• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Erik och Fredrik

Den samlade bilden blir inte bra.

Liberaler och moderater – skulle inte de representera något helt annat?

Frihet, integritet, individens rättigheter, osv? Skydd mot en expanderande stat, värn för den enskilde?

Först har vi Erik Ullenhag.

Precis som varje annan politiskt aktiv individ har han naturligtvis sina egna övertygelser och värderingar. Samt uppfattningar om verkligheten. Föreställningar om vad som är sant, rätt och viktigt.

Eriks grundläggande misstag blir fixeringen vid att just hans personliga idéer ska upphöjas till några slags statliga och eviga sanningar – bortom kritisk granskning, självständigt tänkande och möjlighet till ifrågasättande.

Kanske bidrog den statliga opinionsmyndigheten ”Levande historia” till att Erik hamnade så snett.

Men i en demokrati kan det inte fungera så.

Där måste det handla om att olika parter ger sina versioner, löpande. I slutänden blir det upp till varje medborgare och väljare att avgöra, att utifrån sitt perspektiv bedöma de fakta och argument som presenterats.


Erik poserar framför en fp-affisch om ”bort med varje tendens till diktatur”.

Just sådana tendenser blir det  fråga om, när man försöker inrätta ett  SANNINGSMINISTERIUM, med ett tolkningsföreträde för en viss åsiktsriktning, som alla förväntas underkasta sig.

En demokrati bygger på en öppen debatt, där varje anspråk på ”sanning” kan ifrågasättas. På lika villkor har företrädare för olika åsiktsriktningar att tävla om trovärdighet och förtroende.

Detta gäller även beträffande våra barn och ungdomar. Skolan ska inte vara en institution för indoktrinering och statlig hjärntvätt!

Sedan har vi Fredrik Reinfeldt.

Väger man samman Erik Ullenhags utflykter i den totalitära terrängen med  Fredriks sätt att hantera sin riksdagsgrupp blir bilden skrämmande. Moderatledaren har målmedvetet agerat för att staten ska kunna avlyssna och övervaka sina medborgare.

Till Erik Ullenhags försvar kan möjligen anföras att han inte är värst. Regeringens värsting är och förblir statsminister Fredrik Reinfeldt.