• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Orbans tal

vo
Ungerns premiärminister,   Viktor Orban, höll i februari ett viktigt tal, mot bakgrund av erfarenheterna från migranttsunamin och EU år 2015.

Talet i sin helhet – på cirka en timme – finns med engelsk undertext på denna film.

Jag har utifrån det materialet tillverkat två filmer, båda under 15 minuter, där en del översättning till svenska bakats in, plus olika moment för att lyfta några särskilda poänger i talet.

Den ena filmen heter ”Försvara Europa!”:

Den andra – och starkare – heter ”Ungerns sak är vår!”

Ett referat av talet, på engelska, finns att ta del av här.

Talet i sin helhet finns här.


Orbans aktuella tal kretsar kring EU-beslutet om ett obligatoriskt kvotsystem, som skulle tvinga varje medlemsland att ta emot migranter/flyktingar, vare sig man vill eller ej.

Det som Stefan Löfven menar, när han talar om ”ansvar”

Viktor Orban förkastar detta, då det ansvar han känner gäller gentemot det ungerska folket. Ett kvotsystem skulle kunna få långtgående negativa konsekvenser för Ungern – något som den svenska erfarenheten ju vittnar om, med eftertryck!

I Ungern ska nu hållas en folkomröstning i frågan.


ceuropa2

Till saken hör att Ungern inte är ensamt i sitt motstånd mot Bryssels migrationspolitik. Stöd har man från andra f.d. kommunistländer i Centraleuropa:

– Polen
– Tjeckien
– Slovakien

Klart står att i Viktor Orban har Ungern fått en ledare.

ledare

Något säger mig att Ungern kommer att hamna i fokus för vårt intresse framöver.


PS

Nytt tal av Viktor Orban, den 18 mars 2016:


 


Mer

https://janmilld.wordpress.com/2016/02/26/vagval-om-migrationen/

https://janmilld.wordpress.com/ungern/

https://janmilld.wordpress.com/2012/01/28/ny-ungernrevolt/

https://www.nordfront.se/slovakiens-premiarminister-vi-kommer-inte-ta-emot-en-enda-muslim.smr

http://www.miniszterelnok.hu/in_english_news

http://www.nyatider.nu/orban-vi-tar-vart-ansvar/

Orbans tal

sthbombare

Ungern har ju – i skarp kontrast till Sverige – en kompetent politiker som ledare.  Viktor Orban.

Efter Parisattentaten höll Orban ett viktigt tal inför det ungerska parlamentet.

Några citat:

”Vad är mest humant: att stänga gränserna för att stoppa den illegala invandringen, eller att äventyra livet för oskyldiga EU-medborgare? Rätten till liv har företräde framför alla andra rättigheter, liksom rätten till självförsvar…. Ledarna för flera europeiska länder försöker fortfarande att få ihop system för att transportera in och absorbera massor av invandrare, i stället för att gemensamt vidta praktiska åtgärder för att slutligen stoppa flödet. … dag efter dag ser vi bevis på att invandringen … inte en win-win-situation, utan lose-lose.”

”Vi känner att själva existensen av Europa står på spel. I Bryssel sänds dock alla fel meddelanden: det kommer ständigt fler inbjudningar till migranter, i stället för att säga …  ärligt att vad de finner här är inte alls vad de förväntar sig.”

orban3

”Alla som har klart tänkt igenom de möjliga följderna av obegränsad massinvandring kan se vilka faror som ligger i det okontrollerade, olagliga flöde av människor som korsar våra gränser. Europeiska och amerikanska säkerhetsexperter har cheferna för underrättelsetjänsterna och polischefer ständigt varnade Europa ökade terrorhotet.”

”Utifrån sunt förnuft stod det klart att man bara inte får släppa in ett stort antal människor utan ordentlig kontroll: hundratusentals människor vars exakta ursprung är okända, vars identiteter är okända, och vars motiv är okända. Dessutom ärade kammare, de kommer från regioner där europeiska stater är för närvarande involverade i militära operationer. Något liknande har aldrig hänt förut. Vi släpper in – faktiskt för in – hundratusentals människor på ett oreglerat sätt från regioner där EU är i krig.

Det har visats att terrorister avsiktligt och systematiskt utnyttjar massinvandring för att smälta in bland massor av människor som lämnar sina hem i hopp om ett bättre liv… ingen kan säga hur många terrorister redan har kommit bland massorna av migranter. Vi vet inte hur många av dem är redan här, och hur många av dem kommer från dag till dag. En enda terrorist är en för mycket.”

orban2
”… utöver de finansiella och ekonomiska realiteter, presenterar massmigration tre allvarliga risker, vilka var och en är på sin egen tillräckliga skäl att hålla tillbaka strömmen av människor.

•  För det första, på fredag kväll erfor vi hur massinvandring utgör ett exponentiellt ökande terrorhot – dag talar vi inte om terror som ett hot, utan som ett faktum och en verklighet.

• För det andra ökar massinvandring risken för brott. Det är politiskt korrekt att tala om detta – i västvärlden förnekas detta faktum offentligt – det är inte desto mindre ett faktum. På platser i Europa med många invandrare har brottsligheten ökat avsevärt och den allmänna säkerheten har försämrats. Det finns mer av stöld, rån, misshandel, grov misshandel, våldtäkt och mord.

• För det tredje, omfattande bosättningar av människor som kommer från andra världsdelar och kulturer utgör ett hot mot vår kultur, sätt att leva, seder och traditioner.”

”Jag föreslår … att vi fortsätter att förkasta kvoterna, och insisterar på att själva få bestämma vem vi vill släppa in och som vi vill leva tillsammans med.

Obligatoriska kvoter för vidarebosättning är helt enkelt inte Europa: de är en fullständig motsägelse av den europeiska andan. De är meningslöst, eftersom de inte lösa krisen, utan förvärrar den. Det är klart att obligatoriska bosättningskvoter inte kan hålla invandrare borta, utan är mer av en inbjudan till dem.”

”Mot bakgrund av terroristattackerna kan Bryssel inte längre ifrågasätta medlemsstaternas rätt att försvara sig, med tanke på att obligatoriska bosättningskvoter är farliga, då de skulle sprida terrorism i hela Europa.”

”Medborgarna i Europa vill inte att hundratusentals utomstående invaderar deras länder genom att korsa gränserna illegalt, på ett okontrollerat sätt. Ingen har givit tillstånd för detta.

Människor vill leva i säkerhet, och … det är vår plikt som parlamentsledamöter och regeringar runt om i Europa att lyssna på folkets röst.”PS

Världen Idag:

msrosa1

”Mona Sahlin …  till synes utan grundläggande insikt om vad hon faktiskt arbetar emot. ‘Våldsbejakande islamism’ är inte kvartersterrorism i Rosengård, Tensta eller Vivalla i Örebro. Det handlar om något mycket större med världsvida förgreningar. Den ondska vi nu talar om är inte inrikespolitik, inte lokal, inte individuell. Den är världsvid, strategisk och hämningslös.”


Mer

http://adaktusson.eu/ungerns-utveckling-ger-skal-till-oro/

http://www.vaken.se/att-skjuta-tillbaks-vapen-i-handerna-pa-vanligt-folk-raddar-liv/

https://asylkaos.wordpress.com/2015/11/17/staten-systematiserar-folkmordet-pa-svenskarna-asylkaos/

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/11/17/the-paris-attacks-could-mark-the-end-of-europes-open-borders-if-the-far-right-has-its-way/

http://mxp.blogg.se/2015/november/vilken-mega-nyhet-ar-den-storsta-av-dem-alla-2.html

http://russia-insider.com/en/politics/putin-exposes-g20s-financial-ties-isis-during-antalya-summit/ri11199

https://parnassen.wordpress.com/2015/11/18/usas-is-bombningar-var-ett-spel-for-galleriet-obama-tvingas-nu-bomba-egna-posteringar-totalfiasko/

madeinusa

http://samtiden.nu/22000/atta-personer-hade-samma-pass-som-parisjihadist/

Så talar en ledare

Russia's Prime Minister Vladimir Putin addresses the parliament at Russian State Duma in Moscow

Vladimir Putin i ett tal inför ryska duman i augusti förra året, 2013:

”I Ryssland, lev som en ryss. Varje minoritet, – oavsett varifrån – om de vill bo, arbeta och äta i Ryssland, ska tala ryska och respektera de ryska lagarna. Om de föredrar sharialagar, och att vill leva som muslimer, då råder vi dem att ta sig till en plats där detta är landets lag. 

Ryssland behöver inte muslimska minoriteter. Minoriteter behöver Ryssland, och vi kommer inte att ge dem särskilda privilegier, eller försöka anpassa våra lagar till deras önskemål, oavsett hur högt de skriker ”diskriminering”. 

Vi kommer inte att tolerera brist på respekt för vår ryska kultur. Vi bör lära av Amerikas, Englands, Hollands och Frankrikes självmord, så att vi överlever som nation. Muslimerna tar över dessa länder, men de ska inte ta över Ryssland. De ryska sederna och traditionerna är inte förenliga med bristen på kultur eller de primitiva sätten hos sharialagar och muslimer. 

När detta hedervärda lagstiftande organ står i begrepp att skapa nya lagar, bör ryska nationella intressen sättas i första rummet, beaktande att de muslimska minoriteterna inte är ryssar.”

Kloka ord, eller hur?

Är inte detta vad som borde sägas också av politiska ledare i Sverige?!

svledare

Så sker som bekant inte.

Många utlänningar som kommit till Sverige blir snarare inskolade i svenskfientliga attityder och till att bli kravmaskiner. Sedan förundras man från pk-håll över att integrationen inte lyckas.

PK-receptet blir istället att diskriminera svenskar, att satsa ”mer resurser” på personer med utländsk bakgrund eller att adla asylmissbrukare och islamister till ministrar.

pk-recept


Fria Tider hade i augusti i år en artikel om Vladimir Putin, skriven av amerikanen Pat Buchanan. Denne finner att de av oss i väst som ser oss som konservativa, kan ha en meningsfrände i Putin.

Pat Buchanan skriver bl.a:

Är Vladimir Putin paleokonservativ?

Befinner han sig på vår sida i det pågående kulturkriget om mänsklighetens framtid?

Den frågan framstår förmodligen som hädisk i västerländska kretsar, men ta en titt på vad Putin nyligen sade i ett tal till nationen.

Med tydlig hänvisning till USA deklarerade den ryske presidenten: ’Idag är moraliska och etiska normer under upplösning i många länder’.”

”President Reagan kallade en gång det gamla Sovjetimperiet för ’ondskans mittpunkt i den moderna världen’. President Putin antyder att Barack Obamas USA har gjort sig förtjänt av att bli 2000-talets innehavare av denna titel.

Den ryske presidenten saknar inte argument, med tanke på hur USA har omfamnat saker som fri abort, homosexuella äktenskap, pornografi, promiskuitet och hela det resterande batteriet av värderingar från Hollywood.

Våra far- och morföräldrar skulle inte känna igen sig i det USA vi lever i idag.

pb

Dessutom hävdar Putin att den nya bristen på moral har införts på odemokratisk väg.

’Upplösningen av traditionella värderingar’ i dessa länder, säger han, kommer ’från högsta ort’ och är ’till sin natur odemokratisk eftersom den bygger på abstrakta uppfattningar och går stick i stäv med åsikterna hos majoriteten av befolkningen’.

Har han inte en poäng?

Icke folkvalda domare låg bakom beslutet att erkänna abort och homosexuella handlingar som grundläggande konstitutionella rättigheter. Domare har varit den drivande kraften bakom införandet av samkönade äktenskap.”

”USA avkristnades under 1900-talets andra hälft. Det skedde genom domstolsbeslut och medförde omfattande protester från en stor majoritet av befolkningen, som fortfarande var överväldigande kristen.

Och samkönade äktenskap är verkligen en ’abstrakt’ idé, som saknar rötter i västerländsk historia och tradition.  Var kom den ifrån?

Över hela världen, hävdar Putin, stöder människor Rysslands ’försvar av traditionella värderingar’ från en ’så kallad tolerans’ som är ’könlös och infertil’.

Även om Putins positionering som försvarare av traditionella värderingar har bemötts hånfullt av västerländska medier och kultureliter, så har han inte fel när han hävdar att han talar för stora delar av mänskligheten.”

hbt

Bara 15 länder av 190 erkänner den här sortens giftermål.

I Indien, som är världens största demokrati, har landets högsta domstol upphävt en dom från en lägre instans som förklarade att homosexuella äktenskap var en rättighet. Och parlamentet i detta socialkonservativa land, med över en miljard invånare, förväntas inte ändra lagstiftningen inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle gå emot överrättens beslut.

I det femtiotal nationer som är i huvudsak muslimska – vilket motsvarar en fjärdedel av FN:s generalförsamling och en femtedel av mänskligheten – är homosexuella äktenskap överhuvudtaget inte att tänka på. Och påven Francis har nyligen bekräftat att den katolska synen på ämnet ligger fast för världens en miljard katoliker.

dumatal

Många amerikanska och västerländska medier avfärdar Putin som auktoritär och reaktionär, som ett bakslag för utvecklingen. Men det kan hända att Putin ser framtiden med större skärpa än vad amerikaner gör, som fortfarande sitter fast i ett paradigm från kalla kriget.

Den avgörande kampen under andra halvan av 1900-talet var vertikal, öst kontra väst, medan 2000-talets kamp kan komma att bli horisontell: Konservativa och traditionalister i alla länder som enas mot den militanta sekularismen hos en mångkulturell och transnationell elit.”

”Han strävar efter att omdefiniera ’vi mot dem’ – att klargöra en framtida motsättning i världen där konservativa, traditionalister och nationalister på alla kontinenter och i alla länder reser sig mot den kulturella och ideologiska imperialismen från vad Putin betraktar som ett dekadent väst.

’Vi vill inte inkräkta på någons intressen’, säger Putin, ’eller försöka lära någon hur de ska leva sina liv’. Motståndaren han har identifierat är inte det USA vi växte upp i, utan det USA vi lever i idag, som Putin ser som hedniskt och vildsint progressivt.

Utan att namnge något land angrep Putin ’försöken att genomdriva progressiv samhällsutveckling’ i andra nationer, som har skapat ’förfall, barbari och stor blodsutgjutelse’ – en direkt attack mot de amerikanska insatserna i Afghanistan, Irak, Libyen och Egypten.”

2ledare

Det är inte utan att jag avundas ryssarna att ha en ledare som Vladimir Putin. Eller ungrarna, som har Viktor Orban (till Ungern och Orban hoppas jag kunna återkomma under hösten).


Vad lägger jag här in i begreppet ”ledare”?

Ja, inte att vederbörande ska styra diktatoriskt. Demokratiska fri- och rättigheter ska finnas, politiker måste vara avsättbara och ansvar kunna utkrävas.

Vad jag här lägger in i begreppet ”ledare” är att han/hon har en bestämd vision för samhällsförändring och gör denna tydlig för medborgarna. Idealet är att hela folket engageras för ett gemensamt projekt.


duon

Det var en svår period för Ryssland under hela 90-talet, efter Sovjetunionens kollaps 1991. Samtidigt kunde under denna period ett antal oligarker göra sig enormt förmögna.

Ända fram till 1999 var Boris Jeltsin Rysslands president. När en ersättare skulle finnas för honom medverkade oligarken Boris Berezovsky till att  Vladimir Putin kom i maktposition och blev den som kunde ta över.

Berezovsky hade kanske räknat med att i Putin finna ett lydigt redskap, men så blev det ej. Det blev en brytning mellan de två, och Boris Berezovsky flydde i hast till London.

felhast


Läs mer

Rysslands förändring under 15 år med Putin