• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Matematik

På sistone har jag ägnat mig åt litet matematiska övningar.

Vad som därvid inspirerat mig är uppgifter på Mopsens blogg:

”Tidningen Riksdag & Departement nr 7/2012 upplyser att Riksrevisionen hittat intressanta fakta. I Sigtuna kommun kostar ensamkommande flyktingbarn 15.816 kronor – per person och dygn. Så räknar vi 15.816 kronor x 365 dagar och får fram siffran 5.772.840.”

Detta ställer delvis på huvudet  tidigare beräkningar här på bloggen. Beloppen som då redovisats – hämtade från Solna kommun – pendlade mellan 3.000 kr och 12.000 kr.  Dygnskostnad per mottaget barn.

Här visar det sig att rekordbeloppet kan höjas till nära 16.000 kr.

Ur Riksdag&Departement, den 29/2 2012:

”Migration & Integratio

Migrationsverket betalar i extremfall 16 000 kronor per dygn för asylsökande ensamkommande ungdomars boende. Verket måste ställa högre krav på de avtal som träffas, anser Riksrevisionen.

● Kostnaden i normalfallet för ensamkommande unga varierar mellan 3 000 och 6 000 kronor per individ och dygn.

● Som jämförelse kostade en plats på ett särskilt ungdomshem förra året i genomsnitt 7 000 kronor per person och dygn.

● Att ha en (vuxen) person i häkte kostade år 2010 i genomsnitt 2 630 kronor per dygn. En plats på en sluten anstalt låg på 2 744 kronor per dygn.”

Jag försöker omsätta dessa beloppet till gripbart, något jag själv bättre kan förstå, som pensionär. Om vi lämnar därhän å ena sidan uttryckliga fattigpensionärer, å andra sidan mer välbeställda pensionärer, så föreställer jag mig att en ganska stor grupp svenska pensionärer kan få betala c:a 3.000 kronor i skatt per månad.

Omräknat per dag blir det 100 kronor.

Hur många sådana pensionärer krävs det, för att hålla ett av dessa barn igång i Sverige?

Om vi börjar med det lägre beloppet, dvs 3.000 kr/dag, så blir bilden denna.

30 pensionärer:


Skulle vi förutsätta ett dubbel så högt belopp (dvs 6.000 kr) – vilket nu inte längre framstår som udda, blir bilden denna.

60 pensionärer:

Slutligen. Det barn som kostar mer än 15.000 kr/dag förutsätter skatteinbetalningar från väldigt många pensionärer.

Mer än 150 pensionärer blir det.

DET TOTALA ANTALET  barn av detta omhändertagandekrävande slag som under år 2011 komma till Sverige uppgick till 2.657.

Hur många pensionärer blir det totalt?

Utgår vi från 60 pensionärer per barn hamnar vi på ca 160.000 pensionärer.

Något säger mig, att om dessa pensionärer själva finge påverka skulle de hellre dirigera sina skattemedel till något annat. T ex ett helt frukostägg om dagen till varje boende på svenska äldreboenden.

Alla dessa siffror gäller i dagsläget. I takt med att pensionerna fortsätter att sjunka, kommer det att krävas flera pensionärer för att hålla varje enskilt barn flytande.