• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Avsnitt 11: Fördomar eller kunskap

Avsnitt 11 i grundkursens kapitel 3 handlar om:

Fördomar eller kunskap

”Det finns sanning och det finns osanning”.

Huvudpersonen Winston i filmen ”1984”.

Enligt de politiskt korrekta lider deras motståndare av ”fördomar” och ”okunskap”. Logiken i detta borde för pk-iterna själva bli ett sanningssökande och respekt för relevanta fakta. Så är dock inte fallet.

• I nyhetsrapportering om brott mörkas om etnicitet när förövaren har utländskt ursprung. Bilder pixlas, ibland t.o.m. vitpixlas då personen är mörkhyad. Som i det forna Sovjetunionen har många nu lärt sig läsa mellan raderna, om innebörden av ”svensk medborgare”.

• I riksdagen har såväl tidigare m-riksdagsmannen Sten Andersson som idag Sverigedemokraterna begärt undersökningar om invandringens kostnader, men fått nej från 7-klövern.

• När en AB-insändare påtalade att invandrare var förtidspensionerade i oproportionellt hög omfattning jämfört med infödda svenskar, blev svaret från Mona Sahlin, att hon ställde sig ”tveksam” till uppgiften. Någonstans i skymningslandet bortom sant och falskt alltså, mellan bekräftande och förnekande.

• När SJF:s tidning Journalisten vägrade ta in en annons för boken ”Förvara demokratin!” kunde redaktören Bengt-Olof Brännström inte anföra några invändningar mot bokens innehöll. Han vägrade ändå, med hänvisning till att boken kunde ”spela rasisterna i händerna”.

• När Dala-Demokraten vägrade ta in en annons för boken ”Vitbok.se” uttalade sig redaktör Göran Greider: ”Er hemsida är bland det värre jag sett – obehaglig …Jag är mycket stolt över att vår annonsavdelning vägrat ta in annonsen.” Om det var sakuppgifter eller värderingar i boken/på webbsidan som gjorde det så obehagligt för Greider framgick inte.

• 72% av intagna på svenska fängelser är svenska medborgare. Den informationen förser oss svenska myndigheter med. Däremot vägrar man uppge hur stor andel som:
a) är utrikes födda b) har utländsk bakgrund.

• Mörkandet kring förövares utseende går så långt som till att även kunna omfatta efterlysningar från polisen. Detta minskar rimligen förutsättningarna att få fast vederbörande.

Hur många svenska flickor har inte fallit offer i onödan? Hur många skulle inte ha kunnat klara sig undan, om de lärt sig att vara mer försiktiga, lärt sig att bättre läsa av risksituationer? Det är ju ett faktum (om än föga känt), att afrikaner och araber är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.

”Fria Tider”, den 20/7 2013:

”Under 2007 begicks 14 000 sex-överfall mot vita kvinnor av svarta män i USA. Samma år begicks noll överfall av vita män riktade mot svarta kvinnor, visar statistik från FBI.”

abnej

Ett resonemang bakom mörkandet om gärningsmäns etnicitet är att det görs för att inte leda till”ökad främlingsfientlighet”. Underförstått att främlingar skulle riskera bli offer för våld från svenskar.

Hur stämmer detta med ”alla människors lika värde” och att ”det handlar om människor – annars ständigt upprepade teser från pk-håll?

DISKUTERA:

Är boken ”Invandring och mörkläggning” en obehaglig bok?

Är våld mot svenskar av mindre betydelse än våld mot utlänningar eller invandrare?