• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Cirkusvänstern

cirkusv

Här kommer fredagsbio 33: ”På cykeltur med CIRKUSVÄNSTERN”.

Av det som tas upp i denna film är det två moment som kan göra mig särskilt upprörd:

1. Svassandet

Det ena är programledarens svassande attityd, som det kommer till uttryck 6.30 in i filmen – vädjande om bifall från cv-företrädaren, med ett ”vi” som i praktiken exkluderar de flesta svenskar.

vi

2.  Anspråksfullheten

Det andra är stöddigheten från cirkusvänsterns Emma Dominguez, med sin självklara föreställning att kunna sätta sig på oss svenskar.


Dominguez företräder alltså en aktuell politisk strömning, som jag vill kalla ”cirkusvänster”.

Traditionell vänster har handlat om att slå vakt om värden som frihet, jämlikhet och trygghet, man har önskat försvara svaga grupper och medverka till ett bra fungerande samhälle. I grunden någonting positivt.

Den ”vänster” som nu märks av har istället en genomgående negativ innebörd. Det handlar mest om att kverulera och att hindra andra från att komma till tals och verka politiskt, mest om att riva ned, krossa och stoppa. Mycket av känsla, spontanitet och grupptryck – föga av eftertanke, förnuft och rimlighet.

Emma Dominguez representerar denna strömning.

makten

Det blir i huvudsak tre moment – de går iofs in i varandra – som jag vill förknippa med begreppet ”cirkusvänster”:

A. Kränkthet

En lättkränkthet och benägenhet att försöka skuldbelägga oss svenskar.  En överkänslighet för vad man kan uppfatta som obehagligt.

Detta går hand-i-hand med en ansvarsbefrielse för egen del.

Sin kränkthet använder man som redskap för att driva igenom en egen agenda.

B. Odemokrati

Meningsmotståndare ska tystas och hindras att göra hörda, kritik vill man slippa ta del av.

Cirkusvänstern är motståndare till yttrandefrihet och mötesfrihet.

Denna hållning går hand-i-hand med en benägenhet att ta till våld och begå fysiska övergrepp på meningsmotståndare.

C. Rasism

Paradoxalt kan det möjligen framstå, men allt tal om ”rasism” och ”alla människors lika värde” hindrar inte att cirkusvänstern i praktiken själv är väldigt fixerad vid etnicitet och hudfärg.

I stället för att hävda lika rättigheter oavsett etnicitet och hudfärg arbetar man för särrättigheter och diskriminering. Lagen om ”hets mot folkgrupp” är där bara ett av flera exempel.

För cirkusvänstern är vit hudfärg någonting problematiskt.  Lyssna exempelvis på v-riksdagskvinnan Rosanna Dinamarca 2.30 in i denna film.

mittland


 

Mer

http://mikaelstyrman.blogspot.se/2015/08/po-till-forsvar-for-morklaggningen.html

https://parnassen.wordpress.com/2015/08/16/svarta-gubbar-pa-gatan-ska-man-kanna-sig-krankt/

Fredagsbio2: Sjöstedt och säkerheten

fbio2

Rent tekniskt rullar det nu på bra med min nygamla satsning på veckoslutsfilmer, ”Fredagsbio”.  Förra veckan kom den första, kring Stefan Löfven, vår nye statsminister. Denna vecka kom den andra, kring en annan feminist: vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Fredagsbio 1 gjordes med webbkamera, veckans fredagsbio har gjorts med vanlig videokamera, som jag tidigare använt. Jämfört med tidigare är belysningen nu bättre. Med veckans film prövar jag också ett nytt grepp med en kort meny/löpsedel som inledning.

Ämnet denna vecka är alltså  säkerhetspolitik och vänsterpartiledarens syn på Ryssland. Uttalanden från Sjöstedts sida i SVT:s Agenda nyligen fick mig att baxna. Hans okunnighet och naivitet visade sig värre än vad jag kunnat ana!

Här kommer filmen:

Mycket skulle kunna tilläggas kring årets händelser i Ukraina (snart redan ”fornhistoria”?),  utöver vad jag hinner få sagt i denna 15-minutersfilm.

Låt mig bara kort nämna två false-flag-operationer:

– krypskyttarna i Kiev 

– passagerarplanet som sköts ned 

De har två moment gemensamt:

A. När det begav sig hölls den ryssvänliga sidan ansvarig

B. Efteråt framtonar en helt annan bild, men då är det mediatystnad och locket på.

1. Krypskyttarna

Den sittande presidenten i Kiev,  Victor Janukovytj, hölls ansvarig för att krypskyttar skjutit ihjäl ett antal demonstranter.

cb2

Efteråt har framgått att samma skyttar dödade både demonstranter och poliser. Skyttarna arbetade för en falang inom oppositionen och hade som mål att öka trycket på presidenten och det var framgångsrikt. Janukovytj flydde i praktiken Kiev den 21 februari, återvände inte mer.

Dessförinnan hade han dragit tillbaka sin kravallpolis från centrala Kiev – något som Washington krävt redan i januari.

Det var f.ö. en ojämn kamp som kravallpolisen hade utkämpat mot USA:s gatukrigare. Polisen fick använda bara sina batonger och sköldar, ”demonstranterna” kastade gatstenar och brandbomber, använde dessutom gas.

2. Passagerarplanet

Det malaysiska passagerarplanet MH17 sköts ned över östra Ukraina den 17 juli.

Direkt, innan det alls stod klart hur det gått till var västmedia klara med sin dom: ryska rebeller hade skjutit ned planet och Vladimir Putin bar ansvaret. Hetsen mot Putin har just inte vetat några gränser.

putinkollage

Efteråt framtonar en helt annan bild, som pekar mot att planet skjutits ned av ukrainskt stridsflyg. Detta är västmedia dock inte intresserade av att förmedla och hetsen har fyllt sin funktion.  Alla här i väst ”vet” nu vad Putin går för…


https://janmilld.wordpress.com/2014/03/26/minoritet-blev-majoritet/ta skriver bra i detta ämne är Stefan Lindgren.

lindgren

Låt mig citera ur hans senaste text, ”Aldrig mot folket”:

”Sedan sa Sjajchnazarov något oerhört intressant: Han sa att han som  genomlevt flera decennier av det kalla kriget aldrig har upplevt någonting  som motsvarar den hets som president Putin utsatts för från väst. Efter  nedskjutningen av det malajsiska flygplanet MH17 jämfördes han återigen  flitigt med Hitler – idag säger tyska Bundesnachrichtendienst att ryssarna inte hade någonting med katastrofen att göra. 

Jag tror att Sjachnazarov har rätt. Mitt intryck är att mediakampanjen – underblåst av politikerna och upprepad av dem i en självförstärkande  rundgång – är gällare, mer massiv, mer respektlös, hänsynslös än något vi  upplevde under det kalla kriget. Ryssland utsätts nu för ett omfattande
ekonomiskt sabotageförsök för något som det påstås ha gjort, utan att någon vet riktigt vad.

Dvs. kallakrigsmentaliteten galopperar trots att de reella motsättningarna, militärt, ekonomiskt, politiskt är mycket mindre idag än ska vi säga under Berlinblocken eller Koreakriget.

Till och med retoriken under Kubakrisen framstår som mycket återhållsam och korrekt i jämförelse med dagens oupphörliga beljugande av Ryssland.  Detta ställer flera viktiga frågor. 

Om hur USA:s kulturella dominans i västvärlden har stärkts. Dvs. greppet om  media, kultur, underhållning etc. Den okunnighet och schablonartade bild av  fienden som i USA delvis kan förklaras av det geografiska avståndet och  nationens intellektuella underutveckling (skolorna i USA skulle behöva  anställa 377 000 lärare för att komma upp i 2008 års nivå). 

Men vad förklarar att dessa dysfunktioner kunnat sprida sig i Europa? 

europa

Om konsekvenserna av nedmonteringen av den nationella självständigheten.  Detta är inte bara ett fenomen på det statsrättsliga planet. Det är också en  fråga om hur de nationella kulturerna likriktas och om hur överstatliga eliter upprättar sin diktatur genom att slå ner på ideologiska avvikelser.

En forskare talar idag i SvD om EU:s ’normativa makt’ och nämner avskaffandet av  dödsstraffet. Det är ett dåligt exempel eftersom det är i Europarådet som  den debatten förts, men i princip har forskaren rätt. EU:s ideologiska  diktat, att t ex. utnämna Ukraina till Europa men definiera ut Ryssland ur  detsamma, får enorma konsekvenser – ja, i detta fall krig. 

Men vi kan se de ideologiska diktaten på många områden – synen på  arbetskraftsmigrationens heliga oantastlighet, likriktningen av ländernas  HBTQ-politik där minsta brist i efterrättelsen kan leda till att ett land  som behöver kuvas anklagas för brott mot mänskliga rättigheter, införandet av tiggeri,  prostitution och människohandel som lagskyddade verksamheter,  censuringripanden och fängslanden av ’revisionistiska’ historiker och  ’folkmordsförnekare’ (OBS. gäller vissa folkmord), attacker på olika  gruppers anställningstrygghet och nationell avtalsrätt, utbildningens  likriktning etc. 

Funnes det en vänster skulle den undersöka de här frågorna. Ideologin är  viktig. Bevisligen kan den vara livsfarlig.

Men även vänsterns avveckling och förvandling till ännu en nyans i grått är en följd av EU-diktaturens normativa makt.”

 

rfmarke

Mer finns att säga kring Kievs bombkrig mot östra Ukraina. Den ryska återhållsamheten är anmärkningsvärd, vare sig man jämför med Libyen 2011 eller Kosovo 1999.

I Libyen motiverades den av FN proklamerade flygförbudszonen (som av NATO snart omvandlades till ett bombning som pågick i ett halvår), med risken för att regimen i Tripolis skulle bomba Benghazi.

Vad som pågår i Ukraina är just att Kiev bombar urskiljningslöst, så att uppåt en miljon människor har drivits på flykt. Hur mycket har du hört om detta i svenska massmedia?

I Kosovokonflikten smulade NATO:s intensiva bombningar sönder infrastrukturen i Serbien. En form av utpressning, med civilbefolkningen som gisslan (den serbiska armén i Kosovo förmådde man inte besegra!)

Bombningarna motiverades med en påstådd ”etnisk rensning” i Kosovo från serbisk sida. I själva verket triggade den en serbisk reaktion just åt det hållet. Dessutom blev Kosovo sedan ”rensat” på serber, genom en fortsatt UCK-terror under NATO-beskydd.

 nykosovo


Läs mer

Chomsky: Kärnvapenkrig hotar

http://www.janmilld.se/millt/v27.html

https://janmilld.wordpress.com/2014/03/17/krim-inellt/

https://janmilld.wordpress.com/2014/03/26/minoritet-blev-majoritet/

Ukraine Elections Bring Society Closer to Brink of all Out War and Economic Collapse

PUTINS TAL den 24 oktober

 

Inga fascister i våran riksdag?

hogmodet

Jo, jag vet – skulle ju inte lägga ut en ny text mer, innan den tidigare hunnit ”sjunka in” genom att ligga främst i åtminstone två dygn. Det har jag lovat både mig själv och mina närmsta vänner. Där misslyckas jag nu ändå. Igen.

Jag vill ändå be er läsare att inte missa min förra text – ”Finns det samariter på Södermalm?”. Den var ju rätt innehållsrik.

Särskilt brevet till ärkebiskopen förtjänar all uppmärksamhet – ett brev om det stora högmodet inom det politiska och mediala etablissemanget i Sverige.


rdrd

Den som nu saboterar mitt bloggarbete är Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, genom sitt försök att införa en ny klädkod i Sveriges riksdag.  Du, vet hon som ville bli  partiledare i  sitt parti.

Vid det riksdagssammanträde i veckan då talmän skulle väljas infann sig Dinamarca i svart T-tröja med en politisk kampanjslogan, enligt ovan. Det gav mig inspiration till montaget nedan.

vidioter


En debatt om riksdagens klädkod har följt, där V-ledaren Jonas Sjöstedt plågad vrider sig som en mask på kroken.

Sjöstedt bär ju på en form av moraliskt ok, genom att han är inte bara en man och ganska medelålders, han är dessutom etniskt svensk och har vit hudfärg. I det läget går det inte att bara rakt av kritisera Dinamarca. I så fall kan ju partiledaren få sin egen både feminism och antirasism ifrågasatt.

jsmask


Riksdagens klädkod talar om ”vårdad” klädsel, och därom har de flesta debattörer nog varit överens. Dock har innebörden av detta varit oklar, särskilt för kvinnor. För män har i huvudsak gällt kavaj med slips, men en öppning har lämnats för även kofta – om än ”kavajliknande”, inte säckig.

ac

Centerpartisten Andreas Carlgren väckte för tre år sedan uppståndelse, då han iförd en skinnpaj äntrade riksdagens talarstol. Inte särskilt vårdat, ansåg många.


gp

En som reagerat på det nu inträffade är Göran Persson, tidigare s-ledare och statsminister.  Persson anför därvid ett argument som leder bortom klädkod som vårdad klädsel:

”Att demonstrera i kammaren, det ska man passa sig för. Därmed har man satt en princip. Jag förvånades över att inte talmannen ingrep.”

talman

Talmannen, ja.

Fram till valet av nya talmän i riksdagen denna vecka var det moderaten Per Westerberg. Denne utmärkte sig redan den 22 december 2013, genom att då deltaga i en antidemokratisk våldsmanifestation i Kärrtorp.

Efter detta skrev jag brev till både Per Westerberg och Stefan Löfvén, som också deltog. Det hedrar talmannen att han åtminstone svarade, vilket inte gällde för s-ledaren Löfvén.

tomte

Beträffande Per Westerberg kan också noteras hur han vid sina möten nyligen med olika partiföreträdare tog alla i hand, men med ett tydligt undantag: valets stora segrare Jimmie Åkesson.  Hans parti,  Sverigedemokraterna,  mer än fördubblade sitt mandatantal och blev riksdagens tredje största parti. SD fick fler än 800.000 röster.

Måtte de nu valda talmännen komma att visa ett större mått av opartiskhet och integritet än denne moderat!


gator

Egentligen skulle ingen klädkod behöva finnas i riksdagen, egentligen skulle en sådan situation  aldrig behöva uppstå, att ett ingripande påkallas från talman eller gruppledare. Det borde finnas ett självklart eget omdöme hos varje riksdagsledamot att uppföra sig med viss värdighet i riksdagen.

Ett uppenbart avskräckande exempel är ju hur det gång efter annan har gått till i den ukrainska riksdagen i Kiev.


 

Min egen invändning mot den dinamarcska klädkoden är framförallt vad den kan peka fram mot, i förlängningen.

Rosanna Dinamarca delar ärkebiskop KG Hammars hållning av högmod och självgodhet. De gör båda anspråk på att företräda en högre moral än alla andra.

Skillnaden är att Dinamarca lyckas kombinera detta med en konstant, nästintill professionell, offerroll. Hon tillhör de evigt ”kränkta”, ständigt redo att lägga skulden för allt som är fel utanför sig själv. Hon representerar kort sagt det sämsta av det dåliga inom svensk politik.

Skärmavbild 2014-10-01 kl. 17.50.58

Ytterligare ett belägg för detta fick jag, när jag igår såg ett TV-inslag med en debatt mellan Dinamarca och SD:s Björn Söder. Hon vräkte ur sig de grövsta beskyllningar, hela tiden utan att belägga, fastän Söder bad om det. En politiker som tar lätt på sanningen!

sammaanda

Vänsterpartiet har slutat att kalla sig ”kommunister”, men hållningen till demokratiska principer är ju densamma idag som förr.

På 1990-talet gav partiet på riksnivå ut en skrift ”Vänstern i första ledet”, som uttryckligen pläderade för att riva ned affischer för meningsmotståndare (stämplade som ”rasister”). I linje med detta ha man därefter återkommande medverkat i saboterande av möten för invandringskritiker. En paroll har gällt ”INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR!” (alternativt ”fascister”/”nazister”).


 nykommunister

Här skulle jag vilja mynta begreppet ”nykommunister”. Det skulle avse personer som visserligen inte kallar sig själva kommunister, men i praktiken agerar som sådana – mot yttrandefrihet för andra. Samtidigt tar de sig rätten att agera förmyndare åt andra medborgare, ska försöka ”skydda” dem från ”obehagliga” fakta och argument.

Till skaran av nykommunister kan med den definitionen räknas inte bara gamla f.d. kommunister, utan större delen av vårt kulturella och politiska etablissemang, med förgreningar t.o.m. in i forskarvärlden.

nykforskare


I förlängningen av att i riksdagens plenisal bära kampanjtröjor ligger  i princip:

1. att bära omkring plakat eller tygbanderoller

2. att skandera, för att överrösta när meningsmotståndare står i talarstolen

3. att slå motståndare på käften, som i Kiev.

SVERIGES_RIKSDAGSHUS


Nej, för att avslutningsvis ge ett tips till  Vänsterpartiet:

• Sluta med att försöka hindra invandringskritiker, nationalister och andra regimkritiker från att kunna komma till tals.

• Se istället till att själva hitta en viktig politisk fråga. Försök sedan där att formulera vettiga krav, ägnade att åtgärda/möta något akut problem.


Ett helt konkret tips:

Den nu pågående NATO-anslutningen av Sverige. Värdlandsavtalet.

Det är inte en höger-vänster-fråga, men ändå enormt viktigt för allas vår framtid!

Läs t ex detta flygblad från Fib/K.

Eller mina bloggtexter här och här.

natout


Läs mer

http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/natoblad.pdf

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/26/tva-nato-flygblad/

http://makthavare.se/2011/06/28/22303/

http://genusnytt.wordpress.com/2011/03/01/sveriges-riksdag-diskriminerar-man/

http://www.samtiden.nu/4729/vansterpartiet-en-demokratisk-skamflack/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-kostnad-for-invandring_3965596.svd?sidan=5

Står ”Vänsterpartiet” till vänster?

Vad är ”vänster”?

http://www.friatider.se/studie-etnisk-nepotism-g-r-m-ngkulturen-till-orosh-rd

Sjöstedt och demokratin

jstv4

Är  Vänsterpartiet ett demokratiskt parti?

Har man kastat loss från kommunismen?

Uttalanden från partiledaren Jonas Sjöstedt efter störningarna mot valmöten för Svenskarnas Parti aktualiserar den frågan. Han anser inte att SvP ska ha samma rätt som andra partier att hålla torgmöten. Med vilken argumentering?

• Han anför inte som skäl att SvP skulle ha en politisk inriktning som ligger utanför ramarna av det tillåtliga.

• Inte heller anför han det våld som uppstått som konsekvens av SvP-möten – ett våld som konsekvent utövats av motståndare till SvP.

Nej, Sjöstedt väljer en annan argumentering.

I TV4-nyheterna uttalade sig V-ledaren så här:

”Polisen har inte skyldighet att ge tillstånd till alla demonstrationer, framförallt inte om det finns risk för att det begås brott, t ex hatbrott eller hets mot folkgrupp.”

Notera här att det inte ens skulle röra sig om faktisk brottslighet, utan redan ”risken” för sådan brottslighet.

Vilket stöd ger hittillsvarande erfarenheter av SvP-mötena för farhågor i denna riktning?

Förmodligen inga alls.

Jonas Sjöstedt ansluter sig här till ett propagandakampanjande som pågått sedan en tid, där pk-invandrare utger sig för att känna rädsla pga förekomsten av ”rasister”.


Den typ av erfarenheter som Svenskarnas Parti nu gör har nog mindre att göra med deras påstådda nazism och mer med att de motsätter sig probleminvandringen – nu som det enda ännu ej kalott-kapade partiet.

Därom vittnar ju tidigare störningar av Blågula frågors torgmöten, år 2002 – det räckte där med att BGF signalkampanjade för SD.


Jonas Sjöstedt uttalar sig även om tillträdet för politiska partier till skolor, enligt Exponerat:

”När det gäller skolan vill vi ändra lagen så att dessa inte ska kunna komma in i skolorna. Judiska elever ska inte behöva höra på personer som förnekar Förintelsen.”

Detta skulle uppenbarligen gälla även om SvP-arna ifråga överhuvudtaget inte tog upp något som berör Förintelsen i sina framträdanden.

Dessutom skulle en enskild grupp här i praktiken ges vetorätt.

kommunister_


 

PS

Innebörden av att Sverigedemokraterna nu blivit ett ”kalott-kapat parti” är att man har uppdragsgivare, andra än sina väljare.

Partiet kan suga upp missnöje med den förda invandringspolitiken, men detta kan sedan länkas av på stickspår och bli till stöd för både Israels framfart i Gaza och Kievregimens framfart i östra Ukraina.

Är det inte anmärkningsvärt att SD är så tyst om Safe Haven?

En viktig punkt i det av SD:s riksårsmöte år 2005 antagna åtgärdsmanifestet!

safehaven


 

Läs mer

Brev om mötesfrihet och politiskt våld

Abdikerad vänster

Bombvänstern

Rasismandets offer 

Står Vänsterpartiet till vänster?

 

Avsnitt 13: Vänstern som försvann

Avsnitt 13 i grundkursens kapitel 3 handlar om:

Vänstern som försvann

Det är inte bara en del enskilda begrepp som givits nya, eller rentav omvända, betydelser mot tidigare. Något motsvarande har inträffat med hela vänstern.

Vad som tidigare förknippats med en vänsterhållning är åtminstone två moment:

a) arbete för jämlikhet och trygghet åt alla, ställningstagande för arbetarklassen och ”småfolket”.

b) arbete för fred, ställningstagande mot angreppskrig och imperialism.

På 60- och 70-talen var det således självklart för vänstern att demonstrera mot USA:s krig i Vietnam och Sovjets invasion av Afghanistan.

År 2011 applåderades NATO:s bombkrig över Libyen av personer som gör anspråk på att företräda en vänsterståndpunkt. Det gäller inte bara enskilda individer – ”Vänsterpartiet” reste inga invändningar mot Sveriges medverkan genom JAS-flygplan.

Den traditionella vänstern har gått upp i rök.

uppirok

Vad som tidigare varit vänsterradikalt kan idag klassas som ”högerextremt”. Detta gäller såväl försvar av svenska arbetares intressen som ställningstagande mot USA:s krigspolitik.

Jonathan Friedman:

”Många vänsterintellektuella har överrumplats av den nya ideologin men har också demonstrerat en häpnadsväckande oförmåga att reflektera över situationen. En gång i tiden uppfattade de nationalismen som ett medel för att stärka demokratin och skapa enighet kring det kollektiva projekt som syftade till att förbättra levnadsförhållandena för den arbetande majoriteten. I dag tycks de övertygade om att nationalitet är en reaktionär fantasi som utgör själva kärnan i rasistiskt våld.”

”Varför överger så många människor socialdemokratiska arbetarpartier? Enligt Slavoj Zizek, en annan kritisk vänsterintellektuell, sker detta på grund av att vänstern själv övergivit det folk den en gång representerade. Mångkulturalismen har blivit motto för de nya privilegierade ‘symboliska klasserna’. I det vacuum som vänstern lämnat efter sig flyttar den nationalistiska högern in.

Signifikativt är att det idag är högerrörelser som vänder sig till och försöker mobilisera det som finns kvar av traditionell arbetarklass i de västerländska samhällena, medan den mångkulturalistiska toleransen blir mottot för nya privilegierade ‘symboliska klasser’ (journalister, akademiker, direktörer).

I Sverige har detta fått några av sina mest extrema och överspända uttryck. Vi har här fått en hysterisk sammanblandning av begreppen: mångkulturalism = demokrati = globalisering vilken genererar en fiendebild: nationalism = rasism = nazism = antidemokrati. Dessa identitetsserier användas för att klassificera individer…”

DISKUTERA:

Vad är ”vänster”, vad är ”höger” i politiken?

Läs mer:

Abdikerad vänster

Bombvänstern

Vad är vänster?

Vänster eller höger?