• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Världskrig i repris

Det är segraren som skriver historien.
Således blir det en förljugen bild vi serverats om utbrottet av andra världskriget, och den kan delvis bädda för ett tredje världskrig, främst då ett amerikanskt kärnvapenangrepp på Kina.
Problemet för Väst, dvs. USA-England, var inte Hitler och nazismen – felet Tysklands industriella styrka och enande. Den måste elimineras. Därav kravet på villkorslös kapitulation och sedan det så totala bombkriget mot befolkningen. 
Motsvarande gäller möjligen idag mot Kina.
Parallellerna är mellan Tyskland då och Kina idag, industriell och ekonomisk expansion, till Västs förtret – regioner var förenade under en gemensam statlig ledning.
1939 fanns Polen som gnista för storkriget, nu kan det vara Hong Kong. Några spärrar mot massiv förintelse av människor har USA hittills inte haft – Hiroshima och Nagasaki. Tokyo, Hamburg och Dresden.

Två lömska virus

Covid-19 är ju ett lömsk virus, då en smittad inte märker sig vara smittad, men kan ändå smitta andra.

Ett annat lömskt virus är lvid-13, som på 19990-talet smittade många i Sverige, med grymma (i ordets egentliga mening) konsekvenser. Låt mig här ta två  exempel.

Ett gäller svenska hemlösa och nödlidande. En ung man som hjälpt några sådana blev sedan överfallen och misshandlad.
”Dold rasist”, kantänka…….
Ett gäller Barbro, 60-årig kvinna, rödakorsetfrivillig i Falun, som drevs till självmord efter medierev och svek från RK-chefer.

https://motpol.nu/juliacaesar/2015/09/03/vardegrunden-skordar-liv/

Liv och död och det mångkulturella samhällets sårbarhet

 

1984 x 100

George Orwells bok ”1984” var ju en skräckvision om ett framtida övervaknings- och storebrorssamhälle, inspirerat av verkligheten i Stalins Sovjetunionen 1948.
Finns det idag maktgrupper som drömmer om och verkar för ett nytt sådant samhälle – mer totalt och helt globalt?
Då att man kan spåra varje individ exakt i rummet och stänga av vederbörande socialt och från försörjning.
I desperata skyddsåtgärder mot civid-19 i så fall jämna vägen – läs mer  på webbsidanAmazing Polly”.

Iran och kärnvapen

Israel och USA vill hindra Iran från att få fram egna kärnvapen.

Varför?
Fruktar man att Iran då skulle angripa andra länder, eller fruktar man att ett kv-rustat Iran inte kan angripas?

Även Libyen under Khadaffi utsattes för påtryckningar om kärnvapen, och föll undan.
Sedan kunde Nato år 2011 sätta igång det halvårslånga bombkrig som förstörde arabvärldens och Afrikas mesta välfärdssamhälle. Vill man nu ställa även Iran på tur? Och är Sverige redo att medverka även denna gång?
En konsekvens i USA:s krigande sedan 9/11 har varit att eliminera regionala stormakter, möjliga maktrivaler till Israel.

Expos roll

Tidskriften Expo kallade sig, när den en gång startades av våldsmannen Tobias Hubinette, ”antifascistisk tidskrift”.
Nu kallar den sig ”demokratisk tidskrift”, men inte heller det träffar rätt.
Expo representerar ett förfall – kulturellt, moraliskt och politiskt.
Ett tydligt exempel på den saken är dess angrepp på Åke Sandin (numera avliden).
Som slagträ användes då jag – det lades Sandin till last att han låtit sig intervjuas av mig.
Bara liksom i förbifarten utsågs jag då till ”högerextremist”.
Något belägg för den anklagelsen gavs lika litet som det gavs en definition av begreppet ”högerextremist”.
Så arbetar Expo rutinmässigt – de grövsta anklagelser kommer smygande av bara farten.
En logik i detta blir också att av Expo misshagliga personer ska sättas i politisk KARANTÄN – med dem ska ingen kommunicera.
Till bilden hör att stora massmedia i Sverige använder Expo som förmenta experter och sanningssägare. Man kan undra varför!
Jo, det stämmer med en AGENDA hos media av att  svartmåla och svartlista.