• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

December

sjupartiet

Sverigedemokraternas yrkande om misstroende i riksdagen mot regeringen Löfven röstades ned av Sjupartiet. Det var väntat.

Inte därför att en misstroendeförklaring är obefogad, utan därför att Sjupartiet nu är just Sjupartiet. Bekräftat genom DÖ – December-Överenskommelsen.


Sakligt sett är en misstroendeförklaring – ett rött kort – mot Stefan Löfven högst befogad, mot bakgrund av hans agerande.

Det handlar dels om en lögnaktighet och svekfullhet, dels om en konfrontationspolitik som helt i onödan skärpt politiska motsättningar och lamslagit riksdagsarbetet.

rottkort

Konkreta exempel:

• Löfven åtog sig att bilda regering, där han till talmannen gav sitt ord på att han skulle få igenom sin budget i riksdagen – varpå han inte ens försökte förankra regeringens budgetförslag hos en majoritet innan det lades.

• Löfven hävdade att väljarna röstat för en förändring, vilket iofs var sant. Men han gjorde samtidigt gällande att väljarna röstat för en mer rödgrön politik, vilket ju var direkt lögn. Den enda tydliga förändringen –  mycket tydlig! – var att väljarna önskade mer av SD-politik.

forandringen

 

• Löfven tog inte sitt ansvar efter att regeringen lidit sitt budgetnederlag, han lät inte talmannen sondera möjligheterna för en ny regeringsbildning. Detta trixade han sig ur, genom deklarationen om ett extraval i mars.

• Utfästelsen om extraval sveks sedan. Istället kom DÖ.

• Löfven har anklagat SD för att vara «ett nyfascistiskt parti», utan att ge något belägg för detta. Han har inte ens bemödat sig om att ta reda på vad «fascism» betyder, utöver att ordet är ett negativt laddat epitet.


misstroende

Jämfört med vad jag förespråkade efter valet, som politik för den nya s-regeringen, har vi fått raka motsatsen. Dyrt för Sverige!


frdecember

För att summera kring Decemberöverenskommelsen.

Som jag ser saken bottnar DÖ i att invandringspolitiken har gjorts till en tabufråga.

Här finns FYRA KNUTAR, som behöver lösas upp för att politiken i Sverige åter ska kunna börja fungera normalt – som landet gjorde förr i tiden och som det alltjämt fungerar i våra grannländer.


 knut1

Knut 1: 

MASSMEDIA

Massmedia måsta ärligt rapportera. Inte – som nu – mörka och manipulera information med anknytning till invandringen.

Massmedia måste också låta olika åsikter komma fram, inte ha denna smala åsiktskorridor.


knut2

Knut 2: 

PARTIER

Alla riksdagspartier måste ta sig an invandringsfrågan, dvs klart se problem och sluta ducka för volymer.

De måste formulera krav och åtgärder, ägnade att minska problemen.


knut3

Knut 3: 

RIKSDAGSARBETET

Det måste bli slut på mobbande och sandlådebeteende.

Från varje parti måste man kunna prata med och förhandla med företrädare för varje annat parti. Sverigedemokraterna ska behandlas som andra partier.


 knut4

Knut 4: 

HAT OCH VÅLD

Hat och hot inom politiken måste tryckas tillbaka.

Där måste politiska företrädare och personer med tillgång till den mediala scenen föregå med gott exempel genom saklighet och undvikande av tillmälen.


Läs mer

http://www.friatider.se/sd-kan-ku-anm-la-maktkartellen

http://www.exponerat.net/sd-bekraftat-enda-opposition-efter-alliansens-rostnedlaggning-om-misstroendeforklaringen/

http://www.samtiden.nu/8840/sju-av-atta-riksdagspartier-gav-regeringen-sitt-stod/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/08/partiledaren-som-forsvann/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/02/sverige-vinnare/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/27/ett-vantat-svek/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/28/dok/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/29/i-sammanfattning/

Strukturerat om Löfven

flakmannen

Feministen Stefan Löfven skyller allt på andra, och särskilt på Sverigedemokraterna.


För det första.  Både som statsminister och ledare för ett (än så länge) stort parti har Stefan Löfven ett ansvar att ta sig an Sveriges problem.

Ett av de allra största problemen – kanske det absolut största – är invandringen med alla sina följdverkningar inom en mängd andra politikområden. Läget är nu helt akut, med närmast ett katastrofläge inom många kommuner och förorter. Välfärdsstaten går i en rasande takt mot sin upplösning, vi har inte ens ett rättssamhälle.

Detta gäller helt oberoende av SD eller andra partier. Detta skulle vara en helt central «utmaning» även om partiet Sverigedemokraterna aldrig hade bildats och nu inte existerade.

isolerasd


För det andra. Det finns två moment, när s-ledningen ska svärta ned SD:

I. partiet har en komprometterande historia

II. partiet vill minska invandringen till Sverige.

Moment I sönderfaller i två delmoment:

a) Stefan Löfven

b) SD 


Beträffande moment I.a. har jag noterat särskilt tre uttalanden av Löfven:

• I en riksdagsdebatt med Jimmie Åkesson hävdade han att det i början av 90-talet skulle ha förekommit hakkors i SD-demonstrationer (kolla 9.15 in i denna film).

• I TV-programmet Skavlan gick han loss med följande harang:

«…när den nuvarande partiledaren gick in i partiet, då var det här ett parti som hade hakkors på sina möten. Deras ledare valde att dekorera rummet med hakkors. Då förstår alla vilka rötter vi talar om…»

I SVT:s Agenda den 7/12 -14 försvarade han sitt uttalande om SD som ”fascistiskt” med att hänvisa till fuskhistorikern och norgehataren Henrik Arnstad.

Först var det alltså – enligt vår statsminister – hakkors i demonstrationer, sedan hakkors som rumsdekorationer. Eller var det bådadera? «Då förstår alla…»

msgrodor

Munnen på Löfven bara går och han verkar just inte ha någon kontroll över vad som kommer ut ur den – ungefär som hos den tidigare stjärnan Mona Sahlin.

Eller så bryr han sig inte – är det så att för honom flyter lögn och sanning samman på ett självklart sätt? Har han blivit så van att verka i en kultur där han aldrig blir ifrågasatt och inte behöver komma upp med belägg?

Har det inom «arbetarrörelsen» (LO, SAP och ABF) blivit så normalt att godkänna varje uttalande som är negativt mot SD och andra invandringskritiker, att eventuell sanningshalt där är ovidkommande?

Men nu är ju Löfven inte längre instängd i LO-garderoben, nu är han ute i offentligheten. Då duger inte längre det rutinmässiga förtalet och ljugandet.

S-KONGRESS 2013


Beträffande moment I.b. kan konstateras att SD i början av 90-talet gjorde ett misstag när man lät en svans av skinnskallar deltaga i demonstrationer. Man hade också fram till 1995 en partiledare – Anders Klarström – med ett förflutet som medlem i NRP. Det är vad som kan läggas partiet till last, men vilken relevans har detta idag?

Och ska man leta efter tveksamheter eller solkigheter tillbaka i historien – hur fritt går Löfvens eget parti, med sin 125-åriga historia?

Har inte alla politiker ett ansvar att idag försöka se framåt och vara konstruktiva, se till möjliga lösningar på problem och försöka samverka om det man kan vara överens om?

Australia Muppet Movie Premier


Den andra kritikpunkten från (S) mot SD är alltså att man vill minska invandringen. Ska SD kritiseras på den punkten blir det väl snarare att man under så lång tid företrätt en så mjuk linje.

Sverigedemokraterna har:

• accepterat den moraliska utgångspunkten, att vi svenskar har ett ansvar för människor från hela världen.  Vi måste vara goda, gärna  världsmästare på området.

• accepterat en fortsatt omfattande invandring, bara på en lägre nivå än hittills.

Jag menar att svenska intressen måste sättas mer i förgrunden, samt att vi befinner oss i ett katastrofläge, där Sverige behöver dra i nödbromsen och försöka få helt stopp på ytterligare probleminvandring, intill dess att vi klarat av att lösa de problem som den hittillsvarande invandringen resulterat i.

I det aktuella läget, med SD:s agerande genom Mattias Karlsson, förtjänar dock Sverigedemokraterna framförallt en STOR ELOGE! Man rör sig nu i rätt riktning, detta är det avgörande.

SONY DSC


För det tredje. Det är på samtidigt två punkter som Stefan Löfven och Socialdemokraterna gör fel:

a) Man tar sig inte an Sveriges akuta och stora problem.

b) Man vägrar samtala med företrädare för SD.

Även om man inte vill samtala med SD så kunde man åtminstone själva försöka komma med lösningar på problemen, korrigera och lägga om kursen i invandringspolitiken. Men inte heller detta gör man alltså med Stefan Löfven som ledare.


ljugarbank

För övrigt kan konstateras att Stefan Löfvens frigjordhet i förhållande till sanningen innefattar en frigjordhet också i relation till löften som han själv har givit.

Han lovade att inte regera vidare med Alliansens budget, om riksdagen antog denna.

Efter att riksdagen antagit Alliansens budget visade det sig att Löfvenregeringen ändå satt kvar, frågan gick inte till talmannen att sondera möjligheterna för en ny regeringsbildning. I stället var det statsministern som utannonserade att han ska proklamera ett ”extraval” den 29 december  (vilket är det tidigaste datum detta kan ske) och att valet skulle ske den 22 mars nästa år.

Nu kommer tongångar som tyder på att det tilltänkta nyvalet kanske avblåses, att det ändå kan bli någon form av samarbete över blockgränsen.

(Rimligen måste nu en eftertankens kranka blekhet ha hunnit sätta sig i s-leden – talet om nyval var överilat. (S) måste ju se katastrofen framför sig – att förlovningen med MP inte gick bra. Avgörande är om även Alliansen ser en fördel i att undvika nyvalet – KD, kanske även också FP, kan vara oroliga för spärren.  I andra vågskålen ligger chansen att förvandla  (S) till ett litet parti efter valet.)

ordbajs


PS

Rolf Hillegren på Avpixlat:

«…majoriteten av landets medborgare förväntar sig att deras folkvalda representanter ska uppträda på ett värdigt sätt – inte minst i riksdagen. För den som sitter där borde det vara självklart att betrakta samtliga av kammarens ledamöter som arbetskamrater, inte bara de som tillhör det egna partiet.

Om den inställningen vore rådande skulle vi slippa se prov på omogna beteenden som varken skulle accepteras på en arbetsplats, i en skolklass eller ens i en förskolegrupp. Och vi skulle kunna se de folkvalda som föredömen för medborgarna, vilket knappast vore att begära för mycket.»

inmalads


Läs mer:

Vad är fascism?

ABF «synar»

Vem är vad?

Vändpunktens tid

Finns Magdalena Andersson?

Sätt och vett i politiken

Dispatch: Blir det verkligen extraval?

I en glaskupa

Vilken kontrast mellan den svenska socialdemokratin i mitten av 1900-talet, där Gunnar Sträng var finansminister, och dagens socialdemokrati!

Dagens (s) har blivit en del av  7-klövern, med ”säkerhetsavstånd” till verkligheten. De sitter som inneslutna i en glaskupa.


Ett exempel på den saken är nedanstående e-post-svar från (s)-kansliet i riksdagen, till en medborgare med undringar kring den förda invandringspolitiken:

”Hej!
För oss är det en självklarhet att ge skydd åt de människor som tvingas fly undan krig eller förföljelse. Det handlar om solidaritet och humanitet.

Men det handlar också om folkrätt. Sverige har tillsammans med ett hundratal andra länder skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det innebär till exempel att Sverige måste pröva varje ansökan om uppehållstillstånd och i enlighet med konventionen ge de personer som är flyktingar uppehållstillstånd.

Det är också en självklarhet för oss socialdemokrater att låta familjemedlemmar som har splittrats på grund av olika skäl återförenas. Därför har även nära anhöriga till flyktingar rätt att få uppehållstillstånd.

Vi anser att alla människor är lika värda med samma rättigheter och skyldigheter. Det spelar ingen roll om du är ung, gammal, vit, brun, kvinna eller man. Det handlar om uppväxtvillkor, utbildning, ekonomisk standard och om isolering och ensamhet. Många invandrade blir inte accepterade, de blir inte likvärdigt behandlade och de diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. Det får konsekvenser för varje människa.

Invandrade människor har precis samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som lever i Sverige. Alla är vi olika som människor och det gäller att vi ser och tar till vara värdet i olikheterna.

Med vänlig hälsning
Socialdemokraterna
Brevsvar”

Blev du övertygad?

KORT ARGUMENTANALYS:

1. ”För oss är det en självklarhet att ge skydd åt de människor som tvingas fly undan krig eller förföljelse.”

Hur många av de utlänningar som fått PUT i Sverige under de senaste 20 år har fått stanna pga konstaterade skyddsbehov? I verkligheten handlar det om välståndssökare. Efter att fått sitt PUT och säkrat en navelsträng av svenska bidrag reser ju många snart tillbaka, ”på semester”, till det land de ”flytt” från.

Det måste närmast betraktas som en bedrift att ännu idag kunna sväva i okunnighet om detta gigantiska bedrägeri!

2. Det handlar om solidaritet och humanitet.”

Kan solidaritet vara en helt enkelriktad historia? Vad ger dessa utlänningar oss tillbaka?

Nyligen var det en muslim som vägrade skaka hand med en svensk kvinna och utverkade skadestånd på 60.000 kronor, som svenska skattebetalare får stå för.

Och hur många svenska kvinnor har fått smaka på muslimska mäns ”humanitet”? Senaste nytt är en kurd (”ensamkommande flyktingbarn”?) som svårt misshandlade, kanske dödade, en ung svenska – f.d. ”flickvän” (ibland är det farligt att bli flickvän!).

3. ”Sverige måste pröva varje ansökan om uppehållstillstånd och i enlighet med konventionen ge de personer som är flyktingar uppehållstillstånd.”

Nej, Sverige är inte skyldigt att pröva de 95% av fallen där man vägrar uppvisa id-handlingar. Sverige gör det ändå, pga korkade politiker.

4. ”Det är också en självklarhet för oss socialdemokrater att låta familjemedlemmar som har splittrats på grund av olika skäl återförenas. Därför har även nära anhöriga till flyktingar rätt att få uppehållstillstånd.”

Om detta kan sägas två saker:

a) Verkligt släktskap kontrolleras inte, eftersom våra politiker anser att sådant kan vara ”integritetskränkande”.

b) Återförening bör kunna ske i hemlandet, i de många fall där det visat sig saknas skyddsbehov.

Varför vill inte 7-klövern det?

5. ”Vi anser att alla människor är lika värda med samma rättigheter och skyldigheter. ”

Om ni verkligen anser detta, då svarar era handlingar dåligt mot era ord. Ni har gjort etniska svenskar till en andra klassens medborgare i Sverige. För utlänningar gäller mycket rättigheter men få skyldigheter – för svenskar gäller det omvända.

6. ”Många invandrade blir inte accepterade, de blir inte likvärdigt behandlade och de diskrimineras ofta på arbetsmarknaden.”

Detta är vad man sagt sig uppleva, men det har varit enskilda individers subjektiva utsagor, utan belägg. En rapport från Svenskt Näringsliv år 2007 ger statistik som visar på motsatsen.

Den diskriminering hos Arbetsförmedlingen som förekommer i verkligheten är att etniska svenskar kommer i andra hand. ”Muhammed ska ha jobbet”, som Mona Salin förklarat.

7. ”Invandrade människor har precis samma rättigheter och skyldigheter som alla andra som lever i Sverige. ”

Inte alls. Detta stämmer inte!

I Sverige år 2010 är vissa ”mer jämlika än andra” – precis som i Orwells roman ”Djurfarmen”.

• Utlänningar får introduktionsersättningar och ÄFS som överstiger vad många svenska pensionärer får. De har gjorts till ett skatte- och avgiftsbefriat frälse.

• Och vilka kan i Sverige få känna sig ”kränkta”? Det är ett politiskt privilegium för muslimer.

Är detta (s)-svar uttryck för ett medvetet ljugande eller  för okunskap?

En välvillig tolkning blir  att man bara omedvetet far med osanningar.

Men om man är riksdagens största parti, med anspråk på att åter få leda landet i regeringsställning, om man skriver till intresserade medborgare och utger sig för att ha besked att ge – har man då inte en skyldighet att sätta sig in i det mest elementära om det ämne man skriver?!

Det faktum att Mona Sahlin beklagat sig över att Jimmie Åkesson och SD kommer med ”siffror och statistik” tyder ju på att ljugandet från dagens (s) är satt i system.


Vad är detta?
Jo, det är en spade.
Låt oss träna på att kalla den så.