• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Jag hade fel: SYDAFRIKA

tummened
Nu inne på mitt sjätte decennium som medborgaraktiv – har jag ibland haft fel?  Ja, i åtminstone tre fall:

1.  Sydafrika
2.  Sverigedemokraterna
3.  Saklighet.

”Sverigedemokraterna” och ”Saklighet” ska jag återkomma till – här kommer en text om Sydafrika.


sydafr

På 60-talet var det självklart att reagera mot apartheid i Sydafrika och kolonialism i övriga Afrika.  Då tillhörde jag dem som pläderade för svenskt stöd till alla möjliga motståndsrörelser. Det var mycket av ungdomlig känsla och en svart-vit verklighetsbild, kanske underlättat av avståndet.

Stödet gällde inte minst ANC i Sydafrika, som i ledningen hade Nelson Mandela. Denne fängslades dock redan på 60-talet och där fanns han kvar ännu på sin 70-årsdag, år 1988.

Då arrangerades en stor Free-Mandela-konsert i London. Där medverkade kända sångare och musiker från hela västvärlden. Konserten kunde ses av 600 miljoner människor i 67 länder.

Två år senare hölls en ny konsert i London, och denna gång medverkade även Mandela själv – han hade släppts ur fängelset i februari 1990.

År 1994 hölls allmänna val i Sydafrika, med rösträtt även för svarta.  ANC vann egen majoritet i parlamentet och Nelson Mandela blev landets president. Apartheidsystemet var därmed avskaffat.

Det kändes hoppfullt – utvecklingen gick åt rätt håll.

beware

Vad som nu står klart är dock tre moment:

a) ANC var inte bara en väpnad motståndsrörelse, den ägnade sig även åt att placera ut bomber, med många civila offer. Med andra ord:  Nelson Mandela var en terrorist.

b) Sverige gav ett omfattande stöd åt ANC, vilket bidrog till att möjliggöra dess verksamhet.

På besök i Stockholm i mars 1990 klargjorde Mandela att han hade en ”speciell relation” till Sverige. SvD:

”Sverige ensamt gav mer pengar än Europas stora länder tillsammans. Sverige var den stora ekonomiska och moraliska bidragsgivaren i kampen mot apartheid. Det var han helt klar över, säger Carlsson.

Det svenska engagemanget startade redan på 1950- och 60-talet och det fanns brett i samhället, i olika organisationer, partier, kyrkan, kulturlivet.”

c) Våldet i Sydafrika har inte upphört med apartheid. Tvärtom! Brottsligheten ökar dramatiskt, vilket drabbar både svarta och vita. Detsamma gäller en allt sämre ekonomi.

Framförallt förekommer ett våld av grymmaste slag och i en väldig omfattning, riktat mot vita lantbrukare. Rasismen har inte upphört med apartheid, den har blivit värre.

• Denna utveckling ställer ANC i ett nytt ljus, och därmed även Sveriges arbete för ”internationell solidaritet”.

• De sydafrikaner som nu drabbas av detta våld och denna förföljelse lever i en svår situation. Om Sverige framöver alls tar emot några flyktingar/migranter är det vita sydafrikaner som ska prioriteras!

• Till detta kommer reflexioner kring vår egen framtid.

Vavra Suk i Nya Tider 13/2016:

”Hur ser det då ut i Sydafrika, där rollerna är ombytta, där de som utgör en minoritet i västländer är i majoritet? Har de vita motsvarande privilegier där eller blir diskriminieringen mot oss ännu värre när vi inte längre är i majoritet?”

”Sydafrika är inte bara ett pittoreskt land där allt är upp-och-ned.  Det är ett levande exempel på hur det kan se ut när vita blir en försvarslös minoritet. Det handlar om hudfärg, och det är alltid vi som ska stå tillbaka, det är vi som förväntas ställa oss sist i kön och det är vi som ska straffas för olika påstådda oförrätter…”

 rasrisk

Stefan Löfven försäkrar att ”det finns inte vi och dom”, men även om etniska svenskar skulle kunna övertygas om att inga skillnader finns och att utseende är utan betydelse, så räcker inte detta.

Det finns nämligen andra som delar in människor i grupper och som har en påtagligt fientlig inställning till svenskar.

Sverige har något att lära av Sydafrika!

snomos


Mer

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-skankte-miljoner-till-anc-i-hemlighet/

http://www.nyatider.nu/nya-tider-pa-plats-brutala-scener-i-farmarmordens-spar-i-sydafrika/

http://www.nyatider.nu/vad-hande-med-alla-minoriteters-lika-rattigheter/

https://janmilld.wordpress.com/2011/03/22/afrikanska-interventioner/

http://www.janmilld.se/ms00/v51.html


https://www.youtube.com/watch?v=SLLs_Fln8js

https://www.youtube.com/watch?v=jj84Sw1x2po

https://www.youtube.com/watch?v=W6ZtJjWUEd0

SvP och rasismen

Tema Svenskarnas Parti (2):

 

stopparas1

Är vi rasister? Den frekvens och intensitet med vilket begreppet används gör det ju svårt att bara ducka, hur mycket man än vill spy på denna antiintellektualism.

Med en tillräckligt vid begreppsdefinition omfattar ”rasism” envar som motsätter sig den förda politiken av mass-, fjärr- och bidragsinvandring. Då är det bara att erkänna: med den definitionen är vi alla ”rasister”.

• Men det är ju inte en rimlig definition!

En annan definition på ”rasist” skulle kunna vara en person som hyser föreställningen att olika människoraser existerar. Detta är ju redan visuellt, och även empiriskt konstaterbart. Dessutom visar forskningsresultat på IQ-skillnader mellan olika etniska grupper.

Även med den definitionen måste jag räkna mig som ”rasist”!

• Det är fortfarande en dålig definition.

Vad jag vill lägga in i begreppet ”rasism” är att man negativt särbehandlar individer utifrån deras rastillhörighet.

• Dock med en väsentlig reservation:

a)  Vi svenskar existerar
b)  Vi har ett eget land, Sverige
c)  Sverige har rätt att reglera invandringen

Det är inte ”rasism” att ett land upprätthåller en gränskontroll!
Envar i världen kan inte göra anspråk på att få bo i Sverige!
Nej till global allemansrätt beträffande vårt land är inte liktydigt med ”rasism”!

invandring

Sverige kan i princip stoppa all vidare invandring utan att det är rasism.

Sverige kan även välja att stoppa all invandring från just de regioner som erfarenhetsmässigt genererat olika problem -bidragsberoende och brottslighet, trafikolyckor  och sjukdomar (i praktiken främst Afrika och Västasien).

I detta fall har vi rätt att välja,  att ”diskriminera”, om man så vill – utifrån statsnytta, folkhälsa och omsorg om skattemedel.

Vi har också rätt att utvisa dem som saknar giltigt uppehållstillstånd, eller utlänningar som begått brott.

KNEPIGARE blir det, om man på individnivå ska sortera utifrån rastillhörighet och med den utgångspunkten tvinga vissa att lämna Sverige. Detsamma gäller beviljande av svenska medborgarskap.

Min linje är att på individnivå ska ingen diskriminering ske.  Alla ska behandlas lika, oavsett sin hudfärg.

invae

DET VIKTIGA här blir dock att ha DEN STORA BILDEN klar för sig.  Vi måste utgå från den aktuella verkligheten.  Vad som pågår, och med tilltagande intensitet gjort så under flera decennier, är ju en offensiv mot Sverige och svenskarna.

Denna offensiv tar sig i princip två uttryck:

1. Folkutbyte

In vandrar alltfler utlänningar, från mest länder som är både geografiskt och kulturellt avlägsna.

Anpassningen till svenska förhållanden blir allt svårare, allt färre av dessa ”nya svenskar” klarar sin egen försörjning, allt fler kräver en anpassning till dem från det svenska samhällets sida.

Samtidigt utvandrar alltfler svenskar, inte minst ur en välutbildad medelklass.

vittv

2. Antivitism

Dessutom förnekas vi svenskar rätten att tro att vi existerar. År efter år kampanjas mot en påstådd främlingsfientlighet och rasism. Detta kampanjande engagerar inte minst nyanlända utlänningar.

Gunnar Sandelin, i ”Invandring och mörkläggning II”:

”Ett land som kombinerar hög välfärd med låg nationell självkänsla bäddar för utanförskap och segregation för sina nytillkomna medborgare. Vi kan inte minst se det i den svenska debatten, där nykomlingar gärna bistår kultur- och makteliten i kritiken av det svenska folket för dess djupgående rasism. I grunden är detta ett sadistiskt förhållningssätt efter receptet att ’ska någon ha stryk så hjälper jag gärna till’.”

Den föregivna ”anti-rasismen” har alltmer kommit att bli till en anti-vitism. Problemet är inte attityder eller ageranden från oss svenskar, utan att vi har en bestämd hudfärg. Det som skulle gälla för att vara antirasism har på så vis slagit över i sin raka motsats: rasism!

weine

Med andra ord handlar det för vår del om en FÖRSVARSKAMP.

Vi måste motsätta oss det pågående folkutbytet och underminerandet av välfärden.

Ja, även den verkliga rasism och den verkliga diskriminering som förekommer i Sverige – den mot svenskar.

Varför bedrivs denna politik? För vilka är den bra?

• Klart är att den inte är bra för oss svenskar – särskilt inte för ”småfolket”.

• Den är inte bra heller för invandrare – när ekonomiska och sociala problem växer drabbas även de.

• Är den bra för fattiga länder? Deras befolkningsexplosion kan inte lösas genom utvandring.

+2gubar

Så vilka är det som driver på?
Vem drar i trådarna, och med vilka motiv?

En del av svaret ges här.

Med andra ord finns det judiska maktgrupper som driver på.

Det är grupper med inflytande även inom invandringskritiska partier, vilket kan vara åtminstone en del av förklaringen till den aktuella splittringen inom EU-parlamentet.

Läs mer

Islamisering? Nej tack!

Rasism-avsnitt i grundkursen

Rasismandets offer (1)

Rasismandets offer (2)

Vad är rasism?

Schizofren vithet

majsl
”Att dela in människor efter hudfärg, religion eller något annat är så lågt man kan sjunka. Vi måste prata klartext: Sverigedemokraterna härstammar i rakt nedstigande led från nazistiska och rasistiska organisationer och partier.”

Så sade Stefan Löfvén i ett förstamajtal 2010.

Sedan blev Löfvén partiledare (S) och slog i en TV-debatt fast:

”Det finns inte vi och dom!”

pb

”Människan har inga raser, biologiskt sett”.

Det har SD-K-redaktören Paula Bieler konstaterat.

Möjligen hade hon då läst i Wikipedia: ”Inom antropologin råder konsensus om att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är rent ovetenskapligt.”

• Svenskar finns inte.  Alternativt är  alla människor svenskar, så snart de satt sin fot på svensk mark.

• Inte heller finns vita människor. Bara en social konstruktion, kantänka, precis som kön är det.

DESSA NYA KUNSKAPSRÖN hindrar dock inte att det finns en kategori av människor som har en särskild anledning att skämmas och känna skuld.

Och det är just vita människor.

Kring detta resonerar Jared Taylor från American Renaissance i denna film, försedd med svensk textning.

Martin Luther King argumenterade att ingen skulle dömas efter sin hudfärg – alla skulle bedömas lika, ges samma chanser.

Martin Luther King

Detta har sedan glidit över i sin motsats, under godhetens baner.

Vi har fått ”positiv särbehandling”.

Läs mer

Etnisk särbehandling

Folkhemmets balkanisering

När lika möjligheter blev 50/50

Vit skuld

Svart eller vit makt?

Avsnitt 6: Rasism

Grundkursens kapitel 3, avsnitt 6:

När kom ”rasismen” till Sverige?

Det måste ha varit efter 1965, då statsminister Tage Erlander fällde sitt uttalande:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

erlander2

Redan i slutet av 60-talet förutsåg man att den förda invandringspolitiken skulle kunna komma att leda till motsättningar. En FN-resolution från 1965 ledde i Sverige till en statlig utredning – SOU 1968:68, ”Lagstiftning mot rasdiskriminering”. Denna resulterade i en regeringsproposition och riksdagsbeslut.

Ur SOU 1968:68:

”…frågan om i vilken utsträckning åtgärder nu bör vidtas på nyssnämnda områden av samhällslivet får bedömas med utgångspunkt från dels den omständigheten att vissa, om än relativt fåtaliga, uttryck för rasdiskriminering redan visat sig i vårt land, dels det förhållandet att det med hänsyn till möjligheten av en fortsatt invandring finns risk för skärpta motsättningar i framtiden, och dels intresset av att Sverige kan ratificera konventionen.”

”…har man att beakta inte bara de förhållanden som för närvarande råder. Man måste även söka bedöma hur utvecklingen framdeles kan tänkas komma att gestalta sig… inte bortse från risken för att i framtiden även svårartade former av rasdiskriminering följer i en fortsatt invandrings spår, om ej motåtgärder i tid vidtas.”

”…invandrare kommer i allt större utsträckning från avlägsna länder med en befolkning av ett helt annat ursprung och en helt annan tradition än vår. Det kan inte uteslutas, att ras- och andra minoritetsproblem av en typ som idag är okända i vårt land kan dyka upp och utvecklas i allvarlig riktning om inte vakthållningen mot fördomarna är god…”

”Vid sidan av olika sanktionsformer utgör allmän upplysningsverksamhet i undervisningsanstalter, press, radio, television m.m. ett medel mot rasfördomar…”

Antirasismen hade dock funnits på dagordningen redan tidigare.

Ur skriften ”Jämlikhet och valfrihet”:

”I Sverige lagstiftade …ledande politiker mot rasism 1948 och opinionsbildningen mot nazism och rasism blev omfattande.”

”Under efterkrigstiden hade riksdagen vid flera tillfällen lagstiftat mot rasdiskriminering. Detta arbete accelererade emellertid i mitten av 1970-talet och då infördes således bestämmelser i grundlagen mot rasism.”

Men vad är ”rasism”?

Där har gränserna varit flytande!

Anmärkningsvärt, kan tyckas, mot bakgrund av att ”rasism” anses vara ett så allvarligt fenomen och dessutom så utbredd.

Ur ”Politisk korrekthet”, Järvenpää 2006:

”Avsaknaden av en enhetlig definition av rasismbegreppet är mycket viktig för att kunna driva samhället i mångkulturell riktning. Att det är odefinierat och luddigt genererar ett samhällsklimat där, om inte det kritiska tänkandet, så i vart fall det kritiska och öppna samtalet hämmas.”

Osäkerheten fyller dock en funktion. Dels kan begreppet då i praktiken användas mot allt som man ogillar. Dels tvingas den som vill vara ”på den säkra sidan” mot att bli kallad ”rasist” att s.a.s. hålla säkerhetsmarginaler.

Den rimliga innebörden av ”rasism” blir väl att hysa en negativ hållning till personer av annan ras, och att med den utgångspunkten negativt särbehandla dessa, eller förespråka sådan särbehandling.


Betecknande är begreppet ”omvänd rasism”!

Hur kan rasism vara annat än bara rasism? Det här begreppet om ”omvändhet” avslöjar hur begreppet hela tiden haft en inbyggd rasistisk udd, mot människor med vit hudfärg.

För att ingen ska slippa igenom maskorna i pk-nätet har begreppet kompletterats med bl.a. ”kulturrasism”.

Särskilt farlig är den ”dolda rasism” som företräds av Blågula frågor, enligt Ana-Maria Narti, riksdagsledamot (fp)…

narti2

Ur ”Politisk korrekthet”:

”Utvecklandet av diverse rasismtermer visar ett slags förskjutning från rasism som ett väl avgränsat och strikt definierat fenomen till att omfatta en rad ej närmare besläktade företeelser. Detta begreppsmissbruk bör förstås som ett led i skapandet av den ideologiska hegemoni som Friedman talar om.”

I princip kan det finnas tre nivåer av ”rasism”:

1.

Redan föreställningen att det överhuvudtaget finns olika människoraser. Mot detta vänder sig Wikipedia:

”Antropologiskt råder konsensus att det inte finns människoraser, och man anser att försök till identifiering av rasskillnader mellan människor är en ovetenskaplig verksamhet. En studie har dock visat att ungefär hälften antropologer vid tillfrågade universitetsfakulteter accepterar rasbegreppet inom arten Homo sapiens.

Sociologisk forskning har visat, att fördomsfyllda historiska föreställningar om existens av ‘raser’ bland människor, kan få konsekvenser för individers liv genom såväl privilegier som exkludering och diskriminering. ‘Ras’ betraktas idag inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap som en social konstruktion…”

Till detta synsätt ansluter sig Paula Bieler, nu redaktör för SD-Kuriren. På Newsmill skrev hon: ”Svenskar är inte en ‘ras’ (människan har inga raser, biologiskt sätt) så argument om utseende går jag inte med på.”

I förlängningen kan här ifrågasättas att vi svenskar finns som ett folk. Oppositionsledare Stefan Löfvén har betonat att det inte finns ”vi och dom”.

2.

Föreställningen att det finns olika människoraser och att rasblandning bör undvikas, för att värna en mänsklig mångfald, långsiktigt och globalt. Etnopluralismen – som har amerikanen Richard McCulloch som uttolkare, företräds i Sverige av ND.

3.

Föreställningen att det finns människoraser, där vissa är överlägsna andra och i kraft av denna överlägsenhet har moralisk rätt att förtrycka, förslava och utrota de andra. Herrefolkeri.

Här kan noteras att staten Israel är en stat särskilt för judar och att höga murar där ska motverka att Israel blir mångkulturellt. Inte desto mindre propagerar inflytelserika judiska opinionsbildare för att Sverige och andra västländer ska vara mångkulturella.

Ur ”Politisk korrekthet”:

”Medan Israel definierar sig som en strikt judisk stat och motsätter sig invandring av icke-judar, ska USA och Europas länder förvandlas till mångkulturella samhällen, en process som särskilt i USA starkt har understötts av amerikanska judar (MacDonald 2002, kapitel 7; MacDonald menar att judenheten generellt sett tenderar att alltmer motsätta sig blandäktenskap mellan judar och icke-judar).”

DISKUTERA:

Finns det olika hundraser?

Varför är frågan om människoraser kontroversiell bland antropologer?

Hur känna igen dold rasism?

 

Är Jorden rund?

Nils-Eric Hennix blev  både åtalad och fälld för en text han skrivit och publicerat.

”Hets mot folkgrupp”. 

Denna dom väcker frågor!

A. På vilka grunder blev han åtalad? Var det pga:

–  framförda åsikter?

–  återgivna faktauppgifter?

B. Vilka konsekvenser kan domen mot Hennix få för andra systemkritiker:

–  i princip?

–  i praktiken?

Låt oss börja med att konstatera vad Nils-Eric Hennix faktiskt skrivit. Det har publicerats på Fria Tider.

I mitt tycke överskurvat i många formuleringar, men skalar man bort en del av ordvalet – om ”arier” och ”germaner”, ”negrer” och ”rasblandning” – vad är det som sägs?  Vilka blir Hennix-artikelns centrala påståenden och åsikter?  

Jag får ut följande:

1. Det finns olika människoraser, med skillnader både fysiskt och psykiskt. (fakta)

2. Den nuvarande invandringspolitiken får katastrofala konsekvenser för Sverige, inte minst genom importen av lågintelligenta. (fakta/åsikt)

3.  Vi har alla ett ansvar att försöka ändra denna suicidala politik – ett ansvar gentemot såväl våra förfäder som  barn och barnbarn. (åsikt)

 Detta är  vad även jag och de flesta invandringskritiker hävdat och hävdar. Uppenbara fakta, rimliga åsikter.

Enligt Hennix  finns det skillnader i intelligens mellan européer och afrikaner, mellan vita och svarta.  Detta påstående underbygger han med uppgifter om IQ, hämtade ur Richard Lynns bok ”IQ and the wealth of nations”

”Intelligenskvot i genomsnitt

England 100
Belgien 100
Sverige (germanska befolkn.) 101
Schweiz 101
Holland 102
Österrike 102
Tyskand 102

Equatorial Guinea 59
Guinea 63
Etiopien 63
Gambia 64
Kongo 65
Zimbabwe 66
Nigeria 67
Somalia 68
Central African Rep 68
Togo 69
Angola 69

Endast 2 % av svenskarna har under 70 i IQ. I Norden bedöms de som har under 70 i IQ som förståndshandikappade…”

Japaner och koreaner har enligt artikeln högre IQ än européer.

Nils-Eric Hennix kommenterar själv domen:

Den text jag dömdes för har redovisat

* forskares mätning av medelintelligensen hos olika folkslag

* att afrikanska länder, enligt värdens främsta genforskare, bör få hjälp av vita eller asiater för att skapa välstånd

* att zigensk kultur är parasiterande på värdländerna”.

Ur domen:

Nils-Eric Hennix har under sommarn 2001 publicerat en skrivelse på en allmänt tillgänglig hemsida på Internet, på vilken man kunnat läsa…:

´Riksdagspolitikerna, lärare och journalister säger att invandrade negrer ska vara stolta över att vara svarta, araber ska vara stolta över sin muslimska grymma stenålderskultur, att vara jude är en hederstitel och får bara berömmas, zigenare får miljoner kr för att bevara sin parasiterande kultur’.

‘De tre huvudsakliga raserna är orientaler, vita och svarta. De svarta avviker stort från orientaler och vita. Inte bara till utseende utan främst genom intelligens och karaktärsdrag.´

‘En vit har 480 miljoner fler corticalneuroner (nervceller) att tänka med i hjärnan, än en svart. En vit har 11 % större hjärna än en svart. Tom kraniet är 8 % större hos den vita människan.’

‘Negrer bör leva i ett mer reglerat samhälle under vit eller asiatisk ledning. De kommer aldrig att kunna skapa välstånd av egen kraft.´

‘Demokrati kan inte fungera i Afrika eller i arabländerna. Folken där har en karaktär som gör att det måste ett vara auktoritärt, hårt styre, annars blir det enorm brottslighet och blodbad.´

‘När vi konstaterar den extremt låga intelligensen bland Afrikas svarta befolkning och befolkningen i mellanöstern så förstår vi vilken ekonomisk katastrof det är att låta svarta och araber bosätta sig i Sverige och blanda sig med den vita befolkningen.’

Nils-Erik Hennix har genom ovanstående uttryckt och spridit missaktning för folkgrupp med anspelning på ras och etniskt ursprung.

Lagrum

16 kap 8 § 1 st brottsbalken”

Mycket är här ryckt ur sitt sammanhang, en del är citat som Hennix hämtat från olika skribenter – jämför gärna med den fullständiga texten.

 

Själv har jag hela tiden i mitt skrivande utgått ifrån att det ligger en fundamental skillnad mellan 

A. att förmedla faktauppgifter (som kan stämma eller inte)

och 

B. att ge uttryck för värdeomdömen/åsikter (som kan vara ringaktande eller inte)

I motiveringen till tingsrättens dom flyter ju detta samman.

Om intelligens mm har jag tidigare skrivit här, härhär och här

Även Julia Caesar har tagit upp ämnet.