• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

2 x 11 september

logner

Temat för veckans bgfpod är ”Påbjudna lögner”.

Som vanligt finns den på både SoundCloud och Youtube:

Utgångspunkten är den 11 september, som är minnesdag för två händelser i vår nutidshistoria:

1. Nineeleven i USA 2001

2. Militärkuppen i Chile 1973


1. Nineeleven 2001

”Nineeleven” yttrade sig framförallt i raserandet av ett antal WTC-byggnader i New York och ett hål i Pentagonbyggnanden i Washington. Enligt den officiella versionen handlade det om att fyra passagerarflygplan hade kapats av muslimska terrorister och använts som projektiler.

Jag ser framförallt två skäl att bry sig om nineeleven:
a) Det fick så långtgående konsekvenser för hela världen.
b) Den officiella förklaringen är så uppenbart absurd.

Detta har iofs varit uppenbart från början, redan genom det sätt på vilket även WTC7 föll ihop som i en perfekt demolering, fångat på filmbilder. WTC7 hade inte träffats av något flygplan, ens enligt den officiella versionen.

I själva verket är det oklart om någon enda byggnad träffades av något passagerarflygplan.

Likaså är oklart om några kapare eller passagerare alls förekommit.

Om flygplan eller något annat behövt flygas in i byggnader, då hade detta nog  kunnat fjärrstyras.

Men, med eller utan flygplan, så kunde inget av WTC-tornen ha bringats ned på det viset. En kollision med ett flygplan kan inte få den effekten.

Det faktum att tre WTC-torn ändå föll ihop så som skedde måste ha haft andra förklaringar.

Och hur det än gick till, så kunde det inte ha fixats från en grotta i Afghanistan.

Här har jag uppfattat två typer av förklaringar, där den ena iofs inte behöver utesluta den andra:

1. Man hade i förväg utplacerat sprängladdningar av nanotermit.

2. Det rörde sig om ny/tidigare ej använd vapenteknik:

– antingen små kärnladdningar

– eller det som som Judy Wood presenterat, vapen för riktad fri energi.

(Hennes bok ”Where did the towers go?” finns dock ej att köpa i Sverige).

Oavsett vad man där kan tro eller inte så är två moment ovedersägliga

• att ett antal WTC-byggnader rasade ihop.

• att detta inte kan ha skett som den officiella förklaringen gör gällande.

Många har ändå under lång tid trott på den officiella förklaringen.

Hur förklara detta?

wmd
En faktor är massmedias lögnaktighet och likriktning, man har där inte varit intresserat av sanningen.

En annan faktor har varit trycket på dem som ifrågasatt och önskat en närmare undersökning. Dessa har konsekvent stämplats som ”konspirationsteoretiker” och annat nedsättande.

Ett tydligt exempel på medias militans är hur den vänsterpartistiske riksdagsledamoten Egon Frid angreps ursinnigt av TV4 år 2009 och hur hans partiledning då svek honom. TV4:s agerande som tankepolis framgår i denna film.

Nineelven var ett false-flag-operation, något helt annat än vad den utgavs för att vara.

Jag kan där se flera politiska syften:
– högre militärutgifter och nya USA-krig
– mer svängrum för Israel att förtrycka palestinier
– eliminerande av till Israel konkurrerande makter i regionen
– mer av övervakning av medborgare i USA
– kontroll av alla flygresenärer i världen.
– räddare människor och mer av gruppmotsättningar.

En näraliggande fråga blir hur det förhåller sig med andra terrordåd, massmord och mord! I hur många fall har det inte varit fråga om false-flag av samma slag som i USA 2001?

Webbsidan Fria Sidor täcker nu på ett exemplariskt sätt upp dessa ämnen. Värt ett besök! Rekommenderas!!


chile

2. Chile 1973

Denna militärkupp resulterade i att många chilenare sökte sig till Sverige. Först handlade det om politiska flyktingar, men i slutet av 80-talet – när Chile börjat röra sig mot demokrati igen – följdes detta av chilenare av ett annat slag. De utgav sig vara  i behov av asyl, men kom på falska papper. De var välfärdsmigranter och lögnare.

En reflexion som jag gör i veckans bgfpod är hur chilenarna efter de svåra åren av militärförtryck lyckades samla sig för att återövra demokratin och få ett fungerande samhälle. I Sverige verkar ju vårt etablissemang sedan länge i rakt motsatt riktning, här blockerar man all vettig diskussion i massmedia.

En annan reflexion är hur det i Chile 1973 var högerkrafter som hejade på militäringripandet och våldet.

Jämför detta med dagens Sverige. Här är det individer och grupper under vänsterbaner som står för förtrycket och försöker blockera en folklig mobilisering.  Inte ens så harmlösa arrangemang som ”Folkets Demonstration”  lämnar man i fred, utan ser – i samverkan med polisen – till att sådana möten saboteras.

Det har också hetsats mot svenskar som försöker hjälpa svenska hemlösa. En man blev t.o.m. misshandlad, efter att där ha visat att han brydde sig.


barnej
Under rubriken ”Påbjudna lögner” passar även skäggbarnen in.

De som kostar dryga 30 miljarder kronor om året, medan de ökade anslag som diskuterats till svensk polis handlat om som mest 3 miljarder

Här finns ju en parallell till WTC7 år 2001.

I båda fallen begärs av oss att vi inte ska tro våra sinnen, förneka vad vi ser. Uppifrån påbjuds en total dumhet.

Vilka förutsättningar ger detta att skapa ett fungerande samhälle?


bc

Via ämnet Chile och valet 1970 av Salvador Allende till president, kommer jag i bgfpod6 in även på s-politikern Bernt Carlsson. Han dödades  i december 1988, drygt två år efter mordet på Olof Palme. Över Lockerbie i Skottland störtade det flygplan där han färdades. Det var ett terrordåd – en bomb hade placerats ombord på planet.

Kan just Bernt Carlsson ha varit måltavlan för dådet?

Om detta skrivs på webbsidan Arkeoblog:

”Bernt Carlsson var den mest prominente av passagerarna och självklart borde utredarna jobbat efter hypotesen att Bernt var målet för bombningen. Men något sådant spår använde sig utredarna aldrig av.”

Arkeoblog skriver också:

”Bernt Carlsson var dessutom generalsekreterare för Socialistinternationalen (världsomspännande sammanslutning av socialdemokratiska partier) och Olof Palmes särskilt utvalda protégé, tänkt att ta över partiet efter Palme.”

Egentligen ingen orimlig tanke.

Det blir då fråga om inte mindre än tre framträdande svenska socialdemokrater som har bringats om livet:

1986 Olof Palme

1988 Bernt Carlsson

2003 Anna Lindh

Istället har s-partiet nu fått företrädare som Mona Sahlin, Veronica Palm och Stefan Löfven.

Alla feminister.


Mer

http://friasidor.is/den-israeliska-planen-att-destabilisera-hela-mellanostern/

http://www.vaken.se/cia-agenten-susan-lindauer-logner-om-elfte-september-2001/

http://www.vaken.se/vad-du-inte-visste-om-911/

http://friasidor.is/911-motiven-det-du-bara-maste-forsta/

http://friasidor.is/911-hur-sprangdes-world-trade-center/

http://friasidor.is/911-fanns-det-nagra-flygplan/

http://friasidor.is/911-flygplanen-som-ateruppstod/

http://friasidor.is/911-kommissionen-som-tillsattes-for-att-misslyckas/

http://friasidor.is/911-7-bevis-att-man-kande-till-attacken-innan/

https://peterharold.wordpress.com/2016/09/12/vad-gjorde-osama-bin-laden-den-11-september-2001/

 

Israel och USA

ic

Här ska nu det direkta temat WTC avrundas, men jag kommer snart att återkomma till temat terrorism i ett vidare sammanhang. Däremellan ska några artiklar i andra ämnen petas in här på bloggen.


Vilka krafter hade något att vinna på WTC-dådet? Rimligen de som önskade se ett genomdrivande av den agenda som sedan drevs igenom. Dvs inom USA ökad övervakning och hårdare tag mot dissidenter, utrikes ett «krig mot terrorism», vilket utplånade Bagdad som ett maktcentra.

Vilken kraft kunde ha den organisatoriska och teknologiska, politiska och mediala kapaciteten att gå i land med en operation av denna omfattning och komplexitet?

Ju mer jag fördjupar mig i detta ämne, desto mer övertygad blir jag om att bakom WTC-dådet låg Israel och dess säkerhetstjänst Mossad.


nc2

Även om det i periferin skulle ha funnits några araber och muslimer, så kan även detta ytterst ha varit regisserat av Mossad. Israel har ju tidigt visat en kapacitet för krig och infiltrering i olika Israelfientliga grupperingar. Detta kan ge information och förhandskunskap, det kan också ge möjligheter att styra och manipulera.


bn

«En bra sak för Israel». Så uttalade sig några av de israeler som greps efter nineeleven (5.50 in i denna film). Så lär även Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har formulerat sig.

Det finns gott om filmmaterial på Youtube som tar upp enskildheter kring den israeliska inblandningen i nineleven.

dancer

En gäller israeliska ”art students” som fanns på plats med kamera för att «dokumentera händelsen». De visste alltså i förväg att något skulle inträffa där och då. Detta tas upp 2 minuter in i denna film och 3 minuter in i denna film.


standing

I botten finns Israels enorma makt i USA. Det blir ingen överdrift att säga att Israel håller Washington i ett strupgrepp. Detta illustrerades med all önskvärd tydlighet när den israeliske premiärministern, Benjamin Netanyahu, den 24 maj 2011 talade inför USA-kongressen båda kamrar. Han fick 29 stående ovationer – mer än vad någon USA-president fått.

Det var litet av den stämning som brukade råda på sovjetiska partikongresser under Josef Stalin – den som inte applåderade kunde råka illa ut. En företrädare för judisk makt i USA som Richard Perle har inte hymlat om den saken: den som inte ställer upp för Israel blir inte omvald (31.0 in i denna film). Mot sig kommer vederbörande att få en motkandidat med en mycket stor kampanjkassa. Detta fick Cynthia McKinney erfara, 2.50 in i denna film:

Se även denna film, om en liten protest i sammanhanget.

as

Lyssna på den amerikanske kongressmannen James Traficant, 2.30 in i denna film.

kipa

I Obamas administration finns många israeler på nyckelposter. Ja, jag skrev  inte «judar», utan israeler. Många har nämligen dubbla medborgarskap, i både Israel och USA.


Läs mer

Veterans Today

Before Its News

Vad var Alkajda?

Filmer

Democracy Now

Israels makt i USA

Judisk protest mot Netanyahu

Alan Hart

Ken O´Keefe

James Traficant

America Wakes Up

WTC, terrorism och islam

terroristdocka

Ett konstaterande i min WTC-text var ju att det inte är belagt att muslimer skulle stå bakom terrordådet 911.

•  Däremot står helt klart att ett terrorkrig från USA mot muslimska länder följde efter 2001, med 1 miljon dödade i Irak. Detta kan nog förklara en hel del av muslimsk extremism.

•  En sådan effekt tror jag även kan tillskrivas Israels politik av ockupation och förtryck mot palestinier.

Men oavsett orsaker och förklaringar är det ett faktum att en fundamentalistisk och våldsbejakande islam existerar idag. Det är ett verkligt hot, ett allvarligt säkerhetsproblem.

Med massinvandringen av araber kan följa också en omfattande invandring av krigsförbrytare och terrorister. Efter krigande i Syrien tillåts man dessutom återvända till Sverige och andra länder i  Västeuropa. Det är svängdörrar som gäller.

svangdorr


 

 

Med detta sagt är jag redan inne på resonemang som vetter åt flera olika håll:

a)  Vad, mer i detalj, motsäger den officiella WTC-teorin om muslimers roll i detta terrordåd?

b) Vilka större terrordåd i västvärlden förekom före WTC 2001?

c) Vilka har förekommit därefter?

d) Vilken inblandning av muslimer har förekommit i de olika terrordåden före respektive efter WTC 2001?

e)  Vilka olika grupper av våldsbejakande islamism finns? Hur har de uppstått? När inträffade de första självmordsbombningarna?

f) Hur startade Hamas? IS/ISIS?

g) Hur började interventionen  i Syrien?

h) Hur kan vi motverka terrordåd i Sverige?

i) Hur summera resultatet av krig och terror i arabvärlden/Västasien sedan 2001? Vem har där vunnit något?

storisrael


Det här vill jag nu i en serie bloggtexter försöka beta av.

Riskerna är uppenbara, nämligen att hamna på stickspår och att trampa ned sig i en myriad av detaljer och lösa spekulationer i olika riktningar. En utmaning blir att hålla ett fokus och att s.a.s. tukta resonemangen.

Samtidigt är det stora områden att täcka in, där jag kan behöva hjälp att få med många väsentliga moment.

Närmast, dvs i nästa bloggtext, vill jag koncentrera mig på punkten a):

Vad talar för respektive emot att muslimer hade en roll i samband med WTC 911?


Några moment står direkt ganska klara:

1. Osama bin Laden förnekade själv inblandning i dådet,  så snart det hade skett.

2. USA-administrationens har givit yviga uppgifter om teknologiskt välutrustade Alkajda-grottor i Afghanistan – uppenbart lögnaktiga.

3. Talibanregimen i Kabul hade inget med WTC-dådet att göra, ej heller Saddamregimen i Bagdad.

4. Flygplanskaparna. Dessa fanns till att börja med inte upptagna på respektive flygs passagerarlistor.


Här vill jag särskilt intressera mig för den påstådde ledaren, Muhammad Atta. Är han död nu? När och var skedde i så fall det?

Och hur var det med de övriga ”kaparna”? Vilka fanns med ombord på kapade flygplan?

kapare


Mer

Hotet mot Sverige

 

 

 

11 september

Vem är det, som har rätt? På vilken sida finns moral och sanning? Är det på den som besitter mest makt – i form av ekonomiska, massmediala och militära resurser?

Datumet den 11/9 förknippas nu framförallt med raserandet av de tre WTC-tornen i New York 2001.

wtc911

palatset

För mig är den 11/9  lika mycket förknippat med militärkuppen i Chile 1973. Efter nederlaget i Vietnam var stormakten som ett sårat vilddjur och iscensatte denna extremt brutala militärkupp för att störta den folkvalde president  Salvador Allende, socialist. Samma år fick Henry Kissinger Nobels fredspris.

kisspalm

WTC-tornens raserande förtjänar, som jag ser det, uppmärksamhet av tre skäl:

A. Konsekvenserna – startsignal för en världsomfattande kamp mot ”terrorismen”.

B. Orimligheten i den officiella versionen av hur tornen rasade.

C. Tanke- och granskningsförbuden i sammanhanget.

x

C.
För att börja med det sista.
De som har makten över massmedia kan därmed avgöra vilka som ska få komma till tals, de kan också bestämma vilka epitet som ska klistras på olika personer. Beträffande WTC-dådet finns epitet som ”konspirationsteoretiker”, ”foliehatt”, mm.
fhatt
I USA har stora media undvikit en saklig granskning av den officiella versionen – som ju också är en konspirationsteori.  Istället har man avfärdat kritiker som otillräkneliga. Samma grepp tillämpas i svensk television, som här TV4:

B.
Jag har tidigare själv gjort två filmer kring WTC-dådet, en om dess konsekvenser, en om hur det gick till.

Byggnad 7 träffades inte av något flygplan, ändå rasade den  ihop i en perfekt demolering. Detta faktum vederlägger mer än något annat den officiella teorin. På detta fokuserar två bra kortfilmer på engelska:

Se även denna.

DEN FÖRKLARING som ges är att bråte från de två högre WTC-tornen föll ned och förorsakade WTC7-kollapsen.

wtc7

Mot detta talar att:

• det fanns andra mindre WTC-byggnader, som stod närmare. De skadades, men kollapsade inte som WTC7.

• Larry Silverstein, husägaren, gjorde uttalanden ”they had to pull it” om att man hade varit tvungna att ta ned byggnad 7 . Det betyder att laddningar måste ha placerats i byggnaden lång tid i förväg. Det var alltså planlagt långt tidigare.

A.
Det stämmer naturligtvis att  WTC-dådet utfördes av terrorister, men var dessa terrorister främst de som utpekas i den officiella teorin? Eller är det i huvudsak terroristerna själva som nu bedriver ”kriget mot terrorismen”?

Vad är överhuvudtaget ”terrorism”, vem är ”terrorist”?

Klart är att det är  fråga terrorism när en självmordsbombare med bombbälte detonerar detta mitt i en folksamling.

Men om någon från ett modernt stridsflygplan släpper en motsvarande bomb, som gör samma skada? Är inte det lika mycket terrorism?

Det krig som USA nu bedriver ”mot terrorism” tar sig idag uttryck som:

drone

– utskickande av förarlösa och fjärrstyrda flygplan – drönare – som bombar misstänkta fiender runtom i världen. Osäkerheten blir då dubbel. Den utpekade är kanske helt oskyldig. Personer i den utpekades närhet blir också skadade.

guantanamo
– systematisk tortyr av tillfångatagna

– omfattande övervakning av USA:s egna medborgare

– grovt våld mot demonstranter

– inspärrning av dissidenter utan rättegång

Är jag antisvensk?


Svensk debatt är svensk debatt.

Är det ett konstaterande som gör mig ”antisvensk”?

Förvisso är det ett mycket kritiskt konstaterande!

Somliga skulle kanske finna det direkt kränkande, mot svenskar i allmänhet.

Jag vill dock hävda att mitt konstaterande inte är antisvenskt, jag klandrar inte svenskar i allmänhet.  Ansvaret för det svenska debattklimatet ligger inte på alla svenskar.

Det finns ju svenskar som försöker åstadkomma en öppnare debatt, utan låsningar och tabun, med mindre av fördomar och förutfattade meningar, exkludering och intolerans. Kort sagt en intellektuell hållning: sanningssökande och strävan att göra tillvaron begriplig.

Om man som jag har gjort, har granskat WTC-dådet och kommit fram till ett den officiella förklaringen omöjligen kan stämma, då finns i princip två sätt att förhålla sig till detta faktum:

a) Saklighet. Man går in i sakfrågan, för att i princip kunna finna att jag har antingen rätt eller fel.

b) Beröringsskräck. Man avfärdar mig som person, på grundval av att jag givit mig in på förbjudet område.

I det senare fallet får jag axla ett batteri av negativa epitet.

Låt mig konstatera att det då är ett öde som jag kan dela med cirka 100 miljoner amerikaner.  Var tredje amerikan ifrågasätter nämligen – precis som jag gjort – den officiella konspirationsteorin kring WTC.

På Newsmill den 2/11 2009 skrev Fredrik Roswall:

”För två år sedan presenterade CNN en undersökning enligt vilken en av tre amerikaner trodde att 11 september var ett så kallat insiderjobb. I en av de många uppropen kräver 953 arkitekter och ingenjörer en ny utredning av de tre World Trade Centerbyggnadernas kollapser. Nio internationella forskare, inklusive danske kemisten Niels Harrit, har i en vetenskaplig artikel konstaterat höga halter av högteknologiska sprängämnen i stoftet från de tre WTC-husen. Över hundra dokumenterade vittnesmål talar om explosioner i byggnaderna, även i källarplanen och innan det första flygplanet träffade. Dessa har inte beaktats i den officiella 11 septemberredogörelsen.”


Detta stämmer väl med vad jag fick veta när jag 2007 reste till USA och besökte min kusin Jack i New York, som bodde nära Ground Zero och som har minnen från dramatiken vid terrorattacken den 11 september 2001.

I min reserapport skrev jag:
”Närmare hälften av New-York-borna lär ställa sig skeptiska till de officiella förklaringarna.”

Den uppgiften bekräftas nu när jag googlar om opinionsmätningar kring WTC-dådet:

”The first one was conducted in August 2004, on the eve of a Republican National Convention, on 808 randomly-selected residents of New York State. It found that 49 percent of New York City residents and 41 percent of New York state citizens believe individuals within the US government ‘knew in advance that attacks were planned on or around September 11, 2001, and that they consciously failed to act’.”

Med andra ord: 49% av invånarna i staden New York och 41% av invånarna i delstaten New York trodde att den egna regeringen var inblandad i terrordådet.

Nu är det ju en sak att tro, en annan sak att veta, eller i varje fall att kunna basera sina slutsatser på relevanta och tunga fakta.

I USA finns nu sammanslutningar av olika yrkesgrupper, som piloter, arkitekter, ingenjörer och brandmän, vilka  gått samman för att gräva fram fakta, för att så långt möjligt få fram sanningen kring ”nineeleven”.

Här en 4-minutersfilm av amerikanska experter:

Kathy McGrade, metallurgisk ingenjör, säger i filmen:
”Man behöver inte vara ingenjör eller arkitekt för att se vad som hände dessa byggnader.”

”Symmetrin är ‘the smoking gun’.”

Avslutningsvis min andra WTC-film, på 15 minuter:

Jo, en film till att här påminna om!
Egon Fridh – tankebrottsling – TV4 på jakt: