• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lördagsgodis 14

År 2000 fick jag, som redaktör för Blågula frågor,  medverka i TV3-programmet ”Folkhemmet”. Det kommer här, i två delar.

Många motdebattörer blev det, men ingen av dem verkade inläst på ämnet.

Robert Aschberg uttalade sig tvärsäkert kring gruppvåldtäkter och hänvisade till färsk BRÅ-statistik. Som Metrokolumnisen Rolf Edin påpekat rymmer dock denna statistik bara de fall där man har en utpekad  gärningsman, vilket oftas inte är fallet. Med den logiken kan du få cykeln stulen, men du vet inte vem tjuven kan vara – alltså har stölden aldrig inträffat.

I den andra filmdelen kommer man in på läget i Landskrona. Redan då var problemen där allvarliga…

Och hur har det gått sedan, efter år 2000, då detta TV3-program sändes?

Under tioårsperioden 2000-2009 har antalet utomhusvåldtäkter ökat från 367 till 931.

Antalet misshandelsfall, där offret är obekant med gärningsmannen, ökade  från 25.700 till 38.100.

Som framgår av dessa två diagram (baserade på BRÅ-statistik över anmälda fall):

Lördagsgodis 13

Den 15 april 1997 deltog jag i en debatt i TV2:s Mosaik om ”det mångkulturella samhället”, under ledning av Alexandra Pascalidou.

När Pascalidou från TV2:s Mosaik först ringde mig om saken var jag tveksam, mot bakgrund av tidigare mediaerfarenheter.

Skulle jag få en juste behandling? Tre andra deltagare skulle det finnas, men inget av namnen – Mikael Löfgren, Rawia Morra, Annick Sjögren – var känt för mig. Alexandra försäkrade att det här skulle vara ett samtal, inte någon tuppfäktning. Vi skulle få prata till punkt. Inspelningen skulle ske i förväg, men det skulle inte göras några klippningar.

Jag lovade Alexandra att återkomma med besked dagen därpå. Flera vänner som jag pratade med avrådde – de skulle ”hacka mig i bitar”. 4 mot 1 – det skulle aldrig gå!

Anders Sundholm, ordförande i Blågula Frågor, var dock tveklös: här hade vi hela tiden kritiserat media för att inte släppa fram oss – nu var de beredda att äntligen ge oss en form av tillträde till scenen . Då kunde vi bara inte tacka nej, det fanns inget annat alternativ än ”ja”. Detta var också min egen bedömning.

Till bilden hör att jag fick lägga förslag på frågor att ställas till oss i panelen. Mitt förslag blev ”Är det mångkulturella samhället önskvärt?” Dagen före inspelningen fick jag veta vilka frågor som Mosaik bestämt sig för:

1. Finns det ett mångkulturellt samhälle?

2. Är det önskvärt?

3. Går det att skapa?

4. Förhållandet integration – assimilation?

5. Är det mångkulturella samhället ett hot mot den svenska identiteten?

6. Finns det förebilder? Var?

Till inspelningen kom jag väl förberedd, hade skrivit upp stolpsvar på alla frågor utom den sista, där svaret ju var kort (”nej”).

Programmet inleddes med att alla andra debattdeltagare fick yttra sig, några mer än en gång, innan jag fick ordet. Den fråga som jag då fick ingick inte bland de i förväg givna. Den var dessutom obegriplig, så där fanns inget att säga. Då gav jag istället mitt förberedda svar på fråga två. 35 sekunder hann jag då prata, innan jag blev avbruten.

Lördagsgodis 12

Här kommer fjärde och sista delen av filmerna kring det svenskfientliga våldet. Ett avsitt som fokuserar på hur SVT-programmet ”Debatt” och där Erik Almkvist från SDU på slutet får säga några ord.

Lördagsgodis 10

Här kommer del av 2 av de fyra filmerna kring det svenskfientliga våldet. Den  togs bort från Youtube efter krav från SVT, som hänvisade till ”upphovsrätt”.

Vad det i praktiken handlade om var en sekvens med Erik Almkvist, SDU-ordförande, i SVT:s ”Debatt”, 6 minuter in på filmen.

Almkvist själv har sannolikt inga invändningar mot att bli citerad.

Lördagsgodis 9

Här kommer den första filmen i en serie på fyra, om våldet i det svenska samhället.

Denna första del ligger kvar på Youtube, medan de efterföljande tre delarna togs bort efter krav från SVT. ”Upphovsrätt”, du vet…

Delarna 2-4 finns dock  på Daily-Motion.