen i Israels grannländer.
  Dessutom borde du känna till att befolkningen ”palestinier” till största delen består av araber från kringliggande länder. De flyttade till Palestinaområdet främst från 1920 till 1948, i okontrollerade mängder, samtidigt som judisk invandring var starkt reglerad och under perioder under andra världskriget t o m förbjuden!
  Och att några få judar säger sig aldrig kunna förlåta de kristna europeerna… Det håller inte att med hjälp av detta förvränga det till att Israel skulle utgöra ett kärnvapenhot.
  Och dessutom: om du ändå visste vad verkliga kristna och judar har gemensamt.
  Jag uppskattar oftast dina texter, men i detta ämne är det som om du har blivit besatt av något
  /Henrik Åström

 6. […] Att förstå det judiska inflytandet 4 Att förstå det judiska inflytandet 5 Att förstå det judiska inflytandet 6 […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: