• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Orbans tal

vo
Ungerns premiärminister,   Viktor Orban, höll i februari ett viktigt tal, mot bakgrund av erfarenheterna från migranttsunamin och EU år 2015.

Talet i sin helhet – på cirka en timme – finns med engelsk undertext på denna film.

Jag har utifrån det materialet tillverkat två filmer, båda under 15 minuter, där en del översättning till svenska bakats in, plus olika moment för att lyfta några särskilda poänger i talet.

Den ena filmen heter ”Försvara Europa!”:

Den andra – och starkare – heter ”Ungerns sak är vår!”

Ett referat av talet, på engelska, finns att ta del av här.

Talet i sin helhet finns här.


Orbans aktuella tal kretsar kring EU-beslutet om ett obligatoriskt kvotsystem, som skulle tvinga varje medlemsland att ta emot migranter/flyktingar, vare sig man vill eller ej.

Det som Stefan Löfven menar, när han talar om ”ansvar”

Viktor Orban förkastar detta, då det ansvar han känner gäller gentemot det ungerska folket. Ett kvotsystem skulle kunna få långtgående negativa konsekvenser för Ungern – något som den svenska erfarenheten ju vittnar om, med eftertryck!

I Ungern ska nu hållas en folkomröstning i frågan.


ceuropa2

Till saken hör att Ungern inte är ensamt i sitt motstånd mot Bryssels migrationspolitik. Stöd har man från andra f.d. kommunistländer i Centraleuropa:

– Polen
– Tjeckien
– Slovakien

Klart står att i Viktor Orban har Ungern fått en ledare.

ledare

Något säger mig att Ungern kommer att hamna i fokus för vårt intresse framöver.


PS

Nytt tal av Viktor Orban, den 18 mars 2016:


 


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/26/vagval-om-migrationen/

https://janmilld.wordpress.com/ungern/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/28/ny-ungernrevolt/

https://www.nordfront.se/slovakiens-premiarminister-vi-kommer-inte-ta-emot-en-enda-muslim.smr

http://www.miniszterelnok.hu/in_english_news

http://www.nyatider.nu/orban-vi-tar-vart-ansvar/

Orbans tal

sthbombare

Ungern har ju – i skarp kontrast till Sverige – en kompetent politiker som ledare.  Viktor Orban.

Efter Parisattentaten höll Orban ett viktigt tal inför det ungerska parlamentet.

Några citat:

”Vad är mest humant: att stänga gränserna för att stoppa den illegala invandringen, eller att äventyra livet för oskyldiga EU-medborgare? Rätten till liv har företräde framför alla andra rättigheter, liksom rätten till självförsvar…. Ledarna för flera europeiska länder försöker fortfarande att få ihop system för att transportera in och absorbera massor av invandrare, i stället för att gemensamt vidta praktiska åtgärder för att slutligen stoppa flödet. … dag efter dag ser vi bevis på att invandringen … inte en win-win-situation, utan lose-lose.”

”Vi känner att själva existensen av Europa står på spel. I Bryssel sänds dock alla fel meddelanden: det kommer ständigt fler inbjudningar till migranter, i stället för att säga …  ärligt att vad de finner här är inte alls vad de förväntar sig.”

orban3

”Alla som har klart tänkt igenom de möjliga följderna av obegränsad massinvandring kan se vilka faror som ligger i det okontrollerade, olagliga flöde av människor som korsar våra gränser. Europeiska och amerikanska säkerhetsexperter har cheferna för underrättelsetjänsterna och polischefer ständigt varnade Europa ökade terrorhotet.”

”Utifrån sunt förnuft stod det klart att man bara inte får släppa in ett stort antal människor utan ordentlig kontroll: hundratusentals människor vars exakta ursprung är okända, vars identiteter är okända, och vars motiv är okända. Dessutom ärade kammare, de kommer från regioner där europeiska stater är för närvarande involverade i militära operationer. Något liknande har aldrig hänt förut. Vi släpper in – faktiskt för in – hundratusentals människor på ett oreglerat sätt från regioner där EU är i krig.

Det har visats att terrorister avsiktligt och systematiskt utnyttjar massinvandring för att smälta in bland massor av människor som lämnar sina hem i hopp om ett bättre liv… ingen kan säga hur många terrorister redan har kommit bland massorna av migranter. Vi vet inte hur många av dem är redan här, och hur många av dem kommer från dag till dag. En enda terrorist är en för mycket.”

orban2
”… utöver de finansiella och ekonomiska realiteter, presenterar massmigration tre allvarliga risker, vilka var och en är på sin egen tillräckliga skäl att hålla tillbaka strömmen av människor.

•  För det första, på fredag kväll erfor vi hur massinvandring utgör ett exponentiellt ökande terrorhot – dag talar vi inte om terror som ett hot, utan som ett faktum och en verklighet.

• För det andra ökar massinvandring risken för brott. Det är politiskt korrekt att tala om detta – i västvärlden förnekas detta faktum offentligt – det är inte desto mindre ett faktum. På platser i Europa med många invandrare har brottsligheten ökat avsevärt och den allmänna säkerheten har försämrats. Det finns mer av stöld, rån, misshandel, grov misshandel, våldtäkt och mord.

• För det tredje, omfattande bosättningar av människor som kommer från andra världsdelar och kulturer utgör ett hot mot vår kultur, sätt att leva, seder och traditioner.”

”Jag föreslår … att vi fortsätter att förkasta kvoterna, och insisterar på att själva få bestämma vem vi vill släppa in och som vi vill leva tillsammans med.

Obligatoriska kvoter för vidarebosättning är helt enkelt inte Europa: de är en fullständig motsägelse av den europeiska andan. De är meningslöst, eftersom de inte lösa krisen, utan förvärrar den. Det är klart att obligatoriska bosättningskvoter inte kan hålla invandrare borta, utan är mer av en inbjudan till dem.”

”Mot bakgrund av terroristattackerna kan Bryssel inte längre ifrågasätta medlemsstaternas rätt att försvara sig, med tanke på att obligatoriska bosättningskvoter är farliga, då de skulle sprida terrorism i hela Europa.”

”Medborgarna i Europa vill inte att hundratusentals utomstående invaderar deras länder genom att korsa gränserna illegalt, på ett okontrollerat sätt. Ingen har givit tillstånd för detta.

Människor vill leva i säkerhet, och … det är vår plikt som parlamentsledamöter och regeringar runt om i Europa att lyssna på folkets röst.”PS

Världen Idag:

msrosa1

”Mona Sahlin …  till synes utan grundläggande insikt om vad hon faktiskt arbetar emot. ‘Våldsbejakande islamism’ är inte kvartersterrorism i Rosengård, Tensta eller Vivalla i Örebro. Det handlar om något mycket större med världsvida förgreningar. Den ondska vi nu talar om är inte inrikespolitik, inte lokal, inte individuell. Den är världsvid, strategisk och hämningslös.”


Mer

http://adaktusson.eu/ungerns-utveckling-ger-skal-till-oro/

http://www.vaken.se/att-skjuta-tillbaks-vapen-i-handerna-pa-vanligt-folk-raddar-liv/

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/17/staten-systematiserar-folkmordet-pa-svenskarna-asylkaos/

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/11/17/the-paris-attacks-could-mark-the-end-of-europes-open-borders-if-the-far-right-has-its-way/

http://mxp.blogg.se/2015/november/vilken-mega-nyhet-ar-den-storsta-av-dem-alla-2.html

http://russia-insider.com/en/politics/putin-exposes-g20s-financial-ties-isis-during-antalya-summit/ri11199

https://parnassen.wordpress.com/2015/11/18/usas-is-bombningar-var-ett-spel-for-galleriet-obama-tvingas-nu-bomba-egna-posteringar-totalfiasko/

madeinusa

http://samtiden.nu/22000/atta-personer-hade-samma-pass-som-parisjihadist/

Ny Ungernrevolt?


I denna tid av centralisering och avdemokratisering  inom EU – hur ska EU ställa sig till en medlemsstat som försöker gå i en annan riktning, som vill skapa en nationell kontroll över utvecklingen i Ungern och utgör en gammal kulturnation i Centraleuropa. Fram till slutet av Första Världskriget ingick Ungern i det Habsburgska väldet, som omfattade vad som sedan blev Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. Stora områden avträddes till den nya staten Jugoslavien och till Rumänien.

Efter Andra världskriget 1945 kom Ungern under kommunistiskt Moskva-styre. En antikommunistisk revolt 1956 krossades blodigt. Så ungrare vet vad förtryck innebär.

1989 befriades Ungern från det sovjetiska väldet. Tio år senare gick landet med i NATO och femton år senare,  – 2004 – gick Ungern med i EU.


Nu hotas Ungern kanske av uteslutning ur EU, eller i varje fall berövande av sin rösträtt där..

I en skotsk tidning hittade jag den 15/1 en intressant artikel om Ungern idag, här i en översättning:

”När alla de vanliga misstänkta – EU,FN, IMF, det vänsterorienterade kommentariatet, Hillary Clinton m.fl. påtalar trots mot den Nya världsordningen, då är det en ganska säker indikation på att någon, någonstans gör något ovanligt konstruktivt.

Så är det med kören av fördömanden av Ungerns för dess nya grundlag, som trädde i kraft den 1 januari. Som klagomålen från de rätt-tänkande antyder, är det länge sedan någon västerländsk nation lade fram ett dokument av en sådan intellektuell och kulturell integritet, moraliskt värde och helt beundransvärd kvalité. I den moraliska öknen i 21: a århundradets Europa är det häpnadsväckande att hitta denna pärla av traditionella värden, patriotiska påstående och respekt för verklig frihet. Naturligtvis är Bryssel och Obama-ockuperade Washington  angelägna om att framtvinga en omsvängning. Men de borde läsa ungersk historia innan de ger sig in på en så meningslös konfrontation.

Den första fråga som väckt bestörtning bland kritiker är att Ungern inte längre är en republik. Orden ”Republiken” har lyfts ut ur landets officiella titel. Enligt vänsterns kommentatorer tyder detta på att demokratin är i fara. Med tanke på att Ungern förklarades republik redan den 1 februari, 1946, med en kommunistkontrollerad regering som hade fått makten med 17 procent av rösterna, doftar termen knappast av medborgerliga friheter. Genom sin urminnes konstitutionella tradition, styrs Ungern av  St Stephens heliga krona, den yttersta symbolen för auktoritet. Det kungliga sigillet för ungerska kungar bar inte monarkens namn utan inskriptionen: ”Sigillet av Ungerns heliga krona.”

Avlägsnandet av republikansk nomenklatur var kulmen på en process som påbörjades under en ny lag, Lex Millenáris, när regalierna fördes i procession till det ungerska parlamentet den 1 januari 2000, som symboler för myndighet. Trots att monarkin inte har återbesatts i form av en individ, men ifall man ändå så småningom politiskt skulle tänka sig en Habsburgsrestaurering, så bor ärkehertigen Georg, son till den sena kronprins Otto, redan i Budapest. Ungerns historia efter Habsburg har varit tragisk.  Vid Trianonfördraget 1920, berövade Woodrow Wilson Ungern på 71 procent av dess territorium, 66 procent av dess befolkning och dess enda hamn. Det var ett tidigt exempel på amerikansk utrikespolitik.

Den nya konstitutionen utgör en klassisk utsaga enligt Burkeansk filosofi: ”Vår grundlag är basen för vårt rättssystem, den är ett kontrakt mellan ungrare i dåtid, nutid och framtid.” Detta erkännande av en oavbruten historisk kontinuitet  av generationer står högt över EU-fördragens mångordiga svada. Inte bara erkänna den ”kristendomens roll i att bevara nationaliteten”, den ”erkänner att familjen och nationen utgör den huvudsakliga ramen för vår samexistens”. Inte undra på att det är en styggelse för Frankfurtmarxisterna i EU.

Det skyddar mänskligt liv från befruktningen och definierar äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Den listar kommunismens brott och lyfter preskriptionsbestämmelserna som skyddade brottslingar från sovjettiden vilka skickade 600.000 ungrare till koncentrationsläger. Ungerns övergång till demokrati kallas ofta smärtfri, eftersom den röda nomenklaturan såg att spelet var över, avvecklade statens tillgångar och blev de nya rika. Det ungerska socialistiska arbetarpartiet tog bort ett ord från sitt namn och hade snart återfått makten: Ferenc Gyurcsány, premiärminister från 2006 till 2009, var tidigare ordförande i kommunistiska ungdomsförbundet. I en värld där 90-åriga nazister, som borde ha hängts redan 1945, bärs till domstol i syretält, ska det vara en skandal för Ungern att nu rikta sig mot kommunisttidens mördare? Tja, öh, eftersom högern begår illdåd, vänstern begår misstag.

Rättslig aktivism håller också på att bromsas genom att sänka pensionsåldern för domare från 70 till 62.  För att bli ordföranden i Högsta domstolen krävs minst fem års ungersk rättslig erfarenhet, vilket utesluter den sittande ordföranden  som i stället under 17 år känt sig hemma i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Men den största bluffen är att det skulle vara ”odemokratiskt” för staten att få inflytande inom den ungerska centralbanken. Varför? Eftersom förtroendevalda kan upphäva vänskapskorruption inom bonusberättigade klasser – exakt vad varje europeisk väljargrupp förgäves längtar efter.

Den ungerska konstitutionen speglar ett uppvaknande för kulturella och moraliska värden, en revolt mot Bryssels PK-påbud om integration. Det är resultatet av en mycket civiliserad nation som återkräver sitt arv och sin autonomi. Det bör vara en inspiration för övriga Europa, marinerat i moralisk relativism och politisk passivitet. Som detta ädla dokument framhäver så ”har vi ett skriande behov av andlig och intellektuell förnyelse”.

Ja, varför skulle det vara ”odemokratiskt” för en folkvald regering att försöka få inflytande över landets centralbank?

Om Ungern nu på nytt revolterar, så är det inte helt förvånande. Parallellerna mellan det sovjetiska byråkratväldet och EU-kolossen är påtagliga.