Livräddande insatser?

omvarlden

Om Kievregimens av vår svenske utrikesminister påhejade militära insatser i östra Ukraina syftar till att rädda människoliv så är det ingenting nytt.

Detsamma gällde t ex år 1999, under NATO:s månadslånga bombkrig över Serbien.

Detsamma gällde också år 2011 under NATO:s halvårslånga bombkrig över Libyen.

Detta senare sanktionerat av FN så långt att man skulle upprätthålla en ”flygförbudszon” för Al-Gathafis flyg. Sedan tog NATO det hela ett par steg längre, genom att inte bara själva flyga över Libyen, utan dessutom släppa bomber och avfyra raketer.

delegation

I NATO-insatsen mot Libyen deltog även Sverige. Så här beskrivs detta på webbsidan ”Sweden abroad”, för ”Sveriges delegation vid NATO”:

Sverige deltog under 2011 i den Nato-ledda flyginsatsen Operation Unified Protector (OUP) över Libyen. Insatsen utgjordes utöver Sverige av 17 andra länder, både Natomedlemmar och partnerländer. Insatsen byggde på ett FN-mandat att skydda den libyska civilbefolkningen

FNs säkerhetsråd antog den 17 mars 2011 resolution 1973 som gav befogenhet till det internationella samfundet att upprätta en flygförbudszon över Libyen för att skydda landets civilbefolkning. Efter en inledande amerikansk ledning av insatsen övertog Nato den 31 mars 2011 ledningsansvaret under Operation Unified Protector (OUP). Nato-insatsen utformades till att upprätthålla en flygförbudszon, säkerställa det rådande vapenembargot mot landet och att värna om civilbefolkningens säkerhet. Insatsen i Libyen pågick i sju månader och avslutades i oktober 2011. 

Det svenska bidraget bestod som mest av åtta Gripenplan, spanings- och stödresurser, personal för informationsoperationer samt en enhet för lufttankning. Majoriteten av den svenska personalen på ca. 140 personer var baserade vid Naval Air Station, Sigonella, på Sicilien medan ett mindre antal ur personalen tjänstgjorde vid olika Nato-staber.

Huvuduppgiften för de svenska Gripenplanen var att inhämta information och underrättelse till stöd för insatsen. Under och efter insatsen uttrycktes uppskattning för hur väl det svenska bidraget genomförde sina uppgifter och vilken viktig tillgång det varit för den Nato-ledda insatsen.”

oup

”Operation Unified Protector” blir i svensk översättning ”Operation Förenade Beskyddare”.

Även om vi begränsar perspektivet till de sju månader som bombkriget pågick: räddades fler människor undan skador eller död än vad bombandet orsakade i skadade och döda?

• Hur många som skulle ha skadats eller dödats av Al Gathafis styrkor utan ett ingripande kan ingen veta, där kan vi bara spekulera. Själv misstror jag NATO-propagandan.  Al-Gathafi var väl att beteckna som en diktator, men vilken ledare i något arabland kan inte betecknas som sådan? Det är inte detsamma som att vederbörande i största allmänhet är blodtörstig och vill ta livet av sitt eget folk.

• Hur många libyer dödades genom bombandet och striderna fram till oktober 2011? Där varierar uppskattningarna, men som högst rör det sig – enligt  Wikipedia – om 30.000 dödsoffer.

natovingar

Dödandet har dock inte upphört efter mordet bombkrigets avslutning.

NATO-insatsen hade som uttalat syfte att ”värna om civilbefolkningens säkerhet”. Har det lyckats? Nej!

För merparten av libyerna har förändringen blivit drastisk.  Vapenembargot må ha gällt regeringsstyrkorna, men de olika rebellstyrkor som nu tagit över har mycket vapen – mer än vad de klarar att hantera.

Tidigare var Libyen Afrikas kanske mest välorganiserade och bäst fungerande land. Nu har lag och ordning fullständigt brutit samman och ingen går säker. Infrastrukturen är till stor del raserad.

Sverige gjorde med sin spaning och info-insamling enligt NATO en viktig insats.  Var det kanske svenska piloter som lokaliserade Al-Gathafi när han slutligen flydde för livet och möjliggjorde att han kunde gripas och sedan torteras ihjäl?

rebeller2

Varför var det så viktigt att störta Al-Gathafi?

Föregivna syften var höga ideal som demokrati, frihet och trygghet. NATO sade sig ingripa för  befolkningens bästa i Libyen.

Om det verkligen var så, då måste nu konstateras att man kapitalt misslyckades!

NATO tycks dock inte ha lärt något av sitt ”misslyckande”.

Nu är det Ukraina som står på menyn.

natomenyu

Därtill hägrar väl fortfarande Syrien och Iran.

dubbelmeny

I dessa kretsar av neokonservativa förekommer kanske även drömmar om Ryssland.

natory

PS

Al-Gathafi hade sin ”Gröna bok” i vilken han bl.a. förklarar varför han misstror demokratin som styresform. Man måste nog ändå fastslå att han var en ganska progressiv diktator som i stor utsträckning använde statens inkomster till saker som var bra för landet och dess befolkning – som fri sjukvård, fri utbildning, och ett stort penningbidrag till bostad åt nybildade familjer.

http://www.globalresearch.ca/nato-s-war-on-libya-is-directed-against-china-africom-and-the-threat-to-china-s-national-energy-security/26763
http://openanthropology.org/libya/gaddafi-green-book.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Man-Made_River

Läs mer:

Europas största stridsövningsplats

Karthago och Libyen

TV om Libyen

Libyen i riksdagen

Motiv för Libyenangreppet?

Libyenmysteriet

Frågor kring Libyen

Filmer:

Recept för framgång

Libyen, NATO och Sverige

TV-nyheter

Ögonfröjd

Igår anlände en pall vårtabloider till Furudal. 15.000 exemplar, avsedda för Dalarna och angränsande landskap.

Samtidigt har pallar anlänt till ytterligare fem destinationer. Sammanlagt 150.000 exemplar – vilket är mer än vad vi från början planerade.

Dala-pallen på plats:

SONY DSC

Först gällde det att plocka fram en presenning till skydd mot regn, och tyngder ovanpå, så att vinden inte kunde flytta på presenningen.

Sedan ska buntarna (100 ex i varje) lagras under tak och skyddas från solljus, helst komma undan dagsljus överhuvudtaget.

Som det nu ser ut beträffande Dalapallen lär dock många utdelare visa sig redan under de närmsta veckorna för att förse sig med vad de ska dela ut. Åtgången kan bli snabb!

Något säger mig att detsamma kan komma att inträffa på andra ställen.

vartab

Därmed inte sagt annat än att fler utdelare välkomnas att ansluta sig!

Du kan höra av dig till mig: jan.milld@telia.com

Eller till respektive regionsamordnare.

Den högre upplagan medför naturligtvis en ökad tryckkostnad mot från början planerat. Till detta kommer utkörningarna av pallar till olika destinationer – de kostar oss över 10.000 kr.

Sammantaget gör det att: ytterligare bidrag välkomnas!

Här blir det Opinionsbildarnas plusgirokonto som gäller:  68 84 55 - 5

De pengar som blir över sedan utgifterna för vårtabloiden är avklarade ska satsas på mer info-material. Räcker pengarna kan det bli ytterligare en tabloid under detta år, i annat fall en ny och uppdaterad upplaga av A5-foldern ”Lägg om kursen!”

kattack

Avslutningsvis:

ett stort tack till alla som redan bidragit med ekonomiskt stöd!

Utan er – inga tabloider!

Referendum!

blod

Minns du Carl Bildts ord i samband kravallerna i Kiev i februari i år?

Från riksdagens talarstol förkunnade han att president Viktor Janukovytj i Ukraina hade ”blod på sina händer”.

Vad hade president Janukovytj gjort?

Hade han satt in militärmakten mot folket i Ukraina? Det skulle ha varit i strid mot Ukrainas konstitution att göra så, men Janukovytj lämnade militären utanför konflikten på Kievs gator.

Faktum är att han inte ens lät kravallpolisen använda sina skjutvapen, trots att de så systematiskt angreps med både gatsten och brandbomber. De fick i stort sätt bara stå där och ta emot, med sina sköldar till skydd. Många kravallpoliser blev svårt skadade, några t.o.m dödade.

normalt

”Fredliga demonstranter” doade USA:s Carl Bildt och Victoria Nuland i kör.

dirigent

Men användes inte skjutvapen i Kiev?

Javisst, under några dagar skedde detta så intensivt att antalet dödsoffer blev nära 100. Bildt och andra västpropagandister tog för givet att skyttarna var kravallpoliser, men vad som framkommit i efterhand är att det rörde sig om en false-flag-operation: gevärsskyttar på hustaken som dödade både demonstranter och poliser. Detta mörkas fortfarande i svenska massmedia.

Och gissa vad USA-presidenten  Obama sade när det sköts som värst!

Jo, han uppmanade president Janukovytj att dra tillbaka kravallpolisen från Kievs gator. Detta i ett läge då våldsgrupperna redan ockuperade viktiga myndighetsbyggnader! (Ett radikalt annorlunda uttalande från president Obama skulle det nog bli  om demonstranterna i ”OccupyWallStreet” hade börjat kasta bensinbomber på polisen…)

http://www.youtube.com/watch?v=HmHylZJxeos

donetsk

Nu har samma typer av demonstrationer kommit igång i Donetsk och andra städer i östra Ukraina så som tidigare skedde i Kiev:

Även nu mobiliseras många människor, man slår upp tält och organiserar logistiken. Under dagar och veckor tycks man redo att tillbringa tid tillsammans på gator och torg. Men här kastas varken gasten eller brandbomber, det verkar bli mest knuffanden.  Många poliser ska f.ö. ha gått över till demonstranterna.

Myndighetsbyggnader har dock ockuperats.

Det politiska krav som förs fram är en folkomröstning, ungefär som på Krim. Iofs kan här uppfattas en oklarhet eller splittring. Gäller det:

a) federation, självbestämmande inom ramen för Ukraina?

b) full självständighet, egen stat?

c) uppgående i Ryssland?

d1

d2

d3

d4

Kievregimens svar på detta står nu klart: man sätter in militären, tar till allt vad man förmår mobilisera av våldsmakt, inklusive entusiasterna inom ”Högra sektorn”.

En alternativ handlingslinje hade naturligtvis kunnat vara att gå med på det uttalade kravet från de rysktalande i östra Ukraina: låta det bli folkomröstning!

Folkomröstningen på Krim har ifrågasatts därför att Ryssland sades ha påverkat organiserandet av den. Men i det aktuella fallet borde man kunna tillförsäkra sig att en folkomröstning från början sker efter ”konstens alla regler”.

RT har förmedlat uppgifter om att det bland de ukrainska trupperna finns amerikanska legosoldater från firman Greystone. Svenska media har tigit om detta (precis som om gevärsskyttarna i Kiev).

TV4-nyheterna har istället spekulerat om att bland demonstranterna i östra Ukraina skulle finnas ryska elitsoldater.

Jag kan där inte bedöma trovärdigheten eller sannolikheten. Oavsett hur det är med den saken finns ingen anledning betvivla, att det bland befolkningen i östra Ukraina finns ett starkt missnöje med kuppregimen i Kiev.

I de senaste presidentvalen har framgått hur olika de politiska sympatierna fördelar sig mellan olika delar av Ukraina. Redan utan en USA-lierad kuppregim i Kiev skulle nog många ukrainare i Donbasregionen föredra att tillhöra Ryssland, eftersom de har en språklig och kulturell gemenskap. Efter kupp och våldet i Kiev kan det bli en jordskredseger, vilket resultatet på Krim gav en fingervisning om.

finger

Vilket som än fallet i östra Ukraina skulle framgå efter en folkomröstning där.

Som nu det ser ut väljer Kievregimen en annan väg, man sänder trupper för att kväsa missnöjesyttringarna. I SVT:s Rapport får vi veta att syftet med detta är att ”skapa lugn” samt ”återta kontrollen i de östra delarna” (även om just  ”skapa lugn” sedan bortföll vid textningen)

Oavsett om detta verkligen skulle vara syftet är det  mindre sannolikt att det blir så. Ett mer troligt resultat är ett direkt inbördeskrig med snabbt ökat våld.  Antingen en utdragen historia som i Jugoslavien, eller en upptrappning till världskrig.

Detta kunde man undgå genom ett referendum.

omrostn

PS

Ny bud från Carl Bildt

cb2

 

Läs mer

Okunnighet är styrka?

1914 – 2014

Med fingret på avtryckaren

Värre än Tredje Riket?

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 123 andra följare