• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skuldra vid skuldra?

skuldradk

“Tillsammans ska vi övervinna hotet. Vi står skuldra vid skuldra: muslimer, judar och kristna. Människor med olika politisk övertygelse. Vi står samman som danskar.»

Så uttalade sig den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt (s) efter terrorattentatet i Köpenhamn i februari.

Alla danskar står samman «skuldra vid skuldra». Uttalandet får tolkas som normativt, mer än deskriptivt. Dvs det ger uttryck  för en målsättning och önskan, mindre än en beskrivning av hur verkligheten faktiskt ser ut.

När attentatsmannen Omar Abdel Hamid el-Hussein sedan skulle begravas var det många muslimer som infann sig för att hedra honom.

farval


 Är situationen annorlunda i Sverige?

Mona Sahlin hör ju till de personer som i ovanligt hög grad bär ett ansvar för att Sverige nu har problem med våldsbejakande extremism. Av alla personer utsågs just hon att (på deltid, 70%)  vara «nationell samordnare»  av arbetet mot denna extremism!

ms

Mona Sahlin är verbal och har gjort bra ifrån sig med  one-liners i TV. Den första jag noterade, på 90-talet, var ”vi måste våga tänka nytt!. Men är one-liners något som kvalificerar till ett uppdrag som detta?

Jag ser Mona Sahlin, genom hennes ytlighet och konfrontativa stil, mer som problemskapare än problemlösare. Får hon mothugg i debatter låser hon sig i prestige istället för att ta till sig av kritik och anamma konstruktiva förslag. Jag tänker t ex på vad Richard Jomshof  säger 13.35 in i denna film.

Det är f.ö. fler än jag som har ifrågasatt Sahlins lämplighet för uppdraget – se här, här och här.

Ryggmärgsreflexen från politiskt korrekt håll vid våldsdåd från extrema muslimer är ju att bekymra sig mest för risken att detta skulle kunna leda till mer ovilja mot muslimer i allmänhet eller att SD kan gynnas. Mona Sahlin har där knappast varit avvikande.

islam


Häromdagen kom dock ett uttalande från Mona Sahlin som var just avvikande. Hon vände sig till muslimska församlingar i Sverige med en vädjan att de tydligare skulle ta avstånd från en organisation som IS – Islamiska Staten och terrordåd som de i Paris i januari och Köpenhamn i februari. Dåd, begångna av personer som kallar sig själva muslimer och i massmedia presenteras som sådana.

Sahlin:

«Om vi politiker ska kunna kämpa mot antisemitism och islamofobi måste de muslimska samfunden ta sitt ansvar.»

Hon rönte inte mycket förståelse:

«Det är en kollektiv skuldbeläggning som ju är själva definitionen av rasism», ansåg Elvir Gigovic, ordförande Sveriges muslimska råd.

eg

Om en kollektiv skuldbeläggning av muslimer i Sverige är ett problem, då kan muslimer i Sverige själva göra något för att motverka detta. Närmare bestämt just det som Mona Sahlin här är inne på: ett konsekvent, klart och tydligt avståndstagande.

Ett sådant skulle samtidigt vara ägnat att motverka rekryteringen till terrorverksamhet.


abug

Till aktörerna hör också svenska massmedia.

Hur använder redaktionerna sin makt?

Både Aftonbladet och SVT:s «Uppdrag granskning» har lånat sig till propaganda och reklam för terrorverksamheten. IS har givits möjligheter att på en gång sprida skräck bland allmänheten och nå ut till fler potentiella rekryter.


israel2

På webbsidan «Everykindapeople» läser jag om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gärna ser att judar i Europa flyttar till Israel:

«Premiärminister Benjamin Netanyahu uppmanar till  ‘massinvandring’ av europeiska judar till Israel.

Kommentaren kom efter attacken utanför en synagoga i Köpenhamn,  där en dansk jude dödades i  söndags.
‘Denna våg av attacker väntas fortsätta.  Judar förtjänar trygghet i alla länder, men vi säger till våra judiska bröder och systrar att Israel är ditt hem.’

Det israeliska kabinettet godkände en $ 46-miljoners plan för att uppmuntra judisk invandring från Frankrike, Belgien och Ukraina, länder där ett stort antal judar har uttryckt intresse för att flytta till Israel.

Många arabers och muslimers mål och önskan är att utplåna Israel men det ironiska är att när de attackerar judar runtom i världen förstärker de nödvändigheten av staten Israel. Deras argument tycks vara att Israel är en onödig judisk nationalistisk cancer och för att bevisa detta argument  uppmanar de till att döda judar över hela världen, vilket gör att det finns ingen säkrare plats för judar än Israel.»

omar

Hade Omar Abdel Hamid el-Hussein tänkt sig det resultatet – att han skulle hjälpa Benjamin Netanyahu, i dennes politiska strävanden?


Mer

https://www.youtube.com/watch?v=bTTmrZ05iGM

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/18/tre-sanningar/

http://snaphanen.dk/2015/02/22/sondagskronika-snabbspar-till-undergangen/

http://www.exponerat.net/fjardedel-av-muslimer-stoder-charlie-hebdomorden/

Israel och USA

ic

Här ska nu det direkta temat WTC avrundas, men jag kommer snart att återkomma till temat terrorism i ett vidare sammanhang. Däremellan ska några artiklar i andra ämnen petas in här på bloggen.


Vilka krafter hade något att vinna på WTC-dådet? Rimligen de som önskade se ett genomdrivande av den agenda som sedan drevs igenom. Dvs inom USA ökad övervakning och hårdare tag mot dissidenter, utrikes ett «krig mot terrorism», vilket utplånade Bagdad som ett maktcentra.

Vilken kraft kunde ha den organisatoriska och teknologiska, politiska och mediala kapaciteten att gå i land med en operation av denna omfattning och komplexitet?

Ju mer jag fördjupar mig i detta ämne, desto mer övertygad blir jag om att bakom WTC-dådet låg Israel och dess säkerhetstjänst Mossad.


nc2

Även om det i periferin skulle ha funnits några araber och muslimer, så kan även detta ytterst ha varit regisserat av Mossad. Israel har ju tidigt visat en kapacitet för krig och infiltrering i olika Israelfientliga grupperingar. Detta kan ge information och förhandskunskap, det kan också ge möjligheter att styra och manipulera.


bn

«En bra sak för Israel». Så uttalade sig några av de israeler som greps efter nineeleven (5.50 in i denna film). Så lär även Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har formulerat sig.

Det finns gott om filmmaterial på Youtube som tar upp enskildheter kring den israeliska inblandningen i nineleven.

dancer

En gäller israeliska ”art students” som fanns på plats med kamera för att «dokumentera händelsen». De visste alltså i förväg att något skulle inträffa där och då. Detta tas upp 2 minuter in i denna film och 3 minuter in i denna film.


standing

I botten finns Israels enorma makt i USA. Det blir ingen överdrift att säga att Israel håller Washington i ett strupgrepp. Detta illustrerades med all önskvärd tydlighet när den israeliske premiärministern, Benjamin Netanyahu, den 24 maj 2011 talade inför USA-kongressen båda kamrar. Han fick 29 stående ovationer – mer än vad någon USA-president fått.

Det var litet av den stämning som brukade råda på sovjetiska partikongresser under Josef Stalin – den som inte applåderade kunde råka illa ut. En företrädare för judisk makt i USA som Richard Perle har inte hymlat om den saken: den som inte ställer upp för Israel blir inte omvald (31.0 in i denna film). Mot sig kommer vederbörande att få en motkandidat med en mycket stor kampanjkassa. Detta fick Cynthia McKinney erfara, 2.50 in i denna film:

Se även denna film, om en liten protest i sammanhanget.

as

Lyssna på den amerikanske kongressmannen James Traficant, 2.30 in i denna film.

kipa

I Obamas administration finns många israeler på nyckelposter. Ja, jag skrev  inte «judar», utan israeler. Många har nämligen dubbla medborgarskap, i både Israel och USA.


Läs mer

Veterans Today

Before Its News

Vad var Alkajda?

Filmer

Democracy Now

Israels makt i USA

Judisk protest mot Netanyahu

Alan Hart

Ken O´Keefe

James Traficant

America Wakes Up

Muslimers roll i WTC-dåd (1)

Terrordådet mot WTC-tornen den 11 september 2001 föregicks av ett annat terrordåd mot ett WTC-torn, åtta år tidigare.

För att färdigställa min planerade text om muslimers inblandning eller icke-inblandning i det andra WTC-dådet, alltså nineeleven,  behöver jag några dagar ytterligare.

Låt mig under tiden delge några rader kring det första WTC-dådet:


 

93wtc

Detta första WTC-dåd inträffade den 26 februari 1993.

Det rörde sig om en kraftig sprängladdning i en lastbil i garaget under det norra tornet, dvs WTC1. Avsikten skulle ha varit att få detta torn att välta mot det södra tornet.

Så skedde inte, men 6 personer avled, drygt 140 skadades.

93brate


Förövarna var enligt Wikipedia muslimska terrorister:

”Attacken planerades av en grupp konspiratörer, inklusive Ramzi Yousef, Mahmud Abouhalima, Mohammad Salameh, Nidal Ayyad, Abdul Rahman Yasin och Ahmad Ajaj.” 

93terrorister

”De fick ekonomiskt stöd av Yousefs farbror, Khalid Sheikh Mohammed (som senare kom att betraktas som den drivande personen bakom 11 september-attackerna).” 

shejk2

”Ramzi Yousef, född i Kuwait, tillbringade tid i al-Qaidas träningsläger i Afghanistan. 1991 började han planera att utföra ett bombdåd i USA. Han åkte till USA 1992 och bosatte sig i New Jersey. Via Omar Abdel-Rahman fick han kontakt med de personer som kom att bli hans medkonspiratörer i bombdådet.” 

120629-omar-abdel-4p.380;380;7;70;0

”Bomben orsakade ett 30 meter stort hål genom fyra våningar. Bomben förstörde byggnadens kraftledning. Strömavbrottet gjorde att många fastnade i hissarna. Explosionen förstörde luftkonditioneringssystemet längst ner vilket slog ut luftkonditioneringen för hela anläggningen.”


evil

WTC-dådet skedde alltså två år efter Sovjetunionens kollaps.

Efter kommunismen anmälde sig nu en ny fiende till USA: islam/islamism.

Vad som bidragit till denna sovjetiska kollaps 1991 var kriget i Afghanistan 1979-89, där USA stödde muslimska gerillakrigare med både utbildning och avancerad vapenutrustning, framförallt stingermissiler.

ry

Ramzi Yousef hade tillbringat tid i träningsläger i Afghanistan. Redan där kan finnas en koppling mellan USA och det terrordåd som nu inträffade på amerikansk mark.

Det finns dessutom uppgifter om amerikansk inblandningFBI kände i förväg till det planerade terrordådet, men gjorde inget för att stoppa det.

Webbsidan Global Research antyder möjligheten av en djupare medverkan från insidan:

”For one thing the damage to the WTC was considerable — several floors were partly destroyed, including a 5000 square foot hole on one floor.  This suggests that the truck bomb may not have been the only explosive used at the WTC, …”

På webbsidan What really happened finns en artikel om en möjlig inblandning även från den israeliska säkerhetstjänsten Mossad:

Ajaj was arrested at Kennedy Airport on Sept. 1, 1992, after he arrived on a Pakistani International flight from Peshawar carrying a forged Swedish passport and bomb-making manuals. He was taken into custody, and subsequently pleaded guilty to entering the country illegally.

Ajaj’s traveling companion was Ramzi Ahmed Yousef, an Iraqi who law enforcement sources say is a ‘key player’ in the World Trade Center bombing.”

ajaj

”Although the FBI identified Ajaj as a senior intifada terrorist, with links to Hamas, the Palestinian Islamic fundamentalist organization, Kol Ha’ir, a respected Hebrew-language weekly published in Jerusalem, said Ajaj was never involved in intifada activities or with Hamas or even the Palestine Liberation Organization.

Instead, according to Kol Ha’ir, Ajaj was actually a petty crook arrested in 1988 for counterfeiting U.S. dollars out of East Jerusalem. Ajaj was convicted of counterfeiting and then sentenced to two-and-a-half years in prison.

According to Friedman, writing in The Village Voice: ‘It was during his prison stay that Mossad, Israel’s CIA, apparently recruited him’, say Israeli intelligence sources.”

93time


Mer

TERRORISM

WTC, terrorism och islam

terroristdocka

Ett konstaterande i min WTC-text var ju att det inte är belagt att muslimer skulle stå bakom terrordådet 911.

•  Däremot står helt klart att ett terrorkrig från USA mot muslimska länder följde efter 2001, med 1 miljon dödade i Irak. Detta kan nog förklara en hel del av muslimsk extremism.

•  En sådan effekt tror jag även kan tillskrivas Israels politik av ockupation och förtryck mot palestinier.

Men oavsett orsaker och förklaringar är det ett faktum att en fundamentalistisk och våldsbejakande islam existerar idag. Det är ett verkligt hot, ett allvarligt säkerhetsproblem.

Med massinvandringen av araber kan följa också en omfattande invandring av krigsförbrytare och terrorister. Efter krigande i Syrien tillåts man dessutom återvända till Sverige och andra länder i  Västeuropa. Det är svängdörrar som gäller.

svangdorr


 

 

Med detta sagt är jag redan inne på resonemang som vetter åt flera olika håll:

a)  Vad, mer i detalj, motsäger den officiella WTC-teorin om muslimers roll i detta terrordåd?

b) Vilka större terrordåd i västvärlden förekom före WTC 2001?

c) Vilka har förekommit därefter?

d) Vilken inblandning av muslimer har förekommit i de olika terrordåden före respektive efter WTC 2001?

e)  Vilka olika grupper av våldsbejakande islamism finns? Hur har de uppstått? När inträffade de första självmordsbombningarna?

f) Hur startade Hamas? IS/ISIS?

g) Hur började interventionen  i Syrien?

h) Hur kan vi motverka terrordåd i Sverige?

i) Hur summera resultatet av krig och terror i arabvärlden/Västasien sedan 2001? Vem har där vunnit något?

storisrael


Det här vill jag nu i en serie bloggtexter försöka beta av.

Riskerna är uppenbara, nämligen att hamna på stickspår och att trampa ned sig i en myriad av detaljer och lösa spekulationer i olika riktningar. En utmaning blir att hålla ett fokus och att s.a.s. tukta resonemangen.

Samtidigt är det stora områden att täcka in, där jag kan behöva hjälp att få med många väsentliga moment.

Närmast, dvs i nästa bloggtext, vill jag koncentrera mig på punkten a):

Vad talar för respektive emot att muslimer hade en roll i samband med WTC 911?


Några moment står direkt ganska klara:

1. Osama bin Laden förnekade själv inblandning i dådet,  så snart det hade skett.

2. USA-administrationens har givit yviga uppgifter om teknologiskt välutrustade Alkajda-grottor i Afghanistan – uppenbart lögnaktiga.

3. Talibanregimen i Kabul hade inget med WTC-dådet att göra, ej heller Saddamregimen i Bagdad.

4. Flygplanskaparna. Dessa fanns till att börja med inte upptagna på respektive flygs passagerarlistor.


Här vill jag särskilt intressera mig för den påstådde ledaren, Muhammad Atta. Är han död nu? När och var skedde i så fall det?

Och hur var det med de övriga ”kaparna”? Vilka fanns med ombord på kapade flygplan?

kapare


Mer

Hotet mot Sverige

 

 

 

Oseriös granskning

*OBS LITEN WEBBBILD*

Gårdagens program av SVT:s «Uppdrag Granskning» handlade om «islamofobin» i Sverige.

Det föll in i vad som alltmer framtonar som ett mönster: 

Oavsett vad som hänt, oavsett vem som gjort vad mot vem, så ska det pekas finger mot «högerextremister».

• När lövenministern Alice Bah Kuhnke skulle kommentera avrättningarna i Paris så hamnade hon vid att det fanns sverigedemokrater invalda i den svenska riksdagen.

•  När Mona Sahlin ska «samordna» arbete mot «våldsbejakande extremism» så är hon helt förutsägbar: huvudproblemet är grupper som inte visat sig våldsamma…  Helt vilse i pannkakan! (PS: Mer om sahlinismen här)

•  På det spåret ångar nu SVT-redaktionen vidare. Återigen visas okritiskt en bild på dörrarna till en moské. Någon har kluddat dit ett stort antal fula hakkors.

Javisst! Men vem eller vilka?!?

Hur sannolikt är att de skyldiga skulle vara nazister?

• Är det överhuvudtaget belagt att vare sig SMR eller någon annan gruppering som kallas sig nationalsocialistisk skulle ha den typen av verksamhet på sin repertoar?

• Om verkliga nazister skulle måla hakkors, skulle de då inte klara av att måla rätt från början?

På bilden här framgår ju med all önskvärd tydlighet, att man först misslyckats, för att sedan måla över sin egen målning.

*OBS LITEN WEBBBILD*

Återgivande av en bild som denna från UG-redaktionens sida väcker ju frågan: tror de själva att nazister har stått för detta kluddande?

Om ja – då brister de uppenbart i omdömesförmåga!

Om nej – då ägnar de sig åt medveten desinformation!

Om de som sannolikt stått för kluddandet i själva verket är s.k. antifascister – är inte det värt att notera?!


Detsamma gäller då man kommer in på moskébränder:

Branden i Eskilstuna på Juldagen beskrevs av både polis och media direkt som ett attentat, snart framkom dock att det rörde sig om en olyckshändelse, tydligen vållad av någon muslim.

Detta måste man på moskén från första början ha känt till – ändå höll man god min och lät sin moské ”kärleksbombas”.

Detta granskades inte av «Uppdrag Granskning», istället vidarebefordrades okritiskt en ensidig bild kring moskébränder.

eskilstuna


Redan användandet av ett epitet som «islamofobi» är oseriöst.

Begreppet indikerar ju att envar med kritiska synpunkter på massinvandringen av muslimer till Sverige, eller på muslimers agerande, är att klassa som mentalt störd. Dessutom är begreppet luddigt.

Grundproblemet är ju att så många svenskar känner en desperation och frustration över utvecklingen. Känner sig svikna, överkörda och trampade på. Känner att mattan rycks undan fötterna på dem. På goda grunder.

Underligt vore väl om inte detta genererar negativa känslor!

Och det blir inte ett dugg bättre av UG-program som detta.

Fast en detalj flimrade faktiskt till i programmet, när en telefonintervjuad svensk kvinna uppgav något om nivån på sin pension (inte många tusenlappar!).


offerkofta

Ett annat moment som kan bidraga till ökade motsättningar är alltför många muslimers offerkoftande. En ofta både överdriven och förmodligen spelad lättkränkthet. Sådant kan reta många svenskar, helt i onödan.

Detta fenomen uppmuntras genom en lagstiftning med slagsida, den om «hatbrott». En typ av brott som har svenskar bara som förövare, inte som offer.

Löfvenminister Löfven talade på förintelsedagen om 5.500 hatbrott i Sverige varje år. Siffran för misshandelsfall är dock närmare 90.000.  I hur många av de fallen hade förövaren utländsk bakgrund medan offret var svensk? Det får vi inte veta.


Ett annat moment i UG är språk och klass.

Svenskar ur arbetarklass, med bara lägre utbildning och ovana vid politik, kan ha svårt att formulera sig. Samtidigt letar journalister ofta efter vad de finner olämpliga ordval, hänger gärna upp sig mer på yta än på realiteter.


Sedan kan ju jag vara mindre bekväm med SD:s extrema israelvänlighet, känner att här kan lura en biagenda mot islam och muslimer i allmänhet, som jag inte ställer upp på.

Detta knyter an till WTC och USA:s ”krig mot terrorismen” – mer om det i senare bloggtexter.

dodade


Läs/se mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/07/28/false-flag-2/

https://janmilld.wordpress.com/2011/12/17/tva-filmer-2/

https://www.motgift.nu/2015/01/lat-inte-media-komma-undan-med-logner-och-skendebatter/