• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Sanning och konsekvens

arg1

Bilden ovan gäller ARGENTINA på 1980-talet.

Texten lyder:  ”Varken glömska eller förlåtelse/straffrihet – RÄTTVISA!”

Det handlar om hur landet hanterade det trauma som juntageneralerna lämnat efter sig genom sitt krig mot dissidenter. Under ”det smutsiga kriget” 1976-83 dödades/försvann c:a 30.000 människor i Argentina. Efter militärjuntans fall tillsattes en sanningskommission. ”Nunca Mas!” – ”Aldrig Mer!” – löd parollen.

Wikipedia:

”The first such commission was Argentina’s National Commission on the Disappearance of Persons, created by President of Argentina Raúl Alfonsín on 15 December 1983. It issued the Nunca Más (Never Again) report, which documented human rights violations under the military dictatorship known as the National Reorganization Process. The report was delivered to Alfonsín on 20 September 1984 and opened the door to the Trial of the Juntas,..”

arg2
A truth commission or truth and reconciliation commission is a commission tasked with discovering and revealing past wrongdoing by a government (or, depending on the circumstances, non-state actors also), in the hope of resolving conflict left over from the past. They are, under various names, occasionally set up by states emerging from periods of internal unrest, civil war, or dictatorship.”

Rapporten följdes 1985 upp med en rättegång mot flera militärer, ”Trial of the Juntas”.

Jorge Videla, juntaledaren,  dömdes till livstids fängelse. Även andra generaler fick fängelsedomar.

arg3


 

Också i SYDAFRIKA tillsattes 1996 en sanningskommission, för att hantera åren av apartheidregim, förtryck och inbördeskrig.  ”Truth and Reconciliation Commission”, kallades den. Den arbetade med offentliga förhör och avgav 1998 en  rapport till president Nelson Mandela.

sydafr

Wikipedia:

”The Truth and Reconciliation Commission (TRC) was a court-like restorative justice body assembled in South Africa after the abolition of apartheid. Witnesses who were identified as victims of gross human rights violations were invited to give statements about their experiences, and some were selected for public hearings. Perpetrators of violence could also give testimony and request amnesty from both civil and criminal prosecution.

The TRC, the first of the nineteen held internationally to stage public hearings, was seen by many as a crucial component of the transition to full and free democracy in South Africa.”


deadendsv

Har inte Sverige år 2016 hamnat i en situation liknande den i Argentina och Sydafrika?

Jag anser att den situation som under lång tid byggts upp i vårt eget land blivit så allvarlig, att också här i Sverige nu bör tillsättas en sanningskommission!

En situation där framförallt svaga grupper i samhället drabbas: barn, kvinnor och gamla, hemlösa, sjuka och fattiga.

En situation där budgetar inte längre går ihop, där vi lånar mångmiljardbelopp utomlands för att kunna förse utlänningar med livstids försörjning.

En situation där unga män från andra kulturer kommer i sådan skala, att det ger demografiska förändringar och laddar för omfattande våld.

En situation med ingredienser som

– att personer som beviljats asyl kan återvända till hemlandet på ”semester” – landet de flydde för livet från – och ändå få behålla svenskt PUT och bidrag

bagdad

– att invandrarfamiljer kan nå enorma bidragsnivåer, och få stora belopp även retroaktivt (föräldrapenning för barnens tidigare tid i hemlandet)

– att även utlänningar som befinner sig i vårt land illegalt kan lyfta bidrag och få samhällsservice

– att nyanlända utlänningar får gå före svenskar (infödda eller invandrade)  för bostad

– att brott mot svenska kvinnor mörkas i media och av myndigheter

– att vår skola tillåts kollapsa genom bl.a. invandringen.

fullfart

Varför gick det så snett?!  Hur kunde Sverige hamna i detta allvarliga läge?

Vad har drivit fram den förda migrationspolitiken och denna slapphet?

Var ligger ansvaret?


För att reda ut detta borde nu en kommission tillsättas, av personer med integritet.

Moment att fokusera på i sådant arbete:

• graden av måluppfyllelse för flykting- och invandringspolitiken

• kostnader och konsekvenser

• drivkrafter och orsakssamband

• demokratiska och kulturella mekanismer.


Ett övergripande syfte skulle vara att nå klarhet om förloppet, för att kunna

– dra lärdomar

– utkräva ansvar

– vidtaga rätt åtgärder framåt i tiden.

frtrial


 

Mer

https://peterharold.wordpress.com/2015/12/11/den-svenska-invandringspolitiken-behover-utredas-av-en-haverikommission/

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/flyktingar-aker-pa-semester-till-hemlandet.html

http://www.friatider.se/svenska-sk-ggbarn-v-cker-usa-fascination

http://wärmler.se/den-humanitara-stormakten-later-folk-frysa-ihjal/

https://janmilld.wordpress.com/2013/03/02/hemorten-som-forsvann/

http://avpixlat.info/2015/11/23/avga/

http://www.bgf.nu/nr/95/5/tribunal.html

https://bonnierhotet.wordpress.com/2012/01/27/dn-och-bonnierkoncernens-natverk-som-hotar-sverige/

Skräckvälde?

ansvar2

Under Stefan Löfvens Ukrainabesök i mitten av mars blev det tidningsrubriker om att  Ryssland är ansvarigt för kriget i Ukraina.

Under sitt besök i USA några veckor senare fortsatte den svenske statsministern på detta tema: ”Ryssland är ett globalt hot” och ”utmanar internationellt samexisterande”.

Mordet på oppositionspolitikern Boris Nemtsov i Moskva i vintras kunde också sättas upp på det ryska skuldkontot. Enligt utrikesminister Margot Wallström var det något som ”förstärker bilden av Putins skräckvälde”.

putin2


Vad kan löfvenministrarna nu ha att säga om ett antal olika dödsfall i Ukraina?

buzina
Den regimkritiske (”proryske”, som det heter i svenska media) journalisten Oles Buzina sköts i dagarna till döds av två maskerade män.

Det var bara ett i en lång rad av dödsfall  som drabbat oppositionspolitiker – fd dumaledamöter, guvernörer och borgmästare. Sergey Melnichuk, 32-årig åklagare i Odessa, förpassades den 14 mars ut genom ett fönster på 9:e våningen av ett hus.

På liknande sätt dog Mikhail Chechetov den 28 februari,  ordförande i oppositionspartiet Regionernas Parti (RP).  Ut genom ett fönster på 17:e våningen i domstolsbyggnad i Kiev. Självmord?

chechetov


 

Under en period av tre månader har åtminstone åtta personer, på olika sätt knutna till oppositionen, omkommit under mystiska omständigheter.

Vare sig dödsorsaken varit skott från skjutvapen, fönsterutklivning  eller hängning,  så blir ”självmord” en återkommande förklaring från ukrainska myndigheter och massmedia.

Så här blir listan utöver de redan nämnda:


kalsjnikov

14 april – Oleg Kalasjnikov


peklushenko
12 mars – Aleksandr Peklushenko

bordyuh
26 februari – Aleksandr Bordyuh


valter
25 februari – Serghiy Valter


melnyk
24 februari – Stanislav Melnyk


kolesnyk
29 januari – Aleksiy Kolesnyk


serhiyenko
26 januari – Mykola Serhiyenko


 

Under sitt Ukrainabesök utlovade statsminister Löfven ett svenskt stöd på 100 miljoner dollar till Kievregimen.

Ska det stödet verkligen ges helt villkorslöst? Borde inte Sverige här kunna lägga några synpunkter på de bestraffningsmetoder som tillämpas i Ukraina?

Vad säger utrikesminister Wallström?

margota


Mer

http://www.janmilld.se/ukraina/

https://janmilld.wordpress.com/2015/02/28/kiev-2014-ryssland/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/12/i-bildts-fotspar/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/01/bondoffer-i-moskva/

https://janmilld.wordpress.com/2015/03/22/lofven-statsminister/

”Solidaritetens” pris

inivaggen

Svensk flyktingpolitik har som bekant gått in i väggen nu. Det märks i kommuner som bl.a. Katrineholm.

Då kan det från pressade kommunalpolitiker låta som att ANDRA kommuner måste ta emot fler utlänningar.

En märklig slutsats!

Mot bakgrund av  gjorda erfarenheter, i kommuner som tagit emot många utlänningar, måste väl slutsatsen bli den rakt motsatta: gör inte om samma misstag i fler kommuner!

slcandoit

Över till Stefan Löfvén, feministen.

Vad hen nu föreslår är en ”solidaritets-bonus”. Innebörden av denna är att de kommuner som tar emot många asylanter ska få extra bidrag. Detta ska betalas av de kommuner som inte tagit emot så många: ”kommuner som idag inte tar det ansvaret och visar den solidariteten – de ska få visa den solidariteten ändå – genom att vara med och betala.”

Finansieringen skulle alltså inte ske frivilligt, utan genom tvång. Det är inte vad jag kallar solidaritet!

Verklig solidaritet måste komma från vederbörande själv: den som betalar måste fatta beslutet – den som beslutar måste vara den som betalar.

solidarity

Ett annat begrepp som ges en helt perverterad innebörd är ”ansvar”. PK-iterna gör gällande att kommunledningar har ett ansvar att ta emot många asylanter, ett ansvar i första hand gentemot asylanterna.

Låt mig anföra avvikande mening: i en demokrati måste ansvaret hos politiker vara främst gentemot de egna medborgarna.

ab-fri

”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” frågar Aftonbladet i en propagandaartikel.

Helt bakvänt!  Varje kommun ska vara ”fri” utan att behöva betala extra för det.

När blev kommunerna f.ö. ofria?
Vem bestämde att det skulle vara så?

När kommer AB att på motsvarande sätt fråga ”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” beträffande upplåtande av våra hem åt asylanter?

I den riktningen verkar vi nu vara på väg!

slcandoit

Läs mer

Nimby

Safe Haven

Ditt hem

Politikers hem

Grums

Ansvar

En nyhet fick mig just att reagera.

lkab

Ett antal anställda på LKAB har lurat sin arbetsgivare på miljonbelopp genom att fuska med stämplingar på helgerna. Och facket lägger ansvaret på företaget, som inte tillräckligt noga har övervakat arbetarna.

Jag kan inte annat än instämma med Peterssons blogg, som frågar ”Vad menar facket?”

Vilken kontrast mot hur det lät på 60-talet! Då kritiserades företag för raka motsatsen, för att alltför mycket övervaka arbetarna. Logiken i detta blir ju att de mer ska arbeta under eget ansvar.

Speglar LKAB-fackets ställningstagande en förändring av samhällsklimatet? Är det ett tidens tecken, av ansvarsbefrielse?

Mycket talar för det.

khiari

Det exempel jag närmast kommer att tänka på är tunnelbanerånaren Nadar Khiari från Tunisien, som lämnade en berusad man på spåret – att bli överkörd av tåget. Arabens förklaring löd:

”Hade jag vetat att det fanns kameror skulle jag inte ha stulit från honom utan hjälpt honom.”

nathatare

Mina associationer går också till dessa näthatare, som kan skriva anonymt…

Men här finns plats för problematisering! Hur används mediamakten av dem som har tillgång till denna? Alltför ansvarslöst!

Den hotbild detta ibland skapar mot systemkritiker gör att anonymitet alltför ofta kan upplevas som nödvändig.

Ansvaret för rådande samhällsklimat ligger framförallt hos personer i maktposition.

guillou