• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

DÖK

dok

Decemberöverenskommelsen (DÖK) var nödvändig för att Sverige ska kunna styras, säger man från Sjupartiet.

Gunnar Hökmark (M) levererade en träffsäker kommentar:

«Sverige har haft många minoritetsregeringar. De har lyckats överleva genom att föra en politik som anpassat sig till de parlamentariska förutsättningarna. Det gjorde inte Löfven. Det var inget nytt med minoritetsregeringar. De har kunnat fungera väl. Det nya var att Löfven misslyckades. De rödgröna fick inget ökat väljarstöd men väl regeringsmakten.

gh

Nu blir paradoxen att ingen tidigare minoritetsregering har haft den makt som Löfvenregeringen nu får, i första hand till 2018 men möjligtvis också till 2022.

Samtidigt har ingen tidigare minoritetsregering varit så beroende av Vänsterpartiet som denna. För att vara det största blocket måste Löfven nämligen tillmötesgå Vänsterpartiets krav men då får man i gengäld de fyra oppositionspartiernas stöd för den budgeten, oavsett innehåll. Det är milt talat en paradox.»


Den tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn är också kritisk:

”Tyvärr är det här riktigt illa. I iver att utestänga SD har ni gjort V till vågmästare och bara sett till regerandets form inte dess innehåll.» 

ua

Förutom att Sverigedemokraterna får mindre möjligheter till politiskt inflytande blir konsekvenserna av DÖK både en cementerad blockpolitik och ett försvagat inflytande för riksdagen.


 

PROBLEMET som man hänvisar till är att varken det rödgröna blocket eller Alliansen kan mönstra en egen riksdagsmajoritet. Det är ju helt självförvållat, genom att man från båda sidor vägrar att «förhålla sig till» Sverigedemokraterna.

Hur smart var det?

smart


Min kritik är att man är opolitisk i sitt sätt att bedriva politik.

Antag att Sverigedemokraterna inte hade funnits.  Med eller utan SD i riksdagen så finns mycket allvarliga samhällsproblem, relaterade till den förda migrationspolitiken.

Helt bortsett från SD borde riksdagens alla partier se dessa problem och bry sig. Dvs diskutera dessa och försöka formulera lösningar.

Nu finns SD i riksdagen, som ett stort parti. Då borde det vara självklart att kunna samtala även med SD-företrädare, om både invandringen och andra frågor.

De förevändningar som givits till att inte kunna samtala med SD-företrädare har varit mycket tunna!


Lars Bern har på sin blogg Antropocene  skrivit bra om detta:

«Det ödesdigra misstag som det politiska etablissemanget begår, är att man på detta sätt stänger ute nästan en miljon väljare från allt inflytande, istället för att övertyga dem om att den egna politiken är bättre och få dem att ändra sig.

Man ger helt enkelt upp demokratin och erkänner samtidigt SD i exakt den roll som partiet vill ha – att vara det enda alternativet i svensk politik till den politiskt korrekta värdegrund, som är det politiska etablissemangets gemensamma program. SD är nu i realiteten den enda fungerande politiska oppositionen i landet.»

»Mitt stalltips när jag ser hur de övriga partierna nu valt att agera är att SD fortsätter sin frammarsch och nog blir större än både M och S i valet år 2018. Flera av de tynade småpartierna har skrivit under sin dödsdom. Minst två av V, Mp, C, Fp och Kd kommer att tvingas lämna riksdagen. Dvs om inte de etablerade yrkespolitiska partierna träffar en ny ohelig överenskommelse som fjärmar landet ännu mer från parlamentarisk demokrati, när man likt idag inser vartåt det barkar.

Jag kan nu bara se en realistisk utväg för etablissemanget att långsiktigt stoppa SD:s roll som en i framtiden ledande politisk kraft och det är att börja bedriva delar av deras mer nationalistiska och kulturkonservativa politik, så att de inte har tillräckligt att opponera mot.»

svampen


Jan Tullberg skriver på Fria Tider om «Kartellen och folkviljan»:

«Riksdagens ledamöter har dels en uppgift att företräda svenska folkets intresse efter bästa förmåga, men de har också en uppgift att representera folkviljan. Väjarnas åsikter är centrala för en demokratiskt sinnad ledamot. Ett parti behöver inte ha samma åsikt som folkmajoriteten, men när så inte är fallet bör politikerna ange goda argument för sin åsikt och visa ödmjukhet inför väljarnas uppfattning.

Den demokratiska gången är att partiet först ska påverka folkviljan och först om de lyckas kan den politiken sedan genomföras. Vad som kan ses som mindre demokratiskt är att genomföra en politik mot folkviljan och därutöver förmana väljarna med moraliska pekpinnar. Ett sådant beteende är åtminstone auktoritärt och kanske även totalitärt.

Kritik mot invandringspolitiken avfärdas med att den inte är ‘anständig’ och att det är en ‘extrem’ uppfattning att vilja minska migrationen. Sju av riksdagens partier har slutit en kartell som exkluderar en restriktiv invandringspolitik och det parti som förespråkar en sådan. Vad anser då svenska folket om de tabubelagda ‘volymerna’?»

 maktkartellen

Detta inspirerade mig till montaget ovan, men även andra har gjort montage på temat:

ledarskapet1933

Exponerat jämför med Fullmaktslagen från Tyskland 1933, och citerar ur Wikipedia:

”Fullmaktslagen (tyska Ermächtigungsgesetz) var en lag som antogs av den tyska riksdagen den 23 mars 1933 och som trädde i kraft dagen därpå. Lagen, vars formella titel var Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (‘Lagen om avhjälpande av folkets och rikets nöd’), innebar att Tysklands rikskansler Adolf Hitler blev högsta lagstiftande organ. Hitler blev därmed Tysklands diktator.

Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) hade tillsammans med Tysknationella folkpartiet (DNVP) absolut majoritet för lagens antagande, men man behövde två tredjedels majoritet. Genom att förbjuda Tysklands kommunistiska parti (KPD), hota socialdemokratiska ledamöter och ge lösa löften till Centrumpartiet (Z) kunde lagen antas med 441 röster för och 94 emot. I och med detta var Weimarrepublikens tid definitivt slut.”

ful

Vilket påminner mig om Stefan Löfvens uttalande från mars 2014 om kuppregimen i Kiev, som en «vald regering». Kolla 0.30 in i denna film.


Magnus Söderman skriver på Motgift:

«Decemberöverenskommelsen handlar alltså om att säkerställa att ”rätt” partier håller sig kvar vid makten, även om de säger sig stå långt ifrån varandra ideologiskt. Och detta gäller fram till 2022.

Så, vad har hänt i Sverige fram till år 2022?

Jag tittar på Affes statistikblogg och konstaterar att om demografin fortsätter att förändras på samma sätt som under Reinfeldt, så kommer andelen personer i Sverige mellan 0-44 år med utländsk bakgrund, utgöra 39,8 procent år 2022. Och där har vi svaret. För övrigt kan vi antaga att dessa siffror ligger i underkant.»

Se vidare här.

demografi

Vilket leder över till frågan om argument och motiv för den folkfientliga invandringspolitik som bedrivs.

Lyssnar man på Fredriks Reinfeldt och hans adepter Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson så rymmer den bara fördelar, för alla parter. Den hjälper Sverige att bli en humanitär stormakt samtidigt som vår ekonomi räddas.

De verkliga skälen måste vara andra! Klart är i varje fall effekterna: välfärdsstaten nedmonteras och svenska folket byts ut.

Med detta som strävan blir det också konsekvent att man gör stor skandal av att Björn Söder hävdat existensen av svenskar som en etnisk grupp.

skuggregering

skojare

Uppe i det blå

skyer på blå himmel
Fredrik «exet» Reinfeldt passade ju på att filosofera om invandring och arealer när han var uppe på en flygtur och blickade ner på Sverige. Den kvarvarande moderatledningen verkar även den vara uppe i det blå.

Det blir åtminstone två fredagsbiofilmer. Dels denna veckas «När ska (M) landa?», dels den påföljande och första fredagsbion år 2015 – «Moderater i analys».

Moderaterna står otvivelaktigen inför ett vägval och det är en öppen fråga vilken väg partiet väljer. I ena vågskålen finns partiledningen på riksnivå – verbal och fast i sin tro på invandringens välsignelse för Sverige.

mintegration
Destillerar man ur svadan från partiets migrationsansvariga Elisabeth Svantesson så framgår att det skulle kunna röra sig om en win-win-situation:
a) Sverige hjälper skyddsbehövande
b) de skyddsbehövande hjälper Sverige, räddar oss i en besvärlig arbetsmarknadssituation.

Bara fördelar för alla med den förda migrationspolitiken, alltså!

Varför ändra ett så vinnande koncept?

De problem som anförs i sammanhanget är inte på riktigt, de är bara skenbara – låter sig trollas bort genom en «bättre integration».
vagskal

I den andra vågskålen finns verkligheten runtom i landet och en stor grupp moderata kommunpolitiker, som inte kan trolla…

De lever i – och får ta ansvar för – den verklighet som deras kolleger i Riksdagen skapar. De förväntas att omedelbart finna bostäder åt Migrationsverkets plötsliga busslaster med asylsökande, och direkt ordna med skolgång för stora barnaskaror. Till det kommer akuta behov för sjukvård och tandvård, där redan resursknappa enheter också ska klara de nyanländas behov. Och dessa nyanlända bedöms ofta ha mycket större behov än den ursprungliga befolkningen, som därför hamnar långt bak i kön.

Den 10 januari ska Moderaterna alltså hålla en extra stämma:

• Där kommer Anna Kinberg Batra med största sannolikhet att väljas till ny partiordförande.

• Kommer hon att insistera på sin extrema linje kring ett öppet Sverige,  ska den migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet «hedras»?

• Kommer Kinberg Batra dessutom  att lyckas trumfa igenom detta?

Australia Muppet Movie Premier
I så fall står Moderaterna inför svåra prövningar!

•  förtroendevalda och aktiva partimedlemmar kan komma att passiviseras eller byta parti

  fler väljare kommer att gå över till Sverigedemokraterna.

Skulle det av Stefan Löfven aviserade extravalet verkligen bli av under våren, då kommer (M) där att gå tillbaka och tappa ytterligare riksdagsmandat, det är min övertygelse.

Klarar 7-klövern att backa från extravalet kan Moderaternas fall uppskjutas till 2018, men blir då kanske så mycket tyngre, verkligheten talar ju för oppositionen.

Här kommer fredagsbio 9:


 

PS

I TV4:s morgonsoffa har Fredrik Reinfeldt än en gång uttalat sitt förakt för etniska svenskar.

Varmed han gör sig än mer till ett sänke för sitt parti.

Se vidare här och här.

sankem

Underligt är det

vts

Wikipedia om Luciabeslutet 1989:

”I riksdagsvalet i september 1991 segrade de borgerliga partierna, Kristdemokraterna tog plats i riksdagen, och Carl Bildt tog över som statsminister. Den 19 december samma år meddelade Regeringen Bildt att man upphävt Luciabeslutet. I de följande överläggningarna sade sig Socialdemokraterna inte motsätta sig beslutet…”

lucia


I början av 1990-talet var den partipolitiska bilden klar, när det gäller invandringspolitiken. Tre partier stod för en relativ moderation, nämligen Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Dock med betoning på «relativ». Bengt Westerberg var inte ensam om att hylla en «generös flyktingpolitik» – med på det tåget var också Ingvar Carlsson. Men  i jämförelse med de tre småpartierna Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så var S-M-C återhållsamma.

1991

I den borgerliga Bildtregeringen 1991-94 kunde dock 9%-partiet Folkpartiet helt dominera invandrings- och flyktingpolitiken, precis som senare Miljöpartiet dominerat den under såväl Reinfeldtregeringen 2006-2014 som Löfvenregeringen oktober-december 2014.

När Socialdemokraterna återkom i regeringsställning 1994 fanns inte den tidigare invandringsministern Maj-Lis Lööw med som invandringspolitisk företrädare. Ny invandringsminister blev istället Leif Blomberg (från fackförbundet Metall), efter två år avlöst med Pierre Schori. Både Luciabeslutet från 1989 och tankarna från s-propositionen «Aktiv flykting- och immigrationspolitik» blev kvar i papperskorgen.

pkorg


En motsvarande utveckling skedde snart inom Moderaterna.

SVT:s «Uppdrag Granskning»:

«Maud Björnemalm (s) är flyktingpolitiskt ansvarig. Hon tillbakavisar påståendet om att socialdemokraterna skulle föra en politik som överensstämmer med Ny Demokratis idéer. Flera av de förslag som lades då, bland annat visumtvång och att man tar fingeravtryck av asylsökande, är förändringar som skett inom ramen för EU:s flyktingpolitik.

Alltfler moderater kritiserar idag det egna partiets hållning gentemot regeringen. De inom partiet som vill se en mer liberal flyktingpolitik med öppnare gränser står emot de mer konservativa som ger stöd åt (S). En av dem är den moderata riksdagsledamoten Göran Lindblad. Han säger att moderaterna måste ändra sin flyktingpolitik om man ska kunna hålla det löfte som anges i partiets idéprogram. Där fastslår man att moderaterna ska vara den mest humanitära kraften. Han får stöd av bland andra Moderata Ungdomsförbundets ordförande Tove Lifvendahl:

– Att de idéer som jag kämpar för nu verkar få gehör är en seger, säger hon.» 

Känns det igen? «…tillbakavisar påståendet om att socialdemokraterna skulle föra en politik som överensstämmer med Ny Demokratis idéer. » Redan innan SD kom in i riksdagen användes ett invandringskritiskt parti som vapen mot en sansad politik.

Moderaternas flyktingpolitiske talesperson var i början av 90-talet Gustaf von Essen. Han plockades år 2002 bort från valbar plats i riksdagslistan för (M) i Uppsala. Redan innan dess var han ersatt som flyktingpolitisk talesperson för sitt parti.

hoppfullt

Programförslaget «Land för hoppfulla» 1997 var framarbetat av en grupp under ledning av Per Unckel. Det angreps av företrädare för MUF – i arbetsgruppen hade Thomas Idergard och Anna Kinberg  reserverat sig (hon som nu vill att den migrationspolitiska överenskommelsen med Mp ska «hedras»).

kinberglantis-jpg


 

schori

I riksdagen 1997, Pierre Schori om m-förslaget:

”Moderaterna har genom sitt manifest Land för hoppfulla manat fram en ny debatt om invandringen och invandrarna. …  I flera fall  fiskar Moderaterna i grumliga vatten av missnöje med förment höga kostnader för bidrag till invandrare.

Här har man givit legitimitet åt grupper som dessbättre har haft problem med att komma ut med sitt främlingsfientliga budskap sedan Ny demokrati kollapsade.

I debatten om invandring är det ett kärt tema att påstå att en moralisk elit har åsiktsmonopol och att andra åsiktsyttringar förkvävs. Jag invänder mot det resonemanget. Vi har åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, men det innebär ju inte att den som uttrycker sig negativt om invandring och invandrare skall få stå oemotsagd.

Nu när också några forskare och akademiker ställer upp bland de främlingsfientliga är det än angelägnare att i debatten slå hål på myterna och bemöta förenklade och felaktiga påståenden. I historien finns tyvärr alltför många exempel på att god utbildning inte är något säkert vaccin mot fördomar och ondska.”

Sju år tidigare hade socialdemokraterna haft en proposition redo, med formuleringar som:

«Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det.»

«Varje land har ett ansvar för sina egna medborgare.»

«Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt.»

«En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd.»


SONY DSC

Läsvärt om Luciabeslutet 1989 och tongångarna inom de tre modererade partierna skriver också Karl-Olov Arnstberg.

Om Ingvar Carlssons motivering till Luciabeslutet:

”5 000 turkbulgarer har kommit till Sverige den senaste tiden. Inget annat land har tagit emot fler än 500. Miljoner turkbulgarer lever i den här situationen. Det har bara börjat, det som de har bestämt sig för: Vi ska inte leva i Bulgarien längre, vi åker till Sverige…

Det finns hur många människor som helst som skulle kunna komma in. Men om vi inte vidtar några åtgärder, utan bara låter detta löpa, kommer det att slå tillbaka mot de flyktingar som redan är här. Därtill kommer det som Anna-Greta (Leijon) säger – det här med turkbulgarerna är inte något isolerat fenomen, utan vi kan få människor från Estland, Lettland och andra delar av Sovjetunionen, som i vinter går över gränsen mot Finland. De har ingen mat – det går svälttåg helt enkelt, som i desperation börjar röra sig mot Skandinavien…

Det kan bli en situation som vi inte har sett maken till i modern tid. Detta kan vi inte utåt diskutera. Men jag håller med Anna-Greta…’”

m

Arnstberg citerar också ur en moderat motion före valet 1991, underskriven av bl.a. Carl Bildt:

«Den viktigaste uppgiften för svensk flyktingpolitik är att genom internationella organ främja mänskliga rättigheter och bistå flyktingar i de länder där dessa befinner sig, oftast i närheten av hemländerna. Sverige bör därför även fortsättningsvis stödja FN:s och de humanitära hjälporganisationernas flyktingarbete.

Erfarenheten har visat att svåra kulturkrockar kan uppstå vid flykt till främmande länder med helt andra kulturmönster och att det troligen varit långt bättre att bistå flyktingarna i eller i närheten av deras hemländer, till exempel genom näringslivs- och bostadsprojekt. Ökade ansträngningar bör också göras när det gäller invandrares repatriering, då förhållandet i deras hemländer förbättras.

Moderata samlingspartiet anser att vissa ekonomiska resurser för flyktingmottagande och utvecklingsbistånd i stället bör omfördelas till förmån för insatser i fattigare länder för att förebygga flyktingströmmar. I förlängningen bör diskuteras om inte delar av anslaget till invandrarverket kan omfördelas till sådant flyktingstöd.»

«Ett land måste kunna ställa vissa krav på vilka personer som skall få komma in över gränsen – även på asylsökande. Ytterst handlar det om respekten för en individs identitet och i förlängningen det svenska medborgarskapet. Det handlar också om den legitima rättigheten att skydda vårt land mot bland annat terrorister och brottslingar.

Från moderata samlingspartiets sida har vi länge sett mycket allvarligt på dokumentlösheten. Vi har förståelse för att det ligger i flyktingskapets natur att vissa handlingar kan saknas, men någon form av dokument, till exempel en färdbiljett bör kunna uppvisas.

Nekas en person asyl i Sverige skall denne avvisas/utvisas så snart detta är möjligt.

En allvarlig aspekt på sådana ärenden är de fall där de som skall avvisas/utvisas hålls gömda av privatpersoner, vilket därmed förhindrar verkställigheten av beslutet. Denna form av lagtrots är oacceptabel och måste beivras.»

Ännu efter två år i regeringsställning höll moderaterna fast vid sin gamla uppfattning. Ur partiets handlingsprogram från 1993:

«De som trots detta är på flykt bör hjälpas så nära sina hem som möjligt. En politik som bereder flyktingar fritt tillträde till de industrialiserade länderna kan förefalla mer generös men skulle få oacceptabla konsekvenser. De sociala spänningarna skulle växa på ett okontrollerbart sätt.»

Ur en riksdagsmotion år 2000, undertecknad nio moderater:

«En helt öppen och fri invandring förutsätter en nedmontering av socialstatens förmåner, något som knappast i dag har ett folkligt stöd. Invandringspolitiken måste vara tydligt utformad och ha en förankring i breda folklager.»

«Svenskarna och deras politiker måste också tydligt markera sin vilja att försvara de värderingar och de kulturmönster som vi i Sverige uppnått under en lång utvecklingsperiod.

Det är viktigt att skilja på flyktinginvandring och invandring i övrigt. I massmedia framställs ofta människor som söker asyl och som smugglats in i landet som flyktingar även om deras motiv till att lämna hemlandet företrädesvis är ekonomiska.

Politiken skall vara inriktad på att åstadkomma återvändande snarast möjligt enligt principen att varje människa har rätt att leva i sitt eget land i frihet och trygghet.»

Karl-Olov Arnstberg ställer frågan varför Moderaterna med Fredrik Reinfeldt så kapitalt ändrade moderaternas invandringspolitik och pekar på drevet mot Sverigedemokraterna och journalisternas roll.

«Ett formidabelt totalt hatdrev sattes igång mot SD och rullar fortfarande.»

«Sveriges dödsspiral fortsätter. Krävs det utländskt ingripande för att få till en förändring?», avslutar han.

virtuosen


En del verkar här gå igen:

• Hur Sverigedemokraterna nu  fått ta över Ny Demokratis roll som «avskräckande exempel».

• Hur lilla Miljöpartiet tagit över lilla Folkpartiets roll som innehavare av makten.

• Hur det ena partiet efter det andra bland de en gång modererade drivits mot samma extremism som småpartierna.


En fråga som infinner sig blir ju:  hur gick denna kantring till?

— Var det i huvudsak fråga om tillfälligheter, förbiseenden och misstag, några slags olycksfall i det politiska arbetet?

— Eller var det resultatet av en medveten plan, ett målinriktat arbete från krafter med en bestämd agenda?  Och i så fall: med vilket mål?

Påfallande är hur vi satt med ett facit redan på 90-talet, och gör det än mer idag – ändå vill 7 av 8 riksdagspartier fortsätta på den inslagna vägen, med en systemkollaps allt tydligare vid horisonten.

Hur kan så många vara så blinda och/eller oansvariga?

Underligt är det.

tanktintereg


Läs/se mer

https://janmilld.wordpress.com/2014/10/26/nytt-luciabeslut-nu/

https://janmilld.wordpress.com/2012/11/03/stopp-nu-2/

https://janmilld.wordpress.com/2013/01/03/missat-tag/

http://www.bgf.nu/lagom/0/ac.html

https://morklaggning.wordpress.com/blogg/

GULD-läge för (S)!

4snillen

SvP och våldet

Tema Svenskarnas Parti (4):

svapfragor

I dagens politiskt korrekta Sverige står ju anklagelser och negativa epitet, avståndstaganden och pudlanden, som spön i backen. Själv vill jag undvika att ge mig in i den ”branschen”. I centrum ska stå sakfrågor och pragmatism. Verkligheten, ändamålsenligheten och de politiska principerna.

När det gäller Svenskarnas Parti har Ukrainakrisen – både för mig och många andra som i övrigt kunnat uppskatta partiets arbete – skapat en ny tveksamhet. Nu står dock klart att SvP ”lägger relationen till Svoboda på is”. Ett viktigt steg i rätt riktning!

Bland de epitet som etablissemanget vill klistra på SvP hör ”högerextrem”, ”fascistisk” och ”nazistisk”. Kan där finnas något av substans beträffande SvP? Som alltid blir det ju omöjligt att bedöma med mindre än att innebörden av begreppen först har klargjorts.

Begreppet ”högerextrem” används nu med sådan frekvens och slapphet att det – om det alls säger något – betyder detsamma som vänsterradikal gjorde för 20-30 år sedan. Dvs en person som vill värna svenska arbetares intressen.

Men begreppen ”fascist” och ”nazist” har ändå för de flesta svenskar en ungefärlig innebörd, av en person som har nära till hot och våld, som inte är främmande för brutalitet och förtryck av andra människor.

Ukraina ger här ett tillfälle till klargöranden från SvP:s sida, värt att ta vara på.  Verkligheten och erfarenheterna där erbjuder något att förhålla sig till.

kievodessa

Fem exempel:

1. Brandbomber mot polis

Kuppen i Kiev i februari innefattade brandbomber mot polisen. Carl Bildt hade inga invändningar mot det sätt, på vilket kuppen genomfördes.

SvP-kommentar?

rada2

2. Uppeldning av meningsmotståndare

I Odessa den 2 maj stängdes meningsmotståndare in i Fackföreningarnas hus och mördades genom att de kvävdes eller eldades upp. Svoboda-profilen Irina Farion, riksdagsledamot, kommenterade: ”Låt de jävlarna stekas!” 

Riksåklagaren i Ukraina, Svobodas Oleg Machnizki, har inte gjort mycket för att få fast de ansvariga för Odessamassakern.

SvP-kommentar?

oo

3. Saboterad valrörelse

Den 25 maj hölls presidentval i Ukraina, men det blev ingen valrörelse där båda sidor kunde göra sig gällande. Kuppkritikern och presidentkandidaten Oleg Tsarev från Dnepropetrovsk blev svårt misshandlad av bl.a. Svobodaanhängare när han lämnade en TV-studio.

SvP-kommentar?

ot

4. Åsiktsterror

Gäng av slagskämpar från Högra sektorn har spridit skräck bland allmänheten i ukrainska städer. Man skanderar ”Leve Ukraina!” och förväntar sig ett bestämt svar från den grupp människor som man har framför sig: ”Leve våra hjältar!” När man inte fått det svaret har följt allmän misshandel.

SvP-kommentar?

hs

5. Terrorbombande

Vad som nu pågår i östra Ukraina, sedan flera veckor, är ett krig mot civilbefolkningen. Med bomber och granater angrips även civila mål. Även tung militär utrustning som stridsflyg och helikoptrar, kanoner och tanks används.

SvP-kommentar?

unofly

Det finns (se 4 ovan) i princip tre sätt att ”övertyga” människor:

A. Den demokratiska metoden

Med fakta och argument. Människor får själva komma fram till en uppfattning.

B. PK-metoden

Med ensidig info-tillgång, ständig upprepning och känslomässiga upplägg. Människor manipuleras och indoktrineras, luras.

C.  Extremistmetoden

Med hot, våld och skrämsel. Människor kuvas och tvingas.

En svensk variant av punkt 4 har AFA-aktivister bjudit på. Det skedde i Tantolunden i Stockholm våren 2013. Man gav sig på en samling barn och misshandlade flera grovt. Orsak: barnen hade, enligt AFA-iterna,  lyssnat på ”vit-makt”-musik.

svapfragor

Ett annat spår för att bedöma SvP:s hållning till politiskt våld är naturligtvis att se till partiets praktik i Sverige.

• Mig veterligen har Svp-are aldrig ägnat sig åt att störa möten för politiska meningsmotståndare.

• När SvP självt haft möten har de konsekvent blivit störda, kraftigt. I huvudsak har detta hanterats genom att låta polisen ansvara för ordningshållandet.

• Vid angrepp på politiska meningsmotståndare utanför mötesarenor – misshandel eller vandalisering av hem – har Svp-are haft rollen som brottsoffer, inte förövare. Enligt polisen har ”95%” av sådant våld utövats av ”vänsterextremister”

Finns det ett enda aktuellt fall, där SvP-are haft rollen som förövare?

Finns det några gripanden, åtal eller domar?

Det skulle jag vilja veta!

bildtvald

Avslutningsvis. Moderaterna håller fortfarande fast vid Svoboda, ger det partiet sitt godkännande. Det är värt att notera!

Om SvP nu anklagas för att vara extremt – vad ska då sägas om (M)?

mordare

 Läs mer

Våldskonstaterande realism

Brev om mötesfrihet och politiskt våld

Journalistisk och våld

Grundkursen om extremism och våld

Våldet segrar

Våldsbejakande extremism

 

Skämtens tid förbi?

Den 1 april 2014

ANTAG ATT  jag skulle påstå att 7 av 8 partier i Sveriges Riksdag beslutat att belöna utlänningar som uppehåller sig illegalt i Sverige med i praktiken gratis tandvård och sjukvård.

Det skulle nog uppfattas som ett ganska dåligt aprilskämt: alltför grovt och långsökt för att vara möjligt att ta på allvar.

x

ANTAG ATT  jag istället hade skrivit att moderatledaren Fredrik Reinfeldt nu gör en totalpudel: erkänner att han hela tiden haft fel om invandringspolitiken, ber svenska folket om ursäkt, osv.

Också det skulle uppfattas som ett dåligt aprilskämt, av samma skäl. Alltför orealistiskt. Och just så är det ju. Tyvärr.

x

Jag har istället roat mig med att sätta ihop mitt livs STORFILM:

Läs mer

Svp lyckades