• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Jäviga Ramberg

Advokatsamfundets Anne Ramberg kör på i gamla hjulspår, när hon utgår ifrån att invandringskritiker inte kan besitta integritet och därför blir olämpliga som nämndemän.. Det är en tankegång som förts fram vid många tillfällen, t ex här, här och här. 

Nu är det alltså Advokatförbundets generalsekreterare som låter munnen gå. 

Från SVT-webben: 

Vill sparka SD-politiker från domstolarna

‘Skadar tilltron’ Advokatsamfundets generalsekreterare vill att representanter för Sverigedemokraterna inte ska få vara nämndemän. Enligt generalsekreteraren skadar SD-politikerna förtroendet för domstolarna.”

”- Jag tycker att den politik som Sverigedemokraterna för strider mot mycket av de grundläggande principer som kännetecknar en rättsstat. Om de till exempel sitter med i migrationsdomstolarna skadar det tilltron till domstolarnas oberoende och domstolarna som sådana.”

Rambergs uttalande påkallar onekligen klargöranden: 

1. Vilka är de ”grundläggande principer för en rättsstat” som hon syftar på?

2. Exakt vad är det i SD:s politik, som strider mot dessa principer?

Anne Ramberg ser det alltså som ett problem om sverigedemokrater sitter i migrationsdomstolar – men uppenbarligen inte att miljöpartister gör det, fastän många av dessa i praktiken vill ha fri invandring till Sverige.  Vad säger det om Rambergs egen opartiskhet? Det blir betänkligt att hon anlitats som expert för en utredning i sammanhanget, 

I praktiken har alla människor värderingar, oavsett vilket parti de är medlemmar i, eller om de alls är medlemmar i något parti. Även advokater och jurister har värderingar.

I brottmål blir det först fråga om att  fastställa skuld, sedan att utmäta straff. I den senare delen spelar värderingar in: vill man ställa sig främst på brottsoffrets sida eller på brottslingens?