• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

December

sjupartiet

Sverigedemokraternas yrkande om misstroende i riksdagen mot regeringen Löfven röstades ned av Sjupartiet. Det var väntat.

Inte därför att en misstroendeförklaring är obefogad, utan därför att Sjupartiet nu är just Sjupartiet. Bekräftat genom DÖ – December-Överenskommelsen.


Sakligt sett är en misstroendeförklaring – ett rött kort – mot Stefan Löfven högst befogad, mot bakgrund av hans agerande.

Det handlar dels om en lögnaktighet och svekfullhet, dels om en konfrontationspolitik som helt i onödan skärpt politiska motsättningar och lamslagit riksdagsarbetet.

rottkort

Konkreta exempel:

• Löfven åtog sig att bilda regering, där han till talmannen gav sitt ord på att han skulle få igenom sin budget i riksdagen – varpå han inte ens försökte förankra regeringens budgetförslag hos en majoritet innan det lades.

• Löfven hävdade att väljarna röstat för en förändring, vilket iofs var sant. Men han gjorde samtidigt gällande att väljarna röstat för en mer rödgrön politik, vilket ju var direkt lögn. Den enda tydliga förändringen –  mycket tydlig! – var att väljarna önskade mer av SD-politik.

forandringen

 

• Löfven tog inte sitt ansvar efter att regeringen lidit sitt budgetnederlag, han lät inte talmannen sondera möjligheterna för en ny regeringsbildning. Detta trixade han sig ur, genom deklarationen om ett extraval i mars.

• Utfästelsen om extraval sveks sedan. Istället kom DÖ.

• Löfven har anklagat SD för att vara «ett nyfascistiskt parti», utan att ge något belägg för detta. Han har inte ens bemödat sig om att ta reda på vad «fascism» betyder, utöver att ordet är ett negativt laddat epitet.


misstroende

Jämfört med vad jag förespråkade efter valet, som politik för den nya s-regeringen, har vi fått raka motsatsen. Dyrt för Sverige!


frdecember

För att summera kring Decemberöverenskommelsen.

Som jag ser saken bottnar DÖ i att invandringspolitiken har gjorts till en tabufråga.

Här finns FYRA KNUTAR, som behöver lösas upp för att politiken i Sverige åter ska kunna börja fungera normalt – som landet gjorde förr i tiden och som det alltjämt fungerar i våra grannländer.


 knut1

Knut 1: 

MASSMEDIA

Massmedia måsta ärligt rapportera. Inte – som nu – mörka och manipulera information med anknytning till invandringen.

Massmedia måste också låta olika åsikter komma fram, inte ha denna smala åsiktskorridor.


knut2

Knut 2: 

PARTIER

Alla riksdagspartier måste ta sig an invandringsfrågan, dvs klart se problem och sluta ducka för volymer.

De måste formulera krav och åtgärder, ägnade att minska problemen.


knut3

Knut 3: 

RIKSDAGSARBETET

Det måste bli slut på mobbande och sandlådebeteende.

Från varje parti måste man kunna prata med och förhandla med företrädare för varje annat parti. Sverigedemokraterna ska behandlas som andra partier.


 knut4

Knut 4: 

HAT OCH VÅLD

Hat och hot inom politiken måste tryckas tillbaka.

Där måste politiska företrädare och personer med tillgång till den mediala scenen föregå med gott exempel genom saklighet och undvikande av tillmälen.


Läs mer

http://www.friatider.se/sd-kan-ku-anm-la-maktkartellen

http://www.exponerat.net/sd-bekraftat-enda-opposition-efter-alliansens-rostnedlaggning-om-misstroendeforklaringen/

http://www.samtiden.nu/8840/sju-av-atta-riksdagspartier-gav-regeringen-sitt-stod/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/08/partiledaren-som-forsvann/

https://janmilld.wordpress.com/2015/01/02/sverige-vinnare/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/27/ett-vantat-svek/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/28/dok/

https://janmilld.wordpress.com/2014/12/29/i-sammanfattning/

Fäll muppregeringen!

kapten1

Efter riksdagsvalet konstaterade jag att Stefan Löfven paradoxalt nog kunde ha ett guldläge, trots att förutsättningarna saknades för honom att bilda en majoritetsregering.

En ren socialdemokratisk regering, fastän en minoritetsregering, skulle ändå – med en offensiv politik, genom väl avvägda förslag – kunna rymma möjligheter.

Röstar riksdagen ned bra reformer, ägnade att ta sig an uppenbara problem, då kan nyval bli till ett verkningsfullt instrument.

Själva hotet om nyval skulle då kunna förmå även trilskande småpartier att rätta in sig i ledet. Drivs nyval ändå fram skulle SAP därvid ha goda förutsättningar till valframgångar. Några av de saboterande partierna skulle kanske hamna under 4% och ramla ur riksdagen.

Nu har regeringsbildaren Stefan Löfven gjort sitt val. Han försatte chansen.


exguld

Socialdemokraterna binder upp sig till Miljöpartiet, riksdagens mest extrema parti, utan att för den skull vinna något. Det blir en koalitionsregering, men likväl bara en minoritetsregering.

På så vis åstadkommer Stefan Löfven en nackdelsmaximering. SAP har bundit upp sig till Miljöpartiet, men kan ändå inte vara säker på att få förslag antagna av riksdagen.


Det mest uppseendeväckande, och samtidigt av störst betydelse, är att den nya s-regeringen accepterar och fortsätter den extrema invandringspolitik, som regeringen Reinfeldt och Miljöpartiet kom överens om före valet i september.

Kontentan av detta blir att oavsett hur svenska folket röstar i riksdagsvalen blir det samma politik som förs.

– Reinfeldt lät uttryckligen förstå, att han ville straffa SD:s väljare, genom att visa att SD:s riksdagsinträde inte gav en mer sansad invandring.

– Löfven väljer i praktiken samma linje, genom att så uttryckligt klargöra att SD-rösterna inte ska få något politiskt genomslag, trots att det handlar om nära en 1 miljon röstande.

Redan hänsyn till valresultatet – respekt för den i valet så klart uttalade folkopinionen, där SD var det enda parti som gick fram och dessutom gick fram rejält, genom att mer än fördubbla sitt mandatantal – talar för att den nya regeringen bör lyssna.

Framförallt är det nu en tvingade ekonomisk, social och praktisk nödvändighet att omgående och radikalt lägga om kursen i invandringspolitiken. Sverige tål inte mer av denna arbetslöshetsinvandring!

Lägg till detta moment som Ebola och IS, risken för både smittspridningar och terroraktioner bortom all kontroll.

Den nya regeringen agerar med skygglappar.

muppreg

Vilket inte hindrar den från att i sin regeringsförklaring stapla positivt värdeladdade begrepp på hög:

– ansvar

– solidaritet

– frihet

– hopp

– trygghet

– jämlikhet

– rättvisa

– kunskap

– kompetens

– kreativitet

– konkurrenskraft

– ledande

– inspirerande

– miljö

– gemenskap

– tillhörighet

– socialt

– delaktighet

– respekt

– modernisera

– effektiv

– innovativ

– progressiv

– framtid

– attraktivitet

– kvalitét

– gemensam

– samverkan

– ordning och reda

– demokratisk

– världsledande

– stark

– långsiktig

– självbestämmande

– säkerhet

– utveckla

– jämställdhet

– framåtsyftande

– engagerad

– konstruktiv

– hållbar

allafeminister

Denna samverkan med Miljöpartiet får för SAP fyra innebörder:

1.  Ett antal sakpolitiska eftergifter för Miljöpartiet.

2. Ett halvt dussin ministerposter till miljöpartister.

Däribland positionen som ”vice statsminister” – bara en hjärtattack från att ta över regeringsmakten.

muppministrarna

3.  Sämre utgångsläge för SAP i nästa riksdagsval, genom att inte ha ens ha försökt ta itu med landets akuta problem.

Den övertagna migrationspolitiska överenskommelsen från den tidigare regeringen förhindrar ju detta.

4. Dessutom torde SAP för lång tid framåt ha komprometterat sig genom sin samverkan med mp-extremisterna.

dummast

Det socialdemokratiska vägvalet är alltså negativt för Socialdemokraterna

Framförallt är det negativt – för att inte säga katastrofalt – för vårt land.

Hur förklara detta okloka vägval?

Kring det ska jag resonera i en kommande bloggtext.


Till det positiva i regeringsförklaringen hör skrivningen om en bättre svensk livsmedelsförsörjning och erkännande av en palestinsk stat.

Ett stor frågetecken lämnas kring NATO:  Sverige ska inte gå med som formell medlem, men hur blir det med värdlandsavtalet?! Kommer Gotland att förvandlas till en stor NATO-bas?

sang

Låt mig här bara avsluta med att tipsa om en text som nu ligger ute på BGF-sidan:

Regeringsförklaring från en HUMANITÄR STORMAKT

positivastefan


Läs mer:

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/16/valkommentar-3-guldlage-for-s/

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/30/finns-det-samariter-pa-sodermalm/

http://www.exponerat.net/vara_nya-ministrarna-lite-historia/

http://fnordspotting.blogspot.se/2014/10/lofven-och-muppministaren.html

http://www.friatider.se/justitieministern-tar-ver-migrationsfr-gor

http://www.friatider.se/illegal-invandrare-blir-minister

http://www.friatider.se/h-r-r-nya-regeringen

http://www.exponerat.net/nya-kulturministern-bah-kuhnke-mp-bade-brottsdomd-och-har-knarkat/

http://avpixlat.info/2014/10/01/valjarna-vill-att-sjuklovern-borjar-samarbeta-med-sd/

http://www.youtube.com/watch?v=qAY7VjKuGrE

http://www.bgf.nu/rf2014

http://www.friatider.se/v-xande-fr-getecken-kring-mehmet-kaplans-resor 

Inga fascister i våran riksdag?

hogmodet

Jo, jag vet – skulle ju inte lägga ut en ny text mer, innan den tidigare hunnit ”sjunka in” genom att ligga främst i åtminstone två dygn. Det har jag lovat både mig själv och mina närmsta vänner. Där misslyckas jag nu ändå. Igen.

Jag vill ändå be er läsare att inte missa min förra text – ”Finns det samariter på Södermalm?”. Den var ju rätt innehållsrik.

Särskilt brevet till ärkebiskopen förtjänar all uppmärksamhet – ett brev om det stora högmodet inom det politiska och mediala etablissemanget i Sverige.


rdrd

Den som nu saboterar mitt bloggarbete är Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, genom sitt försök att införa en ny klädkod i Sveriges riksdag.  Du, vet hon som ville bli  partiledare i  sitt parti.

Vid det riksdagssammanträde i veckan då talmän skulle väljas infann sig Dinamarca i svart T-tröja med en politisk kampanjslogan, enligt ovan. Det gav mig inspiration till montaget nedan.

vidioter


En debatt om riksdagens klädkod har följt, där V-ledaren Jonas Sjöstedt plågad vrider sig som en mask på kroken.

Sjöstedt bär ju på en form av moraliskt ok, genom att han är inte bara en man och ganska medelålders, han är dessutom etniskt svensk och har vit hudfärg. I det läget går det inte att bara rakt av kritisera Dinamarca. I så fall kan ju partiledaren få sin egen både feminism och antirasism ifrågasatt.

jsmask


Riksdagens klädkod talar om ”vårdad” klädsel, och därom har de flesta debattörer nog varit överens. Dock har innebörden av detta varit oklar, särskilt för kvinnor. För män har i huvudsak gällt kavaj med slips, men en öppning har lämnats för även kofta – om än ”kavajliknande”, inte säckig.

ac

Centerpartisten Andreas Carlgren väckte för tre år sedan uppståndelse, då han iförd en skinnpaj äntrade riksdagens talarstol. Inte särskilt vårdat, ansåg många.


gp

En som reagerat på det nu inträffade är Göran Persson, tidigare s-ledare och statsminister.  Persson anför därvid ett argument som leder bortom klädkod som vårdad klädsel:

”Att demonstrera i kammaren, det ska man passa sig för. Därmed har man satt en princip. Jag förvånades över att inte talmannen ingrep.”

talman

Talmannen, ja.

Fram till valet av nya talmän i riksdagen denna vecka var det moderaten Per Westerberg. Denne utmärkte sig redan den 22 december 2013, genom att då deltaga i en antidemokratisk våldsmanifestation i Kärrtorp.

Efter detta skrev jag brev till både Per Westerberg och Stefan Löfvén, som också deltog. Det hedrar talmannen att han åtminstone svarade, vilket inte gällde för s-ledaren Löfvén.

tomte

Beträffande Per Westerberg kan också noteras hur han vid sina möten nyligen med olika partiföreträdare tog alla i hand, men med ett tydligt undantag: valets stora segrare Jimmie Åkesson.  Hans parti,  Sverigedemokraterna,  mer än fördubblade sitt mandatantal och blev riksdagens tredje största parti. SD fick fler än 800.000 röster.

Måtte de nu valda talmännen komma att visa ett större mått av opartiskhet och integritet än denne moderat!


gator

Egentligen skulle ingen klädkod behöva finnas i riksdagen, egentligen skulle en sådan situation  aldrig behöva uppstå, att ett ingripande påkallas från talman eller gruppledare. Det borde finnas ett självklart eget omdöme hos varje riksdagsledamot att uppföra sig med viss värdighet i riksdagen.

Ett uppenbart avskräckande exempel är ju hur det gång efter annan har gått till i den ukrainska riksdagen i Kiev.


 

Min egen invändning mot den dinamarcska klädkoden är framförallt vad den kan peka fram mot, i förlängningen.

Rosanna Dinamarca delar ärkebiskop KG Hammars hållning av högmod och självgodhet. De gör båda anspråk på att företräda en högre moral än alla andra.

Skillnaden är att Dinamarca lyckas kombinera detta med en konstant, nästintill professionell, offerroll. Hon tillhör de evigt ”kränkta”, ständigt redo att lägga skulden för allt som är fel utanför sig själv. Hon representerar kort sagt det sämsta av det dåliga inom svensk politik.

Skärmavbild 2014-10-01 kl. 17.50.58

Ytterligare ett belägg för detta fick jag, när jag igår såg ett TV-inslag med en debatt mellan Dinamarca och SD:s Björn Söder. Hon vräkte ur sig de grövsta beskyllningar, hela tiden utan att belägga, fastän Söder bad om det. En politiker som tar lätt på sanningen!

sammaanda

Vänsterpartiet har slutat att kalla sig ”kommunister”, men hållningen till demokratiska principer är ju densamma idag som förr.

På 1990-talet gav partiet på riksnivå ut en skrift ”Vänstern i första ledet”, som uttryckligen pläderade för att riva ned affischer för meningsmotståndare (stämplade som ”rasister”). I linje med detta ha man därefter återkommande medverkat i saboterande av möten för invandringskritiker. En paroll har gällt ”INGA RASISTER PÅ VÅRA GATOR!” (alternativt ”fascister”/”nazister”).


 nykommunister

Här skulle jag vilja mynta begreppet ”nykommunister”. Det skulle avse personer som visserligen inte kallar sig själva kommunister, men i praktiken agerar som sådana – mot yttrandefrihet för andra. Samtidigt tar de sig rätten att agera förmyndare åt andra medborgare, ska försöka ”skydda” dem från ”obehagliga” fakta och argument.

Till skaran av nykommunister kan med den definitionen räknas inte bara gamla f.d. kommunister, utan större delen av vårt kulturella och politiska etablissemang, med förgreningar t.o.m. in i forskarvärlden.

nykforskare


I förlängningen av att i riksdagens plenisal bära kampanjtröjor ligger  i princip:

1. att bära omkring plakat eller tygbanderoller

2. att skandera, för att överrösta när meningsmotståndare står i talarstolen

3. att slå motståndare på käften, som i Kiev.

SVERIGES_RIKSDAGSHUS


Nej, för att avslutningsvis ge ett tips till  Vänsterpartiet:

• Sluta med att försöka hindra invandringskritiker, nationalister och andra regimkritiker från att kunna komma till tals.

• Se istället till att själva hitta en viktig politisk fråga. Försök sedan där att formulera vettiga krav, ägnade att åtgärda/möta något akut problem.


Ett helt konkret tips:

Den nu pågående NATO-anslutningen av Sverige. Värdlandsavtalet.

Det är inte en höger-vänster-fråga, men ändå enormt viktigt för allas vår framtid!

Läs t ex detta flygblad från Fib/K.

Eller mina bloggtexter här och här.

natout


Läs mer

http://www.nyhetsbanken.se/arkiv/natoblad.pdf

https://janmilld.wordpress.com/2014/09/26/tva-nato-flygblad/

http://makthavare.se/2011/06/28/22303/

http://genusnytt.wordpress.com/2011/03/01/sveriges-riksdag-diskriminerar-man/

http://www.samtiden.nu/4729/vansterpartiet-en-demokratisk-skamflack/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/debatten-om-kostnad-for-invandring_3965596.svd?sidan=5

Står ”Vänsterpartiet” till vänster?

Vad är ”vänster”?

http://www.friatider.se/studie-etnisk-nepotism-g-r-m-ngkulturen-till-orosh-rd

Valkommentar 3: GULDLÄGE FÖR S!

guldlage

Situation för Stefan Löfvén, för SAP och för Sverige kan just nu sammanfattas i ordet KRIS.

Wikipedia definierar ”kris” som ”svår process”. Det är ett begrepp som vetter åt två håll:

a) problem, svårigheter

b) möjligheter, chans att skapa något nytt.


frut

Problemen är mer än uppenbara.

Vad regeringen Reinfeldt lämnar efter sig är på många sätt ett konkursbo:

1. underskott i statsfinanserna och en enorm skuldsättning

2. hög arbetslöshet och stort bidragsberoende

3. akut bostadsbrist

4. hög privat skuldsättning och en farlig bostadsbubbla

5. nedsliten infrastruktur beträffande t ex järnvägar

6. obefintlig katastrofberedskap

7. importberoende beträffande matförsörjning

8. smyganslutning till NATO

9. medverkan i aggressiva USA-projekt

10. svällande byråkrati

11. orimligt skattetryck

12. sviktande folkhälsa

13. skola i förfall

14. allvarliga brister i sjukvård och äldreomsorg

15. etniska motsättningar, nya orättvisor  

16. omfattande kriminalitet, växande otrygghet

17. vargar i bebyggda områden

18. likriktande och fördummande massmedia

19. antiintellektuellt samhällsklimat

20. demokratiska fri- och rättigheter på undantag

21. bakbunden polis och svagt rättssamhälle.

s-resultat

Betrakta detta diagram över socialdemokratiska valresultat sedan år 1940. Där framgår två moment:

•  Svensk socialdemokrati hade ett mycket stort förtroende hos svenska folket både under kriget och under decennierna närmast efter kriget. Toppnoteringen var år 1940, med nära 54%. Även år 1968 nådde SAP egen majoritet. Det goda resultatet år 1994 på över 45% kan (S) tacka regeringen Bildts (1991-94) kompletta misslyckande.

•  Även under perioden av borgerliga regeringar 1976-82 var SAP ett parti med över 40% av rösterna. Under den nivån halkade partiet först 1991 och där har det sedan parkerat sig från och med riksdagsvalet 1998.

Valen 2010 och 2014 är de första gångerna som SAP varit nära att ramla under 30%-nivån.

Behöver det vara så?

Måste Socialdemokraterna bli ständigt mindre?

Behöver SAP vara ett parti som kämpar för att nå över 30% av rösterna?

Mitt svar är NEJ!


s-recept

I denna bloggtext vill jag presentera ett grundrecept på hur Stefan Löfvén skulle kunna lyckas som svensk statsminister. En framgång för hans s-regering kan medföra att SAP åter blir ett parti som ligger på en 40%-nivå, om det inte rentav skulle nå egen majoritet.

Framgången inbegriper och förutsätter naturligtvis att regeringen förmår lösa eller i varje fall minska många av de inledningsvis uppräknade problemen.

rdmandat

Steg 1 blir frågan om regeringsbildning och strategin för att kunna lotsa politiska förslag igenom riksdagen.

Utgångsläget är alltså att där finns åtta partier och att SAP av totalt 349 mandat förfogar över bara 112. För en riksdagsmajoritet krävs 175 mandat. Det fattas alltså 63.

I det läget bortfaller möjligheten för S att bilda

a) en egen majoritetsregering.

Återstår tre andra regeringsalternativ:

b) Koalitionsregering som ger majoritet.

c) Koalition som alltjämt är en minoritetsregering.

d) En ren s-regering, som blir en minoritetsregering.

Innebörden av och förutsättningarna för respektive alternativ:

b) Koalitionsregering som ger majoritet

Tillsammans med Moderaterna (84 mandat) skulle en sådan regering kunna komma till stånd. Så har man gjort i Tyskland och så skulle man tveklöst har gjort i Finland i motsvarande parlamentariska läge. (S) och (M) står varandra dessutom politiskt mycket nära.

Haken här är att  (M) nu saknar en partiledare och förmodligen vore oförmögna att ingå ett sådant samarbete. Dessutom vore det bara en kortsiktig lösning – inför nästa riksdagsval skulle detta bädda för nya stora valframgångar för SD.

c) Koalition som alltjämt är en minoritetsregering

För att kunna skrapa ihop ytterligare 62 mandat utan att ta hjälp från vare sig Moderaterna eller Sverigedemokraterna (49) skulle krävas medverkan från ytterligare minst tre  andra partier: t ex Miljöpartiet 25, Centerpartiet 22 och Folkpartiet 20 (eller Vänsterpartiet 21/Kristdemokraterna 16).

Problemet där blir dels att flera av dessa är ovilliga, dels att det bli många viljor att jämka samman, vilket från början skulle bakbinda regeringen så att den inte kan ta sig an föreliggande problem.


d) En ren s-regering, som blir en minoritetsregering

Detta vore det överlägset bästa alternativet, och det jag här rekommenderar Stefan Löfvén!

Innebörden av detta vore alltså att INTE SÄTTA SIG I KNÄET PÅ MILJÖPARTIET, vilket just nu ser ut att vara aktuellt.

En knytning till mupparna för den fortsatta s-politiken blir förödande, med tanke på att just detta parti är riksdagens mest extrema och det som mer än något annat parti bär ansvar för den situation Sverige har försatts i.

Australia Muppet Movie Premier


En rent socialdemokratisk regering – om än en minoritetsregering – ger handlingsutrymme. Den skulle kunna konsekvent arbeta med HOPPANDE MAJORITETER i riksdagen.

S-regeringen kan då stödja sig på än den ena, än den andra, gruppen av partier. Socialdemokraterna slipper att permanent låsa upp sig i en samverkan med något enskilt parti, behåller handlingsfriheten att driva sin egen politik.

Det blir möjligt att lägga konkreta och genomarbetade förslag på område efter område, vilket tvingar övriga partier att ta ställning och bekänna färg.

Med bra förslag i folkets intresse och med gensvar i opinionen kan möjligheten till nyval hela tiden hållas fram som ett hot. De partier som fällt konstruktiva och positiva förslag från s-regeringen skulle då kunna emotse svidande valnederlag!

sicÖVER TILL SAKPOLITIKEN.

Som klarsynta läsare redan insett är många av de inledningsvis uppräknade problemområdena kopplade till invandringen och den ansvarslöshet som hör ihop med denna.

Invandringspolitiken är som bekant en ”het potatis”.

Men den måste tacklas, det går här inte att komma förbi den.

Och just Socialdemokraterna har kanske särskilda förutsättningar att kunna klara det!

potatis

Varför just (S)?

Det beror inte bara på att (S) är det största partiet och det parti som under en stor del av 1900-talet varit statsbärande parti i Sverige. Det beror också på att (S) har traditioner och historia att knyta an till, på många sätt.

1911

SAP – Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti – bildades 1889.

••• Från första början handlade det om att ta tillvara ”småfolkets” intressen. I centrum stod paroller som rättvisa och trygghet, frihet och solidaritet. Kampen gällde framförallt demokrati. Allmän och lika rösträtt uppnåddes 1919-1921, efter en lång och hård strid.

En självklar utgångspunkt var att vi svenskar fanns och att arbetarklassens intressen skulle tas tillvara.  Vår röst skulle räknas.

rostning


••• Hösten 1938 sändes Lubbe Nordströms radioreportage ”Lort-Sverige”, om trångboddhet och dålig hygien, sjuklighet och misär. Konkret kunde det handla om TBC (tuberkulos), vägglöss, mm. När socialdemokratin sedan vann valseger efter valseger så var det  ett kvitto på att partiet hade lyckats väl i kampen mot dessa slum-problem.

lortsverige


••• SSU  hade bildats 1917, efter partiklyvningen samma år. En paroll för SSU blev ”VERKLIGHETSSYNENS UNGDOM” – i polemik mot kommunisternas dogmatism, verklighetsflykt och önsketänkande.

Detta låg väl i linje med den praktiska inriktning som präglat moderpartiet, inte minst under den nästan oavbrutna perioden av regeringsinnehav 1932-1976.

”Pragmatism” har alltid varit ett honnörsord inom socialdemokratin. Därmed menas att utan skygglappar utgå från verkligheten som den är. Man står med fötterna på jorden,  för att kunna lägga konkreta förslag som är ändamålsenliga, dvs ägnade att leda till önskade resultat.


••• När riksdagen 1968 tog beslut om en reglering av arbetskraftsinvandringen så skedde det efter påtryckningar från LO. En utgångspunkt där var att svenska arbetares intressen skulle sättas före utlänningars.

Migverkets webbsida:

”I slutet av 60-talet infördes den reglerade invandringen. För de som ville komma till Sverige för att arbeta krävdes att de hade både arbetserbjudande och bostad klara. Dåvarande Invandrarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter gjorde en arbetsmarknadsprövning, och bara om Sverige behövde den utländska arbetskraften gavs tillstånd. Om det fanns arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstillstånd.”

 


 

usvangen

••• I slutet av 1980-talet ökade antalet asylsökande kraftigt. Den sittande s-regeringen – med Ingvar Carlsson som statsminister och Maj-Lis Lööw som invandringsminister – vidtog då resoluta åtgärder.

Den främsta åtgärden var det s.k. Luciabeslutet från den 13 december 1989 om snävare bedömning i asylbeviljande. Detta blev till en signal, vilken snabbt resulterade i ett minskat antal asylsökande till Sverige.

Från s-regeringen låg dessutom en migrationspolitisk proposition färdig, men genom valnederlaget och regeringsskiftet 1991 blev den aldrig antagen av riksdagen.

Med Bildtregeringen ökade asylinvandringen åter – än mycket kraftigare än 1989.

pkorg

kurvdia


När detta skrivs är det knappat tre månader kvar till Luciadagen 2014. En första åtgärd från regeringen Löfvén bör bli ett nytt Luciabeslut, beträffande såväl asylinvandring och anhöriginvandring som arbetskraftsinvandring.

Redan utan att behöva frångå internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa kan den pågående invandringen från andra världsdelar nedbringas väsentligt. Följande moment bör ingå i ett migrationspolitiskt paket från s-regeringen:

  inga permanenta uppehållstillstånd (PUT) åt asylsökande – enbart tillfälliga (TUT) 

  inga uppehållstillstånd med mindre än att man visar id-handlingar och resedokument

  tillämpning av Dublinkonventionen, dvs asyl ska ha sökts i närmaste konventionsland

  inga ekonomiska bidrag eller social service åt utlänningar som vistas illegalt i Sverige.

beftaget

En s-politik med denna inriktning skulle ge en win-win-situation:

Samtidigt som allvarliga problem i det svenska samhället skulle åtgärdas, eller i varje fall lindras, skulle  SAP kunna lägga grunden till en jordskredsseger i nästa riksdagsval.

Kombinationen av å ena sidan det historiska förtroendet för socialdemokratin, å andra sidan infångandet av den växande folkopinion som SD-segern i årets val gav uttryck för, skulle kunna återföra SAP till ett valresultat i nivå med vad som tidigare gällt under efterkrigstiden.

TEKNIKFÖRETAGEN AVTAL
Staffan Torssell i Nya Tider:

”Det kanske inte är SD som parti som är lösningen, men SD:s valframgång visar att väljarna sagt ifrån.”
Skulle regeringen Löfvén missa det här tåget, vad händer då?

En konsekvens lär bli en fortsatt tillväxt av det då enda riksdagsparti som företräder ett positivt alternativ i invandringspolitiken, nämligen Sverigedemokraterna.

Alltsedan år 1998 har antalet SD-röster ungefär fördubblats i varje riksdagsval. En fördubbling även i nästa riksdagsval skulle kunna betyda att Sverigedemokraterna får 26% av rösterna.

I så fall tas 13 procentenheter från övriga partier.  Antag att hälften av dessa skulle tas från (S). I så fall skulle SAP kunna backa till 25%, och bli riksdagens i storlek bara andra parti. Störst parti skulle bli Sverigedemokraterna.

Ett icke-önskvärt och samtidigt onödigt scenario – eller hur, Stefan Löfvén?

val2018

PS

Sedan kan man ju undra, efter att detta scenario förverkligats, om Jimmie Åkesson kommer att bli inbjuden till Nobelmiddagar...


Läs mer

Valkommentar 1: SEGERVAL!

Valkommentar 2: NÖDROP!

Arnstberg: Hur SD kan bekämpas… 

Wager: Med förvåningens finger… 

Kamikaze

Signalrösta!

1.signalen

Inför riksdagsvalet 2002 gick Blågula frågor ut med följande deklaration:

”Demokratiska grundprinciper är nu hotade i Sverige.

Varje kritik av massinvandringen stämplas som ’främlingsfientlighet’ och ’högerextremism’. Kritiker anses odemokratiska och därför utan rätt att deltaga i ett offentligt politiskt samtal. Svart-vit-målningen gör samtidigt människor fredlösa, det öppnar vägen för yrkesförbud och attentat. Just detta är vad som drabbat aktiva inom Sverigedemokraterna – den organisation som mer än någon annan utsatts för hets från riksdagspartierna och massmedia.

Vårt land har fått ett klimat av antiintellektualism, intolerans och rädsla, där människor inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Det har uppstått en klyfta mellan å ena sidan den verklighet som människor dagligen erfar, å andra sidan de tankar och känslor som de tillåts hysa.

Detta är bakgrunden till att Blågula Frågor inför årets riksdagsval beslutat driva en kampanj Sänd en signal till makthavarna – rösta på Sverigedemokraterna!’

En röst på SD är det verkningsfullaste sättet att ge uttryck för en protest mot vad som sker med vårt land. Det talar om för nuvarande riksdagspartier att de måste ändra hållning.

Med andra ord. Även den som inte i alla delar är överens med Sverigedemokraterna, även den som inte direkt ser partiet som ett regeringsalternativ, bör kunna ge SD sin röst – för att uttrycka en protest.

Protestens riktning blir i detta fall tydlig, budskapet till riksdagspartier och massmedia blir:

• Respektera demokratiska principer, försvara yttrandefriheten!

• Tag ert ansvar för vårt land och vårt folk!

• Öppna upp för ett  medborgerligt samtal om Sveriges framtid!


Kan denna deklaration ha relevans även tolv år senare, inför riksdagsvalet 2014?

Vad kan en signalröstning betyda i de nu förestående valen?

2.soffan

• Bort kan till att börja med räknas soffan, dvs att stanna hemma, att alls inte ta sig till en vallokal.

3.blanksedel

• Bort kan också räknas blankröstning, som kan bli bara en svag protest, då det inte kan ge någon tom plats i riksdagen.

4.sjuklovern

• Bort kan vidare räknas att rösta på någon del av 7-klövern, där alla är överens om fortsatt massinvandring till Sverige.

5.sd

Vilket leder över till frågan om vad Sverigedemokraterna idag representerar.

Som envar kan konstatera fortsätter massmedia att demonisera SD.

• För vanliga väljare kan det ge intryck av att partiet är långt mycket mer radikalt i invandringsfrågan än vad som i verkligheten är fallet.

• För andra partier kan det samtidigt skapa en beröringsskräck, så att man dels måste undvika varje samverkan med SD, dels måste akta sig noga för driva några krav som på något sätt liknar vad SD för fram.


Kenneth Sandberg i Nya Tider nr 37/14:

”… eftersom partiets väljarstöd inte under överskådlig tid kan ge egen majoritet borde strategin vara att förmå partierna i sjuklövern att successivt modifiera sin invandringspolitik. Med Åkessons nuvarande halvliberala rumsrenhet-linje finns emellertid inget utrymme för andra partier att flytta sina positioner. De hamnar då så nära SD att PK-media och mångkulturförespråkarna genast skulle kasta sig över dem för att mota Olle i grind. 

I likhet med vad som hände 1997 med Moderaternas försöksballong Land för hoppfulla.”


Ur ledare i NyT, nr 36/14:

”I Europa har flera fosterländska partier lyckats påverka det politiska klimatet… Front National har till exempel lyckats vrida hela det politiska spektrumet åt sitt håll. Etablissemangspartierna ser vartåt vinden blåser och försöker stjäla vissa av Frontens frågor. Då passar Fronten på att ta ett steg till och komma med ett ännu radikalare förslag. På så sätt driver man hela tiden de andra partierna i sin riktning.

Sverigedemokraternas strategi omöjliggör detta. Genom att medvetet lägga sig så nära intill riksdagspartierna lämnar man inget utrymme för en glidning åt SD:s håll. Ett exempel såg vi i SVT:s enkät om invandringspolitiken den 2 maj. Där hamnade Socialdemokraterna flera gånger nära Sverigedemokraternas svar. Efter kritik backade S och ändrade sina svar på tre av de sex frågorna. SD låg för nära.”


Jan Tullberg är inne på samma tankegång i sin bok ”Låsningen”:

”Sverigedemokraternas existens i Sveriges Riksdag gör det svårt att tona ner en eventuell omläggning till en justering, utan varje ändring kommer initialt att utmålas som ett införande av Sverigedemokraternas politik.”

”Är det så att Sverigedemokraterna inte bara tagit debatten, utan också tagit över den kritiska positionen i invandringsfrågan, så att respektabla medelklassakademiker känner beröringsskräck och aktar sig för denna infekterade problematik?”


6.sdkloss

Med andra ord:

i praktiken riskerar SD att fungera som en POLITISK STOPPKLOSS.

Detta sker genom en kombination av två moment:

A. Demoniseringen av partiet

B. Partiets mjuka linje, både i sina krav och i sin argumentering.

A. 

Demoniseringen kan SD inte göra mycket åt, även om man emellanåt försöker, på ett närmast desperat sätt. Som i denna valfilm, där ”rasism” lyfts upp som varande ett stort problem i Sverige (varvid kan förutsättas att man bara talar om svenskar som förövare, invandrare som offer – inte det omvända).

Sina motståndare kommer Sverigedemokraterna inte att kunna bli till lags med mindre än att man helt överger alla relevanta krav i invandringspolitiken, om ens då.

Genom självutplåning kan SD inte vinna någon respekt – vare sig bland motståndare eller anhängare, värda att ha som anhängare.

B. 

En ansats till tydlig och kärv linje kring invandringen gjordes ju med det av SD:s riksårsmöte 2005 antagna 33-punktsmanifestet, men detta har sedan inte lyfts fram eller utvecklats.

7.svland


Åtminstone två moment borde vara grundläggande för Sverigedemokraterna att lyfta fram och vara tydlig med:

1. Partiets åtagande ska gälla svenskars väl, inte utlänningars. Sverige är svenskarnas land.

2. En skillnad må göras mellan probleminvandring och annan invandring. Det finns ingen anledning att vara negativ till invandring i allmänhet, däremot ska det vara tvärstopp för den invandring som skadar Sverige.

8.stopp


Den övergripande fråga som SD måste ställa sig är vad som är det primära målet för partiet:

I. ÄR DET ATT  vinna framgångar, avläsbart i att man

–  får ett stort antal röster och vinner många mandat?

–  släpps in i stugvärmen och blir accepterade som ”rumsrena” av etablissemanget?

II. ÄR DET ATT  få genomslag för en bra politik och kan positivt påverka den svenska verkligheten?

I det senare fallet blir det önskvärt för Sverigedemokraterna att ha ett tryck på sig inte bara från 7-klövern och massmedia, utan också från andra hållet. Dvs att det utöver SD i Sveriges politiska liv skulle existera ytterligare ett parti som är invandringskritiskt och därtill snäppet mer radikalt än Sverigedemokraterna.

Detta skulle kunna ge större manöverutrymme för SD och göra att partiet skulle framstå just så modererat som det faktiskt är.

Det upplägget har vi ju tidigare haft under många decennier i Sveriges riksdag, med lilla SKP/VPK som komplement till stora SAP.

Jag tänker även på min egen erfarenhet vid en debatt i SVT:s ”Mosaik” 1997, där jag var ensam mot ett antal pk-iter. Intensivt kunde jag då uppleva dilemmat i att tvingas s.a.s. välja profil i argumenteringen. Vilken lättnad kunde det inte ha varit med ytterligare en debattör på min sida och där en av oss kunde axla en vassare roll, den andra en mjukare.

10.svp

Konkret betyder detta att Sverigedemokraterna nu har all anledning att välkomna om också Svenskarnas Parti kan göra sig gällande i den svenska invandringsdebatten.

Tyvärr har SD istället intagit en motsatt hållning.

Jimmie Åkesson har på ett kategoriskt sätt tagit avstånd från SvP – så långt att han hyllat mötessabotage, då dessa riktar sig mot SvP-manifestationer.

Ett annat ställningstagande har gjorts av sverigedemokrater i Dalarna, då de tillsammans med andra partiföreträdare i Falu kommun ifrågasatt mötestillstånd för Svenskarnas Parti.

Så vad blir slutsatsen av dessa fakta och resonemang kring Sverigedemokraterna?

Nog kan det alltjämt duga för att ”signalrösta” på.  Jämfört med 7-klövern står SD alltjämt för en annan viljeinriktning i invandringspolitiken.


11.svp

För min egen del kommer dock riksdagsrösten att gå till Svenskarnas Parti – också där som en ”signalröst”.

•  Med den röstningen ger jag uttryck för i vilken riktning jag vill att svensk invandringspolitik ska förändras.

•  Det blir samtidigt en signal som riktar sig mot SD:s överdrivna anpasslighet.

•  Det blir också ett sätt att uttrycka uppskattning för det självuppoffrande arbete som bedrivits av Stefan Jacobsson och många andra SvP:are. I praktisk handling intar de en tätposition i kampen för att försvara demokratiska fri- och rättigheter i Sverige!

Länge har mina främsta invändningar mot SvP varit dess koppling till galenskaper i Ukraina, men nu har man ju distanserat sig från både det extremistiska Svobodapartiet (som är lierade med USA:s Carl Bildt) och den där äventyraren Mikael Skilt.

Enligt besked som jag nyligen fått här på bloggen motsätter sig SvP dessutom sanktioner mot Ryssland såväl som svenskt medlemskap i NATO.

För mig är det viktiga besked.

12.fiskstim


PS

Rätta mig om jag har fel, men som jag uppfattat saken har

a) Jimmie Åkesson deklarerat att man är ”rasist” om man föreställer sig att det finns mänskliga raser

b) Mattias Karlsson deklarerat att alla ”rasister” bör lämna Sverigdemokraterna


Läs mer

Hög invandring även med SD:s politik

TREDJE PARTIET

Kamikaze

Sänd en signal!

Signalera för dialog!

Land för hoppfulla

Gilla läget!

Paradigmskifte?

Om 33-punktsmanifestet

SD-valfilm

Svensk ungdom frågor till far: