• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

POLITIK eller «politik»?

De flesta svenskar tycker spontant illa om politik, vill vända politiken ryggen. 

Varför?!

Jo, man tycker att politik är bara käbbel – det är inte konstruktivt och inte begripligt.

Tyvärr har de i dagsläget rätt – lyssna bara på Löfven och Lööf, för vilka allt handlar om att ta avstånd från SD (innefattande lögner om SD), inte om att åtgärda stora problem i samhället.

VERKLIG POLITIK är något helt annat än käbbel, nämligen att klart se problemen i samhället och dess orsaker. samt formulera åtgärder bort från  dessa problem!

Med VERKLIG POLITIK gör man inte viktiga frågor till tabu och angriper envar som bryter mot dessa tabun.

Löfven-Lööf-linjen får en dubbel effekt, negativt. 

FÖRST förlamar den politiken

SEDAN får den medborgarna att vända sig bort från  all politik, så de blir likgiltiga och oemottagliga för viktig information.