• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sanktioner?

cbblogg

Det är tyvärr ingen överdrift att säga att vi lever i en orolig tid, med allvarliga risker för hela världsekonomin:

– deflationen i Japan efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima

– ebolavirusets spridning i Afrika

– IS-kriget i Syrien och Irak

– delstater i USA som är nära budgetkollaps.

Till detta kommer kuppen i Kiev, kriget i östra Ukraina och sanktionerna mot Ryssland.

Under många år har en «globalisering» besjungits, där man framhävt vikten av frihandel och gränslöshet. Ett större handelsutbyte skulle hjälpa alla länder till ökad tillväxt och höjd standard.

Nu vidtages medvetna politiska åtgärder i rakt motsatt riktning. Sanktionerna leder ju till motsanktioner och totalt minskar handelsutbytet. Det ger negativa ekonomiska konsekvenser som – utöver de ovan uppräknande problemen – skapar ytterligare ett problem. Helt i onödan!

js

Det här leder över till uttalanden från v-ledaren, återgivna i Fredagsbio 2. Jonas Sjöstedt säger:

«…vi ser det här helt förkastliga agerandet mot Ukraina, där man har annekterat Krim»

«…vi ser ett mer offensivt mönster från Ryssland, … ett ryskt agerande som är mycket mer aggressivt… understödjer de här väpnade aktiviteterna» 

«…sanktionerna mot Ryssland var helt nödvändiga, det man gjorde i Ukraina måste ha efterräkningar… att vara fast mot Putin, det är helt nödvändigt»

Enigheten inom det svenska etablissemanget är, i synen på Ryssland, helt kompakt. I Ukrainakonflikten spelar Ryssland en aktiv roll och är den aggressiva parten, bär ansvaret för den uppkomna situationen.

Det budskapet har konsekvent trummats ut i alla vår massmedia. Här finns också en enighet över partigränserna. Från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna, från Carl Bildt till Stefan Löfven är man överens: sanktionerna mot Ryssland är påkallade, det är en klok och nödvändig åtgärd.

Men vad är målet för sanktionerna?!  

Vad konkret hoppas man kunna uppnå med dem?

Vad är det man förväntar sig att Ryssland ska göra beträffande Krimhalvön?

Tror sig Bildt-Sjöstedt kunna förmå Ryssland att nu lämna Krim, låta Kievregimen ta över kontrollen av området?

Det är ju inte ett realistiskt scenario!

Eller är syftet att varna Moskva, i syfte att förebygga en rysk annektering av andra områden, t ex Gotland?

Det är knappast en verklig hotbild, såvida inte Sverige går med i NATO och det blir en direkt konflikt mellan NATO och Ryssland.

Jag brukar säga att när kartan inte stämmer med verkligheten, då bör man hålla sig till det senare. Men här finns också en kartbild, värd att notera, som har gått förbluffande många svenskar förbi.

Det är denna:

natoexpansion

Kartan visar hur NATO expanderat österut sedan Sovjetunionens kollaps och Warszawapaktens upplösning år 1991. NATO-expansionen talar sitt tydliga språk, om vilken part som är den offensiva och aggressiva.

Det var ju ett drömläge som uppstod 1991, för nedrustning och avspänning! En historisk möjlighet till på en gång en säkrare värld och överföring av gigantiska resurser till fredliga ändamål!

dromlage

Detta tillfälle missades, med de konsekvenser som vi nu drabbas av. Ovanpå 12 nya medlemsländer i NATO inträffade kuppen i Kiev i februari 2014, efter att USA investerat 5.000 miljoner dollar i subversiv verksamhet.

(En uppgift som USA:s vice utrikesminister Victoria Nuland nämnde i ett tal –  finns på YouTube-klipp nedan)


 Jonas Sjöstedt hävdar att Ryssland «annekterat» Krim – vad betyder det?

– ifrågasätter han att en majoritet av befolkningen där önskar tillhöra Ryssland?

– eller ifrågasätter han krimbornas rätt till självbestämmande?

Med större rätt kan hävdas att USA nu har annekterat Ukraina. De val som hållits i landet kan knappast betecknas som demokratiska, med alla övergreppen mot oppositionen.

Ryssland «understödjer de väpnade aktiviteterna», säger Sjöstedt. Har det undgått honom att detta gäller även för USA?

silent

Har det undgått honom att

• många miljoner av invånarna i Ukraina är ryssar?

• Kievregimen bombar civila i östra Ukraina?

• bombandet satt igång stora flyktingströmmar, och att det är till Ryssland som man flyr?


Tre filmer

Moderatsågning 2 – UKRAINA

Varför lades inte NATO ned 1991?

Folkförsvar


Läs mer

PUTINGATE

Lavrov: Politisk korrekthet förblindar väst

Mises: Kalla kriget 2

Peter Harold: DN flaggar för storkrig

Det nya rysshatet och dess funktion

DN-argument mot ryssen

Ombytta roller (1)

Ombytta roller (2)

Putin och den nya världsordningen

Putin startade inte kriget i Ukraina. EU och USA gjorde detta


Understanding Ukraine in 15 Minutes