• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Gladio

gladio

Vilka större terrordåd inträffade före WTC år 2001?

Innan jag ger mig på att försöka inventera detta vill jag göra en mer avgränsad redovisning – nämligen kring dåd, kopplade till vad jag här rubricerar som «Gladio».

Namnet «Gladio» syftade från början bara på NATO:s stay-behind-grupp i Italien, eftersom det var den som först blev känd. Gladios existens erkändes officiellt 1990, genom ett tal av Italiens premiärminister Giulio Andreotti.

Italien var dessutom det land som drabbades både först (Milano 1969) och värst (Bologna 1980) av terrorattentat. Av skäl som ska framgå nedan.

Låt oss börja med denna 47-minuters film, «NATO:s Secret Armies»:

Grundtanken med «stay-behind» var från början att länder i Västeuropa skulle ha en beredskap, om den sovjetiska Röda Armén skulle rulla vidare västerut och ockupera fler europeiska länder. Då skulle kunna finnas grupper av vapenkunniga och stridsberedda med tillgång till vapengömmor, grupper som på en given signal skulle kunna väckas till liv och organisera ett motstånd. Enskilda individer i grupperna gavs ingen helhetsbild, envar hade kontakt kanske bara med en person som förmedlade order.

Konceptet var ett arv från Andra världskriget och motståndet mot de tyska ockupanterna, bakom deras linjer.

berlin

1948 skärptes motsättningarna mellan öst och väst genom dels kommunistkuppen i Prag, dels Berlinblockaden. 1949 slöts Atlantpakten och 1950 utbröt Koreakriget. Det Kalla kriget gav näring åt föreställningen att stay-behind-grupper kunde komma att behövas.

Dessa grupper fanns snart i 15 länder och fick en knytning till NATO. De utgjordes av övertygade antikommunister och rymde inte bara demokrater, utan även fascister och SS-folk. Det kunde variera från land till land. Verksamheten stod utanför parlamentarisk kontroll.

pci

I framförallt Italien sågs ett kommunistiskt hot även inrikes, genom PCI – det italienska kommunistpartiet. PCI var det största kommunistpartiet i väst, hade över en miljon medlemmar och uppnådde 30-40% av rösterna i val. Det fick ekonomiskt stöd av Moskva och moskvatroheten manifesterades genom PCI:s fördömande av Ungernrevolten 1956.

Inom Gladio utvecklades en strategi för spänning, i syfte att motverka kommunistiskt inflytande. Genom skapande av rädsla hos människor skulle man få fler att söka sig mot den politiska mitten, i hopp om att där finna skydd undan terrorn.

Ett viktigt möte hölls tydligen i Rom 1965 (30 min in i filmen ovan).

1969

De första bombdåden skapade bara materiell förstörelse, men med bomben i Milano 1969 ändrades detta. Den sprängdes på ett bankkontor, varigenom 17 personer dödades och 88 skadades.

Under 1970-talet följde ytterligare tre bombdåd i Italien:

1972 Peteano

1974, Brescia

1974, tåget Rom-München.

Det värsta våldsdådet inträffade i Bologna 1980, när en bomb detonerade på Centralstationen i staden. 85 personer dödades och 200 skadades.

Det ligger i sakens natur att mycket är hemligt och löst i konturerna. Gladio som helhet kan knappast knytas till något enskilt dåd, men tre moment verkar gå igen:

1. De skyldiga skyddas av krafter med inflytande, högt upp – kan från första början påräkna straffrihet.

2. Dåden skylls gärna på kommunister eller anarkister.

3. Dåden kan delvis ha utförts av «nyttiga idioter», som blivit utnyttjade.

moro

Till händelserna i i Italien hör även mordet på Aldo Moro, partiledare för Kristdemokraterna. Han kidnappades 1978 av organisationen Röda Brigaderna och hölls fången några veckor, tills han avrättades. Moro hade varit förespråkare av en regeringskoalition mellan Kristdemokraterna och PCI.

Röda Brigaderna var infiltrerade av säkerhetstjänster, som dels gav kapacitet att utföra den avancerade kidnappningen mitt inne i Rom, dels möjliggjorde en styrning av gruppens agerande.

Notera uppgifter 2.07.00  in i denna långfilm, om att både italienska Röda Brigaderna och västtyska Baader-Meinhof-ligan var infiltrerade från Gladiohåll. Baader-Meinhofligan fick dessutom stöd från DDR och var infiltrerad av Stasi. Bilden blir att mer än en part kan vara intresserad av destabilisering.

Baader-Meinhof gav också prov på hur individer kunde skifta från extremism med vänsterförtecken till extremism med högerförtecken. Steget däremellan behöver inte vara så långt.

bm

Till våldsdåd med anknytning till Gladio-grupper i andra länder än Italien hör, som framgår av filmen «NATO:s Secret Armies»:

– 1980, TysklandRörbomb vid Oktoberfesten i München med många offer.

– 1985, BelgienSkjutning i köpcentra i Aust. Belgien genomled en 15-årsperiod av olika terrordåd.

På repertoaren har alltså stått både bomber och urskiljningslöst skjutande för att döda och skada.

Dit hör också politiska mord:

• Ledaren för kommunisterna i Belgien, Julien Lahaut, mördades 1950.

• Ledaren för kristdemokraterna i Italien, Aldo Moro, mördades 1978.

• Ledaren för socialdemokraterna i Sverige, Olof Palme, mördades 1986.

2mordade


 

Mer

Gladio Historian speaks out

Gladio – NATO:s Daggger at the Heart of Europe

Den europeiska terrorismens ansikten


Se mer

The Cold War ‘Black Op’ Continues

 

 

Juridiskt nytänkande?

sexkop

Ett förslag i Stefan Löfvens feministiska regeringsförklaring har, tycker jag, hamnat i mediaskugga, har inte rönt den uppmärksamhet som det förtjänar. Det rör sig ju om tankegångar vilka kan bära fröet till ett radikalt rättspolitiskt nytänkande på global nivå.

Efter de 34 BGF-kommentarerna till regeringsdeklaration finns ett PS med följande lydelse:

”Dessutom ska, enligt regeringsförklaringen, sexköp för svenskar bli förbjudet och straffbart inte bara i Sverige, utan även utomlands.

Vilka kommer då att omfattas av den nya lagstiftningen?

Rimligen ska lagen gälla för etniska svenskar, men kommer den att gälla även för

a) naturaliserade svenskar, dvs invandrare som blivit svenska medborgare?

b) personer som bor i Sverige med PUT, men inte är svenska medborgare?

c) ’papperslösa’, som rest utomlands och köpt sex?”


Om vi här försöker bena ut möjliga konsekvenser av regeringsförslaget om globalt sexköpsförbud, då anmäler sig ytterligare ett antal frågor.

Till att börja med må förutsättas att förbud mot sexköp på svenskt territorium ska gälla för alla svenskar.

Vidare kan förutsättas att för i varje fall etniska svenskar, möjligen envar med svenskt pass och svenskt medborgarskap, ska förbudet dessutom gälla i alla andra länder, vara globalt.

En reflexion kan här infinna sig beträffande personer med förfalskade svenska pass eller svenska pass som inte är deras. De har pass, men är inte svenska medborgare – skulle de därmed undgå att omfattas av sexköpslagen?

Kanske blir det att i onödan komplicera bilden.

svmedborgare

För det fortsatta resonemanget, låt oss hålla oss enbart till etniska svenskar med riktiga svenska pass. Klart blir att lagen här utöver knytningen till svenskt territorium knyts till individen. Lagen blir liksom en ryggsäck som individen bär med sig, oavsett var i världen han (eller hon?) reser.

Det här kan ju sätta fantasin i rörelse och inbjuda till att tänka sig olika scenarior. Först handlar det då om dessa svenskar. I princip skulle deras juridiska ryggsäckar kunna fyllas på med fler speciallagar i främmande länder, lagar gällande bara för dem.

Samtidigt uppstår ju frågan om andra länder skulle kunna driva igenom en motsvarande lagstiftning för sina medborgare utomlands. Hur blir det då om det kommer hit t ex en italienare och sexköp i Italien är tillåtet? Kan då denne italienare slippa att omfattas av den svenska lagen i Sverige?

Eller om det kommer en tysk och det i Tyskland är fri fart på vägarna…?

En ytterligare komplikation kan uppstå vid dubbla medborgarskap, vilket ju blivit allt vanligare. Vilket lands lag ska gälla för den personen, om han/hon befinner sig i tredje land?


I förlängningen av det här juridiska nytänkandet från våra nya regering – om det får internationellt genomslag – skulle vi kunna gå mot en värld där lagarna följer individen istället för att vara knutet till ett visst landområde?

rattsvarld


Läs mer

Kriminalisera DN-torskarna!

Prostitution – slaveri

Fria Tider

Hatbrott mot svenskar?

gomorron

Ett inslag i SVT:s ”Gomorron Sverige” den 8 januari handlade om ”hatbrott”. Om det hade haft som syfte att för tittarna klargöra innebörden av ”hatbrott” måste konstateras att man misslyckades. Man lyckades inte göra det ens för sig själva i TV-studion. En expert – Marcus Sverdén, chef på hatbrottsgruppen vid Stockholmspolisen – fanns med och förklarade iofs innebörden: ”att kränka någon pga sexuell läggning eller nationalitet”.

hatpolis

Han underströk att polisen ”ser oerhört allvarligt på” denna typ av brott.

Samtidigt var det ”komplicerat”, eftersom man måste kunna bevisa motiv för dådet. I Malmö hade 480 anmälningar för hatbrott inkommit under 2010 och 2011, men inte lett till en enda fällande dom.

Sedan hettade det till. Katarina Mazetti, kolumnist på ICA-Kuriren hade, efter att ha skrivit kränkande om svenskar och svensk kultur, fått reaktioner i form av arga kommentarer och brev. Hon förklarade i TV-rutan: ”Jag råkade ut för hatbrott.”

drabbad

Programmet fortsatte, utan att Mazetti rättades av vare sig programledarna eller den inkallade polis-experten. På SVT-webben intygas tvärtom att ”Författaren Katarina Mazetti är en av dem som drabbats.” Alltså av ”hatbrott”.

Det här ställer plötsligt allt på huvudet!

Wikipedia läser jag om Mazetti: ”Vera Katarina Mazetti, född 29 april 1944 i Stockholm, är en svensk journalist, författare och lärare.”

Vad jag fått lära mig beträffande hatbrott är att svenskar kan förekomma bara som förövare, inte som offer (såvida de inte kvalar in genom sexuell läggning).
Se här, här och här.

Vilket förklarar denna Metro-notis från 2007:

metronotis

Det förklarar också hur ”hatbrott” mot romer visat sig särskilt vanliga i butiker, med butiksinnehavare som förövare.

Gör således tankeexperimentet att t ex en somalier skulle skälla dig för ”jävla svenne!” och du skulle svara t ex ”ska du säga, jävla blatte!”. Då är det bara en av er som kan bli åtalad, nämligen du. För ”hatbrott”.

Signalerar fallet Mazetti nu en ”vindkantring”, där även svenskar kan ses som offer för ”hatbrott”?

Förmodligen är det mer komplicerat. Min magkänsla säger mig att rättstillämpningen här tar fasta på avsändaren. ”Hatbrott” blir det om en invandringskritiker ger uttryck för negativa känslor. Offret behöver inte vara invandrare, det kan vara även en svensk, som är politiskt korrekt.

fribandusa

Därmed ligger kanske jag själv nu litet risigt till.  Jag känner ju ett djupt förakt för både vår statsminister Fredrik Reinfeldt, Bengt Westerberg, Erik Ullenhag, Cecilia Malmström och Mona Sahlin, vilket jag dessutom givit uttryck för offentligt.  Där finns även Peter Wolodarski och Jerzy Sarnecki. Och Ulf Nilson.

Mina hatbrott finns belagda på internet, i form av både texter, bildmontage och filmer. Bevismaterial saknas alltså inte – drömläge för en åklagare!

sundman

När jag ändå spekulerar.  Antag att Åke Gunnar Sundman från Argentina hade fått åtminstone ett TUT i Sverige. Antag att jag hade träffat honom och vi börjat gräla, varvid jag kallat honom ”blatte”. Eller ”vitskalle”. Skulle detta då kunna räknas som ”hatbrott”?

gvt

PS
Notera även att ”hatbrott” inget har med ett brotts grovhet att göra. Det är t ex inte ett hatbrott om 7 araber gruppvåldtar och misshandlar en svensk kvinna, så att hon får men för livet eller avlider.

Skulle en svensk kvinna däremot kalla en arab för”blatte”, då kan det bli fråga om hatbrott. Det beror på  araben – hur kränkt kände han sig av tillmälet?

haka2

PPS
Om Mazetti-kolumnens nivå skvallrar hennes kommentar till SD:s krav att riksdagsledamöters dubbla medborgarskap ska redovisas öppet:

”Kanske borde någon grävande journalist snoka lite i Sverigedemokraternas stamtavlor, de har ju själva begärt en sorts etnisk rensning i riksdagen.
(Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70).”