• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svenskarnas land

Här finns två bollar att hålla i luften samtidigt:

A. Etniska svenskar

Bland människor finns olika etniciteter, även bortsett från geografi och juridik.

Vi som har våra anfäder från Sverige, själva är uppväxta bland svenskar, talar svenska och bär på en viss kultur, övervägande har ett visst utseende osv – vi kan betraktas som svenskar i etnisk bemärkelse.

Vi är etniska svenskar.

Vi finns som ett folk – på samma sätt som det finns en mängd andra folk i världen.

B. Andra svenskar

Alla svenska medborgare och boende i Sverige är inte etniska svenskar. Många är födda utomlands, har sina rötter i andra länder och bär därmed på även en annan identitet än den svenska.

Så kommer det realistiskt sett att förbli för den som kommit till Sverige i vuxen ålder, men det behöver inte utgöra ett problem. Viktigt är dock att invandrares barn blir svenskar, att där sker en assimilering.


Det ligger ingenting nedvärderande i konstaterandet av det faktum att alla svenska medborgare inte är etniska svenskar. Eller annorlunda uttryckt: att etniska svenskar existerar.

Det viktiga är att ingen diskriminering ska förekomma, att både skyldigheter och rättigheter gäller  för såväl etniska svenskar som för andra svenskar.

Våra intressen sammanfaller. När Sverige nu har allvarliga problem, när vårt samhälle hotas av kollaps, då drabbar det alla svenskar.

Bland dem som gör sig bemärkta i den ekonomiskt-politiska debatten och reagerar mot galenskaperna återfinns också många begåvade invandrare.

Vi behövs nu alla i detta försvar, i denna kamp för överlevnad i Sverige!

sverigeljusMer

Svensk kultur

Svensk heder

Hjälp hemlösa svenskar!

Söder gjorde fel

Småfolkets parti

Sverige är svenskarnas land!

 

Ska Jason ”tolereras”?

timbuktu

Nu har jag lyssnat på Jason Timbuktu och hans artistkollegor.

x

”Ni behöver inte vara toleranta mot mig.  Jag ber inte att få bli tolererad. Och eran nåd, det är ingenting jag kräver.”

Ur en tidig text på Blågula Frågor, från mitten av 90-talet:

”Med utpekande av något som ska ‘tolereras’ har man klargjort, att det finns någon som ska tolerera och någon som behöver bli tolererad. Det finns någon som inte har ett självklart existensberättigande, eller som beter sig på ett sätt som kräver överseende.

Underförstått finns en avsändare och en mottagare, av denna välvilja. Ett subjekt och ett objekt. Därmed har man etablerat ett förhållande, där någon på ett sätt hamnar i skuld till en annan.

I ett demokratiskt sammanhang är det annorlunda. Där befinner vi oss alla på jämlik nivå, vi är både givare och mottagare av synpunkter. Vi kan både ta och ge kritik. Vi säger ifrån, om andra gör fel. I botten finns då en respekt – en ömsesidig sådan.”

tolerant

Med andra ord:

Det som Jason Timbuktu säger nu, det sa vi inom Blågula frågor för två decennier sedan. Så på denna punkt är vi överens. Hudfärg ska, på individnivå, inte vara en faktor.

ledin

Men vilka är det som år efter år har tuggat om sin generositet och  ”tolerans”? Jo, det är ju de politiskt korrekta, däribland artister som nu medverkar i Jason-filmen.

jasonJason fortsätter:

”Däremot kräver jag, med all kraft jag kan uppbåda, att bli bedömd på mina handlingar och på min personlighet.”

Just det är vad jag gör – och kommer då till slutsatsen att Jason agerar otillständigt, när han sjunger om att misshandla Jimmie Åkesson och andra sverigedemokrater.

Detta sker ju i en situation när invandringskritiker i Sverige sedan så många år utsatts för hets och fysiska övergrepp – på sistone även under applåder från landets statsminister.

upptillkamp

Möjligen har Jason och jag också olika uppfattningar om vad som är ”rasism”.

Jag anser inte att svenska folket – lika litet som något annat folk – måste acceptera att låta sig bytas ut.  Måste inte acceptera en massiv bidragsinvandring från fjärran länder.

Mot sådana strävanden har vi både rätt och skyldighet att göra motstånd.

En skyldighet gentemot såväl våra förfäder som gentemot kommande generationer av svenskar.

god2

PS

En sak till. På en manifestation häromdagen höll Jason tal och pläderade för ”lika rättigheter för alla människor världen över”.

Min utgångspunkt har alltid varit att varje land ska bli bra att leva i för sina egna invånare. Detta ska då ske genom att respektive lands resurser tillfaller landets egen befolkning, och att det välstånd man når, det når man genom sina egna ansträngningar: utbildning, arbetsdisciplin osv.

Det kan inte ske genom att alla folk migrerar till Europa, det kan inte ske genom att Sverige blir till en hela världens socialbyrå.

Jämför med ett försäkringsbolag: det går snart omkull, om utbetalningar går till även dem som aldrig betalt in något till bolaget.

Jason förundrar sig i sitt tal över hur Sverigedemokraterna kan nå sådan framgångar, hur så många svenskar kan vara så kritiska till det som sker. Förklaringen har han i det ovan sagda.

Jasons ekvation går inte ihop.


Läs mer:

Ska fördomar tolereras?

jmkFör övrigt anser jag att Karthago…

November avklarad!

November månad är nu avklarad!

Bara 180 dagar kvar till midsommarafton.

november

Och nu har vi påbörjat firandet av vår kristna högtid. I går var första advent och vi går mot Jul.

Vilket får mig att tänka på denna psalm.

 

SvP-intervju

bgfmic

Blågula frågor har just gjort en intervju med Stefan Jacobsson, ordförande för SvP – Svenskarnas parti. Några utdrag ur denna BGF-intervju:

sj
5. Makten i Sverige ska innehas av svenskar, anser SvP. Om jag förstått SvP rätt avses därmed svenska medborgare. Vilket gör det viktigt vilka som ska kunna få svenska medborgarskap. Vilka ska där vara kriterierna, enligt SvP?

– En svensk anser vi skall definieras som en som tillhör samma folkslag som svenskarna och har en övervägande svensk identitet. De som inte faller inom ramen för detta är inte att definiera som svenskar, dvs de är icke-svenskar.

Vi anser även att en person som tillhör samma folkslag som svenskarna, så som t ex norrmän eller engelsmän generellt gör, kan bli svenskar om de flyttar till Sverige och till slut utvecklar en övervägande svensk identitet genom att prata svenska och så vidare.

dnpw

6. Peter Wolodarski på DN vill ju ge rösträtt åt ”papperslösa”. Jag har skrivit en del om agendajudar på min blogg. Ser du deras strävanden och inflytande som ett problem?

– Det är inte bara ett problem, utan ett riktigt stort sådant. Många kanske skrattar bort uttalanden likt ovan nämnda, men när man känner till den debatt och lobbyverksamhet som föranledde det ödesdigra beslutet 1975, när Sveriges riksdag klubbade igenom att Sverige skulle bli en mångkultur, så vet man att sådana här befängda uttalanden kan få allvarliga konsekvenser på sikt.

Det står utom allt rimligt tvivel att inflytelserika icke-svenskar som exempelvis Peter Wolodarski inte ser till det svenska folkets intressen i första hand, utan att de propagerar utifrån sin egna etniska lojalitet och använder därmed sitt inflytande över massmedia och inom politiken på ett sätt som inte gagnar svenskarna.

Därför är det viktigt att endast svenskar skall företräda, leda och styra Sverige så att våra intressen kan tas tillvara i högre grad.

7. SvP vill sätta svenska intressen i fokus.  Vad betyder det konkret för invandrings- och flyktingpolitiken?

– Det svenska folkets yttersta intresse är dess fortlevnad. För att säkerställa det kommer det att krävas stora förändringar i den ansvarslösa invandrings- och flyktingpolitik som förs idag.

Det första som kommer att ske är att vi sätter stopp för fortsatt massinvandring och börjar utvisa de invandrare som har begått brott i Sverige eller befinner sig här illegalt.

staty
10. Är SvP ett antiimperialistiskt parti?

– I första hand är vi ett parti som sätter det svenska folkets välmående och framtid i första rummet. Det är de frågorna som vi prioriterar och lägger vårt fokus på. Men självklart är vi emot den imperialism som vi kan se med bland annat USA:s invasioner i exempelvis Irak och
Afghanistan, och med Israels förtryck av palestinierna, även om vi i dagsläget inte har möjlighet att lägga någon större energi vid de frågorna.

Förutom det mänskliga lidandet imperialismen medför så finns direkta negativa följder för svenskarna av den eftersom vi får fler invandrare till Sverige, och principiellt så stödjer vi givetvis folks rätt till suveränitet i sina egna länder.

Eftersom vi tar ställning mot imperialistiskt agerande som sådant går det självklart att se SvP som ett antiimperialistiskt parti, även om vi fokuserar på att lösa problemen på hemmaplan.

13. Misslyckandet för vår nuvarande parlamentarism och vårt
nuvarande partisystem är uppenbart. Svenska intressen värnas inte.

SD har gjort detta än tydligare – på nolltid rutschar man utför. Men vad är alternativet? Behöver Sverige mer av demokrati eller mindre av demokrati?

– Vi behöver mer av de värden som många förknippar demokrati med, där yttrandefriheten kanske är det mest talande exemplet och som nu
inskränks allt mer för varje år.

Jag tror dock inte att det finns ett så enkelt svar som antingen mer
eller mindre demokrati, inte minst då begreppet som sådant används på ett sätt så att det kan betyda i princip vad som helst.

Jag anser att vi måste börja med att överhuvudtaget diskutera problemen som finns med det nuvarande statsskicket. Detta är något som inte är politiskt korrekt idag, utan demokratibegreppet har blivit en av vår tids heliga kor, något som helt enkelt inte får
ifrågasättas.

Ett styrelseskick måste kontinuerligt tillåtas att förbättras och
effektiviseras, så att det hela tiden kan möta dagens utmaningar. Det är viktigt att det är konstitutionellt reglerat där grundprincipen måste vara att systemet skall vara till gagn för svenskarna, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Därtill bör det finnas oberoende kontrollorgan som bevakar makten för att se efter så att makthavarna faktiskt arbetar för folkets intressen.

För mig betyder demokrati folkstyre eller folkmakt. Och jag ser Schweiz, med dess folkomröstningar och lokala inflytande, som ett föredöme. Vad säger du om det?

– På lokalnivå anser jag absolut att man i högre grad skulle kunna
använda sig av folkomröstningar och skapa bättre förutsättningar för folkligt inflytande. Överlag anser jag att beslut skall kunna tas så
nära som möjligt de som besluten berör, när de rätta förutsättningarna finns för det.

Jag tror dock inte att vi enbart genom att införa fler folkomröstningar skulle lösa problemen, eftersom det även förutsätter till exempel goda möjligheter att få ut objektiv information om den aktuella frågan, och att den dessutom inte är så komplex att det krävs expertis.

Ta bara omröstningen om EU som ett exempel, vilket ödesdigert beslut det har visat sig vara, eller när man val efter val faktiskt röstar in partier i de beslutande parlamenten som direkt motverkar svenskarnas välmående och framtid. Det som är absolut viktigast, oavsett hur ett beslut kommer till stånd, är att det skall gynna det svenska folket. Det måste vara statsapparatens uppgift att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom, och makten i ett sunt samhälle ska givetvis ligga i folkets händer på så sätt att folket ska kunna avsätta styret.

Ledare ska vara avsättbara?  

Makt ska balanseras av annan makt?

Ansvar ska kunna utkrävas?  

Yttrandefrihet ska tillkomma även meningsmotståndare?

– Ja, självklart skall de som styr ett land kunna avsättas. Det skall
som jag tidigare nämnt finnas ett oberoende kontrollorgan som
kontrollerar att de politiska besluten som genomförs gynnar folket.

Det är ett stort problem idag att man inte kan utkräva ansvar av
riksdagspolitiker som gör sig skyldiga till beslut som går stick i stäv
med folkets intressen. Det går inte ens att utkräva ansvar eller döma
dem när de begår något rent brottsligt eftersom de åtnjuter immunitet. Detta är ren skandal och sänder signaler om att det är okej för makten att bete sig hur som helst. Att vara med och förvalta och driva ett land måste tas för vad det är, något av det mest betydelsefulla man kan göra, och missköter man det, så att det i sin tur drabbar det egna folket så måste man självklart kunna ställas till svars för det.

Vi skall ha ett öppet samhälle, där medborgarna har insyn i de beslut
som tas. Men jag vill inte påstå att makt skall balanseras av annan
makt, för det är det svenska folket som skall ha makten i Sverige, inga
andra. Sedan 1800-talet har man ju talat om massmedia som den tredje statsmakten, och jag anser att tanken är god med att några utomstående granskar maktens förehavande. Problemet idag är att den massmediala makten har växt sig så stor, riksdagsledamöterna är helt beroende av den och den ägs till stor del av intressen som går stick i stäv med det svenska folkets, vilket gör att istället för att granska så påverkar man opinionen efter sin egen agenda.

Yttrandefriheten är något som skall värderas högt och självklart skall
den gälla även för meningsmotståndare. Jag tycker att vår vidareutveckling av de politiska punkterna beskriver vår syn väldigt
bra, Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och
framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte
blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja
statshemligheter eller fara med osanning. Yttrandefrihet behövs för att ett land skall kunna utvecklas”.

sjtalare

Intervjun i sin helhet, med Stefan Jacobsson, kan läsas här.

Ny tabloid!

framsidan

Under den senaste veckan har jag arbetat fram ett första utkast till en ny tabloid. Pdf-filerna kan tankas ned här: www.tabloiderna.se.

Den nya tabloiden ska alltså ha namnet ”Lägg om kursen!” och ska puffa för den pågående namninsamlingen. Tabloiden blir ett samarbete med Björn Hammarbäck och som utgivare står SVIC – Sverige i Centrum.

Är det nya projektet realistiskt?

Kommer vi att få in tillräckligt med bidrag för att gå i land med en tryckning?

Kommer tillräckligt många sverigevänner att anmäla intresse för att deltaga i utdelningsarbetet?

Det är naturligtvis i nuläget en öppen fråga, men vi satsar s.a.s. framåt.

Drygt 30.000 kronor finns kvar från tidigare tabloidverksamhet, som ett startkapital. Ytterligare ca 40.000 kr kommer nog att behövas.

Det är ju så att vi kommer ned i kostnad per exemplar först med en hög upplaga. Mindre än 100.000 exemplar i upplaga bör undvikas. Då lär vi hamna på ca 70.000 kr.

Mitt postgiro kan användas för att sända in bidrag: 80 73 30 – 6.

Beträffande utdelare handlar det dels om hur många av tidigare tabloidare som är beredda ställa upp på nytt, dels hur många nya krafter som vill ansluta sig.

Jag ska i dagarna göra ett e-postutskick till alla tidigare utdelare.

Min e-postadress är: jan.milld@telia.com

upptillkamp