• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ullenhag-film

u-handduk

Min far hade ett uttryck ”snorvalp” om unga män som mentalt inte hunnit växa upp. De var, menade han, ännu ”inte torra bakom örona”, ändå gjorde de sig breda.

Detta påminns jag om när jag lyssnar på ”Danmarks Röst”, där man nyligen tog upp hur Sverige blivit åldersegregerat: i offentligheten är det mest unga människor från storstaden som får utrymme.

Erik Ullenhag, integrationsminister sedan år 2010, påminner mig också om dessa uttryck hos min far. Härmed tilldelas ministern en liten handduk att torka sig bakom öronen med.

mr

Nyamko Sabuni var den första integrationsministern i Reinfeldt-regeringen. Mauricio Rojas borde sakligt sett har varit det självklara valet, men han förbigicks och flyttade till Spanien. För mycket av verklighetssyn och sanningssägande hade förpassat även honom – en invandrare från Chile – ute i ”kylan”.

Med detta inte sagt annat än att jag kan se positiva kvalitéer hos Sabuni. Uppenbart var att hon såg det som att krav måste ställas även på invandrare – allt annat vore egentligen förolämpande. I grunden gav Nyamko Sabuni intryck av integritet och hederlighet – kanske var det därför som hon avgick efter fyra år som integrationsminister?

ns

Annorlunda blir det med Erik Ullenhag. Han är fundamentalist och fanatiker, vilket gör honom oförmögen att korrigera sig när kartan inte stämmer med terrängen. En sådan person i maktposition blir farlig, skadlig för Sverige och svenskarna.

I en debatt mot Jimmie Åkesson lade han ut texten om hur han ”haft tur”, som fick födas i ett rikt, fredligt och demokratiskt land. Utifrån detta har kan kommit fram att Sverige ska bedriva en mass- och fjärr-invandring så som nu sker.

Vad han då bortser från är att vårt land blivit vad det blivit pga svenskars insatser. Byts vi svenskar ut, då kommer Sverige inte längre att förbli en land präglat av trygghet och välstånd.

fakta

Betecknande är en formulering på regerings-webbsidan ”Fakta-mot-fördomar”: ”Vi ska skapa ett Sverige där vår samhörighet bygger på var vi har vår framtid och inte var vi har vår historia.”

NÄR DET GÄLLER ROMER är samme minister plötsligt intresserad av historia, så till den grad att där givits ut en särskild ”vitbok”. Skulden hamnar tung på det svenska samhället och vi svenskar har där ”en historia att skämmas över”. Han använder även ordet ”ansvar” – utan att reflektera över om romer själva kan ha ett ansvar för sin situation.

Lika litet begriper ministern att romers förekomst i polisens spaningsregister i Skåne bottnar i en omfattande brottslighet från romers sida. Brott, där det också finns offer…

Mycket tal om ”alla människors lika värde” och om ”rättigheter”, men där det talas om skyldigheter och ansvar riktar han sig bara mot svenskar.

Och när ”intolerans”  i Sverige ska utredas, eller åtgärder mot ”främlingsfientlighet” ska föreslås, då går uppdraget till en utpräglad företrädare för intolerans och generator av ”främlingsfientlighet”: Bengt Westerberg.

udon

I dennes fotspår traskar vår lille besserwisser nu vidare. Således används svenska skattemedel för att försöka åsiktsdressera skattebetalarna. Jag menar att detta är ett grovt missbruk, för att inte säga direkt övergrepp!

Våra skatter ska kunna gå till att hålla landets infrastruktur i funktion. De ska också kunna gå till att garantera ekonomisk grundtrygghet för alla svenskar. Däremot inte till en massa falsk politisk propaganda!

Inte nog med detta. Som Nya Tider avslöjat fifflar Folkpartiet med statstik, för att frammana en falsk bild av att integrationen skulle gå åt rätt håll. Istället för att korrigera en så uppenbart felaktig politik tillgriper man desinformation, för att föra medborgarna bakom ljuset.

befp

Mest grundläggande är kanske den folkpartistiska föreställningen om tillväxt.  Vinster och BNP måste hela tiden öka. I linje med detta ska även Sveriges befolkning öka. Inget kan ju vara felaktigare! Fortsatt befolkningsökning är ohållbart. Sverige är redan överbefolkat!

Begreppet ”överbefolkning” avgörs inte av ett lands areal utan av mängden odlingsbar areal, av kapaciteten att framställa livsmedel. Idag importerar Sverige en farligt stor andel av sin livsmedelsförbrukning.

Sammanfattningsvis: Erik Ullenhag är en integrationsminister, värdig en regering med Fredrik Reinfeldt som statsminister.

Här kommer filmen – ”Ministern som SKARVADE”:

 

PS

Jag läste just en här relevant uppgift i valtidningen från Svenskarnas Parti:

Av de 230.000 jobb som skapats sedan år 2006 har 160.000 gått till utrikesfödda!

Diskrimineringen av svenskar, genom ”instegsjobb” mm, har givit resultat.

Jag gjorde ett stapeldiagram på det – andel nya arbeten till svenskar respektive invandrare:

arbete

Samt ett motsvarande diagram för befolkningsandelar:

befolkn

 

Läs mer:

ULLENHAGS  TESER

Hatbekämparna

Mer än en myt, Erik Ullenhag!

”Näthatet” – vad göra?

Ullenhag

Ullenhags myter

Affes Statistik-Blogg: ”Rösta på Folkpartiet”

Sverige Idag: En pinsam fåntratt

Tobbes Medieblogg: Erik Ullenhag bjuder på nya ”myter”

Filmer: 

Farliga bloggar

Statsminister

Stolta ministrar

Röda-Korsfäst

”Nolltolerans mot intolerans?” eller ”Intolerans mot nolltolerans?

Den senaste Röda-Kors-affären ger många associationer!

intervju

”Representerar man Röda Korset måste man stå för Röda Korsets grundläggande värderingar och där finns det inget mellanläge. Då är det nolltolerans mot intolerans och rasism och främlingsfientliga åsikter.”

”Alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund”. 

Så uttalade sig Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på  Svenska Röda Korset i en telefonintervju för ”Nyheter Idag” den 11 april 2014.

Bakgrunden var vad en frivilligarbetare på Röda Korset i Falun sagt i ett samtal med en annan person. Det rörde sig om en 71-årig dam, som under nio års tid arbetat gratis för Röda Korset.

Den andra personen, en ung irakier vid namn Daban Ibrahim Mohammad, hade ett register som knappast rimmar med Röda Korsets beskrivna värderingar.

Irakiern  spelade in samtalet. Och han gillade inte vad den gamla damen sade, så han kopplade in  massmedia. Snart var hela Röda Korset ”skakat”.

skakat

I  Aftonbladet den 9/4 förklarade Daban Ibrahim:

”Jag blev väldigt ledsen faktiskt, jag blev väldigt kränkt.”

Där uttalade sig även Karin Tengby, pressekreterare på Röda Korset:

”Vi står för en medmänsklighet och ett inkluderande samhälle, absolut inte det som speglas här med ’de och vi’.” 

”Man måste hela tiden arbeta med värdefrågor och visa att det här är inte okej. Är man engagerad inom Röda Korset så måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen.”

På webbsidan ”Mynewsdesk” ges klart besked:

”En kort film med en frivillig inom Röda Korset som uttrycker åsikter, som inte är förenliga med Röda Korsets grundläggande värderingar, publicerades på Facebook under helgen. I måndags morse upptäcktes filmen av Röda Korsets kommunikationsavdelning som genast informerade ledningen och i tisdags lämnade rödakorsaren sina åtaganden i organisationen.

–Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Medlemmar och frivilliga inom Röda Korset ställer sig självklart bakom organisationens grundprinciper och värdegrund. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang, säger Eva von Oelreich, ordförande i Röda Korset.”

ut

Vad hade då den 71-åriga Röda-Kors-volontären sagt, som var så upphetsande?

DT lade ut ljudinspelningen.

En utskrift, ordagrant:

”Jag kom hit för jag behövde prata med någon som kunde lyssna

sen kom vi in på det där snacket om jobbet å sånt, och då uttryckte hon sig på det här viset.

– – –

… jag tycker inte vi hjälper er där ni är

– Inte här i Sverige?

– Nej

– Du tycker inte det?

– Nej. Det kan man ha flera synpunkter på. Jag menar, det är inte bra att ta in… vi har ju en så hög arbetslöshet….

– Men det beror ju inte på oss.

– Nej, det är ju det jag säger, men jag menar arbetslösheten blir ju inte mindre ju fler ungdomar vi tar in. Det är ju ingen lösning för oss, när vi har en så hög ungdomsarbetslöshet själva. Och så kommer det fler ungdomar hit och då blir problemen ännu större. Jag tycker vi ska hjälpa våra ungdomar i första hand.

– Vilka ungdomar?

– Dom som går arbetslösa.

– Vilka är det?

– Vilka är det?! Det finns mycket svenska ungdomar, vi har tappat nästan en hel generation som går arbetslös.

– Svenska ungdomar?

– Jajjamen!

– Sen då?  Vad ska man göra efter det? Vad ska man hjälpa dem? Vilka ska man hjälpa efter det?

– Vilka ska man hjälpa? Man ska hjälpa alla människor! Det är ingen som blir hjälpt om man håller på som man gör nu! Då är det ingen som blir hjälpt. 

– Du får väl gå och klaga på dom. Dom som tar in fler folk och inte hjälper dom, eller hur?

– Precis.  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.

– Vilka är det? Vad menar du med egna? Svenskar?

– Ja.

– Men du jobbar ju på Röda Korset, sen säger du så här, det får mig att bli litet tveksam

– Varför det? Hur ska vi kunna hjälpa er, om vi inte kan hjälpa vår egna ungdomar?

– Ni kan hjälpa, ni hjälper ju er egna ungdomar!

– Nej!  Dom har inte ens råd att flytta hemifrån, dom får inga egna bostäder, dom får ingenting.

– – –

– Ja, jag vart faktiskt litet besviken. Mycket besviken vart jag. 

Men det gick ju bra sen, när Röda Korset tog det här på ett bra sätt.

 

x

Vad var så förgripligt med detta, som gjorde att kvinnan måste korsfästas?

• Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, det är ju ett faktum. Svenska ungdomar reser till Norge för att få arbeten, något som en del kommuner t.o.m. uppmuntrar till.

• Bostadsbristen bland unga är likaså hög, även det ett faktum. Många bor kvar hos sina föräldrar, andra skuldsätter sig på ett farligt sätt för att komma över en egen bostad.

Den gamla damen påpekar existensen av svenskar, vars intressen också behöver tillgodoses. Detta triggade tydligen RK-höjdarna.

x

Antag att Jesus hade arbetat som volontär på Röda Korset i Sverige. Skulle det dröja länge, innan han fördrevs??

Tror inte det, med tanke på hans fallenhet för polemiska uttalanden.

roda-korsfast

Avslutningsvis,  12 associationer som denna Röda-Kors-affär ger mig:

1. Övervakning

Som Expressen demonstrerar är en anonym kommentar på en blogg inte nödvändigtvis en privatsak, det kan bli hembesök och uthängning i massmedia.

Här byggs detta på med att vad vederbörande tror är ett enskilt samtal läggs ut på internet, blåses upp i massmedia och leder till offentliga avståndstaganden.

2. Vem är välkommen?

Visserligen säger RK:s generalsekreterare, Ulrika Årehed Kågström: att ”alla ska känna sig välkomna”, men detta motsägs av pressekreterare Karin Tengby är inne på: ”…måste Röda Korsets värderingar gälla och annars är man inte välkommen”.

I strid mot dessa värderingar ligger det som den uthängda kvinnan sade, förutsättande att vi svenskar existerar och har legitima intressen.

3. Vem kan bli ledsen och kränkt?

Invandrare kan bli ledsna och känna sig kränkta, vilket kunnat konstateras sedan länge – och som den unge irakiern verkar ha varit väl medveten om.  Men ska inte det gälla även för svenskar?

Vi behöver inte gå längre än till den uthängda kvinnan – naturligtvis blev hon ledsen över den behandling hon utsattes för, över att ha blivit sviken och ratad. Hon kunde inte påräkna vare sig stöd i massmedia eller någon uppbackning av ansvariga inom den egna organisationen.

4. Ord och handling

Den uthängda kvinnan hade under nio års tid arbetat ideellt, oavlönat, för Svenska Röda Korset. I handling har hon visat solidaritet med andra människor, inte minst utlänningar.

Vad som nu läggs henne till last är ordval i ett enskilt samtal:  Vi har ju egna som vi inte kan hjälpa.”

Här ligger ett dubbelt moment:

A. Ska inte handling väga tyngre än ord?

B. Vad i hennes ord var så fel?

5. Tolerans och intolerans

I ledningen talar man högtravande om ”värdegrund” och har övat in några haranger om om ”tolerans” och ”nolltolerans”, ”främlingsfientlighet” och ”rasism”. I praktiken finns här ingen konsekvens.

RK-ledningen är intolerant, inte tolerant. Där saknas inte bara klarhet i tanken utan också dygder som mod och solidaritet. De fina harangerna är som tomma ballonger, eller sköldar att gömma sig  bakom.

6. Människors lika värde

Den främsta av alla pk-paroller är ju ”Alla människors lika värde”. Till den bekänner sig självklart även RK-ledningen. Men om alla människor verkligen är lika mycket värda, ska det då förekomma några löneskillnader?

Och varför räknas bara utlänningars känslor, inte svenskars?

7. Klassmoment

På fältet arbetar alla de humanitära personerna, de som bär upp Röda Korset, de som ser till att Röda Korset har någonting att bistå behövande med – ofta har dessa ideella människor själva låga inkomster, men ger ändå vad de kan med pengar och egna insatser – detta för att de brinner för Röda Korsets ideal.

Detsamma kan knappast kan sägas om de ledande figurerna. Sedan Bengt Westerbergs tid vet vi att ledningen för Svenska Röda Korset har ersättningar i miljonklassen. Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström har en månadslön på 88.000 kr, och ordförande Eva von Oelreich får 55.000 kr, detta i en organisation som påstår sig vara ideell.

tiggare

8. Ohelig allians

Irakiern som spelade in samtalet var alltså kriminell. Här kan konstateras hur han samverkar med människor som yrkesmässigt verkar inom godhetsbranschen. Det är inget undantag.

Hela invandringen baxas fram genom en allians av å ena sidan organiserad brottslighet, å andra sidan personer med anspråk på att företräda godhet – med en gråzon av girighet däremellan.

9. Demokratiska friheter

Som det framställs rör det sig om flyktingar. De flyr undan förföljelse, för att komma till ett land med frihet och demokrati.

Men vilken frihet ger detta oss svenskar när vi nu inte tillåts ha en avvikande åsikt i en så viktig fråga som invandringen? Det här visar att det blåser väldigt snålt i Sverige numera!

10. Åldersrasism

Den uthängda kvinnan var född på tidigt 1940-tal, hade alltså växt upp i ett Sverige där svenskars existens inte var ifrågasatt,  i ett land där man kunde tala uppriktigt om hur man kände och tänkte.

Nu är det inte längre så, nu ska vi alla pk-drillas till att vakta vår tunga så att vi t ex inte – hemska tanke – får för oss att beställa en negerboll på kondiset.

11. Ockupantmentalitet

Hur hamnade denne unge irakier i Sverige? Förmodligen förebärande att vara flykting. Det svenska samhället räddade honom ur en svår situation, gav honom skydd.

Ändå detta agerande, som vittnar om en översittarmentalitet gentemot oss svenskar. Hur har det gått till, varifrån har han fått lära sig denna?

En del av svaret ligger i hur RK-ledningen viker sig dubbel, så fort denne sällsamme figur hostat till – istället för att gripa tillfället att förmedla några elementa om mellanmänskligt beteende och göra en insats för integration i vårt samhälle.

En annan del av svaret ligger i våra svenskfientliga massmedia.

12. Svenskfientliga massmedia

I Aftonbladet den 8/4 var anslaget smetigt propagandistiskt: figuren hade gått ”till Röda Korset för att be om hjälp till sin familj. Där fick han dock inte det bemötande han hade förväntat sig.”

Där fanns inspelningen också med, men man hade då starkt förvrängt kvinnans röst, så att den lät mindre sympatisk.

Här blir exemplen otaliga, på hur svenskar ska framställas negativt!

ab

Läs mer

Angiverisamhället

Bli miljonär!

Insamlingsmål för Röda Korset

Kulturbefriat land

Peter Harold (1)

Peter Harold (2)

Utan försvar

Sköna juveler

Folk och folkvalda

 

Tribalism

islamist1

Bakofram på begreppen har de politiskt korrekta vänt.  Vridit 180 grader så att det blivit till sin motsats eller spegelbild.

Klargörande om diskriminering har både Susanna Popova och Thomas Gür skrivit.  

För pk-iter är det viktiga att det i varje sammanhang finns en viss andel invandrare, kvinnor osv – inte att individer ges rättvisa chanser genom att bedömas utifrån sina kvalifikationer och prestationer.

Det här har man fört över även på partipolitiken. Invandrare ska således vara representerade inom partier och i riksdagen i proportion till sin andel av väljarkåren eller befolkningen.

Detta väcker flera frågetecken:

För det första:

Hur avgränsa denna grupp? Blir en somalier representerad av att en norrman sitter i riksdagen, en polack representerad av en chilenare, osv?

För det andra:

Är inte tanken med olika partier att de ska företräda olika idéprogram och åsiktsriktningar? Inte etniciteter.

Olika länder i Afrika kan där utgöra avskräckande exempel. Om en viss stam utgör majoritet så kan ingen växling ske vid makten, det parti som företräder denna grupp får ett permanent övertag.

Var det inte just sådant som många utlänningar skulle ha sökt sig bort ifrån, när de tagit sig till Sverige och begärt asyl?

jamtin

Vad betyder i verkligheten sjuklöverpolitikers återkommande tal om ”värdegrund”?

x

Jag tänker i det här sammanhanget särskilt på två partier:

1. Moderaterna

Islamisten Abdirisak Waberi invaldes 2010 i riksdagen för Moderaterna. Han handhar nu försvarsfrågor.

waberi

Wikipedia:

”…nytillträdd riksdagsledamot blev Waberi suppleant i försvarsutskottet där man bereder bland annat militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet. Inom moderaternas försvarskommitté har han ansvaret för, bland annat,  Försvarshögskolan och militärhögskolorna.

Waberi har tidigare varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, som tillhör The Federation of Islamic Organisations in Europe.”

nollm

Inte bara plockar moderaterna in en muslim, det blir därtill en extrem sådan. Varför?

Den moderata cirkusen är dock inte slut med detta. Här finns även erfarenheter av blockröstande, eller hur ledare för grupperingar av invandrare kan erbjuda ett större antal pålitliga röstande till hugade spekulantpartier.

Till de hugade har moderaterna tydligen hört. Vad man då möjligen förbisåg är att sådana äventyr i förlängningen kan få betydelse även för makten inom partiet. Makt och inflytande genom pengar eller genom hot om våld.

Ur tidskriften Fokus, maj 2012:

”Staden, Familjen & Makten

Rättegången mot Södertäljenätverket har chockat Sverige. Processen kastar ljus på den företagar­familj som är en av stadens allra mäktigaste, med representation till och med i riksdagen.

Det brukar sägas att syrianerna är den mest väletablerade invandrargruppen i Sverige, i kraft av sina många företagare men också: skådespelare, fotbollsspelare, advokater, riksdagsmän, journalister, akademiker. Metin Ataseven, 40, är definitivt en av dem. Sedan 2010 sitter han på plats 248 i Sveriges riksdag, för moderaterna,..” 

”När det i januari 2006 offentliggjordes att Metin Ataseven skulle engagera sig partipolitiskt kallades han »röstmagnet« av Länstidningen i Södertälje. Alltså tog han inte med sig erfarenheter från politiskt basarbete i ungdomsförbund eller föreningsliv – styrelsearbete, fackliga förhandlingar, flygbladsutdelning, torgmöten – han kom till partiet med sina röster. Han hade värvat etthundrafemtio röster, sa han till tidningen.”

 ”I en TV 4-film om Södertälje av Göran Rosenberg inför valet 2010 berättade Metin Ataseven att familjen tidigare varit socialdemokrater och därför hade ryktet uppstått: »Många blev skrämda.«”

” – Vi värvade cirka hundra nya röster. Jag fick femhundra röster. Det skrämde väl socialdemokraterna.

 Rosenberg:

– Rösterna gick alltså från socialdemokraterna till dig?

Ataseven:

– Det gjorde de. Rakt av.

Det där kanske låter lite konstigt i mångas öron, ovana som de flesta är vid att en röst förknippas med en person och inte med ett parti, att en mans vandring från vänster till höger betyder att hela släkten följer honom.”

”Kenan Yüksel, med mångårig erfarenhet av arbete med flykting- och integrationsfrågor i Södertälje kommun och var den förste syrianen i kommunfullmäktige, för kristdemokraterna i början av nittiotalet, förklarar detta med släktens starka band bland syrianer och assyrier…:

– Hos oss går släkten, klanen, före allt annat. Klanmentaliteten genomsyrar hela kommunen, från botten och hela vägen upp till toppskiktet. Och så har det också blivit inom politiken. Man förhandlar om rösterna. Man förhandlar fram en plats, en position. Om jag går med i partiet kommer jag inte ensam utan med flera hundra röster. Det har påverkat den svenska politiken. Tyvärr har man släppt in klantänkandet i politiken. På så sätt har man satt demokratin ur spel.

 – Partiet blir ett redskap för att ha kvar min makt inom gruppen. Ideologin betyder ingenting. Främsta målet är inte att förändra Sverige. Genom politiken befäster man sin makt. Det är det viktiga.” 

Peter Harold har skrivit om ett ”moderat inbördeskrig”, mellan ”sydmoderater” och ”nordmoderater”:

”Jag läser i DN att försöksnomineringen hos moderaterna i Stockholm för landstinget stoppats. I vart fall har man lagt resultaten från Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn åt sidan. Anledningen uppges vara ett valdeltagande på 80% inom vissa lokalföreningar jämfört med den normala nivån på 30%.”

En aktuell falangstrid i Södertälje vanns av Edip Noyan, riksdagsledamot (M), med syrianskt ursprung.

Dagens Nyheter:

”Förloraren Jimmy Baker var besviken.

– Jag hoppas att förbundsstyrelsen ingriper. Annars visar det här att man med stor släkt och en stor plånbok kan köpa sig till makten i ett parti i en kommun, säger han.

Misstankar om att medlemmars medlemsavgifter ska ha betalats av den förmögne Edip Noyan har utretts av Stockholmskansliet för Moderaterna. Några belägg för detta har inte hittats, uppger Sverker Eriksson.”

Fria Tider den 4/2 -14:

 ”Fria Tider rapporterade i september om hur den moderata lokalpolitikern Jimmy Baker tvingas leva med polisbeskydd efter att ha hamnat i en dispyt med den syrianske riksdagsmannen Edip Noyan (M).

’Enligt polisen finns en hotbild mot Baker från Noyan och hans anhängare. TV4 rapporterar att anhängarna utgörs av ‘kända kriminella’ varav många är dömda för grova våldsbrott, vilket i praktiken betyder torpeder ur den mäktiga syrianska maffian i Södertälje- och Stockholmsområdet’, skrev Fria Tider då.”

 

pask

2. Socialdemokraterna

För socialdemokraternas del blev det ju ”turbulens”, efter att islamisten Omar Mustafa nominerats till partistyrelsen.

En av dem som kritiserade denna nominering var socialdemokraten Carina Hägg.

Det skulle hon s.a.s. ”inte ha gjort”. Det verkar som att muslimer efteråt kunnat ta ut hämnd, något som vittnar om deras redan stora inflytande inom socialdemokratin i Sverige. Hägg flyttas nu bort från valbara platser på partilistor, kanske helt strykas från riksdagslistan.

smr

Expressen:

”Socialdemokraterna har i en skriven överenskommelse lovat Sveriges muslimska råd, SMR, att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor.

I dokumentet som Expressen.se i dag kan visa finns också specificerat vilka politiska frågor som S-föreningen Tro och solidaritet ska hjälpa SMR att få igenom – bland annat lagstiftade muslimska helgdagar och statlig imamutbildning.”

”När P4 Jönköping i december avslöjade att Carina Hägg misstänkte att nedflyttningen av henne på riksdagslistan berodde på att Islamiska förbundet påverkat valberedningen avvisades det av både Socialdemokraterna och Islamiska förbundet. Bakgrunden skulle enligt Hägg vara att hon kritiserade valet av Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa till partistyrelsen på S-kongressen förra året.”

 

om1


Under rubriken ”(S)venska Muslimpartiet” skriver Julia Caesar den 1/1 -14:

”Förklaringen till flirten med muslimerna är enkel. Tiden och väljarna har sprungit ifrån socialdemokraterna. När det stora folkhemsbygget var avslutat drabbades partiet av ideologisk pyspunka. ”

”Socialdemokraterna tappar tiotusentals medlemmar varje år.”

”I det läget ses nyrekrytering av medlemmar bland landets stora invandrade muslimska befolkning som en räddningsplanka. 70-75 procent av Sveriges cirka en halv miljon muslimer röstar på socialdemokraterna. Men partiet vill ha mer. Det är bland importerade muslimer som socialdemokraterna hoppas få ny valboskap …”

”Enligt ordföranden i Tro och solidaritet, Peter Weiderud, är stödet för socialdemokraterna större bland muslimer än bland metallare och andra LO-förbund.”

diagram

 ”Avtalet skrevs 1999 mellan dåvarande Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd, SMR, som är en paraplyorganisation för ett tiotal av Sveriges muslimska förbund och representerar omkring 75 000 muslimer. I avtalet förbinder sig Broderskapsrörelsen att hjälpa Sveriges muslimska råd att få ökat inflytande över svensk politik. Man slår till och med fast exakt hur många muslimer det ska finnas på listor för val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Enligt avtalet ska alltså muslimer kvoteras in på politiska förtroendeuppdrag – inte på grund av politisk skicklighet eller andra relevanta kvalifikationer, utan enbart på grund av sin religiösa tillhörighet, att de är muslimer. I dokumentet står det:

’Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.’

Det är naturligtvis oerhört uppseendeväckande att en avdelning av Sveriges största parti med partiledningens godkännande förbinder sig att hjälpa fram en viss kategori människor till ökat politiskt inflytande enbart utifrån deras religionstillhörighet. ”

”Men det är värre än så. Broderskapsrörelsen förbinder sig dessutom att hjälpa Sveriges muslimska råd att driva specifika politiska frågor med koppling till islam. Broderskaparna åtar sig att “intensifiera arbetet med politiska frågor som särskilt pekats ut av SMR”, alltså att ge muslimerna vad de kräver. Det handlar om speciella favörer enbart för muslimer:

 Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.

Statlig imamutbildning.

Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.

Halalslaktat kött

Här faller allt tal om muslimers integration i det svenska samhället platt till marken. I avtalet finns svart på vitt på att muslimska organisationer – med socialdemokraternas goda minne – i själva verket motarbetar integration genom att kräva särskilda regler och förmåner som enbart ska gälla muslimer. Socialdemokraterna rullar genom Tro och solidaritet ut röda mattan för islams inflytande på svensk politik – och säger sig samtidigt arbeta för demokrati. Det går inte ihop. Socialdemokraterna talar med dubbla tungor och hoppas att ingen ska upptäcka det.”

”Enligt koranen är det både tillåtet och tillrådligt att vinna de ’otrognas’ tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem.”

x

SONY DSC

Låt mig avslutningsvis ta med även ett citat ur Ingrid Björkmans bok ”De olärdas kunskap”, utgiven 1989:

”Som vi sett var tribalismen under kolonialtiden ett mäktigt politiskt vapen. Så har det förblivit även efter frigörelsen. Tribalismen under sextiotalet, hävdar Leys

hade som funktion både att upplösa det framväxande klassmedvetandet hos de mest utsugna skikten i samhället, särskilt i Gikuyuland, och att hindra KPU från att kanalisera den framväxande klassantagonismen i form av en landsomfattande oppositionsrörelse.

Leys syn på tribalismen delas av samtliga kenyaner, som jag diskuterade fenomenet med, såväl Ngugi wa Thiong’o som dem jag intervjuade under fältarbetet; liksom tidigare kolonialmakten, manipulerar dagens makthavare stamkänslorna; dels härskar de på klassiskt manér genom att söndra, dels spelar de i valtider på klansträngarna. Den i alla sammanhang starka betoningen av stamtillhörigheten hindrar framväxten av politiska grupperingar, som med tanke på den stora ojämlikheten i landet skulle kunna få en oerhörd sprängkraft. De etniska motsättningarna tjänar därför ett bestämt syfte: de bevarar det rådande politiska systemet.”

kenya

Till Ingrid Björkmans bok räknar jag med att kunna återkomma i nästa bloggtext.

Där finns en del intressanta paralleller mellan Kenya under andra halvan av 1900-talet och Sverige i början av 2000-talet.

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Brev om mötesfrihet och politiskt våld

brevTill

Per Westerberg, riksdagens talman

och

Stefan Löfvén, ordförande för Socialdemokraterna

Ang. mötesfrihet och politiskt våld

Närmare bestämt manifestationen i Kärrtorp den 22 december 2013, och ert deltagande i den. Ett deltagande som väcker frågor.

Vilken karaktär och vilket syfte hade manifestationen, arrangerad av gruppen ”Linje 17”?  Vad ville ni uppnå med ert deltagande?

– – – – – – –
Bakgrunden till denna manifestation var att ett möte i Kärrtorp veckan innan hade utsatts för störningar, från medlemmar i SMR (Svenska Motståndsrörelsen).

Som det först framstod skulle manifestationen rikta sig mot politiskt våld och vara till försvar för mötesfriheten. Det var i varje fall så som webbsidan Avpixlat hade uppfattat saken, och man gick ut med en maning till sina läsare att deltaga, på detta sätt:

avpix2
En bakgrund till detta var inte bara den aktuella mötesstörningen i Kärrtorp utan lika mycket de störningar som under de senaste 20 åren konsekvent drabbat invandringskritiker i Sverige, när vi försökt hålla möten.

I sista stund drog sig dock Avpixlat ur, av säkerhetsskäl. AFA-aktivisten Mathias Wåg från Linje 17 hade nämligen klargjort att invandringskritiker inte var välkomna att deltaga.

Som manifestationen sedan presenterades i mediarapporteringen gällde den inte vare sig principen om mötesfrihet för alla eller avståndstagande från allt politiskt våld. Den handlade istället om ”antirasism”.

Till detta kom att man från scenen närmast pläderade för våld mot meningsmotståndare. Där sjöng gruppen Silvana Imam om att ”slipa kniven” och att ”skicka grisen till slakten”, varmed avsågs Jimmie Åkesson.

kärrtorp

Detta får en särskilt allvarlig bakgrund när en person faktiskt blev knivskuren – huggen flera gånger i ryggen – i Kärrtorp en vecka tidigare.  En meningsmotståndare till Linje 17.

På väggar har också förekommit AFA-klotter som manar till knivanvändning.

hu
Sångtexter och uttalanden av detta slag är på intet sätt unika bland ”antirasister”.  Jason Timbuktu har nyligen sjungit om att slå Jimmie Åkesson ”gul och blå” och ”hissa i en flaggstång”.  En annan rapsångare, Sebbe Staxx, har gjort flera uttalanden med hot mot SD:are.

SÄPO har nyligen konstaterat att ca 95% av det politiska våldet i Sverige utövas av olika vänstergrupper.

Det är ett våld som inte bara riktar sig mot mänskliga fri- och rättigheter. Det är också ägnat att motverka medborgares politiska engagemang – i en situation när istället många fler skulle behöva engagera sig!

Risken är uppenbar, att ni genom er närvaro i Kärrtorp den 22/12 legitimerar användningen av fortsatt politiskt våld. Ni borde istället verka i motsatt riktning.

Varför inte nu ta initiativ till en manifestation för mötesfrihet – som fördömer organiserade störningar av meningsmotståndares möten?

x

Dalarna, den 26.12.2013

Jan Milld, blogggare

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Dalmas?

jmhjortron

Efter några år i Dalarna fortskrider mina ansatser till assimilering.

Eller snarare ”integration”. Kommer man till Dalarna från Stockholm i vuxen ålder, ja rentav som pensionär, då  är utsikterna realistiskt sett små att någonsin kunna bli en riktig dalmas. Stockholmskan lär sitta kvar, när jag uttrycker mig i tal.

Inte heller kommer jag att skaffa någon snöskoter och tuffa runt med ute i skogen. Där är jag så konservativ, att mer tystgående och långsamma skidor får duga.

Men det finns ju annat man kan göra för att anpassa sig – utan att det behöver röra sig om en uppoffring! Det kan gälla att ta vara på de möjligheter som ett boende nära naturen kan erbjuda.

kshjortron

I helgen begav jag mig således ut tillsammans med min kompis Karin som guide (på bilden rustad mot knott och mygg). Vi hittade ett verkligt ”hjortronland” bara några kilometer från min bostad och lyckades plocka ihop många liter för sylttillverkning.

Ett bevis för hur man som främling kan hitta på något att göra. Och inte behövde vi för verksamheten någon särskild lokal, det gick bra ändå.

Karin filosoferade mycket kring varför vi måste importera bärplockare från Thailand, när det finns så många arbetslösa i Sverige. En del av dessa är ju dessutom redan ändamålsenligt klädda, för att kunna värja sig mot knott och mygg.

burkor