• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Valkommentar 1: SEGERVAL!

Resultatet i riksdagsvalet 2014 ger anledning till flera reflexioner.

Låt mig börja med moment som för mig är glädjeämnen:


frut

1. 

Sverige blir av med Fredrik Reinfeldt som statsminister – en person som under två valperioder sedan år 2006 orsakat vårt land en outsäglig skada. Moderaterna blir av med en katastrofal partiledare.


2.

Sverigedemokraterna blir med nära 13% av rösterna riksdagens tredje största parti.

(Efter lördagens slutsammanräkning står klart att SD fick  801.178 röster – en ökning med 461.568 röster sedan riksdagsvalet 2010.)


Print

3. 

SD får dubbelt så många mandat (49) som Miljöpartiet (25).

Detta belyser hur opinionsmätningarna varit undermåliga! Enligt dessa har hela tiden SD och MP varit jämnstora, ofta har MP varit tredjeparti i storlek.


gsfamiljen

4.

Miljöpartiet är nog 7-klöverns mest extrema och antiintellektuella parti.

Feministiskt Initiativ (FI) skulle ha varit ett än mer extremt och antiintellektuellt riksdagsparti.

Lyckligtvis kom FI inte in i riksdagen.


5.

SD får en förstärkt vågmästarställning i riksdagen.

MP är så litet att det inte ens om partiet skulle gå över till de borgerliga kan detta ge en riksdagsmajoritet.


sd4

6. 

Lokalt har SD, från min horisont, gjort kanonval:

 riks: nära 13%

• Dalarna: drygt 16%

• Rättviks kommun: 17%

• valdistrikt Ore: 25,0% och näst största parti (efter S).

I granndistriktet Skattungbyn-Kallmora i grannkommunen Orsa blev SD största parti med drygt 23%.


sion

Men, men, men…

…en sak är att vinna mandat, en annan sak kan vara att besätta dem alla.

Helst ska de besättas med personer som är beredda att avsätta tid och arbete, samt vet något om politik.

Sverigedemokraterna borde för länge sedan ha prioriterat en intensiv medlemsskolning.  De resurser man fått och får tillgång till borde slussas in på detta.

Varför har man inte uppdaterat grundkursen från år 2004?

SONY DSC


PS

Jag glömde ju det kanske viktigaste bland det positiva: Sverige slipper Carl Bildt som utrikesminister! Det får bli punkt 7.

cbkavle

Avsnitt 16: Attitydförändringar

Avsnitt 16 i grundkursens kapitel 3:

Attitydförändringsplan?

På denna webbsida –http://www.cuttingedge.org/n1055.html

– finner vi uppgifter om en process för attitydförändring i 6 steg:

Steg 1: Någon sak som är så förolämpande att den knappast kan bli diskuterad offentligt blir framförd av en respekterad expert i ett respektabelt forum.

Steg 2: Åhörarna blir först chockerade, sedan arga.

Steg 3: Men, det faktum att något sådant ändå kunde bli offentligt diskuterat blir huvudsaken för debatten.

Steg 4: Upprepningar tar så småningom udden av chocken.

Steg 5: Folk är inte längre chockerade av frågan.

Steg 6: Folk börjar inta positioner för att moderera det extrema: eller, de accepterar det.

”Denna metod för att ändra djupt sittande attityder hos folk har haft framgång i breda lager bland det amerikanska folket. Miljoner människor genomgår attitydförändringar på en mängd områden idag. Dessa förändringar är nödvändiga för att uppnå the New World Order.” 

cs

I antologin ”Politisk korrekthet på svenska”, har Carin Stenström ett bidrag ”Korrekthetens kalla hand”.

Hon utgår från situationen i kommunistdiktaturens Tjeckoslovakien. Där kunde man vara oppositionell, där kunde förtrycket synliggöras – Vaclav Havel kunde tvinga makthavarna att reagera 1975 genom att skriva brev till dem:

”Havel hamnade i fängelse. Det var säkerligen det han ville uppnå.

När Havel skrev sitt brev var han säker på att det skulle uppmärksammas. Han hade kanaler till väst, han visste att många publicister skulle slåss om att få publicera det. Han löpte inte risken att fängslas i tysthet, inte risken att tigas ihjäl, inte risken att avfärdas som tokstolle eller rättshaverist. Han hade en motpart som gick att utmana och han hade många som gav honom stöd. Han visste att han skulle hamna i fängelse, men han visste också att han skulle bli en hjälte, åtminstone utanför landets gränser.


Allt detta gick att förutse i hans eget fall. Men också Havel är medveten om att diktaturen har ändrat ansikte. Den är inte längre fysiskt brutal, den ägnar sig inte åt fysiskt förtryck, åt utrensningar och synliga bestraffningar. Styrmedlen är mer raffinerade.”

”…det svenska demokratiska samhället. Här finns inga uttalade hot mot yttrandefrihet och demokratiska rättigheter. Tvärtom lovprisas dessa ständigt från olika makthavare i samhället. Ändå är det påtagligt att medborgarnas styrs av en ständigt närvarande rädsla. En rädsla för att på olika sätt stötas ut ur samhället, inte längre få höra till det skikt som förfogar över resurserna, som tillsätter tjänster och uppdrag, som bestämmer vilka som är värda att lyssna till, och vilka som för evigt ska dömas till tystnad.”

havel79

”MEN VILKEN EFFEKT hade ett brev som Havels fått om det hade publicerats till exempel i vårt land och riktat sig mot någon svensk makthavare?

Svaret är att det inte hade fått någon effekt alls, åtminstone inte för någon annan än den som skrev det. Vederbörande hade gjort sig själv omöjlig, stämplat sig själv som knäppskalle och bråkstake, som en person man bör akta sig för att ha alltför mycket att göra med. Brevet hade sannolikt inte blivit publicerat, åtminstone inte i någon tidning med hyfsat anseende. Det hade definitivt inte kunnat påräkna uppmärksamhet utomlands. På kort tid hade det tigits ihjäl.”

”Men är detta den främsta förklaringen till att det i dag i vårt land i stort sett saknas självständiga tänkare, enskilda individer som genom kunnande och intellekt kan formulera en avvikande hållning, respekteras och ges utrymme att argumentera för sina ståndpunkter? Är det enda förklaringen till att åsikter, som för endast tio eller tjugo år sedan allmänt omfattades av ett stort medborgarkollektiv, idag knappast får lov att uttalas? Är det enda förklaringen till att värderingar och synsätt som för inte länge sedan framstod som bisarra och utan större förankring idag dominerar opinionbildningen?

Sker en sådan utveckling verkligen av sig själv?”

”Det tycks i Sverige vara så att åsiktsförtrycket i alldeles särskilt hög grad riktar sig mot åsikter som har bred förankring bland stora grupper medborgare, eller mot åsikter som för bara en kort tid sedan omfattades av i stort sett alla, också de politiska partierna.

Mycket små särintressen kan däremot ges en grotesk uppmärksamhet.”

DISKUTERA:

Hur skiljer sig förtrycket i Sverige under Reinfeldt från det i Tjeckoslovakien under Husak?


Hur bryta PK-väldet?

Skulle attitydförändringsprinciperna i de 6 stegen kunna användas i gott syfte?

Kapitel 3 i sin helhet finns här.

Bilagedelen (pdf) till kapitel 3 finns här.

Avsnitt 15: Genuseri

Avsnitt 15 i grundkursens kapitel 3:

Genuseri

”Jag är övertygad feminist. Punkt slut.”

Så uttalade sig Stefan Löfvén som nyvald partiledare (S).

slcandoit

Vad kan Löfvén ha menat med det? Vad innebär det att vara ”feminist”?

Allmänt betyder det rimligen att vilja värna kvinnors intressen, men vad säga om den ”radikalfeminism” som företräds av bl.a. Gudrun Schyman och partiet ”FI!”?

Wikipedia:

”Radikalfeminism är en gren inom feminismen vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Patriarkatet, som också ibland omnämns ‘könsmaktsordningen’ ses här som den mest grundläggande strukturen i samhället, något som skär över ålders- klass- och etnicitetsgränser.”

Metapedia:

”Radikalfeminismen uppstod på 1960-talet och är trots namnet inte en extrem falang inom feminismen, utan en av dess huvudgrenar. Radikalfeminismen menar att samhället och alla dess beståndsdelar präglas av könsmaktsordning (i feministisk litteratur ofta kallad patriarkatet), där kvinnan är kollektivt underordnad mannen. Pornografi, prostitution och kvinnomisshandel är exempel på uttryck för denna könsmaktsordning.”

I korsdrag hamnar, kan man säga, många feminister genom sin politiska korrekthet.

Hur ställa sig till bekämpandet av överfallsvåldtäkter? Förövarna är där i många eller de flesta fall män med utomeuropeisk bakgrund, så det bleve ju ”främlingsfientligt” att vända sig mot dessa. Lösningen blir att istället gå på etniska svenskar.

Hur ställa sig till hedersvåld? Samma typ av dilemma där. Svaret blir: ”även svenska män misshandlar kvinnor”.

Fria Tider, den 19/7 2013:

”Förra söndagen, den 4 mars, genomförde en grupp iranska kommunister en protest mot sharia och hijab i centrala Stockholm. Två barbröstade kvinnor tog av sig hijaberna samtidigt som de skanderade slagord så som ‘nej till sharia’.

Flera internationella medier, till exempel Russia Today, International Business Times, Huffington Post, norska Dagbladet, med flera, rapporterade om protesten. Fria Tider rapporterade likaså.

Övrig svensk media ställdes dock inför ett dilemmaInvandrare, bra. Kvinnor, bra. Socialister, bra. Islamkritik, dåligt. Topless, dåligt.

Svenska journalister förmåga att verka som en organisk enhet är häpnadsväckande. Samtliga svenska redaktioner, från SR till Aftonbladet till Ölandsbladet och Karlskoga Tidning, tog samma beslut att inte rapportera om händelsen.

Det kan jämföras mot när feministgruppen Femen utförde en nakenprotest mot Silvio Berlusconi – då beslutade man att slå upp stort.

Hur kan redaktionerna vara så samordnade?

Frågan är om det finns något annat västland som har så likriktade media som Sverige. Både på ägarnivå, där svensk media domineras av de tre mediahusen Bonnier, Stampen och Schibsted, så väl som på journalistnivå, där hälften röstar på samma parti, Miljöpartiet.”

haxbrygden

Annars arbetar feminister efter två linjer:

a) kvotering, 50-50, även bland brandmän och poliser.

b) utradera könsroller, lär pojkar och flickar att de alla är ”hen”.


Raser, när det gäller människor, finns alltså inte. Det har vi hittills kunnat inhämta i detta kapitel. Människoraser är bara en ”social konstruktion”.

Motsvarande gäller kön. Det finns inte olika kön, för också det är bara en social konstruktion.

Låter det befängt? Javisst! Men inom ”queerteorin” finns just inga gränser.

Wikipedia:

”Queerteorin anses ha sina rötter i amerikansk gayaktivism, fransk poststrukturalism, feministisk forskning och lesbisk feminism. Teorin har använts både i identitetsskapande sammanhang såväl som ett analytiskt redskap inom queerforskningen. Queerteori kan också användas dekonstruerande, som en upplösare av identitetsbegrepp, ..”

”Den institutionaliserade teorin säger att en persons könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion, och att enskilda individer därför inte fullständigt kan beskrivas i sexuell mening med formuleringar som homosexuell eller kvinna. Teorin motsätter sig den påstådda heteronormativiteten; i allmänhet att människan placeras i sexuella fack, och i synnerhet att sociala konstruktioner formuleras och att gruppidentiteter sedan byggs upp där en skarp distinktion görs mellan ‘vi’ och ‘dom’ Queerteorin erbjuder alternativa kategorier av sexuell identifikation, vilka bygger på individuell valfrihet och estetik.”

”Med Butlers terminologi har vårt tvåkönssystem sin grund i en heterosexuell melankoli som omöjliggör gränsöverskridande identifikationer och tvingar oss att se på ‘man’ och ‘kvinna’ som binära oppositioner. Butlers teori bygger på vad man inom vetenskapsteorin kallar för ontologisk idealism: det som finns är våra idéer, till exempel idéer om kön. Detta är en stark kontrast till biologisk som istället menar att det finns en verklighet oberoende av våra idéer.”

tb

Vägg-i-vägg med detta ligger ett uttalat kunskapsförakt, väl åskådliggjort genom Tanja Bergqvist. Hennes artikel i DSM nr 3/2013 – ”GENUSVANSINNET har intagit Utbildningsväsendet” – ska återges i sin helhet i bilaga, här bara några citat:

”Vem är generaldirektör för Skolverket idag? Och vem anses lämplig och utses av regeringen som rektor för en svensk högskola? Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet inom naturvetenskaper och matematik, men även vad gäller läsförståelse och stavning går det utför.

Man borde ju undersöka vad detta beror på. Och det har man gjort. Ur ett genusperspektiv! Ty det jag kallar den svenska Genusmaffian har lyckats lura i både politiker och en stor (men avtagande) del av svenska folket att en genusanalys är lösningen på det mesta.

Det är två inte helt obetydliga frågor i ett samhälle där larmrapporterna haglar om kontinuerligt försämrade skolresultat – i synnerhet är ‘rekonstruktionen av den hegemoniska maskuliniteten’ och av ‘den manliga identiteten’ en viktig del av lösningen på flera samhällsproblem, inte minst de sjunkande skolresultaten.

För mig inställer sig genast två frågor:

1. Hur kommer det sig att svenska elever för en sådär trettio år sedan, när det var mer tillåtet att konstruera en maskulin identitet och när det inte fanns en genusvetare i sikte, presterade bättre?

2. Hur kommer det sig att det i östasiatiska länder och även i östeuropeiska finns många fler kvinnor som väljer att läsa tekniska ämnen och naturvetenskap och matematik vid universitetet – när det där idag inte finns en genusvetare i sikte?”

Till området ”Genuseri” räknar vi här – förutom feminism – även ”hbt-frågor”. ”HBT” som står för ”homosexuella, bisexuella och transpersoner”.

Där handlar om något mer än att dessa kunna ”komma ut ur garderoben” och slippa obehagligheter. Det handlar samtidigt om en politisk offensiv, innefattande att homosexuella ska få:

• gifta sig i kyrkan och ingå äktenskap som heterosexuella

• adoptera barn

• svenska ungdomar ska inskolas i att se homosexualitet som fullt ut normalt.

Det kan också bli aktuellt med möjligheter till könsbyten för barn och ungdomar.Vid Pridefestivalen 2013 aviserade minister Erik Ullenhag en utredning om detta.

Beträffande heterosexuella har det alltsedan 60-talet varit populärt med lösare förhållanden, ”sambo”. Beträffande homosexuella blir nu äktenskap väldigt viktigt, fastän de inte kan alstra egna barn.

Och kravet gäller alltså att få gifta sig i en kristen kyrka, inte i en muslimsk moské eller en judisk synagoga.

Webbsidan ”Nationell nu”, den 25/7 2013:

”Under Pridefestivalen, som stödjer pedofili och som startar nästa vecka, byter fem av Stockholms Pressbyråer namnskyltar och heter från och med måndag: Bögbyrån, Flatbyrån, Queerbyrån, Transbyrån och Homobyrån.
– Vi vill hylla den här utsatta gruppen, säger Helena Ekdahl, HR-chef på Pressbyrån.”

Fria Tider, 18/6 2013:

”Högprofilerade amerikanska judar bär en stor del av ansvaret för företeelser som homoäktenskap, liberala invandringslagar och feminism. Det hävdar USA:s vicepresident Joe Biden i ett kontroversiellt utspel.”

DISKUTERA:


När är man feminist?

Finns det olika kön bland människor?

Har judar makt?

Läs mer

Genusfrågor

Avsnitt 14: Järvenpääs teser

4MP859 Digital Camera

Avsnitt 14 i grundkursens kapitel 3:

Några särskilt centrala tankegångar hos John Järvenpää i hans bok ”Politisk korrekthet”.

jjbok2

”Allt detta mynnar ut i dikotomiseringen, som kan ses som själva grunden i pk-fenomenet.”

”Termen dikotomisering använder jag som en samlande beteckning för just den nämnda förenklade indelningen av den sociala världen, dess begrepp, åsikter och individer i gott och ont, svart och vitt, sant och falskt osv.”

Moralisering, associering, positionerna, personangrepp och begreppsmissbruk ingår alltså i den politiska korrekthetens metod…. Effekten av detta blir allt mindre utrymme för själva sakfrågorna. Debatten stryps. Tabun skapas.

Det nämnda samspelet leder vidare till att ett socialt tryck skapas. Om den politiska korrektheten har etablerats på högsta politiska nivå påverkas alla människor i ett samhälle av detta tryck.”

”Denna påverkan får två konsekvenser. • Den ena är att resonabla och demokratiska personer förvärvar odemokratiska attityder, vilket gäller från gräsrotsnivå upp till högsta politiska nivå.

• Det andra är att flertalet människor inte orkar eller vågar engagera sig i frågan pga det politiskt korrekta trycket…

En allt-eller-inget-attityd frodas, där man förväntas vara antingen med eller mot, vän eller fiende.”

”Den tyska statsvetaren…Noelle-Neumann (1984) konstaterar att massmedia påverkar inte bara vad som sägs utan även om hur människor pratar om vissa ämnen. Om några åsikter om vissa företeelser inte upprätthålls av medierna blir följden att diskussioner om dem till slut så att säga upphör. De blir till icke-åsikter…”

”… medborgarna socialiseras till att ‘lära sig’ att känna av vilka åsikter som kan eller får föras fram i diskussionen. Med denna inlärning följer insikten att man får räkna med svårigheter om man kommer med en avvikande åsikt.”

”Utstött vill ingen bli… Önskan att bli bekräftad är enligt min uppfattning en mycket viktig förklaring till varför den politiskt korrekta åsikten – som kan vara hur oförnuftig som helst – kan stå stark i ett samhälle.”

”Huvudpoängen med denna utläggning är, att när en idé etableras som överideologi, får det en rad effekter. Åsiktslikriktning och dikotomisering är sådana effekter, vilka i sig leder till många andra negativa effekter. Bland dessa märks sådant som att politikerna upphör att vara åsiktsrepresentativa inför sina väljare, att de agerar elitistiskt och antar en negativ syn på yttrandefrihet och debatt.

På så sätt förhindras också lösningar på problemen.”

jj 

DISKUTERA:


Vad menar Järvenpää med ”dikotomisering”?


Avsnitt 12: Ord som vägleder

TEKNIKFÖRETAGEN AVTAL

Avsnitt 12 i grundkursens kapitel 3 handlar om:

Ord som vägleder

Det finns alltså en uppsättning epitet och begrepp som s.a.s. ger ”tummen ned” eller ”tummen upp”. Ägnat att styra våra tankar, ge associationer och väcka känslor. Dels skapas nya ord, dels kan existerande ord ges nya betydelser.

Flera av de negativa orden har redan nämnts. Dit hör även, när det gäller, invandring: ”kasta ut”, ”klappjakt”, ”stänga ute”, ”fästning Europa”, ”ställa grupp mot grupp”, ”sparka på den som redan ligger”, hårdare tag”, mm.

Till de positiva begreppen hör:
• ensamkommande flyktingbarn
• papperslösa
• utsatta
• hjälpinsatser
(deltagande i krig)

Metapedia:

”…nämns ofta de män från 16 år upp till cirka 35 år som klassas som Ensamkommande flyktingbarn. Trots att det i huvudsak rör sig om vuxna män med så goda ekonomiska förhållanden att de har råd att betala människosmugglare stora summor för att komma till Sverige visar ordkonstruktionen tydligt att den psykologiska påverkan som makten över språket har är viktig för den politiska agendan.

Ensamkommande anspelar på någon som är alldeles ensam och därmed utlämnad åt sitt öde, flykting anger att någon flyr för sitt liv och slutleden barn är extra känslomässigt och förstärker de två första delarna av begreppet.”

”Genom att konstruera ett nyspråk tar kulturmarxismen kontrollen över ett samhälles språkbruk och döljer på ett suggestivt sätt den verkliga och bakomliggande definitionen av ett ord och sprider därmed en önskad men missvisande bild av verkligheten.

Invandrartäta bostadsområden blir utsatta områden, etnisk diskriminering på arbetsmarknaden blir instegsjobb och ekonomisk särbehandling blir nystartzon.

Ytterligare exempel är då människor utan uppehållstillstånd gör sig av med sina identitetshandlingar och då definieras som papperslösa.”

Exempel på det senare är ”mod”. Tidigare förknippades detta med ett någon tog risker för egen del, för ett gott syfte. Nu ges en ny innebörd, illustrerad av de lovord som östes över Mona Sahlin och Maria Wetterstrand vid riksdagens avtackning av dessa.

Ur ”Politisk korrekthet:

”När makten själv griper in är det i alla händelser inte frågan om mod. Mod kommer istället underifrån, från dem som är i underläge,..”

vaga

DISKUTERA:

Kräver det mod att vara politiskt korrekt?

Fler exempel på värdeladdade pk-begrepp?