• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sanning och konsekvens

arg1

Bilden ovan gäller ARGENTINA på 1980-talet.

Texten lyder:  ”Varken glömska eller förlåtelse/straffrihet – RÄTTVISA!”

Det handlar om hur landet hanterade det trauma som juntageneralerna lämnat efter sig genom sitt krig mot dissidenter. Under ”det smutsiga kriget” 1976-83 dödades/försvann c:a 30.000 människor i Argentina. Efter militärjuntans fall tillsattes en sanningskommission. ”Nunca Mas!” – ”Aldrig Mer!” – löd parollen.

Wikipedia:

”The first such commission was Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons, created by President of Argentina Raúl Alfonsín on 15 December 1983. It issued the Nunca Más (Never Again) report, which documented human rights violations under the military dictatorship known as the National Reorganization Process. The report was delivered to Alfonsín on 20 September 1984 and opened the door to the Trial of the Juntas,..”

arg2
A truth commission or truth and reconciliation commission is a commission tasked with discovering and revealing past wrongdoing by a government (or, depending on the circumstances, non-state actors also), in the hope of resolving conflict left over from the past. They are, under various names, occasionally set up by states emerging from periods of internal unrest, civil war, or dictatorship.”

Rapporten följdes 1985 upp med en rättegång mot flera militärer, ”Trial of the Juntas”.

Jorge Videla, juntaledaren,  dömdes till livstids fängelse. Även andra generaler fick fängelsedomar.

arg3


 

Också i SYDAFRIKA tillsattes 1996 en sanningskommission, för att hantera åren av apartheidregim, förtryck och inbördeskrig.  ”Truth and Reconciliation Commission”, kallades den. Den arbetade med offentliga förhör och avgav 1998 en  rapport till president Nelson Mandela.

sydafr

Wikipedia:

”The Truth and Reconciliation Commission (TRC) was a court-like restorative justice body assembled in South Africa after the abolition of apartheid. Witnesses who were identified as victims of gross human rights violations were invited to give statements about their experiences, and some were selected for public hearings. Perpetrators of violence could also give testimony and request amnesty from both civil and criminal prosecution.

The TRC, the first of the nineteen held internationally to stage public hearings, was seen by many as a crucial component of the transition to full and free democracy in South Africa.”


deadendsv

Har inte Sverige år 2016 hamnat i en situation liknande den i Argentina och Sydafrika?

Jag anser att den situation som under lång tid byggts upp i vårt eget land blivit så allvarlig, att också här i Sverige nu bör tillsättas en sanningskommission!

En situation där framförallt svaga grupper i samhället drabbas: barn, kvinnor och gamla, hemlösa, sjuka och fattiga.

En situation där budgetar inte längre går ihop, där vi lånar mångmiljardbelopp utomlands för att kunna förse utlänningar med livstids försörjning.

En situation där unga män från andra kulturer kommer i sådan skala, att det ger demografiska förändringar och laddar för omfattande våld.

En situation med ingredienser som

– att personer som beviljats asyl kan återvända till hemlandet på ”semester” – landet de flydde för livet från – och ändå få behålla svenskt PUT och bidrag

bagdad

– att invandrarfamiljer kan nå enorma bidragsnivåer, och få stora belopp även retroaktivt (föräldrapenning för barnens tidigare tid i hemlandet)

– att även utlänningar som befinner sig i vårt land illegalt kan lyfta bidrag och få samhällsservice

– att nyanlända utlänningar får gå före svenskar (infödda eller invandrade)  för bostad

– att brott mot svenska kvinnor mörkas i media och av myndigheter

– att vår skola tillåts kollapsa genom bl.a. invandringen.

fullfart

Varför gick det så snett?!  Hur kunde Sverige hamna i detta allvarliga läge?

Vad har drivit fram den förda migrationspolitiken och denna slapphet?

Var ligger ansvaret?


För att reda ut detta borde nu en kommission tillsättas, av personer med integritet.

Moment att fokusera på i sådant arbete:

• graden av måluppfyllelse för flykting- och invandringspolitiken

• kostnader och konsekvenser

• drivkrafter och orsakssamband

• demokratiska och kulturella mekanismer.


Ett övergripande syfte skulle vara att nå klarhet om förloppet, för att kunna

– dra lärdomar

– utkräva ansvar

– vidtaga rätt åtgärder framåt i tiden.

frtrial


 

Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/12/11/den-svenska-invandringspolitiken-behover-utredas-av-en-haverikommission/

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/flyktingar-aker-pa-semester-till-hemlandet.html

http://www.friatider.se/svenska-sk-ggbarn-v-cker-usa-fascination

http://wärmler.se/den-humanitara-stormakten-later-folk-frysa-ihjal/

https://janmilld.wordpress.com/2013/03/02/hemorten-som-forsvann/

http://avpixlat.info/2015/11/23/avga/

http://www.bgf.nu/nr/95/5/tribunal.html

https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-hotar-sverige/

Kärringar, som förstör

wcdi

8 mars. Kvinnodagen.

Det får mig att tänka på Annica Dahlström,  hjärnforskare, som har skrivit boken ”Könet sitter i hjärnan”.

Hon skriver:

Begreppet ‘jämställdhet’ innebär inte att alla är likadana, utan att vi är lika mycket värda, och har samma rättigheter och skyldigheter. Detta har varit så självklart för mig att jag inte hade trott att det skulle behöva betonas. Det var först när jag stötte på patrull beträffande tolkningen som jag insåg att många missuppfattade ‘jämställdhet’ till att alla verkligen är likadana – och om inte så måste vi bli likadana.”

adbok

”Den så kallade feminismen riskerar att allvarligt skada medborgare i Sverige med sin teoribildning och sina hypoteser, vars grundläggande dogm är att alla skillnader mellan kvinnors och män personligheter, intressen och förmågor enbart beror på social påverkan. Genom att med millimeterrättvisa tvinga människor att anpassa sig till konsekvenserna av denna dogm, lägger man en tvångströja på stora befolkningsgrupper.”

”Män är män och skall inte påverkas att bli kvinnliga (om de inte är det från början). Kvinnor är kvinnor och skall inte behöva uppträda som män (om de inte känner för det).”

Vad Annica Dahlströms forskning visar är att män och kvinnor skiljer sig åt redan från födseln i sina psyken. Inte så att där går en knivskarp gräns, utan så att män övervägande har vissa hållningar, kvinnor övervägande andra. Det kan dock lappa över, som på denna skiss.

2kurvor

Men det är ju inte ett politiskt korrekt forskningsresultat. En kollega på en annan fakultet varnade Dahlström:

”…du kan förstöra mycket om du fortsätter!’

Kritik fick Dahlström också från Claes Borgström, jämställdhetsombudsman: ”Jag tycker det är en oerhört obehaglig tes som du för fram, …jag godtar inte tesen att män saknar den empati och omvårdnadsförmåga som kvinnor har, vilket är en förutsättning för att ta hand om små barn.”

Användandet av begreppet ”obehaglig” för att avfärda sådant som går emot den egna agendan känns ju igen från t ex  Göran Greider och tidskriften Expo.

Julia Caesar hade i sin senaste krönika en formulering som får mig att tänka på denne Greider:

”…alla som har hjärtat till vänster och huvudet under armen.”

hua

När jag i rubriken till denna bloggtext talar om ”kärringar” så kan både kvinnor och män kvala in.

I begreppet lägger jag  en oförmåga att tänka klart, en rädsla för att se verkligheten.

En destruktiv godhetsambition (eller förment sådan), som inte tar hänsyn till helheten och långsiktiga konsekvenser.

Med den definitionen är Göran Greider själva prototypen för en kärring!


Men för att problematisera: det finns – genomsnittligt sett – skillnader mellan män och kvinnor utöver de fysiska. Där finns även psykiska skillnader. Jag föreställer mig att Annica Dahlström har rätt, när hon hävdar att spädbarn och små barn framförallt behöver närheten av sin mor.

Jag föreställer mig också att en del av förklaringen till det svenska samhällets utförsbacke ligger i kvinnligt politiskt inflytande. Där finner jag stöd i vad Julia Caesar skriver.

Hon konstaterar att befolkningen i Sverige nu består av en större andel män än kvinnor – till följd av den massiva invandringen, där män dominerar:

kb

”Vilken seger för humanitet och jämlikhet är inte detta! Hur hårt och osjälviskt har inte kvinnor strävat för att uppnå detta mål! Kvinnor som går i demonstrationståg och fackeltåg ‘mot rasism’, kvinnor som startar Facebookgrupper för att hjälpa tiggande romer med illegala bosättningar, kvinnor som kärleksbombar moskéer, kvinnor med blödande hjärtan för jordens alla fattiga som inte ens har en i-Phone – ja alla som har hjärtat till vänster och huvudet under armen.

Det är bara att höja glaset och gratulera alla goda, fördomsfria, toleranta, generösa, mångkulturvurmande kvinnor till ett strålande resultat av ert outtröttliga arbete för utbyte av Sveriges befolkning. Passa på att fira ordentligt i dag innan det eventuellt går upp för er att ni har bitit er själva så rejält i svansen att ni önskar att ni aldrig hade tagit orden ‘ta vårt ansvar’ i er mun.

Utan era hängivna insatser och er faiblesse för massimport av människor från så underutvecklade länder som möjligt kunde Sverige fortfarande – förfärliga tanke – ha varit ett efterblivet och tråkigt land befolkat av huvudsakligen etniska svenskar; dessa förhatliga vita män med sin osexiga hederlighet, snällhet och omtänksamhet.

Vi hade fått klara oss utan spännande trippelmord, knivskärningar, skottlossningar, våldtäkter, rekrytering till islamistisk terrorverksamhet och massmord i Syrien och Irak, rån, misshandel, anlagda skol- och bilbränder varje dag, bomber mot domstolar, hedersvåld, stenkastning mot polis, brandkår och ambulans. Vi skulle ha fått hanka oss fram på svensk husmanskost som paltbröd med fläsk och köttsoppa med klimp och inte ens vetat om att vi är ‘otrogna’ som ska dö enligt koranen. Istället kan vi nu glädja oss åt ett totalt förändrat Sverige.

Det är kvinnor med vidöppna hjärtan som med aldrig sviktande entusiasm går i frontlinjen för den mångkulturella omvandlingen av vårt land. Kvinnor tas som gisslan av sina hormoner och omsätter sina heta drömmar om virila mörkhåriga främlingar i politiska ställningstaganden för öppna gränser och globalt omhändertagande. Kvinnor tycker synd om alla som inte får bo i Sverige. Sverige är inte svenskarnas land, det är allas land.”

ms

Det är slående hur kvinnor dominerar bland dem som profilerar sig mest för ”generositet” och ”godhet” inom invandringspolitiken:

”I allra störst tacksamhetsskuld står vi givetvis till de kvinnliga politiker som har gått i bräschen för den mångkulturella omdaningen av Sverige. Kvinnor som Mona Sahlin (s), Veronica Palm (s), Eva-Lena Jansson (s), Margot Wallström (s), Magdalena Andersson (s), Gudrun Schyman (Fi), Soraya Post (Fi), Maud Olofsson (c), Annie Lööf (c), Kerstin Lundgren (c), Anna Kinberg Batra (m), Cecilia Malmström (fp), Birgitta Ohlsson (fp), Cecilia Wikström (fp), Emma Henriksson (kd), Maria Ferm (mp), Maria Wetterstrand (mp), Åsa Romson (mp), Alice Bah Kuhnke (mp), Bodil Ceballos (mp), Christina Höj Larsen (v) och Ulla Andersson (v).”

Julia Caesar fyller på med namn från mediavärlden:

”Lena Sundström, Cilla Benkö, Eva Hamilton, Hanna Stjärne, Karin Pettersson, Åsa Linderborg, Katrine Marcal, Sanna Lundell, Lena Mellin, Helle Klein, Alexandra Pascalidou, Gunilla von Hall, Lisa Bjurwald, Anne Lagercrantz, Alice Petrén, Lotten Collin, Cecilia Uddén, Beatrice Janzon, Anna Landelius, Katherine Zimmerman, Anna Hernek, Helena Groll, Li Hellström, Tithi Hahn, Daniela Marquardt, Jenny Strömstedt, Malou von Sievers, Margit Silberstein, Helena B Nilsson, Nike Nylander, Cecilia Gralde, Bodil Appelquist, Anna Hedenmo, Kristina Kappelin, Heidi Avellan, Ann-Charlotte Martéus, Frida Boisen…”

Javisst – kärringar, som verkar för att förstöra Sverige!

vagskal

I andra vågskålen finns dock kvinnor som står för ansvar, klarsyn och förnuft! Jag vill nämna åtminstone några namn, när det gäller invandring och/eller genusfrågor. Förutom Julia Caesar finns Ingrid Björkman,  Ingrid Carlqvist,  Anna Hagwall, Sanna Hill, Gun Kullberg, Inger-Siv Mattson,  Merit Wager,  Tanja Bergkvist,  Susanna Popova, Annica Dahlström, och många fler.

Eva Bergqvist förtjänar att kommas ihåg!


Mer:

”Inte bara kvinnliga politiker och journalister utan också anonyma hjälparméer av regeringstrogna kvinnor står bakom nedmonteringen av Sverige. Kvinnor som besitter tjänster på alla nivåer i samhället: statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, rättsväsen, polis, ideella organisationer, fackföreningar, universitet och övrigt skolväsen, sjukvård, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, socialtjänst, biblioteksväsen och kultursektorn.

Tragiskt få av de här kvinnorna visar förmåga till självständigt tänkande.”

”Medan feministerna är upptagna av pseudofrågor som fler kvinnor i bolagsstyrelserna och en tredje pappamånad  ökar den invandrade våldsbrottsligheten och i synnerhet antalet anmälda våldtäkter kraftigt i Sverige.”

josseseger

Avslutningsvis konstaterar JC att ”marken har beretts i mer än 40 år – men var det här ‘befrielsen’ de drömde om?” och citerar ur pjäsen ”Jösses flickor” från 1974:

“Och en dag ska barnen säga:

“Tack mödrar, det gjorde ni bra!”

En dag ska barnen säga:

“Denna mänskliga värld vill vi ha.”

sittkis-s


Mer

https://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/

http://snaphanen.dk/2015/03/07/sondagskronika-grattis-alla-fittbarare/

http://snaphanen.dk/2014/11/23/sondagskronika-kvinnors-makt-och-mans-sarbarhet/

http://snaphanen.dk/2010/08/22/søndagskronik-batikhaxorna-och-makten/


http://www.youtube.com/watch?v=T0AbMZW73NQ

http://www.janmilld.se/genus/index.html

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/17/ar-bertil-feminist/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/30/obehagligt-sa-borgstrom/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/27/farlig-rattvisa/

https://janmilld.wordpress.com/2014/10/14/korrekthetens-pris/

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/05/pladderkulturens-pris/

https://janmilld.wordpress.com/2014/08/08/sakerhetsintressen/

 

Om MSB – kolla även 10.30 in i denna film:

Tre sanningar

stupide

Efter terrordåden i Paris och Köpenhamn fokuseras på att judar är hotade och kräver särskilt beskydd. Länge har också varit känt att judar i Malmö är utsatta (12.00 in i denna film).

Politiskt korrekta massmedia i Sverige har försökt framställa det som att de som gjort livet svårt för judarna i Malmö skulle vara sverigedemokrater.

I verkligheten har så aldrig varit fallet.


1.

Sanningen är att det är muslimer – inte svenskar,  inte invandringskritiker – som hotar judar i Sverige.

Motviljan mot judar har koppling till konflikten i Mellanöstern, till motsättningarna där mellan judar och araber. De som i Malmö trakasserat judar har varit personer med utländsk bakgrund, mer eller mindre troende muslimer.

lejh

Efter terrordåden i Paris den 7 januari och Köpenhamn den 14 februari är vi där igen.

«Högerextremism är per definition antisemitisk» har Mona Sahlin deklarerat.

Mona Sahlin är ju inte vemsomhelst. Hon har utsetts att vara «nationell samordnare» i Sverige av arbetet ”mot våldsbejakande extremism» (2.50 in i denna film).

Förövarna i både Paris och Köpenhamn är – i varje fall som saken framställs i massmedia – muslimer. Ändå blir det «högerextremister» som Sahlin här pekar ut.

Två grupper pekar hon samtidigt ut som särskilt i behov av skydd, nämligen judar och muslimer. Skydd mot «högerextremister», inbjuds läsarna att tro.

Är Mona Sahlin mest av allt obegåvad eller mest av allt ohederlig?


 missh

2.

Min andra sanning är denna:

Inte bara judar drabbas av hot och våld i Sverige.

Även svenskar drabbas.

Och även svenskar är människor – inte mindre värda än judar!

En osäkerhetssituation har skapats genom den okontrollerade massinvandringen av arbetslösa från muslimska länder till Sverige och övriga Europa.

Det handlar då inte bara om direkta våldsdåd, det handlar om en utbredd negativ attityd, om fientliga hållningar mot Sverige och svenskarna, från invandrades sida (eller från invandrades barn).

umuslimer

Detta ser ut att kunna vara fallet även bland personer som studerar på universitet!

En film från en Lars-Vilks-föreläsning i Uppsala i maj 2010:

Affes blogg kommenterade:

  1. Kvinnan i svart är inbjuden till föredraget. Hon går dit frivilligt, väl medveten om att saker kanske kommer sägas och visas som hon inte gillar. Istället för att gå därifrån när hon inte gillar vad hon ser så stannar hon kvar, skriker och kräver att föredraget anpassas efter henne. Hon kräver ‘respekt’. Beteendet är helt oacceptabelt och respektlöst. En person protesterar och säger emot henne. Kritiserar henne. Något som, till skillnad från hennes beteende, är ganska normalt på ett universitet. Hennes svar är inte att han har fel följt av en förklaring. Nej, han ska hålla käften.

  2. Hot om våld. Krav på lydnad och underkastelse. Han beordras att sätta sig. Varför då, och med vilket mandat utfärdar denna person den ordern? Att resonera finns inte på skalan. Mannens kroppsspråk säger allt. Om du inte lyder mig så kommer du att utsättas för våld.

  3. Förnedring. Personen som vågade protestera ska utsättas för förnedring. Han blir slagen och får ta emot flera spottloskor. Säkerligen handlar detta mest om att för den egna gruppen visa hur ”gudfruktig” man är, men det fungerar även ypperligt som statuerande av exempel. Så behandlas man om man säger emot.

Att lägga på minnet

Mannen i vitt är INTE Lars Vilks. Han har INTE ritat någon rondellhund. Han har INTE skymfat någon profet. Han är INTE (vad jag vet) någon värdelös/dålig/usel/tafflig konstig konstnär som bara vill ha uppmärksamhet.

Med andra ord, det går inte att bekvämt distansera sig från honom som så många verkar ha behov av att göra när det gäller Lars Vilks.

Mannen i vitt representerar dig och mig och alla andra i Sverige som inte håller med den skränande pöbeln. Han uttryckte det som miljoner svenskar skulle vilja säga.

Att det faktiskt är ni som ska visa respekt för
våra regler, värderingar, synsätt, traditioner.

Och till alla er som ‘står upp för yttrandefriheten’ men som inte kan låta bli att distansera er från och hacka på Lars Vilks.

Den fasen är förbi. Inse att även ni är hotade. Det finns uppenbarligen människor i Sverige som vill slå er, spotta på er, se er brinna. Inte för att ni en vacker dag kanske får för er att rita en rondellhund, utan för att ni anser att Lars Vilks och andra ska ha rätten att göra det. Det är en avsevärd skillnad.»

De aggressiva reaktionerna från närvarande muslimer, den eftertryckliga översittarattityden, riktade sig alltså även mot åhörare, som bara satt helt fredligt i sina bänkar.

inej


 3.

Vilket leder över till min tredje sanning:

Hur har vi fått hit dessa översittare?

Vilka är det som drivit på för denna vansinniga invandring till Sverige och Europa?

Svar: det är  Agendajudar!

Om detta har jag skrivit mycket, t ex i detta viktiga blogginlägg.

Både i USA och Europa har många judar spelat en pådrivande roll. Detta gäller inte minst här i Sverige, där framträdande judar både propagerat för mer invandring och medverkat i hetsen mot Sverigedemokraterna.

Jag tänker främst på:

Barbara Spectre och hennes skattesubventionerade Paideia.

Kolla även 6 minuter in i denna film.

pwlogn

Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter, med en uttalad journalistisk agenda.

Se även här , här och här.

Lena Posner Körösi, ordförande i Judiska centralrådet, som 2010 vände sig mot att Nationell Idag fick presstöd.

Ingrid Lomfors, som har medverkat i kampanjande mot såväl Folke Bernadotte som Drottning Silvia, något jag tagit upp i bl.a. min film «TV4:s gränser» (se 7.30 in i filmen).

15-ws

Willy Silberstein, ordförande i SKMA – Svenska Kommittén mot Antisemitism. Förutom drevandet mot kungahuset har han varit med litet både här och där.

Silberstein höll sig t ex framme när det skulle drevas mot Björn Söder, för att denne hävdat att det finns etniska svenskar. Han fann Söders DN-uttalande «antisemitiskt». Lyssna även 3.30 in i denna film.

Ja, för personer som Willy Silberstein är allt som de ogillar «antisemitism». Dit kan räknas redan föreställningar om verkligheten, som att judar har en maktposition inom svenska massmedia.

Senaste nytt är att israeliska företrädare kan avgöra vilka frågor som får ställas till dem i Sveriges Radio. Judar har makt inom svenska massmedia på mer än ett sätt. Det handlar om mer än ägandet!

pcursakt

Och det är inget nytt fenomen att SVT/SR kan bli ”byxis” inför möjligheten av judiskt missnöje. Se vidare om ett krismöte på Aktuellt-redaktionen år 2009.


Jag får inte Willy Silbersteins agerande att stämma. Om han verkligen vill motverka antisemitism, då ska han väl inte hela tiden hacka på oss svenskar, inte ägna sig åt att mucka gräl?

Så här skrev jag tidigare i BGF-texten «Två motsägelser»:

«Om ‘antisemitism’ talas och skrivs ju mycket. Även en helt måttfull kritik av judars agerande i västländer eller Israels politik i Västasien kan rendera anklagelser för ‘antisemitism’. 

Så allvarlig anses företeelsen vara och så stor risken för att ‘antisemitism’ ska manifestera sig, att helt exceptionella åtgärder har vidtagits. Jag tänker på lagstiftning i flera västländer som gör det straffbart att ifrågasätta ens detaljer kring ‘Förintelsen’.”

”Om nu risken för ‘antisemitism’ är så stor och det är så allvarligt om judar blir illa omtyckta – varför agerar vissa individer eller grupper av judar som de gör? I så fall är ju deras agerande direkt kontraproduktivt, ägnat att väcka just negativa hållningar gentemot dem!»


Läs/se mer:

http://www.bgf.nu/aj/usa.html

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/12/brander-attentat-och-pk/

https://www.motgift.nu/2015/02/judisk-skuld/

http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/02/17/11022089-sverige-ett-safe-haven-for-islamister/

http://ledarsidorna.se/2015/02/fusk/

Rasismandets offer (2)

infald
Begreppet ”rasismande” står alltså för det permanenta kampanjandet mot ”rasism”,  där ingen behövt klargöra vad som menas med ”rasism”. I praktiken ett kampanjande för intolerans och enfald, munkavlar och fördumning.

Förra inlägget fokuserade på etniska svenskar – den grupp som i första hand drabbas av rasismandet. Men det är inte den enda!

Även invandrare drabbas, på mer än ett sätt:

1.

Invandrare som en gång tagit sig till Sverige med inställningen att bli till fungerande medborgare och klara sin egen försörjning på ett hederligt sätt får precis som svenskar erfara hur välfärden eroderas och tryggheten rycks undan.

2.

Verkliga flyktingar, som flydde undan förtryck och förföljelse, kan notera hur Sverige i rask takt är på väg mot ett 1984-samhälle – ungefär som det man en gång flydde från.

3.

Allt kampanjande mot främlingsfientlighet kan möjligen skrämma upp en och annan, till att tro att svenskar skulle vara fientliga mot alla invandrare.

4.

Allt detta rasismande kan kanske dessutom provocera en del politiskt vanmäktiga svenskar, till att bli allmänt främlingsfientliga på riktigt.

kofta
Här vill jag dock främst fokusera på ett fenomen som ligger vägg-i-vägg med rasismandet, nämligen offerkoftandet.

Vad lägga i det begreppet?

Där finns flera ingångar.

Från det svenska samhällets sida företrätt av ”vänstern” och en uppsättning batikhäxor handlar det om ett medberoende, som i grunden vittnar om framförallt en bristande respekt.

I deras ögon är alla invandrare så djupt och självklart hopplösa fall, att på dem kan inga krav ställas, till dem kan inga förväntningar knytas. De kan bara ömkas och ösas pengar över.

Från ”offrens” sida kan finnas en benägenhet att skylla ifrån sig och lasta andra för sina egna tillkortakommanden. I ”vänsterns” retorik ingår att se ”sociala” orsaker, skylla på ”klassamhället” eller tala om ”strukturer” inför brottslingars brottslighet. Man abstraherar bort ansvarsfrågan och blockerar utvägar.

Berörda brottslingar anammar gärna en identitet som ”utsatta”, för alla andra att tycka synd om. Många gör sig till gnällspikar och kravmaskiner, till virtuoser i att utnyttja systemet.

Och systemet står redo, med särlagstiftning, diskrimineringsombudsman och skadestånd för den som kanske känt sig kränkt.

fonen
Mer konkret tänker jag här på organisationen ”Megafonen”, som gjorde sig till företrädare för polisjagande och bilbrännande huliganer i Husby.

I Göteborg har den en systerorganisation som heter ”Pantrarna”. När de fick medverka i TV framgick att de hade som krav att själva få bestämma över hur resurser i samhället skulle fördelas. Men varifrån ska alla resurserna komma, om man inte sköter sin skolgång, inte kvalificerar sig för ett arbete och i övrigt ägnar sig åt vandalisering??

Oddsen blir iofs dåliga, när man i skolorna har en stor andel som inte kan svenska osv. Men åtminstone Megafonen har ju samtidigt tagit parti för de ”papperslösa”. Då fylls problemen bara på och man kan inte ta sig ur den onda spiralen. Är det just så man vill ha det – för att kunna odla en identitet som offer?

koftor
Låt mig avrunda med några citat ur de många bra texter som andra har skrivit i detta ämne.

Julia Caesar, ”Offerkoftor och kravmaskiner”:

”Vi kan börja offervandringen i Göteborg, närmare bestämt i Biskopsgården på Hisingen. Där bor familjen Badpa, som har sitt ursprung i Iran. Den fjärde september sköts en son i familjen Badpa,  28-årige Shoyeb Badpa, ihjäl på Väderilsgatan i Biskopsgården, tillsammans med 17-årige Arap Savuran. De var två av dem som dödats i sammanlagt omkring 56 skottlossningar i Göteborg hittills i år.  Båda männen ingick i kriminella nätverk och var kända av polisen.

Shoyeb Badpa var sedan många år grovt kriminell och dömd för bland annat utpressningsverksamhet kombinerad med dödshot med skarpladdat vapen. Han har tidigare dömts för rån, hot mot tjänsteman och skadegörelse. Senast 2007 dömdes han av Göteborgs tingsrätt till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för utpressning och försök till utpressning (dom B 7988-07). Han hade då krävt en svensk man på ständigt ökande belopp på upp till tre miljoner kronor ‘för att han inte skulle råka illa ut’. När svensken vände sig till polisen och polisen kunde avlyssna hoten per telefon kunde Shoyeb Badpa gripas och lagföras.

Nu kräver Shoyeb Badpas syster Homa Badpa, 21, att familjen ska få en ny lägenhet av kommunen, för att hennes kriminelle bror har blivit mördad. Hon drar sig inte för att använda ett riktigt fult rasistargument – om familjen inte får en ny lägenhet beror det på att de har svart hår och ett annat modersmål. Kommunens tjänstemän är med andra ord rasister om familjen Badpa inte får vad de pekar på.

Homa Badpa utgjuter sig i Göteborgs-Posten:

‘Min bror har blivit ihjälskjuten. Vi kan inte bo kvar i Biskopsgården. Vi har bett om hjälp att flytta från området, men vi får det inte. Jag är lika mycket svensk som min granne Andersson. Ska vi inte få hjälp bara för att vi har svart hår och ett annat modersmål?’

”Homa Badpa berättar att familjen har haft ett möte med de sociala myndigheterna i Biskopsgården och fått veta att de inte kan erbjuda en ny lägenhet, utan familjen får i så fall byta lägenhet själv. Precis som alla andra svenskar, med andra ord. Förslaget accepteras inte av familjen Badpa. Socialtjänsten har också föreslagit att familjen flyttar till Hammarkullen, en annan stadsdel i Göteborg. Inte heller det förslaget godtas av familjen Badpa.

Homa Badpa skriver:

‘Min familj flyttade ifrån Hammarkullen 2001. För att finna ro. På den tiden var Biskopsgården betydligt lugnare. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag vet inte om socialens förslag är ett skämt.’

Och så fyrar hon av vad hon tror är ett trumfkort:

‘Ska vi inte få hjälp bara för att vi har svart hår och ett annat modersmål?’

‘De förstår inte den smärta som finns i kroppen. Det är inte acceptabelt. Vi är lika kapabla som alla andra svenska medborgare och vi kommer att sträva för rättvisan.’

”Homa Badpas offerkofta och kravmentalitet blir lite lättare att förstå när man vet att hon är sekreterare i Pantrarna i Göteborg, en aggressiv krav- och rättighetsorganisation med anknytning till Rättvisepartiet Socialisterna. Pantrarnas grundidé är att alla invandrare är offer för svenskars strukturella rasism. Om familjen Badpa inte omgående får en ny lägenhet, helst i Göteborgs innerstad, sedan deras kriminelle son/bror mördats är det självklart ett utslag av svensk strukturell rasism.”

”Flera av ledarna i Göteborg är dömda för grova brott, ..”

”Den 6 april förra året deltog flera medlemmar i Pantrarna i en demonstration till stöd för de tonåriga invandrare som den 18 mars utsatte 61-årige sjukpensionären Carl-Eric Cedvander för en synnerligen grov misshandel på Kortedala torg i Göteborg. Cedvander sparkades omkull och sparkades hårt i huvudet tills han fick livshotande skador.”

cec
SvD den 3/6 2013, under rubriken ”Megafonen och Pantrarna spär på motsättningarna”:

”…när Murat Solmaz från Pantrarna var med i Svt Debatt (23/5) ville de inte ta avstånd från våldet och stenkastningen. Nej, de vill att samhället ska visa förståelse. När Rami al-Khamisi, Megafonens talesperson, … sade samma sak: ‘Det finns ingen anledning att ta avstånd eller stödja händelserna’. ”

”Varför vägrar de ta avstånd från våldet? Pantrarna och Megafonen verkar anse att våldet är legitimt. Att våldet är andras fel. Klyftornas fel. Samhällets fel. Polisens fel. Upploppen framställer de som en rättmätig revolt. Det är detta de vill att alla ska förstå.

På sin hemsida skriver Pantrarna om sig själva: ‘Du vet själv att bara de som kommer ifrån förorten bryr sig om förorten. Husen förfaller och politikerna sätter upp övervakningskameror i skolorna och behandlar oss som djur. Vad tänker du göra åt det?’. Och vidare: ‘Världen och framtiden tillhör dig och förortens öde ska inte avgöras av människor som inte bor där du bor, som inte heter som du heter, som inte ser ut som du ser ut.’

Ord som knappast behöver tolkas. Bara den med samma hudfärg eller bakgrund har legitimitet att tala. Lek med tanken om exempelvis Sverigedemokraterna skrev så på sin hemsida? Detta är ett slags ny tribalism där man gynnar de egna, de som har rätt utseende och namn, och förhandlar med utbölingar… Polisen ser man som en invasionsstyrka. Detta är opportunism förklädd till medkänsla och solidaritet. ”

”Pantrarna, Megafonen och deras understödstrupper bestående av vänsterns yrvakna revolutionsromantiker säger: Problemen är inte individuella utan strukturella. Och visst, problemen som samlas i förorterna är många, och vissa av dem säkerligen strukturella. Men en hel del av problemen har sin källa i just den destruktiva tankevärld som Pantrarna och Megafonen torgför: Samhället är emot er, ni har inget eget ansvar. ”

”Om man lyfter blicken lite och tittar på det svenska samhället är det lätt att se att upploppen inte beror på ekonomiskt armod. Sverige är ett av världens absolut rikaste länder, vilket även inbegriper förorterna. Ingen svälter ihjäl här.”

panter
Ur insändare på Avpixlat, ”Sverige är världsmästare i anpassning”:

”Människor som mår dåligt och saknar självinsikt, kan inte hjälpas genom att stödet dyker ner på samma låga nivå, då detta enbart ger access till fortsatt negativa influenser. Att fånga upp med tydliga ramar och skapa tydliga spelregler, är enda vägen till att hjälpa en människa till ett aktivt eget liv. Denna del missas helt i integrationsfrågan och är viktig att få ordning på. Dags för lite insikter om hur människor egentligen fungerar och hur anpassning förstör för alla.

Begreppet anpassning är ofta kopplat till medberoende, där en människa krymper sig själv för att försöka nå den andre, men också för att slippa ta konflikter. Drivkraften är rädsla och ren okunskap.”

pengarna

”Gå inte på vänsterns rasistiska retorik”, skriver Roger Sahlström i Dispatch International:

”Timbuktu, Özz Nüjen,.. är några av dem som verkar vara i stort behov av att utmåla sig som mobbade offer. De gör sig själva till förespråkare för gruppen ‘invandrare’, vilket är helt idiotiskt. Invandrare är ingen homogen grupp, med ett språk, en kultur eller en specifik hudfärg. Redan här faller det mesta av det de säger.

Varför gör de så? En förklaring är att de har gått på vänsterns rasistiska retorik. I vänsterns värld är de bara invandrare, inget annat. De kan aldrig nå upp till vänsterns nivå, det är i själva verket ett mycket försåtligt slags rasism – the racism of low expectations – de låga förväntningarnas rasism.

Vänstern ställer inga krav på dessa människor, eftersom de inte förväntar sig att de ska komma någonstans på egen hand. För vänstern är dessa människor bara ting, små husdjur utan sans, vett eller förstånd, som de använder för sina egna egoistiska syften och för att fylla sig själva med falsk godhet. De kallar sig för humanister, men jag hävdar att de är humanismens direkta motsats.

Det är lätt att vara offer i Sverige. Alla som inte får det de vill, kommer inte fram i medierna. Men skrik att du är utsatt för ‘strukturell rasism’ så kommer vänsterjournalisterna störtande. Vips har du fått vip-status i samhället. Detta gäller dock bara för de invandrare vars hudfärg redan på förhand ger dem en av vänstern godkänd offerstatus. Samt för dem vars sexualitet vänstern gett offerstämpeln. Vänstern hjälper gärna till att dela ut offerkoftor…”

di
Under ”Offerkoftorna och rasisterna”, skriver Roger Sahlström i Dispatch International:

”Hur kommer det sig att det finns invandrare som inte tagit på sig offerkoftan? Som inte ser sig själva som i första hand offer som andra måste ta hand om. De som gör det människor alltid gjort, anstränger sig och strävar efter ett bättre liv. De som inser att man inte får någonting gratis här i livet.

De förklaringsmodeller till kravallerna som medierna och politikerna kommer med, håller inte. Om vi ska lösa dessa problem, måste vi börja bemöta människor i förorten som just människor. Ställa samma krav på dem som vi gör på etniska svenskar och inte klappa dem på huvudet och låta dem nöja sig med att bara vara invandrare.

Vi kan inte behandla vissa grupper som om de vore barn utan ansvar.”

brand

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Smått av Klein

”Stora ord av Klein” hade jag som rubrik på en kolumntext för 15 år sedan.

Den inleddes så här:

”I en radiodebatt, utifrån våldsdåd nyligen med nazistiska förtecken, deltog bl.a. Helle Klein, ledarskribent på Aftonbladet. En del av hennes uttalanden förtjänar att hamna på pränt och sparas:

‘Vi har ändå en oerhört liberal lagstiftning. Vi tillåter både tidskrifter och annat, vi tillåter insändare som vill ifrågasätta flyktingpolitik och invandrarpolitik.’

Enligt Helle Klein är ‘vi’ alltså tillåtande på ett sätt som nästan går för långt.”

Senaste nytt om Helle Klein är att hon nu var nära att sätta morgonkaffet  i halsen vid läsningen av Dagens Nyheter. DN hade nämligen publicerat denna annons, om Arnstberg/Sandelins bok:

obehagligt

Notera att annonsen inte innehåller några värdeomdömen eller politiska krav, endast faktauppgifter kring invandringen till Sverige.

Helle Klein kan inte bestrida riktigheten i uppgifterna, och just där ligger nog hennes problem.

Uppenbarligen anser hon att en sådan annons inte borde ha tillåtits.

Ur DN, dagen därpå:

”Journalisten och debattören Helle Klein kallar det en ‘rasistannons’, och uppmanar tidningen att be om ursäkt.”

Hur stämmer detta med hennes tillåtande hållning från år 1999? Har där skett en förskjutning?

PS

Mer ur DN:

”Sydsvenskans politiska redaktör Heidi Avellan skriver på Twitter att frågan ‘är naturligtvis vem som betalar annonsen – boken drar knappast någonsin in de pengarna’.

Avallan är alltså väl medveten om att invandringskritiska böcker förtigs i den svenska offentligheten, och därför i normalfallet inte kan sälja i stora upplagor.

DN-annonsen kostade 115.000 kr och finansierades genom intäkter från försäljningen av Arnstberg/Sandelins bok. Det faktum att boken kunde dra in så mycket pengar vittnar om att invandringskritiken nu växer i Sverige.

Läs även:

TIPSFRÅGOR med svar

Antirasister protesterar

Arnstberg om annonsen

DN och sektdynamiken

En obehaglig bok