• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Projekt 0

Hand-i-hand med massinvandringen har ju pågått ett kampanjade mot svenskhet.
På en gång är ingen och envar svensk.
Som vår statsminister uttryckt saken – ”det finns inte vi och dom”.
Alltså , vi svenskar finns inte.
Samtidigt kan våra massmedia tala om ”nyanlända svenskar” när utlänningar just satt sina fötter på svensk mark.
Och svenskt medborgarskap är helt kravlöst, man behöver inte kunna ett ord svenska eller ha någon kunskap om Sverige. Beslut om svenska medborgarskap kan fattas av utlandsfödda personer. En återkommande slutkläm på tidningars ledarsidor är att om en utlänning har beviljats svenskt medborgarskap så är vederbörande ”svensk. Punkt. Slut.”
Parallellt med en föreställning om att utlänningar som kommit hit inget hellre vill än att bli som vi svenskar pågår ett förlöjligande av svenskhet, ett misstänkliggörande av svenska nationalsymboler som flaggan. Vår nationaldag har förvandlats till en mångkulturdag.
En förintelse av det svenska pågår även på mänga andra sätt.
Det gäller att man bränner ned skolor,
man eldar upp bilar,
man misshandlar svenskar och våldtar svenskor.
Man osynliggör svenskar i media.
Bekämpandet av svenska rötter och identitet sker genom adoptioner, bageri och provrörsbarn.

”Sverige skulle ju ha plats för åtminstone tio gånger så många invånare. Åttio miljoner svenskar som får lära sig att ge stjärterum till sin nästa. Svår omställning för oss men vi har nog inget val. Jorden blir knappast större.”
Så skrev Jenny Morelli, kolumnist i LO-tidningen Kommunalarbetaren, under rubriken ”Maka dig svensk”. Just så har äldre svenskar sedan tvingats göra, till förmån för unga män från Afghanistan. Se program om detta på Swebbtv. Se även BgF.

Och säger vi vi finns som svenskar, då blir reaktionen skarp från SKMA.
Se Willy Silberstein 9.44 in på filmen ”Agendajudar”:

Se även filmen ”Finns det svenskar”:

och BgF-avdelningen ”Avsvenskning”:

http://www.bgf.nu/avsvenskning/

http://www.bgf.nu/avsvenskning/avs-demografi-80.htm

http://www.bgf.nu/startsida/bordet/antalet.html

Moralister x 2

Coronan förtydligar inneböden av USA-blockaden mot Iran – sjuka människor blir utan hjälp och dör.
Varför detta handelskrig från USA mot Iran?
I grunden ligger en amerikansk föreställning om moraliskt överläge, som ger rätt att försöka uppfostra andra folk.

Är det inte likadant med Sverige!? Inom EU har Sverige drivit på för hårdare sanktioner mot Ryssland. I botten ligger då en förebråelse mot Ryssland för ”intolerans” mot homosexuella – samkönade par ska ha rätt att adoptera barn och i undervisning ska homosexualitet jämställas med sådan sexualitet som kan ge fortplantning, men finge svenska folket rösta om detta skulle det förmodligen ha samma uppfattning som det ryska folket.
För att driva en galen idé är en moralistisk elit redo att försämra våra relationer till Ryssland.

https://janmilld.wordpress.com/2016/05/13/nej-till-russofobi/

1945 x 2

I slutet av andra världskriget var Japan i krig mot både USA och Sovjetunionen – två olika krig, av helt olika slag – medan Sovjetunionen slogs mot soldater och offrade egna soldater slogs USA mot civila utan förlust av amerikanska liv.
Se vidare denna film om ett glömt krig, det i Manchuriet 1945!

Historienötter

Det förefaller som att många stora historiska händelser – Pearl Harbour, Hiroshima-Nagasaki, andra världskrigets utbrott, 9/11, Kennedymordet, mm – har en officiell förklaring mest för att dölja verkligheten.
Plats för litet hjärngymnastik… jag kan inte låta bli.
Mina reflexioner kretsar mycket kring Tyskland och England.
Låt mig då börja med tyska officerares attentat den 20 juli för att döda Hitler.
Hade det varit bra för västmakterna om detta hade lyckats ? Nej, problemet för dem var aldrig Hitler och nazismen – det var Tyskland och tyska folket.
Som gymnasist var jag road av att göra diagram och snubblade över uppgifter om olika länders utveckling i kol- och stålproduktion.
England var ju först med den industriella revolutionen, men Tyskland var i snabb takt på väg att komma ikapp och förbi.
Bakom detta låg Tysklands enande och framgångsrika krig mot flera grannländer med erövring av nya områden. Engelsmännen oroades också av att kring Tyskland kunde ske ett enande av den europeiska kontinenten, som farligaste rival till England.
Inte heller behövde andra världskriget egentligen en Hitler för att komma igång. Som upptakt till kriget mot Polen har talats mycket om Danzig och korridor till Ostpreussen, men mer betydde överföringen 1919 av stora tyska oråden i öster till Polen. Där bodde många miljoner tyskar, som kände sig illa behandlade av polska myndigheter. Varje regim i Berlin skulle nog vara bekymrade över detta. Den polska regeringen hade dock en pakt med England i ryggen och förkastade helt varje tyskt krav.
När kriget mellan Tyskland och England var ett faktum önskade president Franklin Roosevelt få med USA där på Englands sida, men opinionen i USA var starkt emot detta. Det japanska angreppet på Pearl Harbour passade då perfekt. Washington hade förhandsinformation, men lät angreppet ske.
Man offrade några tusen amerikanska sjömän för att kunna vända opinionen i USA. De fartyg som offrades var några stora slagskepp, redan föråldrade. Några hangarfartyg var, lägligt nog ute till havs den 7 december och var räddade inför det senare stora slaget vid Midwayöarna.

Mord på höga politiker tillskrivs ofta ensamma gärningsmän, galningar som av slumpen gavs tillfällen – det var inte en plan från mäktiga intressen. Mordet på president Kennedy är där inget undantag, inte heller mordet på brodern Robert Kennedy eller den svenske statsministern Olof Palme eller utrikesministern Anna Lindh (istället fick vi Margot Wallström, från EU väl avlönad).

Det nya världskriget, med allt bombande, ledde till förintande av tysk industristruktur och kommunikationer, med massdöd och svält, inte bara i Belsen…

https://janmilld.wordpress.com/2016/07/04/tyskland-2-historia/

Musik som ger energi

När jag flyttade till Dalarna låg en orsak i ett starkt intresse av att kunna bygga egna dammar. Jag behövde då en bit mark för sådana. Belöningen under sommaren kan bli när trollsländor hade lockats till dammen – ett av mina många favoritdjur. På engelska blir det ”beatnik fly” – vilket leder över till denna härliga låt med Johnny and the Hurricanes – en musikgrupp som gjort många låtar som ger energi, tycker jag!
Raid-Khalil