• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Etniska rensningar

er

Historien är ju full av exempel på etniska rensningar.  Särskilt frekvent blev begreppet  använt i samband med krigen i f.d. Jugoslavien på 90-talet. Det fick samtidigt en starkt negativ laddning, varpå man inte kunde motstå frestelsen att använda begreppet också mot invandringskritiker i Sverige.

Exempel på etniska rensningar före 1990-talet och Balkan:

Karthago 146 f.Kr, efter det tredje puniska kriget.

• Ett senare datum av större tvångsvisa folkomflyttningar, i kombination med massiva övergrepp, inträffade vid delningen av Indien efter det brittiska uttåget 1947.

• Motsvarande gäller fördrivningen av den tyska befolkningen från områden öster om Oder-Neisse-linjen 1944-45.

• Ytterligare ett exempel är Cypern på 1960-talet.

Så här definieras begreppet i Metapedia

”Etnisk rensning är att med tvingande metoder förflytta en etnisk grupp eller delar av en etnisk grupp från ett geografiskt område till förmån för en annan. 

Försök till definition på engelska lyder: ’The planned deliberate removal from a specific territory, persons of a particular ethnic group, by force or intimidation, in order to render that area ethnically homogenous’ samt ’The systematic elimination of an ethnic group or groups from a region or society, as by deportation, forced emigration, or genocide.’ 

En etnisk rensning kan innebära tvångsförflyttning av en eller flera etniska grupper ifrån ett område eller försök till folkmord på en etnisk grupp i ett område. Etnisk rensning är ett krigsbrott och brott Folkmordskonventionens andra artikel.”

Just i dessa dagar pågår två påtagliga etniska rensningar.

pal

1. Gazaremsan

Sedan upptäckten av stora fyndigheter naturgas och olja i regionen, inte minst utanför kusten, blir det än angelägnare för Israel att få ett fast grepp över Gaza.

Den palestinska befolkningen i Gaza kan då utgöra ett hinder. En metod kan således bli fördrivning, en annan kuvande av varje ansats till egen palestinsk organisering.  Vad som nu pågår är nog en kombination av dessa två metoder.

ukr

2. Östra Ukraina

Regionerna Donetsk och Lugansk i Östra Ukraina  bebos mest av ryssar, och de har i folkomröstningar klart uttalat sin önskan om oberoende från Kiev.

Mot bakgrund av först kuppen i Kiev i februari, sedan ett presidentval med möjligheter för bara en sida att kampanja och dessutom lågt valdeltagande, så har separatisterna i Donetsk en bättre demokratisk förankring än den nye presidenten i Kiev, Petro Poroshenko.

Däremot är denne väsentligt bättre beväpnad, uppbackad med allt vad USA och NATO kan mobilisera på hans sida!

• Som bekant talade vår utrikesminister Carl Bildt i riksdagen om att den tidigare presidenten, Viktor Janukovitj, haft ”blod på sina händer”, då hans kravallpolis slogs mot våldsamma och beväpnade kuppmakare.

• Grunden för NATO:s halvårslånga bombande av Libyen 2011 var också en föregivet humanitär omsorg:  Al-Gathafi ”dödade sitt eget folk”.

Vad ska man då kalla det som pågår och nu pågått i två månader i östra Ukraina?

Bomber och granater regnar över bostadsområden, med många civila dödsoffer varje dag! All infrastruktur slås sönder, områdena blir obeboeliga.

Resultatet har blivit en omfattande flyktingvåg in över ryska gränsen.  Är inte det just syftet med det massiva våldet, att tömma östra Ukraina på ryssar?

Etnisk rensning, med andra ord.

cypern

Vad som här slår mig är en parallell. Cypern och inbördeskriget där mellan grekcyprioter och turkcyprioter. Precis som Turkiet då var ”skurken” tilldelas idag Ryssland den rollen av våra massmedia.

Skillnaden är samtidigt uppenbar. Turkiet invaderade till slut 1974, och fick slut på trakasserierna och massakrerna på turkcyprioter.

Ryssland har hittills inte gjort något motsvarande i östra Ukraina.

 

fartyget

3. Sverige

I viss mån kan anföras ett tredje exempel på idag pågående etnisk rensning, utöver Gaza och östra Ukraina. Det är Sverige.

Metoderna är inte detsamma, här används inte bomber och granater, stridsflyg och tanks. Inte heller går det lika snabbt.

Likväl är det en process av samma karaktär: vi svenskar utsätts för dålig behandling och trängs undan.

Resultat:

• alltfler svenskar emigrerar

• många flyr storstaden för landsbygden

• andra byter bara bostadsområde inom en region, men ändå bort från ”mångfalden”.

sopor

Drivkraften bakom detta är till stor del push-faktorer, precis som för verkliga flyktingar från andra länder:

– vantrivsel av att inte längre kunna känna sig hemma på sin egen hemort

– fysisk otrygghet och sämre miljö

– svårigheter kring arbete och bostad,  skola och sjukvård.

anej-2

 

PS

Som en extra knorr kan konstateras att ”de toleranta” själva med större eftertryck än andra svenskar väljer bort ”mångfalden”.

Läs mer

Aldrig glömma?

Förintelser

Kåkstad Södermalm

Medietystnad

Gaza-montage

gaza1

 

 

xgazafotboll

Söndra och härska

netcongress

”Israel har rätt att försvara sig”, har s-ledaren Stefan Löfvén nyligen deklarerat.

Ingen behöver därvidlag betvivla Israels förmåga.  Israel är en ledande vapenexportör och denna export har blivit en viktig plusfaktor för landets ekonomi. Israeliska vapen borgar nämligen för högsta kvalitet, är effektiva och pålitliga. Högteknologi,  utprovad i strid – Israel har haft en aldrig sinande tillgång på palestinier som försökskaniner.

Kunskapskanalen:

”Israels vapenexport är en av de största i världen och efter 11 september-attackerna i USA 2001 har vapenindustrin gjort större affärer än någonsin tidigare. I Israels vapenlaboratorier utvecklas ständigt alltmer avancerade vapen som testas på verklighetsbaserade scenografier i form av palestinska byar och även i skarpa lägen… En dokumentär om hur den israeliska militära ockupationen av Gaza och Västbanken har gått från att vara en börda till att bli en säljbar och mycket lönsam nationell tillgång.”

Förmågan finns alltså.

Inte heller behöver vi betvivla Israels beredskap och använda tillgängliga vapen mot människor i Gaza. Detta manifesterades eftertryckligt i januari 2009, då Israel flygbombade bostadsområden med vit fosfor. Under det Gazakriget dödades över 1400 palestinier och 13 israeler.

I det nu pågående kriget är proportionerna desamma – hittills ca 200 dödade palestinier och en israel.

fosfor

Den nye s-ledarens uttalande aktualiserar innebörden av att ”försvara sig”.

Om det är vad Israel nu håller på med – ska inte samma rätt tillkomma palestinierna? Ska då inte även deras raketer in i Israel ses som försvarsåtgärder?

När Hamas dödar en israel är det ”terrorism”. När Israel dödar hundratals palestinier, skadar många fler och gör än fler hemlösa, då räknas det inte som ”terrorism”. Uppenbart är ju hur man här mäter med olika mått.  Varför?!

Skillnaden mellan Israel och Hamas är att Israel har modernare och effektivare vapen.  Är det vapnens karaktär som avgör skillnaden?

Eller är det avgörande vem som dödar vem?

Orsaken till det nya Gazakriget ligger inte i varken några dödade judiska bosättare eller i raketbeskjutning från Hamas. Nej, den ligger i att Hamas och Al Fatah hade försonats och enats. Det kunde Israel inte acceptera och där har premiärminister Nethanyahu varit mycket tydlig.

arabland

I arabvärlden har på senare tid gentemot Israel kritiska maktcentra mer eller mindre eliminerats:

• Irak (2003)

• Libyen (2011)

• Syrien (2011)

• Egypten (2013)

Lägg till detta israeliskt inflytande i Washington och Bryssel.

Sammantaget gav detta ett manöverutrymme i Gaza 2009. Det gäller än mer i Gaza 2014.

RESULTATET av fortsatt krigande i Gaza blir detsamma som i Irak och Syrien,  Afghanistan och Libyen: stora flyktingströmmar till Europa. Det påskyndar den mångkulturella omvandling av vår världsdel, på det sätt som Barbara Spectre föreskriver.

bs

Samma utvecklingen pågår i USA: de amerikaner som härstammar från Europa försätts i minoritet. Också där pådrivet av judiska krafter.

Hur palestinier trängts tillbaka sedan 1948 framgår av denna karta.

pmap

Även vi svenskar trängs nu tillbaka i vårt land – antalet ”utanförskapsområden” växer hela tiden.

utanfor

”Det finns inga palestinier”, har vi fått höra från sionister.

”Det finns inte vi och dom” (och därmed inga svenskar), får vi höra från agendajudar.

Här finns två ockupationer att häva.

Samma kamp, här som där!

 

PS

karta

Det handlar också om olja och gas! Stora fyndigheter har ganska nyligen gjorts i området. Bl.a. kan havsområdet utanför Gazaremsan där visa sig värdefullt.

Kolla t ex dessa länkar från förra året:

Israel på väg att bli oljestormakt (SR 15/7 2013)

”Israels gasfynd bäddar för konflikt”  (DN 15/7 2013):

”Även utanför Gaza har gasfyndigheter hittats – och frågan som många ställer sig är vem dessa tillhör.

– Vem ska utvinna dem? Det är ju Hamas som styr Gaza.

Det geopolitiska spelet kan få oanade konsekvenser, ..”

Oljebolag räds östra Medelhavet  (DN 10/10 2013):

”Bråket om naturtillgångarna i östra Medelhavet mellan Libanon och Israel fortsätter. För tillfället finns det inga oljebolag som vill borra i området med risk för ett nytt krig.”

Enorma oljefynd stärker Israel  (Världen Idag 12/6 2013):

”Israels stora olje- och gasfyndigheter kan förändra maktbalansen i regionen och göra Israel till en energipolitisk supermakt. För oljerika arabländer är det ett oroväckande scenario.”

”…de stora gasfyndigheterna är bara början. Sökandet efter olja har visat att Israel sitter på en av världens största oljetillgångar. Beräkningar från World Energy Council, ett globalt energiforum, tyder på att Israel sitter på de tredje största tillgångarna på skifferbaserad olja i världen, efter Saudiarabien och Venezuela.”

eia

Ur pdf-fil från amerikanska ”eia”:

”Offshore natural gas discoveries in the Levant Basin have the potential to significantly alter energy supply dynamics in the eastern Mediterranean region, however several outstanding issues—including armed conflict, territorial disputes, and macroeconomic uncertainty—could limit the viability of those supplies in the short term.

The eastern Mediterranean region—defined in this report as Cyprus, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, and the Palestinian Territories—is currently undergoing changes to its energy landscape.”

”Of the other countries in the region, Jordan—unlike several of its neighbors—does not possess significant oil resources and holds just 213 Bcf in proved reserves of natural gas according to the Oil & Gas Journal. Cyprus, Lebanon, and the Palestinian Territories did not have significant proved reserves of oil or natural gas as of January 2013, according to the Oil & Gas Journal, but successful offshore exploration in the Levant Basin over the past several years means that the level of reserves should soon change in Cyprus and the Palestinian Territories. Further, planned exploration in Lebanon could uncover recoverable quantities of oil and natural gas in the coming years.”


 

PPS

http://www.youtube.com/watch?v=dMniFQCyqTg

 

Läs mer

Gaza-montage

BGF-intervju, Lasse Wilhelmson

Finns det svenskar? (film)

Islamisering – nej tack!

Om terror och fotboll

Oslo

Palestina-meny

Varför judar välkomnar muslimer i väst

Stark bok om sionismen

lwbok1
Här kommer en recension av Lasse Wilhelmsons bok. På tiden – boken utgavs ju redan 2009.

Titeln är Är världen upp och ned?” ”Artiklar i urval om Palestina, de nykoloniala krigen och sionismen.”

Det ligger i sakens natur, med ett antal olika artiklar, att det kan bli en del upprepningar. I gengäld blir boken så mycket mer lättläst.

Två moment i Lasse Wilhelmsons bakgrund förklarar hans fokus på Palestinafrågan:

”För det första har jag en judisk släktbakgrund på min mors sida, vilket satte sin prägel på min tidiga uppväxt under 1940-talet…

För det andra hade jag ju tidigare arbetat mycket med antiimperialistiskt arbete för  Vietnam.”

I själva verket satt LW på 1960-talet i ledningen för DFFG, FNL-grupperna i Sverige.

fnl

Bokens artiklar speglar en ”inre resa” och en avprogrammering av LW:s judiska identitet till en ”oberoende humanism” och ett sanningssökande ”med sikte på att befria människans tänkande, avseende låsta tankesystem och tabun…”

LW noterar ”två grundläggande regler”, för dem som vill styra vårt tänkande:

1. Skapa kollektiv kunskap om det perspektiv som du vill att gruppen ska omfatta genom att ensidigt upplysa om detta och undanhålla konkurrerande perspektiv. I vissa sammanhang kallas detta för propaganda och indoktrinering.

2. Isolera de personer eller grupper som företräder konkurrerande perspektiv och begränsa deras möjligheter att komma till tals med andra. I vissa sammanhang kallas detta för förföljelse av oliktänkande eller åsiktsförtryck.”

Boken spänner över en åttaårsperiod med stora förändringar i världen efter WTC-dådet 2001 och påföljande USA-ockupationer av andra länder. En period av ökat israeliskt inflytande över USA:s utrikespolitik. Lasse Wilhelmson använder begreppet ”USrael” för att fånga detta. Flera gånger återkommer han till ”Israels massaker i Gaza kring nyåret 2009”.

2kors

”Än idag saknar Israel en författning och fastslagna gränser, vilket är helt i överensstämmelse med sionismens krav på ytterligare expansion.”

Israeliska politiker för ofta fram krav om att Israel ska erkännas som en ”judisk stat”. LW:
”Vad skulle vi ha sagt, om Sydafrikas premiärministrar på samma sätt krävt erkännande av Sydafrika som en ‘vit och demokratiskt stat’…”

LW talar om en israelisk apartheid:

”Det är en utbredd myt att Israel är en vanlig demokrati. I Israel år 2003 gäller bland annat att:

– Judar utanför Israel har rätt att omedelbart invandra och bli israeliska medborgare, medan cirka 800.000 fördrivna palestinier förvägras rätten att återvända till sina hem.”

”- Judar i Israel kan inte gifta sig med icke-judar.

– Israeliska ID-kort visar om innehavaren är jude eller icke-jude.

– Arabiska israeler får inte göra värnplikt (med få undantag), vilket medför diskriminering avseende sociala förmåner, studier mm.”

palestina

Territoriellt trängs palestinierna alltmer undan:

”Israel utropades ensidigt 1948, på ett område som geografiskt kom att motsvara 78 procent av hela Palestina. En avsevärd utökning av FN:s delningsplan som erbjöd judarna 55 procent. Idag har Israel lagt beslag på över 90 procent av ursprungliga Palestina och ockuperar resten.”

Med palestinska enklaver, inringade av Muren, genomkorsade av motorvägar, militära kontroller och judiska bosättningar.

muren
”Ingen annan stat har totalt sett ignorerat så många FN-resolutioner som Israel.”

Den ideologiska grundaren av sionismen var Moses Hess, tidig vän till Karl Marx:

”Hess åsikter om den ‘rena judiska rasen’ är synonyma med Hitlers resonemang om den ‘rena ariska rasen’.”

Med sionismen har följt en fientlighet gentemot icke-judar och en syn på judar som ett av Gud utvalt folk:

”Enligt Halakha, den klassiska judendomens rättssystem, omfattar till exempel ‘barmhärtighet mot andra’ endast judar. Icke-judar ses inte som riktiga människor. Synen på mord eller vållande till annans död är förmildrande när det utförs av judar på icke-judar.”

Ett för svensk del näraliggande exempel blir här mordet på Folke Bernadotte 1948.

”Israels statsterrorism, markstöld, ockupation, husrivningar, murbygge mm, inklusive så kallade utomrättsliga avrättningar (lönnmord), ses som lagligt försvar av nationen…”

lw
”Att kritisera Israels ‘misstag’ går an. Men att ifrågasätta Israel som Judisk stat vars rasistiska apartheidsystem gör icke-judar till andra klassens medborgare – det går inte an.”

Just detta är ändå vad Lasse Wilhelmson gör.

Han förkastar tanken på en tvåstatslösning, då denna inte medger ett återvändande för de många palestinier som fördrivits från sina hem. LW:s linje är istället en gemensam, demokratisk, stat för såväl judar som palestinier.

Inte populärt bland sionister. Liktydigt med att ”förinta Israel”.

LW är således stämplad som en ”ökänd antisemit”. Själv skulle han förmodligen säga att han är kritiker av filosemitismen (mer om detta i en kommande intervju med LW här på bloggen).

Anklagelser som ”antisemitism” kommer ju direkt, och mot envar som anför kritik av Israel eller användningen av judisk makt. Utan saklig grund, menar LW:

”Antisemitism är praktiskt taget obefintlig, om man avser rasistiskt grundat judehat. Däremot riskerar det politiskt grundade judehatet att öka på grund av Israels politik.”

netcongress

Åter till ”USrael” och de neoconservativas inflytande  i USA – det som nu sker i  Syrien var sedan länge planerat:

”Ett viktigt centralt dokument är ‘Clean Break’ som överlämnades av neocons till Israels dåvarande premiärminister Netanyahu 1996. Där sägs att målet bland annat är att slå sönder Irak och neutralisera Syrien. En fredsprocess sägs undergräva Israels legitimitet…”

LW citerar Israel Shahak:
”Idén att alla arabstater måste brytas ner av Israel, i små enheter, framträder oupphörligt i Israels strategiska tänkande…”

Drivkraften bakom USA:s ockupation av Irak är, som LW ser det, israeliska intressen, snarare än olja.

Efter intagandet av Bagdad hävdade den israeliske s-ledaren Shimon Peres att ”nu måste ‘vi’ gå vidare och ta Teheran”.

irakkrig
LW förmedlar en annan bild av vad som i Irak av svenska massmedia rapporterats som ”islamistisk terrorism”. Med intresse av att splittra motståndet mot ockupationen och samtidigt försvaga landet hade mer än 500 vetenskapsmän och professorer mördats under en halvårsperiod – av Mossad/CIA. ”Det har skett med mindre sprängladdningar mot de som vägrat samarbeta med ockupationsmakten.”

För att knyta an till bokens titel. På vad sätt kan sägas att ”världen är upp och ned”?

lwbok2
Kampen mot terrorismen’ har redan fått långtgående konsekvenser, även för oss i Sverige. Omläggningen av det svenska försvaret har påskyndats från att vara ett ‘sega-gubben-försvar’, till att alltmer bli en yrkesarmé för internationella insatser inom ramen för USA:s dominans… och traditionellt solidaritetsarbete med folk som försvarar sig mot ockupation kan idag klassas som terrorism.”

En ny mentalitet har vuxit fram, som legitimerar både ”preventiva krig i demokratins tjänst” och övergrepp mot misstänkta ”terrorister”:

”Ja, för vår egen säkerhet samtycker vi även till att minska våra egna demokratiska fri- och rättigheter, som ett nödvändigt ont, i denna ädla kamp för mänskligheten. Så låter den upp och ner vända moralen… en rasistisk stammentalitet för de utvalda.”

dacapo

Köp boken genom att betala 150 kr (inkl porto) till Lasse Wilhelmsons konto på Nordea, 32665132060 (de fyra första siffrorna är clearingnr. för Nordea), och ange hela ditt namn på meddelandet.

Skicka därefter ett mail till lassewilhelmson@bredband.net med ditt namn, postadress och telefonnummer.

Judiskt inflytande (2)

ji-boken

I denna andra bloggtext utifrån Kevin MacDonalds bok
”Att förstå det judiska inflytandet” ska jag främst fokusera på:

• Situationen i USA

netcongresspal
Det är ett nu ovedersägligt faktum, att i USA finns judiska lobbygrupper med ett otroligt starkt inflytande. Detta blev helt uppenbart våren 2011, när Israels premiärminister talade inför USA-kongressen. Han lade ut texten om hur hela Västbanken tillhör och ska fortsätta tillhöra Israel, varpå det blev 29 stående ovationer, som i den mest totalitära diktatur.
A
I USA blir ingen kongressledamot omvald efter att ha ådragit sig missnöje från AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) eller liknande judiska lobbygrupper. Utifrån den insikten uppträder ”de folkvalda”, lydigt applåderande som på beställning.

MacDonald citerar presidentkandidaten Adlai Stevenson:

”Det finns en med skrämseltaktik arbetande aktivistisk minoritet av amerikanska judar som stöder den israeliska regeringens beslut, vare sig dessa är riktiga eller felaktiga. De gör detta mycket högröstat och mycket aggressivt, varvid de skrämmer andra, så att det blir deras röst – trots att det är en minoritet – som hörs i den amerikanska politiken. Men den är ändå mycket mer högljudd i Förenta staterna än i Israel. Med andra ord har man en mycket starkare, mycket mer högröstad avvikande åsikt i Israel än inom det judiska samfundet i Förenta staterna. Israels premiärminister har ett långt större inflytande över den amerikanska utrikespolitiken i Mellanöstern än allmänt sett över sin egen regering.

Det judiska inflytandet har framförallt haft betydelse för den amerikanska

a) mellanösternpolitiken

b) invandringspolitiken

iuflagga
MacDonald:
”…de har varit drivande krafter i den kulturella och etniska revolution som inleddes i Förenta staterna efter 1965 och vari förordandet av icke-vit massinvandring till europeiska och av européer befolkade länder ingått.”

massinvandring
Vi invandringskritiker har ju kunnat notera, hur samma utveckling sker samtidigt i de flesta västländer: massinvandring och mångkultur. Någonstans verkar det finnas en gemensam ”styrhytt”.

Tj‰rnˆ1659 Har Kevin MacDonald här kommit denna styrhytt på spåren? Hans tes får ju stöd genom vad såväl den judiska lobbyisten Barbara Spectre som rabbinen Baruch Efrati har sagt – högt och tydligt.

muslimer
”…lika klandervärt att utestänga muslimer från att invandra till Amerika som att vilja utestänga katoliker eller judar.”

”När judar så lägger ihop föreställningen att ‘alla sociala fördomar och utestänganden potentiellt leder till Auschwitz’ med föreställningen att ‘all fördomsfullhet är odelbar’, måste de draga slutsatsen att vartenda utestängande av varenda grupp, oavsett hur främmande den kan vara för värdsamhället, är ett potentiellt Auschwitz.

Här har vi det alltså. Vi har nått in till själva kärnan i den judiska övertygelse som får judar att oförtrutet trycka på för massinvandring, även massinvandring av deras värsta dödsfiender. Enligt judars tänkesätt är det lika illa att utestänga judehatande muslimer från Amerika som att bereda vägen för en ny judisk Förintelse.”

”I den samtida världen är det organiserade amerikansk-judiska lobbygrupper och djupt engagerade judar inom Bush-administrationen och massmedierna, som ligger bakom den amerikanska proisraeliska utrikespolitiken, som leder till ett krig mot praktiskt taget hela arabvärlden.”

Paradoxalt kan synas, att verka för en sådan massinvandring av inte minst araber i kombination med denna arabfientliga utrikespolitik.

Paradoxalt blir det naturligtvis också genom att det i olika västländer blir en otryggare miljö  för judar genom islamiseringen.  Men här finns alltså en överordnad agenda, av samhällsomvandling.

aipac_rules

Hur gick det till att judiska grupper erövrade denna maktposition i USA, och därmed hela världen?

MacDonald:
”…är judar etnocentriska och kan samarbeta i väl organiserade, sammanhållna och effektiva grupper.”

I korthet handlar det om hög intelligens, långsiktigt arbete och stark gruppsammanhållning. Samt tillgång till enorma ekonomiska resurser.

När Björn Rosengren som svensk näringsminister såg till att slussa över 85 miljoner kronor av svenska skattemedel till Goldman Sachs var det bara som fickpengar i det större sammanhanget.

rosenguld
MacDonald:
”Gott och väl en tredjedel av alla amerikanska mångmiljonärer är judar.”

”År 1996 fanns det ungefär 300 rikstäckande judiska organisationer i Förenta staterna, och de hade en sammanlagd budget, som kan uppskattas till omkring 6 miljarder dollar – en större summa än bruttonationalprodukten för hälften av Förenta nationernas medlemsstater.”

goldman MacDonald:

”Viktig är även den höga intelligensen, som innefattar intelligensens användbarhet för att nå rikedom, framträdande positioner i medierna, framgång i den akademiska världen och på den juridiska banan. ”

intelligensen

”Den stora majoriteten av judarna i Förenta staterna är aschkenazijudar. Detta är en mycket intelligent grupp, med en genomsnittlig IQ på cirka 115 och en verbal IQ, som ligger avsevärt högre. Eftersom verbal IQ är den bästa förutsägaren av framgång i yrkeslivet och rörlighet uppåt i samtida samhällen, förvånar det inte att judar är en elitgrupp i Förenta staterna.”

obama-aipac

fortsättning följer