• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Hand-skakigt


Frågan om handskakning som ett sätt att hälsa i Sverige fick ju ny aktualitet genom miljöpartisten och muslimen/islamisten Yasri Khan, efter att denne vägrat ta en kvinnlig journalist i hand. Reaktionen blev skarp, så till den grad att statsminister Stefan Löfven i riksdagens talarstol slog fast: ”I Sverige hälsar vi på varandra. Man tar både kvinnor och män i handen!”

Jag undrar om statsministern vid detta tillfälle kände till, att arbetsgivare i Sverige har dömts till skadestånd för att de inte anställt personer som vägrar hälsa genom att ta kvinnor i hand.

omskoln1

Och jag undrar om han såg det SVT-program ”Debatt” år 2008, där författaren Carl Hamilton förlöjligades och förnedrades , därför att han spontant reagerat mot att tre muslimska/islamistiska unga damer, utsända av SVT, vägrat skaka hand med honom när de sökt upp honom för en intervju.

Från mig blev det en liten film, f.ö. en av de 20-tal som SVT lyckades rensa bort från Youtube.

Filmen, som heter ”Omskolning”, lades sedan ut på Daily Motion. Eftersom där varit tekniska problem har jag nu istället lagt ut filmen  på denna adress:
https://vimeo.com/164456629

Uppenbart är att det hela redan från början var en provokation, riktad mot Carl Hamilton. När SVT  ”fick napp”, genom ett gräl där Hamilton uttalade ordet ”jordhåla”, tog SVT tillfället tillvara: Det blev en grov  ”kölhalning” i  rikstelevisionen, under ledning av Janne Josefsson.

omskoln2

Undrar just vad kommentaren skulle ha blivit från Stefan Löfven, om han vid det tillfället hade varit statsminister!

Skulle det i riksdagen ha kunnat låta: ”I Sverige hälsar vi på varandra. Både kvinnor och män tar varandra i handen!”

Påfallande är med andra ord skillnaden mellan hur det lät då för åtta år sedan och nu efter Yasri Khans hälsningsproblem.

Vad kan förklara den skillnaden?

En gemensam nämnare är ju att ”skurken” i båda fall är män, medan ”offret” i båda fallen är kvinnor. I Khans fall är kvinnan ifråga dessutom journalist.

Detta räcker dock inte som förklaring.

omskoln3

Det finns ett fall från 2013, där ”skurken” var en kvinnlig arbetsledare och ”offret” en muslimsk man.  Frågan till henne från programledaren blev: ”Varför var det så viktigt för dig,  att han skulle ta dig i hand?”

Också här blev det alltså ett inslag  i SVT:s ”Debatt”, och med samma inriktning som 2008. Även om tonen denna gång nog blev mer dämpad.

Yasri Khan figurerar likaså i veckans fredagsbio, även om denna huvudsakligen intresserar sig för Mehmet Kaplan:

En förklaring till skillnaden  i reaktion 2008 och 2013 mot 2016 kan ligga också i att vid det senare tillfället var massmedia redan ”på spåret” genom fallet Kaplan och ett antal år av miljöpartistiska stolligheter i regeringsställning.  Situationen hade s.a.s. hunnit mogna.


Avslutningsvis – min egen position?

I sig är väl hälsandet ingen stor sak, men här och nu blir ju detta en viktig symbolfråga. I förlängningen av många små steg av anpassning och eftergifter ligger en djupare samhällsomvandling, med betydelse för vår vardagliga trygghet.

Yasri Khan vill undvika kroppslig kontakt med svenska kvinnor,  då det för honom blir alltför ”intimt”. I förlängningen representerar han ändå utveckling, där det blir just mycket av kroppskontakter för svenska kvinnor – alltför intima och helt oönskade kontakter.

Den pågående fjärrinvandringen måste stoppas!

invstopp


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2016/04/21/kaplan-pa-kopet/

https://janmilld.wordpress.com/2016/03/15/wtc-och-sanningen/


https://morklaggning.wordpress.com/2016/05/01/om-betydelsen-av-att-skaka-en-kvinnas-hand

http://www.svd.se/folj-fragestunden-med-stefan-lofven

http://www.dn.se/nyheter/politik/far-vagra-ta-i-hand-skyddas-av-lagen/

http://experimentlandet.blogg.se/2016/may/donmehjuden-mehmet-kaplan.html

https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/04/22/om-muslimer-och-att-aga-sin-bostad/

Yasri Khan och det islamistiska upproret i Thailand

Öppenhetens pris

paris

Nytt terrordåd i Paris – det kanske värsta i Västeuropa sedan krigsslutet 1945.

Finns det något samband mellan detta terrordåd och den politik som har bedrivits, av bl.a. Frankrike?


1.

Jag tänker på krigen i Libyen och Syrien, som båda drog igång år 2011.

Båda länderna ligger nu i ruiner, även om president Assad i Damaskus åtminstone hittills undgått samma öde som sin kollega i Tripolis.

natofrihet


2.

Jag tänker på IS i Irak/Syrien.

Denna terrororganisation skapades ju av USA och andra västländer.

När Ryssland på allvar började bekämpa IS protesterade Sveriges utrikesminister, Margot Wallström!

Lyssna 5.30 in i denna film:


3.

Jag tänker på den under många år massiva muslimska invandringen till Frankrike.

gohome

 4.

Jag tänker på bristande gränskontroller.


•  Kommer Parisdåden att vara de sista terrordåden i Frankrike?

  Kommer nya terrordåd att drabba även andra länder?

  Vilka  slutsatser finns att dra för svensk del?

svfraga


 

PS

Nyheter Idag läser jag att en SVT-reporter finner att ”högerextremister” är ett  större hot än de våldsfigurer som agerade i Paris!

Två reflexioner:

•  Det kulturella och politiska klimatet inom Sveriges Television, nu med Hanna Stjärne som högsta chef där.

•  Min egen status. Som Expo-journalisten Jonathan Leman kunde ”avslöja” år 2003 är jag en sådan – högerextremist. En farlig typ, med andra ord…

Redan med Jackie Arklöv och polismorden i Malexander användes denna samlingsrubrik för att klumpa ihop demokratiska invandringskritiker med grova våldsbrottslingar.


 (Stort tack till Tobbes Medieblogg – bra jobbat med översättning:)

 

fiende-van2


 

Mer

Om Paris och priset för postmodernismens irrläror

Paris-NATO-Gladio

Asyl-tsunamin och moralen

De ansvariga

Failed state 1: Libyen

Fred är bättre än krig

Terrordåden i Paris

Vem skriver manus?

Regering på låtsas

Löfven pekas ut som ansvarig

Muslimers roll i WTC-dåd (1)

Terrordådet mot WTC-tornen den 11 september 2001 föregicks av ett annat terrordåd mot ett WTC-torn, åtta år tidigare.

För att färdigställa min planerade text om muslimers inblandning eller icke-inblandning i det andra WTC-dådet, alltså nineeleven,  behöver jag några dagar ytterligare.

Låt mig under tiden delge några rader kring det första WTC-dådet:


 

93wtc

Detta första WTC-dåd inträffade den 26 februari 1993.

Det rörde sig om en kraftig sprängladdning i en lastbil i garaget under det norra tornet, dvs WTC1. Avsikten skulle ha varit att få detta torn att välta mot det södra tornet.

Så skedde inte, men 6 personer avled, drygt 140 skadades.

93brate


Förövarna var enligt Wikipedia muslimska terrorister:

”Attacken planerades av en grupp konspiratörer, inklusive Ramzi Yousef, Mahmud Abouhalima, Mohammad Salameh, Nidal Ayyad, Abdul Rahman Yasin och Ahmad Ajaj.” 

93terrorister

”De fick ekonomiskt stöd av Yousefs farbror, Khalid Sheikh Mohammed (som senare kom att betraktas som den drivande personen bakom 11 september-attackerna).” 

shejk2

”Ramzi Yousef, född i Kuwait, tillbringade tid i al-Qaidas träningsläger i Afghanistan. 1991 började han planera att utföra ett bombdåd i USA. Han åkte till USA 1992 och bosatte sig i New Jersey. Via Omar Abdel-Rahman fick han kontakt med de personer som kom att bli hans medkonspiratörer i bombdådet.” 

120629-omar-abdel-4p.380;380;7;70;0

”Bomben orsakade ett 30 meter stort hål genom fyra våningar. Bomben förstörde byggnadens kraftledning. Strömavbrottet gjorde att många fastnade i hissarna. Explosionen förstörde luftkonditioneringssystemet längst ner vilket slog ut luftkonditioneringen för hela anläggningen.”


evil

WTC-dådet skedde alltså två år efter Sovjetunionens kollaps.

Efter kommunismen anmälde sig nu en ny fiende till USA: islam/islamism.

Vad som bidragit till denna sovjetiska kollaps 1991 var kriget i Afghanistan 1979-89, där USA stödde muslimska gerillakrigare med både utbildning och avancerad vapenutrustning, framförallt stingermissiler.

ry

Ramzi Yousef hade tillbringat tid i träningsläger i Afghanistan. Redan där kan finnas en koppling mellan USA och det terrordåd som nu inträffade på amerikansk mark.

Det finns dessutom uppgifter om amerikansk inblandningFBI kände i förväg till det planerade terrordådet, men gjorde inget för att stoppa det.

Webbsidan Global Research antyder möjligheten av en djupare medverkan från insidan:

”For one thing the damage to the WTC was considerable — several floors were partly destroyed, including a 5000 square foot hole on one floor.  This suggests that the truck bomb may not have been the only explosive used at the WTC, …”

På webbsidan What really happened finns en artikel om en möjlig inblandning även från den israeliska säkerhetstjänsten Mossad:

Ajaj was arrested at Kennedy Airport on Sept. 1, 1992, after he arrived on a Pakistani International flight from Peshawar carrying a forged Swedish passport and bomb-making manuals. He was taken into custody, and subsequently pleaded guilty to entering the country illegally.

Ajaj’s traveling companion was Ramzi Ahmed Yousef, an Iraqi who law enforcement sources say is a ‘key player’ in the World Trade Center bombing.”

ajaj

”Although the FBI identified Ajaj as a senior intifada terrorist, with links to Hamas, the Palestinian Islamic fundamentalist organization, Kol Ha’ir, a respected Hebrew-language weekly published in Jerusalem, said Ajaj was never involved in intifada activities or with Hamas or even the Palestine Liberation Organization.

Instead, according to Kol Ha’ir, Ajaj was actually a petty crook arrested in 1988 for counterfeiting U.S. dollars out of East Jerusalem. Ajaj was convicted of counterfeiting and then sentenced to two-and-a-half years in prison.

According to Friedman, writing in The Village Voice: ‘It was during his prison stay that Mossad, Israel’s CIA, apparently recruited him’, say Israeli intelligence sources.”

93time


Mer

TERRORISM

Islamisering? Nej tack!

inej2

• Pågår det en islamisering av Sverige?

• Är det bra att Sverige blir mer muslimskt?

Mina svar blir på den första frågan ”ja!”, på den andra frågan ”nej!”.

Vilka fakta kan jag anföra som stöd för dessa uppfattningar?

dominate
1.
Antalet muslimer i Sverige har ökat explosionsartat, från max några hundra när jag var ung till idag närmare en halv miljon.

Wikipedia:

”Islam är Sveriges näst största religion efter kristendomen. Uppemot en halv miljon människor i Sverige har sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer. Vid folkräkningen 1930 i Sverige uppgav endast 15 personer att de var muslimer. Ett antal svenskar har konverterat till islam sedan den första muslimska församlingen i Stockholm bildades i slutet av 1940-talet och cirka 3500 personer uppskattas ha lämnat svenska kyrkan för islam sedan 1960-talet.

Det finns sex islamiska riksorganisationer som mottar stöd ifrån Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund: Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS), Sveriges Muslimska Förbund (SMF), Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), Svenska islamiska församlingarna (SIF), Islamiska shiasamfunden (ISS) i Sverige och Bosniakiska islamiska samfundet (BIS).”

bg
2.
Den muslimska närvaron märks genom att det nu har uppförts moskéer i ett stort antal svenska städer.

Wikipedia:

”Enligt Sveriges Radios ekoredaktion fanns det år 2005 ungefär 120 källarmoskéer i Sverige. I Malmö finns det minst femton källarmoskéer, varav de flesta är belägna i stadsdelen Rosengård.

Nasirmoskén i Göteborg, tillhörande ahmadiyya-församlingen Ahmadiyya Muslimska Samfundet, är Sveriges första särskilt uppförda moskébyggnad och stod klar 1976.

Några andra exempel på de större och mer kända moskéerna i Sverige är:
    •    Bellevuemoskén i Göteborg
    •    Fittja moské i Botkyrka (etablerad år 2007)
    •    Falköping moské i Falköping
    •    Gävle moské i Gävle
    •    Göteborgs moské vid Ramberget (byggdes klart maj 2011)
    •    Imam-Ali moskén i Järfälla
    •    Islamiskt kurdiskt kulturcentrum (etablerades 1996)
    •    Malmö moské i Malmö (etablerad år 1984)
    •    Märsta Moské (etablerad år 1999)
    •    Skellefteå moské i Skellefteå
    •    Skärholmens moské  (planerar nybyggnad till år 2014)
    •    Skövde moské i Skövde
    •    Stockholms moské på Södermalm (etablerad år 2000)
    •    Strömsunds moské
    •    Islamiska Kulturcentret i Sundsvall (Sundsvall)
    •    Trollhättans moské i Trollhättan (etablerad år 1985)
    •    Uppsala moské i Uppsala (etablerad år 1995)
    •    Umeå moské i Umeå (planeras att byggas)
    •    Västerås moské i Västerås
    •    Örebro moské i Örebro
    •    Helsingborg Islamiska Föreningen
    •    Flens moské Aisha moske.”

BELGIUM ANTI-ISLAM PROTEST
3.
Det finns flera stora muslimska trossamfund, som uppbär statsunderstöd.

4.
Det märks alltmer en kravfullhet från muslimers sida, de ska ha särskild mat i skolor, särskilda lovdagar, egna helgdagar, de kan inte förväntas klä sig som är normalt eller hälsa som är normalt i Sverige.

5.
Andra sidan av detta fenomen är en undfallenhet från det svenska samhällets sida, att inte längre kunna ha skolavslutningar med psalmsång och/eller i kyrkan.

Överhuvudtaget medför islamiseringen att det svenska samhället ska anpassas till islam och muslimer, istället för tvärtom.

skola
6.
Muslimer avancerar inom flera av 7-klöverns partier. I försvarsutskottet sitter Adirisak Waberi, om vilken Wikipedia skriver:

”Som nytillträdd riksdagsledamot blev Waberi suppleant i försvarsutskottet där man bereder bland annat militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet. Inom moderaternas försvarskommitté har han ansvaret för, bland annat, Försvarshögskolan och militärhögskolorna.”

aw

takija

7.
Här finns även andra säkerhetsaspekter: sker i landets moskéer en rekrytering till deltagande i kriget i Syrien? Skapas en kader av våldsinriktade och våldsutbildade individer i vårt samhälle?

husby
8.
Jag tänker då inte på Husby och andra ”förorter”, med angrepp på räddningspersonal. Även om man där kunde gå fram under stridsropet ”Allahu Akbar” och även om man såg sig själva som muslimer, så var det där primärt fråga om en gängkriminalitet med etniska förtecken. Men inte desto mindre en följd av den förda invandringspolitiken.

trivs
Den här beskrivna utvecklingen liknar ju den vi kan notera i USA, Storbritannien och många andra västländer.
• Vad är det som driver fram den?
• Hur kan vi få stopp på den?

På BGF-sidan har vi sedan nyår haft en text av Lawrence Auster ligga ute, ”Varför judar välkomnar muslimer”:

”Massinvandringen av muslimer till Amerika tillsammans med det världsomspännande muslimska judehatet utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot amerikanska judar – en ‘perfekt storm’ som tvingar åtminstone några judar till en kvalfull omvärdering av sitt traditionella stöd för öppen invandring.
 
Så säger Stephen Steinlight i sin slagkraftiga uppsats, ‘High Noon to Midnight: Why Current Immigration Policy Dooms American Jewry’, utgiven av the Center for Immigration Studies.
 
Som tidigare chef för nationella angelägenheter vid American Jewish Committee och nu frispråkig förkämpe för en reformering av immigrationen, brukar Steinlight berätta för sina judiska fränder att de, tillsammans med resten av Amerika, står inför ett betydelsefullt val.

Om de vänder bort från sin extrema invandringsliberalism och hjälper Amerika att röra sig till vettiga begränsningar av invandringen, så kan tillväxten av den muslimska befolkningsgruppen i landet bromsas kraftigt och även stoppas, och en anständig tillvaro för judarna själva bevaras.

Men om judar och andra fortsätter att arbeta för öppna gränser, så kommer judarna om 30 år finna sig vara en instängd och maktlös minoritet i ett islamdominerat, antisemitiskt Amerika.”

jb

Senare har USA:s vicepresident, Joe Biden, varit inne på samma linje, nämligen att judar i USA

a) haft makt att påverka invandringspolitiken

b) har använt denna makt för att driva igenom öppna gränser.

Fria Tider den 18/6 -13:
”Högprofilerade amerikanska judar bär en stor del av ansvaret för företeelser som homoäktenskap, liberala invandringslagar och feminism.”

Då blir nästa fråga:

Om det är så beträffande USA, att inflytelserika judar drivit igenom den politik som lett till massinvandring av muslimer – är det annorlunda i Sverige?

pw
Nej.

Det saknas ju inte uttalanden av olika judar till förmån för massinvandring och mångkultur. Det handlar om många fler än Barbara Spectre.

T ex Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter, som pläderat för att utlänningar vilka uppehåller sig illegalt i Sverige (”papperslösa”) ska få rösträtt.

Mot den här bakgrunden blir det konsekvent att de som reagerar mot islamiseringen av Sverige intresserar sig för judisk makt i vårt land.

jic

Partistyrelse, (S)

om
Först raggade Moderaterna upp islamisten Abdirisak Waberi och gjorde honom till riksdagsledamot.

Nu har Socialdemokraterna raggat upp islamisten Omar Mustafa och gjort honom till partistyrelseledamot.

Min spontana reflexion var denna: En sak må vara att dessa partier vill knyta till sig muslimer, men varför hela tiden välja ganska extrema sådana? Islamister.

Tills jag insåg den egentligen självklara förklaringen. Det räcker inte med att till sig knyta muslimer. Det måste vara fråga om muslimer med inflytande över andra muslimer i Sverige.

De muslimer som idag kan ha sådant inflytande är just islamister. Sådan är situationen, och de har partiledningarna i såväl (M) som (S) förstått.

Fler muslimer till Sverige betyder fler muslimer under islamistiskt inflytande.

valfar
Anledningen till att (S) och (M) vill knyta till sig muslimer med inflytande över andra muslimer har samband med dessa partiers idag primära funktion: de är valapparater, instrument för att nå och behålla makt.  Dessa apparaters syfte är att skapa tillgång till våra skattepengar.

Ur den synpunkten tror jag att Stefan Löfven fattade ett klokt beslut, när han i den socialdemokratiska partistyrelsen tog in Omar Mustafa. Det kan ses som en investering för framtiden, med tanke på hur antalet muslimer i Sverige nu ökar i snabb takt.

Antalet uppskattades år 1990 till ca 150.000, år 2010 till ca 450.000. År 2030 kan de uppgå till närmare 1 miljon. Mer än en fördubbling var tjugonde år.

islamist

Läs mer:

punkt.slut.

Alfsson

Wager