• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Klimatförnekare?

kf

Tidningen Arbetaren 2006:

”De är ytterst få, men väl så högljudda och ofta inte så lite kaxiga. I media får klimatförnekarna utrymme att predika sitt budskap: ‘Växthuseffekten är kraftigt överdriven och vi kan lugnt fortsätta att fylla atmosfären med koldioxid.’ På tvärs mot den absoluta majoriteten av världens forskare. Så hindras effektivt diskussionen om vad som ska göras för att undvika en hotande klimatkatastrof.

Glaciärerna smälter och havsytan stiger när temperaturen på jorden ökar. Genom vetenskapen vet vi att det är så och vi vet att orsaken är nära sammanflätad med själva hjärtat i den globala ekonomin: den fossila energins koldioxidutsläpp. Konsekvenserna är svåra att förutsäga mer än att de kommer att bli allvarliga eftersom utsläppen av växthusgaser hela tiden fortsätter att öka.


Ändå får vi regelbundet höra i media att ‘forskarna är oense’. Det finns nämligen de som hävdar att det är en bluff att vi påverkar jordens klimat genom koldioxidutsläppen… Dessa klimatförnekare har blivit färre och äldre, men…”

”Kunskapen om klimatförändringarna är väl underbyggda. FN:s internationella klimatpanel IPCC har samlat resultat från tiotusentals klimatstudier över hela världen. Tre hundra forskare har enats…”


temp1

Pågår det en global uppvärmning?

Sker det en förändring av jordens klimat?

Orsakas detta av mänsklig påverkan?

Det är uppenbarligen vad starka krafter vill få oss att tro.

Något är det, som här kan göra mig skeptisk!

Det är när man använder tillmälen mot människor som anför invändningar. I detta fall ”förnekare”.

Detta känns ju bara så bekant!  Tillgriper man tillmälen eller andra repressiva åtgärder,  då signalerar det förekomsten av en sjuk agenda och att ens argument inte räcker till.


 1658

Jag förnekar inte att det finns klimat, ej heller att detta klimat förändras.

Tvärtom: klimatet på Jorden genomgår ständiga förändringar. På bronsåldern var det varmare i Norden, när Karl X Gustav tågade över Bälten 1658 var det ovanligt kallt, likaså under krigsvintrarna på 1940-talet.

Vad jag däremot ställer mig skeptisk till, är att

a) det nu pågår en långsiktig uppvärmning av klimatet på Jorden

b) det finns ett fastslaget samband mellan koldioxidutsläpp och temperaturen på Jorden

c) de klimatförändringar som sker i huvudsak orsakas av oss människor.

sola

Störst betydelse för våra livsförutsättningar på Jorden har nog solaktiviteten.

Istider har kommit och gått. Förmodligen går vi mot en ny istid, utan att just kunna hindra detta – det är bara att hoppas att det ska dröja åtminstone några sekler ytterligare.

arktis2

Så långt föreställningar som jag har tillägnat mig, utan att ha djupdykt i ämnet.


 

Som så ofta får man väl luta sig mot vad andra säger –  personer som vet mer och som man har förtroende för.

En sådan person för mig i detta sammanhang är naturligtvis Lars Bern, och hans blogg  Antropocene.


Dit hör även Jan Gillberg, med tidskriften DSM.

Ur DSM-artikel av Pia Hellertz:

”Genom att högröstat och med hjälp av alla möjliga krafter – massmedia, ’kändisar’, prominenta personer med flera – propagera för att koldioxid är en förorening, som måste reduceras kraftigt, att det pågår en global uppvärmning, att det behövs regler och kontroller och skatt på koldioxidutsläppen samt att lösningen är att ’vi måste ta itu med detta tillsammans’ läggs grunden för en global agenda, en världsregering och en global planekonomi. En ny världsregering.”

Bakom kampanjandet kan alltså ligga en agenda, med särintressen: världsbeskattning och global kontroll.


Se även denna film med Patrick Moore, medgrundare till Greenpeace:


PS 1

En kanske än viktigare film:


PS 2

Antropocene:

”Vi vet att om solens strålar avskärmas av vulkanaska, om vår infrastruktur slutar fungera, om vi går in i en period med svår kyla eller om larmen om skenande global uppvärmning slår in, då kommer livsmedelsförsörjningen i hela världen att i stort sett avstanna. Forskningen har visat att den svält och undernäring som då inträffar kommer att kunna ta död på stora delar av vår befolkning. Det har hänt förr och vårt ytterst sårbara moderna samhälle utgör inget skydd.

Det finns tunga historiska orsaker bakom att nordliga breddgrader som våra, alltid varit glest befolkade. Detta förstår inte historielösa och lågt bildade politiska makthavare i dagens Sverige. De lägger ner hundratals miljarder skattekronor på åtgärder för att minska våra redan extremt låga koldioxidutsläpp, men vi saknar all beredskap för den högst sannolika situation under detta århundrade, kanske redan nästa år, där vi inte klarar livsmedelsförsörjningen.”


Mer

http://www.vaken.se/vetenskapliga-fakta-bakom-klimatforandringar/

http://petterssonsblogg.se/2013/09/10/global-nedkylning-isen-vaxer/

http://blueshift.nu/bbc-manskligt-driven-klimatforandring-en-politisk-myt/

http://arbetaren.se/artiklar/klimatfornekarna/

http://blueshift.nu/cop21-romsom-klimatdiktatur-utkastet/

http://wattsupwiththat.com/

http://www.vaken.se/youtube-censurerar-klimatskeptisk-filmskapare-infor-cop21/

 

 

Global uppvärmning?

Det pågår en global uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet, som ger utsläpp av koldioxid. Det är vad vi under många år får lära oss genom en global kampanj.

För min del har jag varit skeptisk, det är min spontana reaktion när jag känner mig vara föremål för kampanjande med godhetsanspråk. Här handlar det dessutom om att kunna lägga på oss medborgare nya skatter. Då finns ekonomiska intressen med i bilden.

Min tveksamhet har av naturliga skäl nu förstärkts. I morse visade termometern på 10 minusgrader, när jag tittade ut genom köksfönstret. I mitten av april månad.

Den extrema kylan drabbar inte bara Sverige.

Amerikanen Al Gore har ju varit något av en missionär kring ”global warming” och miljövärn. Situationen inspirerade mig till nya fotomontage:

goreis
isbjornar

iskartan
Om det alls pågår någon global uppvärmning så kan det ha andra orsaker än utsläpp av växthusgaser, det kan bero på varierande solaktivitet. Över tid har ju klimatet på Jorden skiftat.

Vad vi nu kan ha mer anledning att oroa oss för är snarare en ny istid. Den kan i själva verket ligga ”runt hörnet”. Denna vintervår kan utgöra en signal om detta.

Talar vi miljöproblem i övrigt, då ser jag t ex dessa:
– Peak Oil och den förestående energibristen
– föroreningar, inte minst av haven
föda som förgiftar.

Åter till ”Global uppvärmning”. Det är inget att bara skratta åt. Det är djupt allvar.

Därför att det handlar om mycket pengar.

Detta diagram visar hur elmarknaden i Sverige fungerar:

elmarknaden
Utsläppsrätterna har inneburit att 10-tals miljarder kronor i ytterligare intäkter för producenterna och motsvarande extra kostnad för kunderna.  Detta trots att varken vattenkraften eller kärnkraften – som dominerar den svenska el-försörjningen – har några utsläpp.

Från SR-webben:

”Svenska elbolag har tjänat mer än 60 miljarder kronor de senaste åren på grund av att EU:s utsläppsmarknad drivit upp elpriserna, visar en rapport beställd av Villaägarnas Riksförbund. Svenska konsumenter får betala mer, trots att bolagen slipper betala för utsläppsrätter för el från vattenkraft och kärnkraft.”

”Tanken med EU:s utsläppsmarknad är att göra det dyrt att släppa ut växthusgaser så att det blir mer lönsamt för industrier att satsa på klimatvänligare alternativ. Men kritiker menar att systemet fått oönskade konsekvenser.”

”Priset på den nordiska elbörsen sätts med automatik av det högsta budet per timme och det handlar då ofta om kolkraft, och all annan el blir alltså lika dyr.

Extra kostnaden för elproduktion som krävt utsläppsrätter till exempel kolkraft, gynnar bolagen med el som inte behöver betala för klimatutsläpp, till exempel kärnkraft och vattenkraft som ändå får pristillägget.

Utsläppsrätterna har genom åren pendlat mellan 60 och 300 kronor per ton koldioxid. Det här innebär enligt Villaägarnas nya rapport att svenska elkonsumenter betalat 61,5 miljarder kronor sedan 2005 i extravinster till energijättarna.”

Även om utsläppsavgifterna skulle leda till mindre kolanvändning och mindre av koldioxidutsläpp är det oklart om detta påverkar klimatet. Analyser av isborrkärnor från Grönland har  visat på att Jorden haft perioder av stora uppvärmningar och nedkylningar långt innan det fanns någon industri.

Jag skulle härmed vilja föreslå ett ”moratorium”: så länge vi har vinter när det skulle vara vår – ja, så länge vi överhuvudtaget har vinter varje år – låt oss slippa dessa extra-avgifter som fördyrar elektriciteten!

insnoad

Och låt vår el-kraft gå i första hand till att täcka svenska behov!

El-kraften tillkom en gång genom att svenska folket bekostade vattenkraftverken och kraftledningarna. Sverige fick därigenom en konkurrenskraftig el-intensiv industri som skapade exportprodukter och gjorde vårt land framgångsrikt.