• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vad är ”FN”?

Denna text ska inte handla om Front National i Frankrike. Nej, «FN» står här för Förenta Nationerna, det som på engelska förkortas UN.

dagfn

Alltsedan starten 1945 och särskilt med svensken Dag Hammarskiöld som FN:s generalsekreterare 1953-1961, har inställningen till FN från svensk sida varit okritiskt positiv. Jo, ibland närmast lyrisk, som i denna filmsnutt med en lövenminister. FN ses som som en inkarnation av godhet och rättvisa.

Om inte förr så i samband med FN:s «flygförbudszon» över Libyen 2011, som möjliggjorde ett halvårslångt bombkrig av NATO, stod dock klart att bilden blir s.a.s. mer sammansatt.

Dessförinnan, från 1990 och fram till USA:s invasion 2003, upprätthöll FN ekonomiska sanktioner mot Irak, med resultat att mer än 1 miljon människor dog.

Ur Inga-Britt Ahlenius bok om FN under Ban Ki-moon:

«När journalisterna frågade om generalsekreterarens syn på frågan om ett amerikanskt tillbakadragande från Irak, svarade han: ‘Det ankommer inte på mig att lägga mig i en diskussion som pågår mellan det amerikanska folket, administrationen och kongressen’

Närvaron av FN-trupper hindrade inte folkmordet i Ruwanda 1994, ej heller massakern i Srebrenica 1995.

libyenbkm

FN-byråkratin har växt från mindre än 2.000 personer vid starten till nu över 60.000. Detta tillsammans med korruptionsproblem har gjort att kostnaderna skjutit i höjden.

Allt detta hindrar inte en hög svansföring och uppskruvat tonläge kring «mänskliga rättigheter», där enskilda länder kan s.a.s. tas i örat.

Just Sverige har flera gånger drabbats av detta.

• På BGF-sidan noterade vi detta år 2000, när någon anställd på UNHCR underkände EU:s flyktingpolitik.  Asyl var enligt vederbörande «en fundamental mänsklig rättighet».

• År 2008 kom nästa salva, direkt riktat mot Sverige.  Avsändare var FN-byråkraten Paul Hunt. Hans krav var mer av svensk vård åt utlänningar som uppehåller sig olagligt i Sverige («papperslösa»).

oro

• Nu är man igång igen. «FN riktar skarp kritik mot Sverige».

Oroande ökning av ”hatbrott”.

’Det är oroande med allt fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige, särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av hatbrott i medierna och på internet’, skriver FN.

I rapporten skriver FN bland annat hur aktiviteten hos rasistiska partier har ökat i Sverige. Organisationen ställer sig kritisk till att hatbrott ökar samtidigt som utredningar och åtal mot dessa minskar. FN skriver bland annat följande:

‘Sverige måste se till att rapporter om främlingsfientliga och rasistiska hatbrott leder till bättre utredningar, åtal och straff. Polis över hela landet bör upprätta särskilda hatbrottsenheter.’

Notera denna formulering:

«hatbrott … särskilt från högerextremistiska politiker»

• Vilka politiker är det då man syftar på? Sverigedemokrater? 

• I så fall: vilka personer? Är det någon i partistyrelsen? Någon riksdagsledamot?

• Och vilken typ av «hatbrott» syftar man på?

• Har någon fysiskt angripit en annan människa? 

• Eller är det bara någon som sagt något, som någon annan har ogillat?

esack

Mikael Styrman kommenterar på sin blogg:

«Och nu har FN tagit ännu ett steg för att demontera vad som trots allt återstår av den USA-styrda potemkinkulissen som denna ädla rättrådiga tanke – Förenta Nationerna – degenererats till. Nu ska även FN blanda sig i svensk inrikespolitik och ställa upp i kampen mot de farliga högerextrema i Sverige. En sådan här sak måste ha varit i säck innan den hamnat i påse

Det är svårt att inte sätta det i samband med att den gamla diplomaten och sossepolitruken Jan Eliasson är FN:s vice generalsekreterare.

Det finns inte på kartan, menar jag, att detta skulle kunna ske utan att Eliasson är inblandad….»

Antag att det skulle vara just som Mikael Styrman misstänker: Sveriges eget FN-sändebud skulle ha varit med och konspirerat mot Sverige, spelat under täcket med utlänningar?

Helt orimligt!

jeglorian

Eller…?

Jag tänker på vad Alice Bah Kuhnke, lövenminister,  skrev i DN två dagar efter terrordådet i Paris:

«I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De senaste årens attentat mot moskéer och synagogor i Sverige är ett exempel. Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp ett annat…»

«Samtidigt med detta ser vi hur extremismen och polariseringen växer sig starkare inom EU. På många håll, även i Sverige, tar främlingsfientliga partier plats i parlament och andra valda församlingar…»

Redan det faktum att SD finns i riksdagen jämförs med fysisk likvidering av människor!  Denna uppfattning finns nu alltså företrädd ända upp på regeringsnivå.

Oavsett vad som hänt, oavsett vem som gjort vad mot dem, oavsett var och när,  så är det förutbestämt i vilken riktning man ska peka finger – nämligen mot ”högerextremisterna” här hemma.

forhor

 Ur SvD den 26/1 -15, rubrik «Svidande FN-kritik mot Sverige» (TT-telegram): 

«På måndagen hamnade Sverige under lupp för andra gången om hur väl landet följer FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. «

– Rapporter om ökad rasism och främlingsfientlighet i Sverige är djupt oroande. Diskriminering av romer, muslimer och migranter, hatbrott inklusive bränder mot moskéer samt det hemliga romregistret bör särskilt uppmärksammas, speciellt i ljuset av fler neonazistiska och rasistiska rörelser, sade Essameldin Ahmed, Egyptens representant vid mötet.»

«– Det finns ett stort gap mellan ökningen av hatbrott i Sverige och minskningen av antalet utredningar och straff, sade Brasiliens FN-ambassadör Regina Maria Cordeiro Dunlop.

Andra uttryckte oro för växande högerextremism i Sverige.

– Särskilt oroande är att det ofta görs diskriminerande deklarationer i den politiska debatten i Sverige, särskilt av politiker i högerextrema grupper, sade Pablo Berti Oliva, Kubas representant

«Annika Söder, kabinettssekreterare vid UD och Sveriges representant vid mötet, medgav att ‘det finns en minskning av toleransen i många länder, bland dem Sverige’”·

”– Men vi är fast beslutna att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i Sverige.»

Vilka är dessa personer – Ahmed, Dunlop och Oliva? Är de verkliga företrädare för sina folk? Nej, mest av allt är de nog välbetalda FN-byråkrater, kompisar till Jan Eliasson.

asoder

Mer ur Aftonbladet:

«Men kritiken slutar inte där. FN:s lista över kritik mot svenska förhållanden fortsätter.

FN konstaterar bland annat att ensamkommande flyktingbarn inte är tillräckligt skyddade och att Sverige måste öka skydd och kontroll av personer som tar hand om barnen.»

«Andra punkter på listan gäller bland annat rapporter om polisvåld och övervåld från polisers sida, brister i samernas rättigheter och en diskriminering mot romer.»

Om ankarbarnen har jag skrivit i vitboken, har även gjort en film.

«Ensamkommande flyktingbarn», som propagandabenämningen lyder. «Skäggebarn», som själv hellre säger, eftersom det ofta rör sig om unga män. Eller ”ankarbarn”. Kostnaderna för en sådan utlänning blir mångdubbelt högre än för andra utlänningar. Här ställs särskilt långtgående krav på service och uppassning.

I Nya Tider nr 4-2015 läser jag om en lavinartad ökning av ankarbarn till Sverige. År 2004 ansökte mindre än 400 sådana om asyl i Sverige. Tio år senare är antalet uppe i mer än 7.000!

Detta hindrar alltså inte att Sverige nu får kritik, från «FN». Aldrig är det nog!  ”Otack är världens lön”, kanske man kan summera. Så gick det med ambitionerna att göra Sverige till en ”humanitär stormakt”!

stormakt2

Jan Eliasson borde på ett tidigt stadium varit informerad om denna kritik mot Sverige och haft tillfälle att reda ut begreppen. Själva initiativet kan dock ha härstammat från Aleksander Gabelic och hans «Svenska FN-förbundet».

Bloggen «Fnordspotting», skriver, under rubriken «Att göra sig till en nyttig idiot för dunkla krafter»:

«Gissningsvis var en stor anledning till kritiken en rapport som Svenska FN-förbundet lämnade över till FN förra året, med anledning av det kommande ‘förhör’ i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) som så småningom kom att utmynna i denna kritik.»

«Ännu mer anmärkningsvärt är att Svenska FN-förbundet (som för övrigt är en från FN helt fristående organisation) skrev rapporten … Att Aleksander Gabelic, det vill säga Svenska FN-förbundets ordförande, får komma till tals i artikeln utan att hans roll i kritiken nämns med ett enda ord är också högst anmärkningsvärt. «

ag

Den 23/1 2015 fick Aleksander Gabelic åter komma till tals i Aftonbladet. Ett av hans krav gällde att minska yttrandefriheten på internet:

«Omkring 5 000 hatbrott anmäls varje år och mörkertalet är sannolikt stort. Rasistiska partier och organisationer har ökat sin aktivitet och hatbrottslagstiftningen tillämpas inte i tillräcklig utsträckning. Effektiva åtgärder krävs mot rasistisk propaganda på internet.»

Med sig bakom detta krav hade han företrädare för ett stort antal godhetsorganisationer, där statliga och kommunala bidrag sannolikt spelar en central roll.

Aleksander Gabelic har varit i farten många gånger tidigare – se här, här, här, här och här.

godhet


Låt mig avslutningsvis citera vad webbsidan «Rysslands röst» skriver, under rubriken «FN missnöjda med Sverige»:

«Representanter för den svenska regeringen var i går tvungna att ursäkta sig inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. För andra gången i historien fokuserar FN på hur Sverige följer de mänskliga rättigheterna.

Det fanns en rad allvarliga klagomål mot Sverige.«

«Svenskarna har all anledning att vara sura. Sverige ger ju så gärna asyl till alla som ber om antingen politiskt eller humanitärt skydd. År 2013 tog landet emot 29 000 flyktingar. Till Norge kom då 6 000, till Danmark – 4 000, till Finland – bara 2 000 personer. När det gäller uppehållstillstånd var 2013 ett rekordår – det utfärdades 67 procent fler tillstånd än 2012.

En massa nya medborgare med annorlunda kulturer, mentaliteter, värderingar är egentligen ett allvarligt problem. Det är svårt att integrera så många migranter. Det kräver medel, som vanligen kommer från skattebetalare. Och svenska skattebetalare är missnöjda.

När det inte finns så många migranter i landet påverkas ekonomin inte särskilt starkt, och den infödda befolkningen slipper reagera. Under kriser och vid en stor tillströmning av flyktingar börjar befolkningen uppfatta migranterna som fientliga. Särskilt om migranterna ogärna integreras i samhället.»

«Ur denna synvinkel förtjänar Sverige medkänsla. Landet ville hjälpa flyktingar och lydde internationella organisationers rekommendationer. Nu får Sverige en skarp reprimand från de här organisationerna.»

fndodskalle


Läs mer

http://vitbok.se/10/e.html

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/22/ahlenius-om-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/23/verklighetens-fn/

https://janmilld.wordpress.com/2011/11/24/manskliga-skyldigheter/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/04/sverige-ater-i-krig/

https://janmilld.wordpress.com/2014/04/17/livraddande-insatser/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/08/reflexioner-i-krigstid/

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gummeson-farligaste-svenska-operationen-pa-lange_4314383.svd

Kluven godhet

kluven

Det är en påfallande ambivalens som uppvisas av De Goda beträffande invandringen. Argumenteringen för en omfattande invandring följer ju på en gång två helt olika linjer:

Vi ska ha en stor invandring för att 

A. hjälpa människor från andra länder. Det handlar om solidaritet och humanitet.

B. vi själva tjänar på det. Det räddar våra pensioner, ger trygghet och fortsatt välfärd.

Enbart fördelar alltså, för alla parter.

Det säger sig självt – med det synsättet – att den som då ändå reser invändningar måste vara en suspekt figur – antingen ondskefull eller bara korkad.

En som garanterat inte drabbats negativt av invandringen är Eva Hamilton, nu avgående chef för SVT:  2,7 miljoner kronor i årslön, även då hon inte längre är i arbete.

pengabad

Resumé den 2/5 2014:

Nu är Eva Hamiltons avgångspaket klubbat av SVT:s styrelse. Hamilton slutar som vd för SVT den sista november, men kommer att vara formellt anställd till den sista februari 2015. 

Därefter kommer hon att få sin nuvarande lön på 230 000 kronor i månaden utbetald i ett år. En avräkning sker om Hamilton får arvoden och intäkter under perioden. Hamilton måste få dessa eventuella arvoden godkända av SVT. Uppgörelsen faller om Hamilton får en anställning.  

Det berättar SVT:s styrelseordförande Anna-Karin Celsing för Resumé. 

Eva Hamiltons årslön i fjol var 2 726 000 kronor.”

Det visar sig att Eva Hamilton också tillhör anhängarna av den förda politiken för massinvandring och folkutbyte – så starkt att hon inte ens märkt att stora massmedia i Sverige inte givit utrymme för något ifrågasättande av denna politik.

Lyssna 4 minuter in på denna film.

ledare

År 2009 utsågs Eva Hamilton av tidningen Affärsvärlden till ”Årets ledare”.

Året dessförinnan hade hon medverkat till att få bort 25 SVT-granskande filmer från Youtube. Kritik mot SVT-program sågs av henne som ”kränkande nyttjande”.

x

PÅ RADION I MORSE hörde jag ett inslag om en kvinna som hade 9000 kronor i månaden att leva på. Hon hade halkat ned i pension pga att hon vid 60 års ålder ha trappat ned sitt förvärvsarbete för att kunna ställa upp som anhörigvårdare.

Som andra pensionärer får hon nu betala mer i skatt på sin pension än för motsvarande löneinkomst.

Och ”bromsen” fortsätter att slå till, så att pensionerna sjunker.

bromsar

Har det med Eva Hamilton att göra?

Har det med invandringspolitiken att göra?

Jag hävdar att så är fallet.

Olika utgiftsområden hänger ihop.

Satsas det mycket på vissa områden blir det mindre över till andra.

Till detta kommer en annan aspekt: orättvisorna.

Pensionären i radioprogrammet hade halkat ned då hon inte arbetat full tid. Samtidigt kommer utlänningar till Sverige som – utan att ha arbetat en dag i vårt land – kan få ofta mer pengar att röra sig med än vad många svenskar får. Inga utgifter för tandvård.

Det här ligger dock fjärran från den verklighet som Eva Hamilton och hennes meningsfränder upplever.

5000

Läs mer

Nu 200.000 fattigpensionärer!

Enighet?

uteliggare

Stefan Jarls film ”Godheten” blir inte visad i SVT före riksdagsvalet i september.

Eva Hamilton, SVT-chef, har argumenterat just så: före valet kan filmen inte visas, men gärna efter.  Det borde naturligtvis vara tvärtom, att en film om angelägna samhällsfrågor blir mest angelägen före ett viktigt val!

Samtidigt blir SVT-ledningens agerande konsekvent. Filmen ”Godheten” kritiserar etablissemanget. På dess sida står Eva Hamilton. Det har hon visat redan tidigare.

greklam

Hela filmen kan dock ses här (åtminstone i skrivande stund).

Jag har själv tankat ned det mesta av filmen och siktar på att lägga ut bitar tillsammans med egna reflexioner här på bloggen.

Min första kortfilm utifrån Jarls ”Godheten” kallar jag

Den tar fasta på vad Olof Palme haft att säga om demokrati och medborgerliga friheter. Mot bakgrund av vad som hänt sedan 1986, då Palmemordet inträffade, finns utrymme för en del av problematisering.

pmord

Min första reflexion här blir hur mötesfriheten i praktiken avskaffats i Sverige, genom de rutinmässiga störningarna med ljudmattor och fysiska hot som drabbar sverigevänner och regimkritiker.

Detta sker i en situation då:

makthavarnas girighet blivit helt gränslös och klassklyftorna ökar

  gatuvåld, politiskt våld och annan våldsbrottslighet tagit vår fysiska trygghet från oss.

vårt land blivit alltmer sårbart genom otillräcklig självförsörjning på livsmedel.

Har vi inte alla – vi vanliga människor utan bonusar och fallskärmar – ett gemensamt intresse av att bekämpa dessa företeelser?

Jag menar att mötessabotörerna gått vilse i politiken, kört in på ett stickspår, blivit grundlurade.

Deras verkliga motståndare är inte invandringskritiker och sverigevänner, det är gräddfilsfolket.

Menar de alls att agera politiskt bör de nu skifta fokus, och låta rasismandet ersättas av en kamp mot den nyliberalism och finanskapitalism som givit vidgade klassklyftor och nedmonterad infrastruktur.

 nazigator

Läs mer

NyT-intervju med Carl Norberg

Vad kan vara fel med att vara GOD?

Parasiterna

Vem vill arbeta?

Rasismandets offer (1)

Rasismandets offer (2)

Efter Palme

Palmemordet

Svar till Olof Palme

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Ny stormaktstid

c12
Den svenska stormaktstiden kan väl räknas från 1617 till 1709/1721, från freden i Stolbova till nederlaget vid Poltava/freden i Nystad. En period på ca ett sekel, en period som tog slut för ca tre sekler sedan.

Vad Sverige nu upplever är – om vi får tro de politiskt korrekta – en ny stormaktstid. Nu gäller det dock inte militär makt och territorier. Nej, nu gäller det moral och värdegrund. Som Carl Bildt uttryckt saken:  Sverige är en humanitär stormakt.

cbstor
1.

Vad vår utrikesminister därvid syftar på är generositet beträffande internationellt bistånd.

”Sverige är en humanitär stormakt. Under 2012 var vi världens tredje största nationella humanitära biståndsgivare och finansierade humanitära insatser med mer än fem miljarder kronor. ”

2.

Fem miljarder blir dock ”småpotatis”, om man jämför med bidragsinvandringen. Den kostar 100, 200 eller kanske 300 miljarder kronor om året, beroende på vad man räknar in, dvs hur även indirekta kostnader bedöms.

cbroder

3.

Ett tredje viktigt frontavsnitt i vår nya stormaktssträvan blir mästrandet av andra länder och folk, moraliserandet gentemot dem som inte når upp till av svenska politiker och massmedia anbefallda godhetsnivåer.

I en Milltsagt-kolumn år 2000 föreslog jag – under rubriken ”Frys ut omvärlden!”  – att Sverige skulle sätta press på omvärlden, för att få den att skärpa sig.

Några citat:

”Det var efter den stora Stockholmskonferensen om Förintelsen som s-maskineriet över hela EU rasslade igång och bojkotten mot Österrike sjösattes.”

”Nu ska denna aktion avblåsas, men nya demokrati-fall tycks vara på väg. I vårt grannland Norge har Fremskrittspartiet och Carl I Hagen blivit störst, …”

”Sedan har vi Danmark. Där har Danskt Folkeparti och Pia Kjærsgaard skördat stora framgångar.”

”För att inte tala om Finland! … har finländsk invandringspolitik från första början varit stram.”

”Island inte att förglömma. Hur många invandrare finns där?”

”Den svenska regeringens nya bojkott måste således omfatta hela övriga Norden. Isolera och frys ut – sänd signaler och lär dem en läxa!

MEN FRÅGAN ÄR om det i längden kan stanna vid detta.
I den andra alprepubliken, Schweiz, är situationen mycket snarlik den österrikiska.”

”Söder om Schweiz ligger Italien. Där har ‘nyfascistiska’ partier länge varit stora, de har t.o.m. varit i regeringsställning.

”Väster om Italien ligger Frankrike. Där har Nationella Fronten…”

”Norr om Frankrike ligger Belgien. Där har Vlaams Blok en stark ställning.”

”I Storbritannien förs en debatt om invandringen som i Sverige ofelbart skulle klassas som ‘höger om höger’.”

”I Tyskland har också signalerats uppstramningar..”

”Sedan har vi Östeuropa.”

”Så den svenska bojkotten kanske måste få en stor omfattning – i den bemärkelsen att många länder kommer att drabbas av den.

Men, som Jesus Alcala så träffande konstaterade i en radiodebatt i början av 90-talet, viktigare än vår materiella välfärd är vår moral.”

sveropa
Det här skrevs alltså – raljerande – för 13 år sedan. Idag kan ungefär detsamma skrivas på fullt allvar.

Robsten skriver, under rubriken ”Sverige står ensamt och isolerat”:

” Vi har … sett en avgörande politisk förändring i vårt land. En förändring där det är helt ok att döma ut ett helt grannland med ord som ‘genomruttet’, ‘skit’, ‘extremhöger’, ‘fan inte bättre än någon annan’ och ‘bortskämda ungdomen som inte vill jobba’.”

”Andra exempel på när vi dömt ut våra grannländer är när Lena Sundström och en stor del av vår kulturella och mediala elit dömde ut Danmark då Dansk Folkeparti (DF) fick sitt genombrott i Dansk politik. Det som verkade smärta mest var att övriga partier samarbetade med DF. En journalist skrev t.o.m. i en krönika att vi borde spränga Öresundsbron, efter att DF kom in i regeringen.”

”Finland har också fått sina väl valda drapor efter att de finska riksdagspartierna samarbetat med och betraktat Sannfinländarna som vilket parti som helst, dessutom med orden ‘här har vi demokrati’. Island har klarat sig från att göras ned i svensk media, främst beroende på bristande rapportering. ”

”Den svenska medie- och kultureliten har klagat på nästan samtliga av våra nordiska grannländer, samt ett antal europeiska länder. Det har skett med oerhört grova tillmälen från en självförhärligande position. Samtidigt som man berömmer sig för ‘tolerans’ och ‘öppenhet’ accepterar man inte ens hur grannfolken röstar och vilka man i dessa länder samarbetar med. Våra eliter och politiker möter ingen förståelse från sina broderpartier varken i Finland, Danmark eller Norge. Det är det svenska politiska klimatet som sticker ut, det är vi som är gökungen, det är vi som har ett extremt politiskt klimat.”    

Sverige blir alltmer, genom sin pk-fundamentalism, en hela världens driftskucku – se början av denna film.

4.

Denna totala självgodhet, förvissningen om att

a) världen består av svart och vitt, onda och goda

b) Sverige tillhör de goda (tillsammans med USA och NATO)

skapar förutsättningar även för en krigisk hållning.

nato99

•  Anna Lind ville, när det begav sig, se Belgrad flygbombat

•  trupper till Afghanistan började Sverige sända år 2002

•  många svenskar applåderade NATO-angreppet på Libyen år 2011

•  DN:s Peter Wolodarski har i år pläderat för bombning även av Syrien.

Ur Fria Tider:

”Svenskar är västvärldens mest Nato-lojala folk, visar studien Transatlantic Trends som undersöker utrikespolitiska attityder. Fler svenskar stöder USA:s invasioner i Irak, Libyen och Afghanistan – samt en kommande eventuell invasion i Syrien – än någon annan befolkning inklusive USA:s egen.
Ingen annanstans hittar man ett så stort stöd för Irakkriget, Libyenkriget och kriget mot talibanerna i Afghanistan som i Sverige.”

afghswe
5.

Till detta kommer ett femte moment, också i kölvattnet på den egna förträffligheten.

Det är trampandet på meningsmotståndare, censurerandet av kritik. Etiketterande och förtal av andra människor fungerar ju bäst när de angripna inte får komma till tals.

I Sverige har detta pågått så länge att det blivit till en normalitet. Både de som bedriver förtalet och de som drabbas har vant sig.

När svensk pk-kritik nu riktat sig mot etablerade personer i våra grannländer och dessa vill få chans att försvara sig ställs detta i blixtbelysning: också de förvägras genmälesrätt!

gk

Ett exempel är DN:s vägran att låta den norska ekonomen och politikern Kristin Clemets svara på Henrik Arnstads angrepp mot Norge.

Ur en synpunkt sett kan jag förstå Dagens Nyheter. Om pk-texterna får mötas av verklig kritik,  då blir det som att sticka hål på en ballong. Detta gäller vare sig kritiken kommer från svenskar eller andra skandinaver.

Det här är också förklaringen till kampanjandet mot ”näthatet”. Man fruktar alternativa media.

Vilket bekräftats genom kulturministerns ambitioner att stoppa presstöd till Nya Tider. Den är ju ”antidemokratisk”

lorwell

Läs mer

http://www.bgf.nu/fiin/fiin-2001-6-danskhatet.htm

http://snaphanen.dk/2013/09/14/ondska-forkladd-till-godhet/

http://www.janmilld.se/millt/v5.html
https://janmilld.wordpress.com/2012/01/04/sverige-ater-i-krig/
https://janmilld.wordpress.com/2011/08/22/pa-nato-menyn/

Avsnitt 8: Godhet, tolerans och rättigheter

 

Godhet, tolerans och rättigheter

De politiskt korrekta går alltså fram under ett godhetens baner.

Med deras godhet följer att de är ”toleranta”. Outtalat ligger här en föreställning att det är fint att tolerera. Men vad, exakt, är det som ska tolereras och varför? Av vem?

A. Handlingar som skadar andra människor ska rimligen inte tolereras: misshandel, våldtäkt, stöld, bidragsfusk och mycket annat. Där kan det bli mest både humant och rättvist att vara just ”intolerant”.

B. Handlingar som inte negativt drabbar någon annan människa ska rimligen inte kräva någon uttalad tolerans, från någon. Det saknas anledning att i det sammanhanget alls diskutera ”tolerans”.

Vad en pk-it inte vill tolerera är däremot ”rasism”. En rasist inte ”rumsren”, och där gäller att ”hålla rent”. Mot rasism måste gälla ”nolltolerans”.

PK-toleransen omfattar närmast punkten A ovan. Vare sig det gäller bilbränder eller stenkastning på polis, våldtäkter eller misshandel, så ska orsakerna sökas i individens uppväxtmiljö och det svenska samhället kan hållas ytterst ansvarigt.

Åtminstone skenbart en paradox: i ena änden ansvarsbefrielse, i andra änden skuldbeläggning. Svenskar kan skuldbeläggas inte bara för invandrares problem i Sverige idag. Skuldbeläggningen kan gå även tillbaka i tiden och gälla andra länder – som nazisternas behandling av judar i Tyskland på 30-talet.

Ansvarsbefrielsen griper in i en politisk förklaring till invandrares brottslighet: det har inget att göra med etnicitet, utan är ”klassfråga” och ”ett socialt problem”.

Vilket tangerar ett annat viktigt PK-moment: verklighetsflykten och förnekandet av målkonflikter. En politik ska bedömas inte efter sitt faktiska resultat utan efter intentionerna – eller de föregivna intentionerna – bakom den. Bäst är den som menar mest väl. Personer som ser problem är antingen onda eller bara dumma.

Svårigheterna med det mångkulturella samhället är inte på riktigt:

Om inte Sverige och svenskarna hade sina begränsningar, då skulle det gå bra med den invandring som skett. Allt vi behöver göra är att fortsättningsvis bättra oss och satsa mer.

Ur BGF-kommentar:

Om alla som kom hit snabbt lärde sig svenska med mera…
Om de nyanlända bosatte sig i Norrland…
Om arbetslösheten i Sverige försvann…
Om det fanns extra resurser att satsa på invandrarelever i skolorna…
Om svenskarna inte flydde invandrartäta områden…
Om Sverige hade haft ett annat folk…

… då skulle det fungera utmärkt med den flykting- och invandringspolitik som nu bedrivs.”

Ekonomiska och sociala realiteter kan man bortse från, om de komplicerar den mångkulturella agendan. Kostnader, tillgång till bostäder, skolproblem mm betyder mindre än rättigheter och undertecknade konventioner.

Man gör här ingen skillnad mellan
a) frihetsrättigheter – som kan omfatta alla och inget kostar
b) sociala rättigheter – där någon måste tillhandahålla något.

Politiskt korrekta vill gärna göra sig till tolk för ”barnets bästa”. Av hänsyn till barn måste PUT ges och hela släkten få stanna, av hänsyn till barn ska pappa inte utvisas efter avtjänat fängelsestraff.

I andra sammanhang arbetar dock pk-iter för adoptioner av barn från Afrika och Asien, trots erfarenheter som visar att problem där ofta följer. Pk-iter vill till och med att homosexuella ska få adoptera barn.

Gemensam nämnare är utnyttjandet av barn för främjandet av PK-agendan.

I övrigt står Utvecklingen på de politiskt korrektas sida. ”Globalisering” och nedmonterande av gränser är på en gång önskvärd/välgörande och ofrånkomlig/ödesbestämd.

Vidare låter den politisk korrektheten normativa och deskriptiva utsagor flyta samman, skiljer inte på hur man önskar att det ska vara och hur det faktiskt är. Ett exempel från kristdemokraten Roland Utbults blogg:

”Nyligen fick jag, tillsammans med ett antal riksdagsledamöter från andra partier, frågan från nyhetssajten Nyheter24: Anser du att Ramadan är en svensk tradition?

Jag svarade: ‘Nej, det är inte en svensk tradition. Inte i betydelsen svenska sedvänjor som förts vidare genom generationer. Men det är en jätteviktig del av det muslimska året.

Till min förvåning… så svarade de övriga ja på frågan … Flera svarade ‘Självklart är Ramadan en svensk tradition’.”

Hur många muslimer fanns det i Sverige för 100 år sedan? Mindre än en procent, eller mindre än en promille. Invandringen av muslimer till Sverige började ta fart först på 1980-talet. Om inte ordet ”tradition” (= gammal sedvänja) ska ges en helt ny innebörd måste ett sakligt riktigt svar på frågan bli den som Utbult gav.


DISKUTERA:


Ska vi tolerera att vi förlorat vår hemortskänsla, pga en omfattande fjärrinvandring?

Ska vi tolerera att ambulans, brandkår och polis inte längre kan gå in i vissa områden?

På vad sätt skiljer sig frihetsrättigheter från sociala rättigheter?