• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Wikström kan

hjarta

”Det behövs både hjärta och hjärna i politiken”.

Så löd en Folkpartiets slogan på 1980-talet:

”Det behövs inlevelse i människors vardag, förståelse för enskildas drivkrafter och känsla för dem som har det besvärligt. Men det behövs också kunskap om fakta och samband, förmåga att se problem och möjlighet att visa eftertänksamhet och förnuft.”

En bra paroll och en bra deklaration, tycker jag.

eublog
En folkpartist i EU-parlamentet är prästen Cecilia Wikström. Hon verkar ha i varje fall ett stort hjärta, och det är kanske vad som givit många av hennes uppdrag.

På fp-webben ges denna information:

”Cecilia blev invald i Europaparlamentet 2009 och sitter nu som ledamot i utskottet för rättsliga frågor och i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Hon är även ledamot i Europaparlamentets rådgivande kommitté för ledamöters uppförandekod…”

På  Wikipedia ges denna:

”…var också Folkpartiets talesman i kulturfrågor, … Hon har också engagerat sig i yttrandefrihetsfrågor, både i Sverige och annorstädes och har verkat för att förföljda författare får fristadsstipendium till Sverige…”

ovardigt
Efter den svåra båtolyckan utanför Lampedusa 2013 var  Wikström klar med sin slutsats: det gällde att ”hitta lagliga vägar” så att afrikaner och araber lättare kan ta sig till Europa. Hon ville att EU skulle utfärda ”humanitära visa”.

SvD den 3/10 -13:

”…vi måste hitta lagliga säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd. Vi kan inte lämna dem till människosmugglare och trasiga gummibåtar. Det är inte värdigt EU, …”

”- Konsulära visumfrågor är i dag en nationell angelägenhet. Vi måste ta migrationspolitiken ett steg till och utfärda humanitära visa på plats där människor är, säger Cecilia Wikström.”

(Trots detta tankespår hördes ingenting från Cecilia Wikström om den närmast självklara lösningen: ett för hela EU gemensamt Safe Haven, dit alla asylsökande förs och där de får sin sak rättsäkert prövad under Kommissionens kontroll.)

dn
Cecilia Wikströms hjärta klappar också för romerna, så starkt att hon under året som gick hade detta att säga från talarstolen i EU-parlamentet, om svenskt polisarbete:

”Fortfarande tvingas vi konstatera att den romska minoriteten lever i en hårdare och svårare verklighet än alla vi andra EU-medborgare. De är idag Europas mest utsatta minoritet och övergreppen tycks aldrig avta. Nyligen blev detta tydligt också i mitt hemland Sverige, när man avslöjar att polisen haft omfattande registrering över romer. Och registren innehöll ostraffade människor och även avlidna, och barn under två års ålder. 

Oanständigt är bara förnamnet.”

Wikström riktade en uppmaning till  kommissionen att ”upprätta en övervakningsmekanism i alla medlemsländer, när det gäller att säkerställa romers fundamentala rättigheter.”

Grundproblemet var naturligtvis något annat, nämligen romers omfattande brottslighet,  vilken drabbar inte minst äldre personer. Spaningsregister måste polisen kunna föra, i sitt brottsbekämpande arbete.

tittarfraga
På Cecilia Wikströms eu-blogg finns många filmsnuttar, varav särskilt en handlar om EU.  Där vill hon dels se ett utvidgat EU med fler medlemsstater, dels se ett ”starkare” EU med mer beslut överförda från medlemsstaterna till EU-toppen.

Hon är i princip inte främmande för ett militärt EU-ingripande på rebellernas sida mot Assadregimen i Syrien, bara praktiska överväganden tycks avhålla henne från att förorda detta.

På sin blogg skriver Wikström vidare om ”extrema” partier som ”hatar”:

”…tyvärr tvingas vi gång på gång konstatera att nationalism, protektionism och främlingsfientlighet tar sig förfärande uttryck runt om i våra medlemsstater.

Extrema partier piskar upp människors rädsla för det obekanta och deras populistiska retorik och hatpropaganda hörs i land efter land.”

I en artikel i december skrev Wikström:

”RÖSTA PÅ ETT DEMOKRATISKT PARTI I EU-VALET!

Just nu mobiliserar sig Sverigedemokraterna för att tillsammans med franska Front National, belgiska Vlaams Belang, holländaren Geert Wilders parti PVV och ytterligare nationalistiska partier bilda en politisk grupp i Europaparlamentet efter valet den 25 maj 2014.

Gemensamt för dessa partier är att de förenas i sitt hat till EU och dess institutioner, att de bärs av samma främlingsfientliga agenda och starka influenser av fascism och nazism. Allt detta står i stark kontrast till  den människosyn och de värden som utgör grunden för EU.”

”Det står ställt bortom allt tvivel att valet till Europaparlamentet i maj nästa år kommer att stå mellan å ena sidan demokratiska partier som tror på människors lika värde och å andra sidan främlingsfientliga partier.”

sdnej

I en artikel i januari skrev hon:

”STÅ UPP FÖR ETT ÖPPET SAMHÄLLE

I ruinerna efter andra världskriget, där 6 miljoner judar mördades, enades Europas ledare. Freden i Europa säkrades genom att kol- och stålunionen bildades mellan ärkefienderna Tyskland och Frankrike och därefter startade byggandet av EU.

I dag, 69 år efter andra världskrigets slut, är antisemitismen åter på frammarsch. Dessutom tilltar islamofobi, antiziganism och homofobi.”

galleri
Detta leder över till ”the Inter-parliamentary Coalition for Combating Antisemitism”.

I ett dokument från februari 2009 punktas upp ett omfattande program för att bekämpa ”antisemitism” och andra ”hatbrott”. Parlamentsledamöter inbjuds att ställa sig bakom dokumentet.
Som svensk representant finns Cecilia Wikström.

Dokumentet utgör en omfattande lista med krav på prioriteringar:

”…draw the democratic world’s attention to the resurgence of antisemitism as a potent force in politics, international affairs and society….We note the dramatic increase in recorded antisemitic hate crimes…”

”We, as Parliamentarians, affirm our commitment to a comprehensive programme of action to meet this challenge.”    

”…expose, challenge, and isolate political actors who engage in hate against Jews and target the State of Israel as a Jewish collectivity;

Summan av detta blir en förskjutning, där det mesta av kritik mot det mångkulturella projektet och judars agerande kan komma att klassas som ”hatbrott” och ”antisemitism”.  Yttrandefriheten inskränks  därmed.

Hur går detta ihop med Cecilia Wikströms engagemang i yttrandefrihetsfrågor?!

pkdum
PS

Jo, en sak till:

Behöver Israel leva efter samma normer som Sverige?

Ska också det landet ta emot flyktingar?

Vad anser Cecilia Wikström?


Ur Jerusalem Post, den 7/1 2014:

”Sweden agreed to take them in response to a special request by the UN Refugee Agency (UNHCR) and to include them in a resettlement plan, due to their special circumstances.”

(”Sverige gick med på att ta ansvar för dem efter en särskild begäran från UNHCR om att inkludera dem i en omflyttningsplan, på grund av de speciella omständigheterna.”)

Fria Tider:

”SVERIGE TAR ÖVER ISRAELS AFRIKANER

Den svenska regeringen har slutit en överenskommelse med Israel om att ta emot afrikaner som nu kastas ut ur landet. Ett dussintal eritreaner har redan mot betalning förmåtts att frivilligt flytta från Israel till Sverige.

Israels regering beslutade nyligen att deportera runt 50.000 afrikaner – eller ‘parasiter’ och ‘infiltratörer’ som högt uppsatta israeliska politiker kallar dem – till Afrika.

Tiotusentals afrikanska invandrare i Tel Aviv har den senaste veckan demonstrerat mot massutvisningarna med krav på att världssamfundet ingriper.

Nu har den israeliska regeringen hittat ett sätt att underlätta deportationerna: Genom att låta Sverige ‘ta över’ afrikanerna.”

israelsv
Då blir bara frågan:

Kommer en artikel som här Fria Tiders i framtiden att kunna klassas som uttryck för hat mot staten Israel? Kan den komma att räknas som utslag av ”antisemitism”?

Vad tror Cecilia Wikström?

cwgloria

Läs mer

Frankenstein (2)

Generösa damer

Intervju med Lasse Wilhelmson

Malmström kan

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Samlad bedömning (1)

Finns SDU?

Finns SD:s ungdomsförbund – Sverigedemokratisk Ungdom?

Så har jag uppfattat saken:

gk

• Dess ordförande, Gustav Kasselstrand, har gjort sig bemärkt både genom deltagande i debatter och uppmärksammade ställningstaganden.

sdu2
• SDU har också haft ett antal möten och offentliga manifestationer, inte minst mot det svenskfientliga våldet.

kurva
• Dessutom har SDU en medlemskader, som växer mer än andra politiska ungdomsförbunds. Med nu drygt 3.500 medlemmar är SDU fyra i storlek, efter MUF,  SSU och Grön Ungdom – dvs större än KDU, UV, LUF och CUF.

SDU har i sin nuvarande form funnits sedan 1998, med Jimmy Windeskog som förste ordförande. Därefter har ordförandeskapet innehafts av Jimmie Åkesson (2000-05), Martin Kinnunen (2005-07), Erik Almqvist (2007-10), William Petzäll (2010-11), och sedan år 2011 Gustav Kasselstrand.

skatt
Sverige tillhör världens allra värsta högskatteländer.

En del av förklaringen till detta är byråkratin. I Sverige finns en hel djungel av myndigheter.  Till antalet handlar det om 200 olika förvaltningsmyndigheter.

En av dessa myndigheter är ”Ungdomsstyrelsen”. Där finns 70 anställda, med en generaldirektör i spetsen.

Vad är dess uppdrag?

Såvitt jag kan förstå handlar det om att dela ut pengar, till olika organisationer, projekt och behjärtansvärda ändamål.

Exempel på det senare är ett om ”rasism och tolerans”:

ras
”Ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Bidraget ska gå till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans till exempel:
    •    islamofobi
    •    afrofobi
    •    antisemitism
    •    antiziganism
    •    homofobi
    •    
Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins idéer. Projekten ska uppfylla vissa krav.

Bidragets storlek

Hur stort bidrag du får beror på hur mycket projektet kommer att kosta och hur mycket pengar som Ungdomsstyrelsen har att fördela. Under 2014 kommer cirka 8,3 miljoner kronor att fördelas i projektbidrag till verksamheter mot rasism och intolerans.”

tips

213 organisationer får nära 260 miljoner kr att dela på i bidrag 2014:

”Nu har Ungdomsstyrelsen beslutat om organisationsbidrag med cirka 258,5 miljoner till barn- och- ungdomsorganisationer, kvinnors organisering, etniska organisationer och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ansökningarna har minskat något från alla bidragsformer utom från organisationerna inom hbtq-området där de har ökat. Stödet inom hbtq-området utökas dessutom i år med en miljon kronor jämfört med 2013.

– Sveriges riksdag och regering har sedan länge beslutat att statsbidrag till organisationer i det civila samhället är en viktig del i att bygga och upprätthålla vår demokrati. Ungdomsstyrelsen har i år handlagt över 250 ansökningar utifrån de regelverk som gäller för organisationsbidrag. Nu har vi kommit i mål och kan meddela hur statsbidragen fördelas, säger Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd.

Något säger mig, att det här kan vara litet ”si och så” med både ”demokratibygget” och den egna förmågan – eller ens viljan – till ”tolerans” och respekt för oliktänkande i dessa pengadistribuerande kretsar.

ma

Ansvarig minister är Maria Arnholm (FP), som gjort sig bemärkt genom uttalanden om att sverigedemokrater är ”män som hatar kvinnor”.

I styrelsen återfinns en ”mångfaldsstrateg” från ICA, två riksdagsledamöter (en från KD och Rossana Dinamarca från V) – i övrigt för mig okända namn, men förmodligen alla pålitligt pk.

Som generaldirektör sitter den tidigare programledaren Alice Bah.  Maria Arnholm utsåg henne som markering, då Bah hade en bred erfarenhet inom det civila samhället”.

bah
I Ungdomsstyrelsen uppdrag ingår även att dela ut pengar till de politiska ungdomsförbunden. Detta har man till största delen klarat, men inte helt. Man har s.a.s. ”inte nått ända fram”. Ungdomsförbunden inom Sjuklövern har kunnat få bidrag, men inte SDU.

SDU har två gånger tidigare nekats bidrag, så denna gång – naturligtvis! – var SDU extra noga med sin ansökan, att där inte skulle kunna finnas ett kommatecken fel.

Detta misslyckades ändå. För tredje gången!

komma

Ungdomsstyrelsen lyckades nu inte hitta mycket att hänga upp sitt avslag på, så man framhöll att man gjort ”en samlad bedömning”. Heltäckande, eller hur?!

På Ungdomsstyrelsen har man i själva verket naturligtvis väl förstått att SDU existerar. Ur deras horisont är nog problemet just att SDU är så vitalt.

Den allmänna politiska inramningen, av negativ särbehandling mot sverigedemokraterna, gör att man inte behöver vara lagd åt något konspirationstänkande för att dra slutsatsen att avslaget bottnar i en politisk motvilja, inte i en opartisk myndighetsutövning.

Den slutsatsen är jag nu inte ensam om att dra.

I begreppet korruption ligger inte nödvändigtvis att man tillskansar sig egna ekonomiska fördelar. Innebörden är att missbruka en maktposition.

SDU gör helt rätt i att nu polisanmäla Ungdomsstyrelsen och demonstrera mot myndighetsmissbruket!

anm

Läs mer

Ministerstyre

UV fick bidrag – utan lokala stadgar

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

Trebent skolfiasko

2ben
En skoltext nyligen här på bloggen hade rubriken ”Skola på två ben”. Där argumenterade jag för att den svenska skolans problem bottnar i två moment:
1. Flummet
2. Invandringen.

Vid närmare eftertanke vill jag lägga till ytterligare ett moment:

3. Den politiska korrektheten och antiintellektualismen.

pkben

Det är ju vad som nu genomsyrar hela det svenska samhället:

en tillkämpad fördumning och förblindning, enkelriktning och fanatism. Återkommande utsätts eleverna för förment antirasistiska kampanjer, där man använder begrepp som aldrig närmare definieras. Uppfostras i politisk korrekthet.

Budskapet är tydligt: förneka dina egna erfarenheter, tankar och känslor. Ställ inga olämpliga frågor, tänk inte för mycket själv. Lär dig känna igen vad som är tabu. Förvänta dig inte att någon ska kunna säga som det är.  Spela bara med i den stora pk-teatern!

pkteater

Försämringen av skolan har pågått under 20 år, deklarerar Jan Björklund, folkpartiledare och skolminister, och vill därmed två sina händer beträffande den svenska skolans totala FIASKO.

Med en välvillig hållning kan man hålla Björklund mindre ansvarig beträffande punkt 1, flumskolan. Men hur är det med de andra två punkterna? Där ligger han ”på framkant”, vill jag hävda.

Låt mig berätta något om avstampet för Jan Björklund i hans politiska karriär, eftersom jag råkar känna till något om den saken:

jb1
Skolborgarråd i Stockholms kommun blev han 1998.

Fyra år tidigare hade Anders Carlberg skrivit en positiv recension av min bok ”Lagom är bäst!”.

lagom
Detta uppmärksammades 1995 av Expo och gav ett angrepp på Aftonbladets kultursida. ”Varför gör du reklam för rasisterna, Anders Carlberg?” frågade AFA-vurmande Mats Deland.

Snart var även Radio Stockholm igång med ett drev, med hjälp av Ossian Kentwell, som därefter gjorde spikrak journalistisk karriär.

jb2
Karriär vittrade även Jan Björklund, fp-politiker i Stockholm.

Fp-gruppen i stadshuset (Jan Björklund och Caroline Lundbom) skyndade sig således att göra ett uttalande som fördömde min bok. ”Lagom är bäst!” var exempel på ”rasistisk propaganda”, slog de upprört fast. Som belöning för detta fick Jan Björklund framträda några extra gånger i regional-TV.

Jag sökte Björklund för att få veta vad han lyckats hitta i ”Lagom är bäst!” som utgjorde ”rasism”. Kunde han ge ett enda exempel? Jag var ärligen nyfiken, då jag inte betraktade mig själv som rasistisk.

Det visade sig dock att Björklund gjorde sig otillgänglig, jag lyckades aldrig få tag i honom.

stampel
Caroline Lundbom svarade däremot i telefon – det hedrar henne! Dock blev hennes svar märkligt: hon kunde inte ge något exempel på ”rasism” i boken. Då krävde jag att hon skulle ta tillbaka sitt stöd för fp-uttalandet om boken. Nej, det kunde hon ju inte göra – eftersom hon inte läst boken och inte visste vad den innehöll.

Fp-uttalandet baserade sig alltså på andrahandsuppgifter, på vad andra påstått om boken. Jag förmodar att inte heller Jan Björklund hade läst den bok han så villigt fördömt. Det var nog därför han gjorde sig otillgänglig – han skulle inte ha haft något bättre svar att ge än det som hans fp-kollega gav.

fpjan
Med dessa rader inte sagt annat än att jag tror att Jan Björklund har hamnat rätt i livet, som företrädare för just FOLKPARTIET.

Där kan han arbeta tillsammans med krafter som:

Erik Ullenhag
Birgitta Ohlsson
Marit Paulsen
Cecilia Malmström
Cecilia Wikström
Maria Arnholm
Birgitta Rydberg.

Som partiledare för Folkpartiet har Jan Björklund föregångare som Lars Leijonborg, Maria Leissner och Bengt Westerberg.

Folkpartiet dalar nu i opinionsmätningarna.

Det är verkligen på tiden!

scbnovfp

Läs mer:

Björklunderi

Generösa damer

Liberala överbud

Generösa damer

cw1
Cecilia Wikström, folkpartist och EU-parlamentariker, är klar med sina slutsatser efter båtolyckan utanför Lampedusa: det gäller nu att ”hitta lagliga vägar” för afrikaner och araber att ta sig till Europa.

SvD den 3/10 -13:

”– Det visade med önskvärd tydlighet att vi måste hitta lagliga säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd. Vi kan inte lämna dem till människosmugglare och trasiga gummibåtar. Det är inte värdigt EU, säger Cecilia Wikström till SvD.

Hon menar att nu måste EU reagera för att inte Medelhavet ska bli ‘Dödens hav’.

– Konsulära visumfrågor är i dag en nationell angelägenhet. Vi måste ta migrationspolitiken ett steg till och utfärda humanitära visa på plats där människor är, säger Cecilia Wikström.”

Det finns ingen anledning betvivla, att Cecilia Wikström där har stöd från partikollegan Cecilia Malmström – EU-kommissionär med ansvar för flykting- och migrationsfrågor inom EU. Får Malmströms vilja råda kommer alla EU-länder att tillämpa samma extremt generösa linje som Sverige.

Stöd lär Cecilia W också kunna påräkna från Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson – även hon folkpartist. Nyligen var hon i Litauen för att missionera i hbt-frågor (möttes då av äggkastning och konstaterade att litauerna hade en ”hemläxa” att lära).

Ett annat säkert kort i godhetssammanhang är fp-minister Maria Arnholm.  Hon har t ex proklamerat att sverigedemokrater är män som hatar kvinnor.

Goda är också två landstingsråd (fp) i Stockholm: Birgitta Rydberg och Anna Starbrink. De fungerade som plogar, när det begav sig, för full gratis vård åt illegala invandrare (”papperslösa”) i Sverige.

hjartat
I Folkpartiet finns även män med stort hjärta. Integrationsminister Erik Ullenhag sparade inte på fördömanden av svensk polis i samband med DN-drevet (han vill ha fler poliser, men de vi har ska bakbindas).

Fp-ledaren och skolministern Jan Björklund föreslog nyligen att svenska barn ska kunna tvingas att försöka tillgodogöra sig undervisning i klassrum med många invandrarbarn.

Så mycket godhet, ansamlad i ett och samma samma parti!

Men ”otack är världens lön” heter det ju. Folkpartiet rasar nu i opinionsmätningarna, ligger på 4,6% och kämpar sida vid sida med Centerpartiet och Kristdemokraterna om att klara spärren vid riksdagsvalet 2014.

fplogoNu var jag ju raljant igen.

I själva verket har naturligtvis Folkpartiet, med sådana företrädare, gjort sig sällsynt väl förtjänt av att åka ut ur riksdagen!

Hur lätt är det inte att vara generös med andras pengar, att slå nya rekord i ”godhet”, när man själv lever i en ekonomiskt och socialt skyddad verkstad!

I praktiken handlar det bara om uppblåsthet och självgodhet – inte godhet.

Jag gjorde en genomgång av inkomstnivåer:

Hearing of Cecilia Malmström

Cecilia Malmström, EU-kommissionär:
210.000 kr i månaden, plus 32.000 kr/mån i utlandstraktamente (och ett ”startbidrag” på 420.000 kr)

cw2
Cecilia Wikström, EU-parlamentariker:
81.000 kr i månaden plus en hel skog av olika tillägg, som i praktiken ger kanske lika mycket till)

ohlsson
Birgitta Ohlsson, minister:
121.000 kr i månaden.

20050823 Stockholms Läns Landsting Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd.
Birgitta Rydberg, landstingsråd:
90.000 kr i månaden.

DETTA KAN JÄMFÖRAS med vad en garantipensionär idag kan få att leva på, nämligen 7.900 kronor i månaden.

lonejfr

Vart leder Folkpartiets förmenta godhet? Jo, till sin raka motsats. Nämligen ett helvetes elände. Som jag var inne på i gårdagens text.

Detta kan förtydligas med följande.

Wikipedia om ”folkmord”:

”1. Att döda medlemmar av gruppen

2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada

3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång

4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen

5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.”   

Alltså: i begreppet ”folkmord” ligger inte bara fysisk utplåning av individer.

Det innefattar att överhuvudtaget göra slut på existensen av ett visst folk.

Vad som nu pågår är ett folkmord på svenskar och där ligger Folkpartiet ”på framkant”.

ovardigt

Läs mer:

De verkliga foliehattarna, Julia Caesar

Den tysta förintelsen, Julia Caesar

Mördandet i Sydafrika

Våldsexplosion väntar

156 asylanter på 100 invånare

Babyface

Känner du till Baby Face Nelson?

Kanske inte.

Det var en amerikansk gangster, dödad av FBI 1934, vid bara 25 års ålder.

Baby_Face_Nelson
Wikipedia:

”Baby Face Nelson åkte in och ut på olika anstalter som ung och som vuxen dömdes han till fängelse för ett misslyckat bankrån.  Han lyckades rymma därifrån och anslöt sig till John Dillingers gäng. Baby Face Nelson rånade flera banker ihop med Dillinger och blev känd för att han ofta sköt ihjäl oskyldiga, för sitt eget höga nöjes skull. Han dödade även tre FBI-agenter.”

Mer troligt är att du känner till en annan babyface – Baby Face Ullenhag.

Baby_Face_Ullenhag

Erik Ullenhag, svensk integrationsminister och FP-politiker, har hunnit bli mer än 25 år gammal – född 1972 fyllde han i år 41 år.

Möjligen blir det orättvist att jämföra honom med Baby Face Nelson, som alltså har tre FBI-agenters och ett antal civila amerikaners liv på sitt samvete.

Baby Face Ullenhag har mig veterligen inte personligen och direkt bragt någon annan människa om livet. Gemensamt med Baby Face Nelson har han ändå en destruktiv, hänsynslös och människofientlig verksamhet.

Genom denna politik har Ullenhag indirekt medverkat till att bringa flera människor om livet, medverkat till många fler misshandelsfall och våldtäkter. Överhuvudtaget har han medverkat till att göra vårt land mer otryggt och med sämre framtidsutsikter.

En skillnad är naturligtvis att Ullenhag inte är en brottsling i juridisk mening, eftersom han agerar inom lagens ramar. För de drabbade kan detta dock framstå som sekundärt.

donullenhag

Till sitt försvar skulle Ullenhag själv möjligen vilja anföra att han menar väl, att hans syfte är gott. Detta faller, tycker jag, på att resultaten av den politik han företräder är så uppenbara, och har så varit under decennier.

Vi står s.a.s. med facit i hand, åtminstone sedan mitten av 1990-talet. En BGF-skrift med just den titeln – ”Med facit i hand” – utgavs redan 1995.

facit

PS:

Julia Caesar var i sin söndagskrönika inne på samma ämne –

Ondska förklädd till godhet:

”Det svenska politiker och hela PK-etablissemanget kallar godhet och högtstående moral handlar sedan 40 år och i hastigt växande omfattning om att skänka bort den av svenskarna ihoparbetade välfärden till utlänningar. Konsekvensen blir orättvisa, riktad mot dem som betalar storhetsvansinnets pris: den aldrig tillfrågade, ständigt hunsade och plundrade svenska befolkningen. När politiker konsekvent missgynnar sin egen befolkning och ger illegala invandrare – personer som inte har laglig rätt att vistas i landet – förmåner som landets medborgare inte har spelar det ingen roll om de klär sina beslut i godhetsfloskler eller vill vara en ‘humanitär stormakt’. Det är ondska, ingenting annat än ondska.

Onskans Imperium går mot en katastrof

Ondskans imperium Sverige ligger på andra sidan Öresund, från Danmark räknat. Här bäddar en explosiv cocktail av extrem politisk korrekthet, massiv invandring och effektivt åsiktsförtryck för en kommande katastrof, menar den danska filosofen Eva Agnete Selsing.

‘Sverige är Ondskans Imperium, för här ser vi 2000-talets nya totalitarism utvecklad. Denna -ism skiljer sig från det förra århundradets totalitära system genom att varken vara militant, våldsam eller populistisk. Men det gör den inte mindre farlig: kombinationen av akademikerburna ideologier som mångkulturalism och feminism och verklighetsförakt i en politiskt korrekt åsiktsregim är fatal för ett samhälle’

– – –

‘Härmed konstitueras ett åsiktsfängelse för de medborgare som ska leva med konsekvenserna av maktelitens beslut. Medan Översverige mässar “inkludering”, “tolerans” och “mångfald” från sina privilegierade trädgårdsidyller plågas allt fler svenskar av en vardag som är långtifrån “tolerant”, men där otrygghet, våld och politisk demonisering av oliktänkande ökar mer och mer. Hur hycklarna i den svenska överklassen kan se sig själva i spegeln dag efter dag är en gåta för anständiga människor.’