• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Klimatförnekare?

kf

Tidningen Arbetaren 2006:

”De är ytterst få, men väl så högljudda och ofta inte så lite kaxiga. I media får klimatförnekarna utrymme att predika sitt budskap: ‘Växthuseffekten är kraftigt överdriven och vi kan lugnt fortsätta att fylla atmosfären med koldioxid.’ På tvärs mot den absoluta majoriteten av världens forskare. Så hindras effektivt diskussionen om vad som ska göras för att undvika en hotande klimatkatastrof.

Glaciärerna smälter och havsytan stiger när temperaturen på jorden ökar. Genom vetenskapen vet vi att det är så och vi vet att orsaken är nära sammanflätad med själva hjärtat i den globala ekonomin: den fossila energins koldioxidutsläpp. Konsekvenserna är svåra att förutsäga mer än att de kommer att bli allvarliga eftersom utsläppen av växthusgaser hela tiden fortsätter att öka.


Ändå får vi regelbundet höra i media att ‘forskarna är oense’. Det finns nämligen de som hävdar att det är en bluff att vi påverkar jordens klimat genom koldioxidutsläppen… Dessa klimatförnekare har blivit färre och äldre, men…”

”Kunskapen om klimatförändringarna är väl underbyggda. FN:s internationella klimatpanel IPCC har samlat resultat från tiotusentals klimatstudier över hela världen. Tre hundra forskare har enats…”


temp1

Pågår det en global uppvärmning?

Sker det en förändring av jordens klimat?

Orsakas detta av mänsklig påverkan?

Det är uppenbarligen vad starka krafter vill få oss att tro.

Något är det, som här kan göra mig skeptisk!

Det är när man använder tillmälen mot människor som anför invändningar. I detta fall ”förnekare”.

Detta känns ju bara så bekant!  Tillgriper man tillmälen eller andra repressiva åtgärder,  då signalerar det förekomsten av en sjuk agenda och att ens argument inte räcker till.


 1658

Jag förnekar inte att det finns klimat, ej heller att detta klimat förändras.

Tvärtom: klimatet på Jorden genomgår ständiga förändringar. På bronsåldern var det varmare i Norden, när Karl X Gustav tågade över Bälten 1658 var det ovanligt kallt, likaså under krigsvintrarna på 1940-talet.

Vad jag däremot ställer mig skeptisk till, är att

a) det nu pågår en långsiktig uppvärmning av klimatet på Jorden

b) det finns ett fastslaget samband mellan koldioxidutsläpp och temperaturen på Jorden

c) de klimatförändringar som sker i huvudsak orsakas av oss människor.

sola

Störst betydelse för våra livsförutsättningar på Jorden har nog solaktiviteten.

Istider har kommit och gått. Förmodligen går vi mot en ny istid, utan att just kunna hindra detta – det är bara att hoppas att det ska dröja åtminstone några sekler ytterligare.

arktis2

Så långt föreställningar som jag har tillägnat mig, utan att ha djupdykt i ämnet.


 

Som så ofta får man väl luta sig mot vad andra säger –  personer som vet mer och som man har förtroende för.

En sådan person för mig i detta sammanhang är naturligtvis Lars Bern, och hans blogg  Antropocene.


Dit hör även Jan Gillberg, med tidskriften DSM.

Ur DSM-artikel av Pia Hellertz:

”Genom att högröstat och med hjälp av alla möjliga krafter – massmedia, ’kändisar’, prominenta personer med flera – propagera för att koldioxid är en förorening, som måste reduceras kraftigt, att det pågår en global uppvärmning, att det behövs regler och kontroller och skatt på koldioxidutsläppen samt att lösningen är att ’vi måste ta itu med detta tillsammans’ läggs grunden för en global agenda, en världsregering och en global planekonomi. En ny världsregering.”

Bakom kampanjandet kan alltså ligga en agenda, med särintressen: världsbeskattning och global kontroll.


Se även denna film med Patrick Moore, medgrundare till Greenpeace:


PS 1

En kanske än viktigare film:


PS 2

Antropocene:

”Vi vet att om solens strålar avskärmas av vulkanaska, om vår infrastruktur slutar fungera, om vi går in i en period med svår kyla eller om larmen om skenande global uppvärmning slår in, då kommer livsmedelsförsörjningen i hela världen att i stort sett avstanna. Forskningen har visat att den svält och undernäring som då inträffar kommer att kunna ta död på stora delar av vår befolkning. Det har hänt förr och vårt ytterst sårbara moderna samhälle utgör inget skydd.

Det finns tunga historiska orsaker bakom att nordliga breddgrader som våra, alltid varit glest befolkade. Detta förstår inte historielösa och lågt bildade politiska makthavare i dagens Sverige. De lägger ner hundratals miljarder skattekronor på åtgärder för att minska våra redan extremt låga koldioxidutsläpp, men vi saknar all beredskap för den högst sannolika situation under detta århundrade, kanske redan nästa år, där vi inte klarar livsmedelsförsörjningen.”


Mer

http://www.vaken.se/vetenskapliga-fakta-bakom-klimatforandringar/

http://petterssonsblogg.se/2013/09/10/global-nedkylning-isen-vaxer/

http://blueshift.nu/bbc-manskligt-driven-klimatforandring-en-politisk-myt/

http://arbetaren.se/artiklar/klimatfornekarna/

http://blueshift.nu/cop21-romsom-klimatdiktatur-utkastet/

http://wattsupwiththat.com/

http://www.vaken.se/youtube-censurerar-klimatskeptisk-filmskapare-infor-cop21/

 

 

Ytligt

frnorden

Ex-minister Fredrik Reinfeldt var ju uppe och flög för inte länge sedan, varvid han konstaterade att det finns stora tomma ytor i Norden (två minuter in på förra veckans fredagsbio). Därför bör Sverige kunna ta emot många fler utlänningar än vad som nu sker.

Som Reinfeldt såg/ser saken är det alltså areal som utgör begränsningen. Det handlar om hur många som får plats rent fysiskt. Med det resonemanget skulle en stor del av jordens befolkning kunna få plats på Gotland (ca 3.184.000.000 kvadratmeter)

gotland

Nog var det något som ex-ministern här bortsåg från.

Jag tänker då inte bara på behovet av föda och tillgången till odlingsbar mark. Jag tänker också att människor vill ha viss rörelsefrihet och tillgång till ett omgivande samhälle som fungerar.

Om detta blev vi alla påminda i dagarna, efter aktionen från en busslast asylsökande, som körts till Österstund. Det var ju inte vad de hade tänkt sig.

De var inte nöjda med att få sova under några granar, inte ens en f.d. militärförläggning med alla bekvämligheter dög.

Invändningar som jag snappat upp är:

• det är för kallt i Norrland

• man inlogerades alltför långt från någon större stad

• man kände otrygghet, då det i de jämtländska skogarna kunde finnas varg.

Se där ett inlägg i den svenska rovdjursdebatten…  Låt mig påminna om min film «Två projekt» från 2007. 

jamtland

 

Fallet Östersund är inte på något sätt unikt, dvs att människor som sägs ha flytt för sina liv, som vi svenskar räddat genom att ge dem en fristad, omedelbart uppträder som kravmaskiner. Så fungerade det redan för två decennier sedan.

Jag tänker på läkaren Eva Bergqvist, moderat, som 1988 fick en flyktingförläggning mittemot sitt hus i Kolbäck,  Västmanland. I en BGF-intervju  och i sin skrift «Granne med SIV» (SIV = Statens Invandrar-Verk), har hon redovisat sina erfarenheter. Bl.a. konstaterade hon hur unga afrikaner kunde  redan första dagen fråga efter närmaste diskotek. Eva Bergqvist finns även med 12.30 i denna film.

Vad som en gång bidrog till mitt eget uppvaknande i invandringsfrågan var tidningsartiklar om kosovoalbaner som 1992 på en herrgård i Koppom,  Värmland, demonstrerat sitt missnöje med login genom att två nätter i rad gå bärsärk och slänga ut möbler från övervåningen.

BGF-intervjun  med Kenneth Sandberg 1997 kom in på flyktingförläggningen på norra Öland, där man utverkade en särskild bussförbindelse till kommersen söderöver:

«Kenneth nämner ett exempel från 1992, då det kom extremt många asylsökande och mottagningsresurserna var överansträngda. Ett av de många ställen som togs i anspråk för att göras till flyktingförläggning var en attraktiv turistanläggning vid Byerum sandbad på norra Öland. För asylsökande var den dock inte attraktiv, den låg alltför långt från närmaste stad.

Så när en grupp asylsökande i Malmö skulle att sändas dit blev det en två dagars sittstrejk. De strejkande blidkades genom att en särskild ‘shopping’-busslinje upprättades mellan förläggningen och Borgholm.»


Det finns en pk-bild om asylanterna som «flyktingar», över vilka bomberna regnar och vilka aldrig hade annat val än att fly hals över huvud. Jag får ju inte det att stämma med denna kravfullhet och den direkta svenskfientlighet som många utlänningar i Sverige visar upp.

sdu


PS

De bussockuperande araberna i Östersund får nu tydligen sin vilja igenom.

Fria Tider:

«De asylsökare som under de senaste dagarna har ockuperat en buss i Grytan i protest mot det svenska vintervädret har nu gått med på att flytta in på asylboendet. Detta efter att Migrationsverket gett vika för deras krav.

Under ett möte med de arabiska männen på fredagsförmiddagen bedyrade Migrationsverket att de bara kommer att behöva bo på asylboendet i max tre månader och sedan förflyttas till en mer stadsnära miljö, rapporterar SVT Jämtlandsnytt.

Det var en lösning som asylsökarna uppenbarligen blev nöjda med, för de har nu gått med på att lämna den buss som de ockuperat sedan de anlände till Jämtland på nyårsafton.»

Merit Wager:

”Betänk också att när Migrationsverket låter ett trettiotal asylsökande diktera villkoren för var de ska bo medan deras asylansökningar behandlas, så riskerar de att det skapas en praxis, något andra asylsökande kan hänvisa till, när de inte heller är nöjda med sin inkvartering.”

Noteras kan också hur massmedia benämner asylanterna som ”flyktingar” – fastän deras ansökningar ännu inte ens hunnit behandlas. I svenska massmedia är lögnen rutin.

Om politiskt klimat – ny fredagsfilm

centervader

Känner du till att den moderate riksdagsledamoten Sten Andersson i slutet av 90-talet skrev på ett rasistiskt upprop? Det kunde Expressen avslöja sommaren 2000.

Vad som gjorde uppropet ifråga «rasistiskt» var uppenbarligen inte dess lydelse, för den skrev kvällstidningen ingenting om.

Nej, «rasistiskt» blev det genom att några bland undertecknarna av Expressen kunde klassas som «rasister», eller i varje fall något åt det hållet. Se här.

Här blev det tre pk-moment som slog till:

1. Som «rasist» kan man stämplas på lösa grunder eller pga bagateller, exempelvis att ha lyssnat på vit-makt-musik.

2. Stämplingen kan gälla på obestämd tid framåt.

3. En smittoeffekt föreligger, så att hela uppropet kan avfärdas.

rasupprop

Vad handlade då uppropet om?

Med rubrik «FÖR ETT MEDBORGERLIGT SAMTAL» löd texten:

«Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. 

Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. 

Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak – inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.»

bgf

Veckans fredagsbio handlar om Sverigedemokraterna, Blågula frågor och det politiska klimatet i Sverige.

Med avstamp i Blågula frågors signalröstningskampanj sommaren 2002 för proteströstning på Sverigedemokraterna och erfarenheterna utifrån dels den, dels SD-turnén i Norrland 2004, tas fyra moment upp:

1. dialog

2. yttrandefrihet

3. engagemang

4. politisk korrekthet.

Ett budskap i filmen är att Sverigedemokraterna (som jag vill se det)  har ett dubbelt uppdrag. Utöver att erbjuda ett alternativ inom invandringspolitiken finns ett annat, inte mindre viktigt moment.

Här kommer filmen:


muren

Bilden ovan uttrycker ett ideal om SD-ledningens roll.

• Gruppledare Mattias Karlsson har också visat hur han kan glänsa, som nyligen i en Agendaintervju (utdrag av den ska komma i fredagsbio6) och i brevet till Stefan Löfven (politik på högsta nivå!).

• Som motvikt till detta finns tyvärr den bedrövliga behandlingen av SDU. Se här, här och här.


Läs mer

GULD-läge för (S)!

SD:s dubbla funktion

Tanketornet om Smålandsposten

Viktig PK-länk från Norge

2014 – ett rymdäventyr

armalare

rymdfararen

sskattmuppspark

muppsparken


 Från Thoralf Alfssons blogg:

Skärmavbild 2014-10-12 kl. 14.56.18

Global uppvärmning?

Det pågår en global uppvärmning till följd av mänsklig aktivitet, som ger utsläpp av koldioxid. Det är vad vi under många år får lära oss genom en global kampanj.

För min del har jag varit skeptisk, det är min spontana reaktion när jag känner mig vara föremål för kampanjande med godhetsanspråk. Här handlar det dessutom om att kunna lägga på oss medborgare nya skatter. Då finns ekonomiska intressen med i bilden.

Min tveksamhet har av naturliga skäl nu förstärkts. I morse visade termometern på 10 minusgrader, när jag tittade ut genom köksfönstret. I mitten av april månad.

Den extrema kylan drabbar inte bara Sverige.

Amerikanen Al Gore har ju varit något av en missionär kring ”global warming” och miljövärn. Situationen inspirerade mig till nya fotomontage:

goreis
isbjornar

iskartan
Om det alls pågår någon global uppvärmning så kan det ha andra orsaker än utsläpp av växthusgaser, det kan bero på varierande solaktivitet. Över tid har ju klimatet på Jorden skiftat.

Vad vi nu kan ha mer anledning att oroa oss för är snarare en ny istid. Den kan i själva verket ligga ”runt hörnet”. Denna vintervår kan utgöra en signal om detta.

Talar vi miljöproblem i övrigt, då ser jag t ex dessa:
– Peak Oil och den förestående energibristen
– föroreningar, inte minst av haven
föda som förgiftar.

Åter till ”Global uppvärmning”. Det är inget att bara skratta åt. Det är djupt allvar.

Därför att det handlar om mycket pengar.

Detta diagram visar hur elmarknaden i Sverige fungerar:

elmarknaden
Utsläppsrätterna har inneburit att 10-tals miljarder kronor i ytterligare intäkter för producenterna och motsvarande extra kostnad för kunderna.  Detta trots att varken vattenkraften eller kärnkraften – som dominerar den svenska el-försörjningen – har några utsläpp.

Från SR-webben:

”Svenska elbolag har tjänat mer än 60 miljarder kronor de senaste åren på grund av att EU:s utsläppsmarknad drivit upp elpriserna, visar en rapport beställd av Villaägarnas Riksförbund. Svenska konsumenter får betala mer, trots att bolagen slipper betala för utsläppsrätter för el från vattenkraft och kärnkraft.”

”Tanken med EU:s utsläppsmarknad är att göra det dyrt att släppa ut växthusgaser så att det blir mer lönsamt för industrier att satsa på klimatvänligare alternativ. Men kritiker menar att systemet fått oönskade konsekvenser.”

”Priset på den nordiska elbörsen sätts med automatik av det högsta budet per timme och det handlar då ofta om kolkraft, och all annan el blir alltså lika dyr.

Extra kostnaden för elproduktion som krävt utsläppsrätter till exempel kolkraft, gynnar bolagen med el som inte behöver betala för klimatutsläpp, till exempel kärnkraft och vattenkraft som ändå får pristillägget.

Utsläppsrätterna har genom åren pendlat mellan 60 och 300 kronor per ton koldioxid. Det här innebär enligt Villaägarnas nya rapport att svenska elkonsumenter betalat 61,5 miljarder kronor sedan 2005 i extravinster till energijättarna.”

Även om utsläppsavgifterna skulle leda till mindre kolanvändning och mindre av koldioxidutsläpp är det oklart om detta påverkar klimatet. Analyser av isborrkärnor från Grönland har  visat på att Jorden haft perioder av stora uppvärmningar och nedkylningar långt innan det fanns någon industri.

Jag skulle härmed vilja föreslå ett ”moratorium”: så länge vi har vinter när det skulle vara vår – ja, så länge vi överhuvudtaget har vinter varje år – låt oss slippa dessa extra-avgifter som fördyrar elektriciteten!

insnoad

Och låt vår el-kraft gå i första hand till att täcka svenska behov!

El-kraften tillkom en gång genom att svenska folket bekostade vattenkraftverken och kraftledningarna. Sverige fick därigenom en konkurrenskraftig el-intensiv industri som skapade exportprodukter och gjorde vårt land framgångsrikt.