• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kuppen i USA

 1. lyssna här på Wesley Clark,nu pensionerad fyrstjärnig USA-general, när han talar om den politiska kupp för en mer aggressiv och expansionistisk utrikespolitik, som föregick «nineeleven» dvs WTC-dådet 20001-
 1. «Om en hammare är det enda verktyg man har, då måste varje  problem se ut som en spik»
 2. En politik av angreppskrig har sedan förts av varje USA-president.
 3. Och – beslutet om USAs ”War on terror” var fattat redan före ”nineleven!
 4. Denna kom (eller skapades) bara som en lämplig(men ändå skruvad) förevändning.
 5. https://janmilld.wordpress.com/2015/02/01/wtc-terrorism-och-islam/
 6. a/ Bill Clinton och Serbien
 7. b/ George Bush  och Irak x2(faden Bush-sr plus sonen Bush-jr)
 8. c/ Barak Obama med först Libyen, sedan Syrien
 9. ….— fram till Donald Trump,som kuppades bort genom ett  smutsigt val.
 10. General Clarks vittnesmål förtjänar ännu att hållas i minnet!
 11. närmast på listan står Iran…

Vem leder IS?

 1. 1 Rekryteringen av nya terrorister till IS (ISIS) är ett bekymmer för svenska Säpo,
 2. Vad är gentligen syftet med denna så brutala organisation,hur motverka rekryteringen av fler muslimska svenskar till IS?
 3. Varifrån leds IS ? Kan tvivel spridas i den frågan, då kan rekryteringen till IS motverkas!
 4. Min bild blir att IS tjänar israeliska intressen(alltid uppbackade av USA) – intressen,som är att  i regionen få bort muslimska maktcentra(vilka inte styrs av Israel)
 5. Irak och Libyen är redan fixade, därnäst står  Syrien och Iran på listan… 
 6. https://www.youtube.com/watch?v=b5UhQ-gqVkg
 7. Notera också att det «islamistiska» IS aldrig hotat Israel! 
 8. Och USAs långa kamp mot IS har hitttills varit helt verkningslös. Detta i  kontrast tilltill Rysslands effektiva åtgärder.
 9. https://www.youtube.com/watch?v=AIB_pheudbs

Når det ut att IS har en sionistisk karaktär, då lär färre unga muslimer lockas att ansluta sig dit!

Annie och föraktet

Centerledaren Annie Lööf har ett problem med SDs Jimmie Åkesson – eller med verkligheten, kan tilläggas. Som Annie Lööf själv säger, känner hon «förakt» för vad JÅ säger om överrepresentation för invandrare bland män som begår övergrepp mot kvinnor.
Ungefär som klassikern med kinesiska kejsare – när de fick dåliga nyheter högg de huvet av budbäraren..…

Här kommer fredagsbion «Dumhetens triumf».

Annie Lööf säger i sitt tal att med «rätt reformer» och «rätt» åtgärder kan problemen lösas. Demagogi, i form av ett cirkelresonemang, säger jag – politiken vore ju inte ju inte «rätt», om den inte löste problem!
(Sven-Olle Olsson i Sjöbo representerade f.ö. rätt politik – men uteslöts just därför ur Centerpartiet!)

med sitt tomma ordsvall och sin demagogi blockerar Annie Lööf en vettig politisk diskussion – fungerar som en verbal förorening i offentligheten.

Hennes uttalanden förutsätter okunnighet hos åhörarna, och bidrar till att förstärka denna okunighet.

Annie Lööf lägger ut dimridåer, samtidigt bekänner hon sig till «tydlighet»
Annie Lööfs pladder ger uttryck för ett väljarförakt. Inte bara föraktar hon Jimmie Åkesson, SD och verkligheten Annie föraktar också sina egna väljare och Sveriges alla lantbrukare, kanske även sig själv – mår hon bättre av allt sitt pladder?

Men, säger jag – politiken vore ju inte ju inte «rätt», om den inte löste problem- ett demagogiskt cirkelresonemang(bra är bättre bättre än dåligt..)

«Centerpartiet stöder allt som ärbra – där har vi alltid varit tydliga!».

Sven-Olle Olsson i Sjöbo representerade f.ö. rätt politik – men uteslöts just därför ur Centerpartiet!)

Med rätt reformer» och «rätt åtgärder» kan problemen lösas. Demagogi, i form av ett självbevisande påstående- tomt, och meningslöst, cirkelresonemang,säger jag – politiken vore ju inte ju inte «rätt», om den inte fungerade!(Sven-Olle Olsson i Sjöbo representerade f.ö. rätt politik – men uteslöts just därför ur Centerpartiet!)

Här kommer fredagsbion ”Dumhetens triumf».(nedan) Annie Lööf säger där att med

Här kommer fredagsbion «Dumhetens triumf».(nedan) Annie Lööf säger där att med «rätt politik» och «rätt åtgärder» kan problemen lösas.«Centerpartiet stöder allt som ärbra – där har vi alltid varit tydliga!» Demagogi, i form av ett självbevisande påstående, säger jag – politiken vore ju inte ju inte «rätt», om den inte fungerade!

(Sven-Olle Olsson i Sjöbo var f.ö. den som representerade rätt politik – men uteslöts just därför ur Centerpartiet!)

Centerledaren Annie Lööf har ett problem med SDs Jimmie Åkesson, eller med verkligheten, kan tilläggas.Som hon själv säger, känner hon «förakt» för vad JÅ säger om överrepresentation för invandrare söderifrån bland män som begår övergrepp mot kvinnor. Ungefär som klassikern med kinesiska kejsare – när de fick dåliga nyheter högg de huvet av budbäraren …

Här kom(nedan) Annie Lööf säger i filmen att med «rätt politik» och «rätt åtgärder» kan problemen lösas. Demagogi, i form av ett självbevisande påstående, säger jag – politiken vore ju inte ju inte «rätt», om den inte fungerade!(Sven-Olle Olsson i Sjöbo var f.ö. den som representerade rätt politik – men uteslöts just därför ur Centerpartiet!)

med sitt ordsvall och sin demagogi blockerar Annie Lööf en vettig diskussion – fungerar som en verbal förorening i offentligheten. Mina omdömen i filmen håller fortfarande.

KLIMAT???

 1. Vad kan vi veta eller tro i klimatfrågan?
 2. Klart är att det pågår ett intensivt kampanjande om klimatet (flickan Greta, politikerprat, Parisavtalet, mjölkpaketen, alla naturfilmer,mm) 
 3. https://janmilld.wordpress.com/2020/03/17/klimatfunderingar/
 4. Budskapet där är dubbelt –
 5. Klimatet på vår planet förändras snabbt, så att Jorden blir allt varmare, med farliga konsekvenser. För detta hemska måste vi alla vara  lika rädda som för turbo-virus19.
 6. OCH
 7. Allt detta beror på mänsklig påverkan, genom utsläpp av CO-gaser.
 8. En bekant till mig hävdar att det är tvärtom, dvs att vi istället går mot en kraftig nedkylning och ny istid, som det en gång var, med ett 1 km tjockt istäcke över hela Skandinavien. Då skulle inga plogbilar kunna hålla vägarna öppna och inga bilar komma fram. Övht skulle all trafik och alla farliga utsläpp upphöra.
 9. För Greta-versionen talar ändå en del fakta av relevans –
 10. Polarisar smälter, så att isbjörnarna får problem. Stora skogsbränder härjar också mer än förr.
 11. Därmed är dock ingenting sagt om OSAKER till denna uppvärmning.
 12. Den behöver inte alls bero på mänsklig aktivitet – den kan orsakas helt  av ändrad solaktivitet.

mer om VARG

 1. I rovjursfrågan har jag hittills gjort flera filmer, varav den bästa nog är 
 2. «Vargar och människor»
 3. https://www.youtube.com/watch?v=MSTsyHbVB9U
 4. Ett antal moment finns ändå att tillägga
 5. varg skulle kunna förekomma i sort antal och över hela Sverige, utan att vara något problem – OM människor hade kvar samma rätt som tidigare (hur försvann den rätten?!) att skjuta vargar som närmar sig människoboningar – då skulle vargen åter bli skygg, och därmed ofarlig.
 6. för älgar är det mer smärtsamt  att styckas levande av en flock vargar än att snabbt dödas av en jägares kula.
 7. för jägare är det inget problem att några älgar dödas av varg, problemet är att
 8. den egna älgjakten förhindras genom att jakthundar dödas av varg (därtill en tung förlust av en nära familjemedlem!).
 9. motstånd mot den förda rovdjurspolitiken är tabu i Sverige, som framgår av repressalierna mot författaren Karl Hedin
 10. https://janmilld.wordpress.com/2021/04/21/