• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 3: Kulturmarxism

Just nu putsar jag vidare på framförallt kapitel 1 i grundkursen. Under tiden fortsätter här utläggningen av kapitel 3, avsnitt för avsnitt.

Det tredje, om definitioner av kulturmarxismen:

slcandoit

Politisk korrekthet handlar framförallt om makt över språket och orden, vilket styr tänkandet och formar attityder. Den går tillbaka till Frankfurtskolan.

Wikipedia:

”Frankfurtskolan (kan sägas ha grundats 1930 när Max Horkheimer blev rektor) … Den ekonomiska grunden kom från en stor donation av Felix Weil, son till en tysk-judisk finansman. Samtliga medlemmar av Frankfurtskolans ’förstageneration’ var radikala intellektuella av judiskt ursprung.

Den kritiska teori som omhuldades av Frankfurtskolan tar sin utgångspunkt i den unge Karl Marx tänkande … Samtidigt strävade Frankfurtskolan efter att förena marxistisk analys med Sigmund Freuds psykoanalytiska teori.”

”Frankfurtskolans kritiska teori har blivit en inflytelserik – om än kontroversiell – teori i den akademiska samhällsvetenskapliga diskussionen. Flera av skolans företrädare, i synnerhet Herbert Marcuse, fick stor betydelse för 1960-talets nya vänster.”

Metapedia:

”En av Frankfurtskolans kärnidéer är att äga makten över det talade språket. Genom att målmedvetet påverka samhället med ordkonstruktioner anpassas debatten till den egna önskade politiska inriktningen.”

”Traditionell ekonomisk marxistisk teori går förenklat ut på att kapitalismen skapar ett samhälle där maktförhållandet mellan överklass och arbetarklass är i obalans, vilket i sin tur skapar sociala problem.

Kulturmarxism behandlar istället maktförhållanden inom bland annat följande områden:

– Kön (man/kvinna) – Familj (kärnfamilj/stjärnfamilj)

– Sexuell läggning (hetero/HBT)

– Ras (oftast vit/icke-vit)

– Kultur (europé/icke-Europé, svensk/icke-svensk, västerlänning/ icke- västerlänning osv.)

– Religion (kristendom/ateism)

Kulturmarxismen använder sig av kritisk teori för att ifrågasätta normer och förändra kulturen till fördel för de ’förtryckta’ grupperna. Ett verktyg är politisk korrekthet där man gör det politiskt korrekt att ifrågasätta normerna och vara starkt positiv till de förtryckta grupperna. Tidsandan förändras således till fördel för feminism, mångkultur, HBTQ, ateism med mera. Att kritisera vita, heterosexuella, kristna, svenska män i kärnfamiljer…”

”Makten över språket är en central del av kulturmarxismens medel för kontroll över medborgarnas vardag och nyspråket används flitigt inom de mediala kanalerna för att befästa inflytandet,..”

”Den politiska korrektheten som har sina rötter i samma skola anses dock ha störst inflytande över massmedia som i sin tur sätter standarden för den offentliga politiska debatten. Med rädsla för stigmatisering anpassar sig politiska företrädare till det journalistiska språket och dess termer.”

”Ursprunget till politisk korrekthet står att finna i kulturmarxismen som har sina rötter i Frankfurtskolan.”

gsfamiljen2

DISKUTERA:

Vad är tråden och kärnan i kulturmarxismen?

Hur har kulturmarxismen kunnat få ett så kraftigt genomslag?