• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ebolabranden

who

I ett blogginlägg i juni ställde jag frågan vad Sverige gör beträffande Ebola. Konkret syftade jag då på vad svenska myndigheter gör för att Ebola inte ska komma till Sverige.

En första försvarslinje måste här vara att förhindra virusets spridning till Europa och då behöver EU agera.

I värsta fall har Ebola redan hunnit sprida sig utanför Afrika.

myndigheter

Vilka myndigheter är det konkret som här kan komma ifråga? I den långa listan av svenska  myndigheter kan jag spontant tänka på:

1. MSB – Myndigheten för samhällsberedskap

2. Smittskyddsinstitutet

3. Folkhälsoinstitutet

4. Migrationsverket

5. Polisen

Har de vidtagit några åtgärder sedan juni, när utbrott i  Västafrika blev uppenbart?

Arbetar man nu ändamålsenligt, samverkar man intensivt, för att hindra smittspridning till Sverige – men i det tysta, för att inte skapa oro och panik bland svenskarna?

Det är något som här får mig att tvivla!

Vilka åtgärder skulle det konkret kunna gälla? 

Vad skulle behöva göras?

Det måste rimligen bli fråga om strängare gränskontroll, inklusive hälsokontroller och karantänbestämmelser i misstänkta fall.

ftebola

Skyddsutrustning är tydligen ingen garanti – sjukvårdsperosnal har själv drabbats. En amerikansk läkare blev nyligen ebolasmittad.  Från Liberia till Nigeria reste han ett vanligt passagerarplan, tillsammans med andra passagerare. Han har nu tagits hem till USA.

Viruset finns därmed i storstaden Lagos i Nigeria. Misstänkta fall lär finnas även i Sydeuropa.

skogsbrand

I Aftonbladet liknas ebolautbrottet vid en skogsbrand.

Hur hanteras sådana? Jo, man gör brandgator, för att elden ska förhindras från att få ytterligare spridning.

Vad som i själva verket nu blir påkallat är att inte utan effektiv karantän i Sverige släppa in resenärer som kan misstänkas ha varit i Afrika sedan ebolavirusets utbrott där.

En första åtgärd bör vara tvärstopp för ytterligare afrikansk invandring till Sverige.

brandgata

På europeisk nivå kan Medelhavet ses som en  naturlig brandgata.

Den möjligheten skulle kunna tas tillvara genom införande av ett Safe-Haven-system, i linje med det förslag som Storbritanniens Tony Blair en gång lanserade inom EU – men som Sveriges företrädare i Bryssel då medverkade till att sätta stopp för.

 mh

Läs mer

Ebolaviruset har kommit till vita länder

Vaccin inte provat på människor

Vaccin testas på människor

Smittad läkare inte välkommen hem

Storbritannien i fara?

Beredskap

Känsö – karantänen

 Film om Safe Haven (4.15 in):

 

Debatt och självutplåning

Min film ”Fråga för svenskar?” var mer kontroversiell än vad jag först hade föreställt mig.

Det ger mig anledning att fundera närmare över min egen reaktion på detta fenomen att invandrare i så hög utsträckning får sätta sin prägel på Sveriges invandringspolitik.

Det kan handla om tre moment.

1. Kränkning

Det första är att jag upplever det stötande att utlänningar kommer till Sverige och vill föreskriva för oss svenskar hur vi ska göra, i form av överbud om ökad ”generositet”.

Bilden blir här tydlig om man bara vänder på perspektivet: om ett antal svenskar kom till t ex Japan och började låta som så många invandrarprofiler låter i svenska media – det skulle inte gå för sig. Här finns en skarp skillnad i mentalitet!

japan

2. Dubbla roller

I filmen (1.27 in) talar Rosanna Dinamarca om ett ”vi”, inkluderande henne själv. Som partiledarkandidat i Vänsterpartiet betonade samma Dinamarca tvärtom sin identitet som invandrare, att  det var just pga sitt invandrarskap som hon borde väljas.

ig
Första gången jag noterade detta fenomen var när Inga Gottfarb i invandrardebatten på 1960-talet hävdade: ”Målet bör, som David Schwarz påpekar, vara att invandrarna skall kunna förbli sina traditioner trogna. Vi skall inte assimilera dem, men hjälpa dem med anpassningen till svenska förhållanden, så att de blir ‘annorlunda svenskar’. Vi har plats för och behov av olika kulturella grupper i vårt land. Det ger vårt liv nytt innehåll.”

Inga Gottfarb var ju själv invandrare och mycket aktiv i judiska sammanhang.

Kring invandringen bör, menar jag, Sveriges bästa stå i fokus. Där ska inga särintressen dominera, där får inte finnas dubbla lojaliteter.

3. Ackumulerande effekt

Om vi för varje 1000-tal beviljade PUT får in x antal lobbyister för en än mer okontrollerad invandring – med möjligheter att prägla debatten, partierna och den förda politiken – då hamnar vi i en allt brantare utförsbacke.

utforsbacke Jag har inga problem med att invandrare kommer in i det svenska samhället och påverkar utvecklingen inom många områden.  Just invandringspolitiken bör dock vara undantagen. Det ska vara ett område för svenskar att själva bestämma över.

Så känner jag.

asylerfaren

PS

Apropå självutplåning:

En totalresistent tuberkulos – helt obotlig – är nu upptäckt i Sydafrika. År 2011 dödade sjukdomen mer än 1 miljon människor i världen.

Ändå görs i Sverige inga obligatoriska hälsokontroller på nyanlända asylsökande. Det är frivilligt, upp till den enskilde utlänningen att själv eventuellt tillstyrka. Kan en hälsoundersökning uppfattas som  ”kränkande”, då slipper man kontroll.

tbc1l

tbc2

Källa: Smittskyddsinstitutet

På jugarbänken

Socialdemokraterna kommer säkert att  hitta en efterträdare till Håkan Juholt, men kommer vederbörande att ha en annan inställning till skattebetalarnas pengar?

För mig kom fallet Juholt inte helt överraskande. Redan vid hans tillträde ingav vissa uppgifter onda aningar,  om hans sambo/kulbo: Åsa Lindgren. Hon var dömd för bedrägeri år 2007, under en anställning på Fritidsresor.

Ur Aftonbladet den 28 mars 2001

”Sammanlagt tjänade hon 45 908 kronor på bedrägeriet, enligt domen, och hon hade även försökt att tillförskaffa sig ytterligare 10 372 kronor.Lindgren jobbade då på reklamationsavdelningen och ansvarade för att skicka ut ersättning till kunder för att täcka för brister och fel, som till exempel borttappat bagage.

Vid flera tillfällen skrev hon fiktiva brev om ersättning, godkände dem och betalade sedan ut pengarna på sitt eget privata konto i Nordbanken. Bland annat upprättade hon två falska handlingar gällande ersättning för kunder som ‘förlorat sitt bagage’. Pengarna tog hon själv.”

”I polisförhör sa Åsa Lindgren att hon inte kunde förklara varför hon gjort det hon gjort. …Hennes ekonomi var stabil vid tillfället och hon hade inga speciella utgifter.”

Stabil bör också Håkan Juholts ekonomi vara idag, med en månadslön på 144.000 kr. Ändå fifflar han för att tillskansa sig skattemedel därutöver.

Inte bara står han skriven i Oskarshamn, fastän han bor i Stockholm, och får sin hyra betald.

Dessutom begär han skattemedel också för Åsa Lindgrens del av lägenheten.

Juholt säger sig inte ha förstått eller känt till gällande regler.

Så illa tror jag inte att det är, att han är så okunnig och/eller korkad.

Jag tror att det är värre. Jag tror att det handlar om samma syndrom som finansspelarna på Wall Street har manifesterat. Girighet.

Mycket vill ha mer.  Vissa får aldrig nog.

Det här är Juholt på intet sätt ensam om. Här verkar vi kunna tala om en sossesjuka eller politikersjuka. Man kan få ut väl tilltagna pensioner redan efter några få år som politiker, sedan fixar man till inkomster ovanpå detta. Som nu senast Annika Billström – tidigare borgarråd (s) i Stockholm. Bara för att ta ett exempel i mängden.

Sverige verkar här ha drabbats av en formlig epidemi. Juholt är bara toppen på ett isberg.

Frågan blir: vad beror detta på? Varför denna sjukliga snikenhet?

Jag tror det sammanhänger med hela vårt politiska klimat, av toppstyrning, följsamhet och förljugenhet.

Tag bara Centerpartiet. När man skulle välja en efterträdare till pratubblan Maud Olofsson gick ordförandeklubban vidare till en än värre pratbubbla.

Jag har inget enkelt recept för hur det ska gå till, men klart är Sverige behöver ett samhällsklimat av mer uppriktighet, där en spade kan kallas för en spade.

Blir det mindre utrymme för hyckleri och falskhet, då tror jag att vi kan få fram politiker som i högre utsträckning arbetar för folkets bästa.

Lokalproblem…

…eller också ett intelligensproblem?

Den frågan dyker ofrånkomligen upp i mitt huvud efter att ha sett senaste ”Debatt” i SVT.

Det som skulle följa upp Uppdrag Gransknings program om situationen i Backa, Göteborg (se här och här).

Jag satte ihop denna filmsnutt, ”Lokalproblem”:

I SVT-programmet framträder integrationsminister Erik Ullenhag. Han driver tesen att situationen i Backa inte utgör något exempel på ”integrationsproblem”, och då är han väl på den säkra sidan: det har inte med invandring att göra, och utgör inte något argument för att ändra invandringspolitiken.

Men om inte Backa visar på ett integrationsproblem – finns det överhuvudtaget något integrationsproblem, någonstans, i dagens Sverige?

Och om så inte är fallet, varför har vi en särskild ”integrationsminister”?

x

Mer om yrkesdebattören America Vera-Zavala kan ses här:

Och här och här.

Sjukt

Ur Dagens medicin den 7/2 -11:

”Sjuksköterskor i Kalmar län utbildas kring mångkultur.

Landstinget i Kalmar län satsar 150 000 kronor för att överbrygga kulturskillnader.

Patienter som har svårt att passa tiden och patienter som inte vill betala förrän de träffat en läkare är exempel på problem, som kan förklaras med kulturella skillnader, som vårdpersonal möter i sin vardag, rapporterar Sveriges Radio Kalmar.

För att öka kunskapen om andra kulturer startar nu Landstinget i Kalmar län ett pilotprojekt där personalen på hälsocentralerna i Blomstermåla, Högsby och Hultsfred ska utbildas under tre års tid.

– Det fick oss alla att tänka efter. Det är olika på hur man ser på sjukdomar, hur man ser på tider, att det inte alltid är man själv som har rätt, säger distriktssköterskan Gunnel Johansson på Blomstermåla hälsocentral, till Sveriges Radio Kalmar.

Landstingets basenhetschef, Ann-Christine Kempe, håller med om att utbildningen har varit en ögonöppnare men understryker att landstinget fortfarande har rätt att ställa krav när det gäller exempelvis att passa tider.”


Denna text har återgivits på många bloggar. Fria Tiders kommentar:

”Även om tankesättet ‘Jag är vit. Alltså är det mig det är fel på’ kan tyckas enkelt att lära sig så sparar landstinget inte på resurserna. Utbildningen pågår i 3 (!) år och kostar skattebetalarna 150 000 kronor.

Vilken mångfaldsentreprenör som levererar kursen är okänt för Fria Tider.”

Min reflexion:
Vad är det som personalen ska ”utbildas” i under tre år?

Billigast skulle det bli att från början sätta upp en skylt i dörröppningen: ”Kom i tid och betala först!”

•• Näst billigast blir att ordna dyra kurser för personalen,för att sedan sätta upp sådana skyltar.

•••• Allra dyrast blir att först ordna dessa kurser, för att i slutänden låta muslimerna få som de vill.

••• Näst dyrast blir att hoppa över de dyra kurserna, för att direkt låta muslimerna få bestämma.

Vad är förklaringen till det materiella välståndet i Sverige jämfört med MENA-länderna, om inte just förmågan att passa tider och sköta sina arbeten? Om vi i Sverige ska anpassa oss till MENA-kulturer, då lär vårt samhälle snart rutscha utför!

Se vidare recension till boken ”Tvärkulturella möten”

Socialdemokraterna grunnar nu över vilken politik som ska ”klara välfärden”:
– skattehöjningar?
– höjd pensionsålder?
– bådadera?

Klart är att ska vi ha råd med mångkultur enligt kalmarkonceptet, då måste särskilda åtgärder till.

Frågan är dock om de tilltänkta s-åtgärderna kan sägas ”klara välfärden” för dem som tvingas betala mer i skatt eller vänta med sin pensionering.