• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Dubbel flykt

 1. Har Sverige nu blivit ett land, som man flyr FRÅN, istället för TILL?
 2. Är Sverige idag ett helt annat – och sämre – land än det land som många andra europeer en gång sökte sig till?
 3. Här ska jag ta upp två tankeväckande exempel – Mauricio Rojas och Anna Hagwall.
 4. A.Mauricio Rojas 

Mauricio Rojas kom till Sverige som politisk flykting från Chile. Som medlem i vänsterradikala MIR  återstod inget annat än plötslig flykt efter CIAs extrembrutala militärkupp 1973. 

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men han passade inte för dessa pk-partiers tabubegränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rollen som nytänkare inom Folkpartiet har nu övertagits av  Nyamko Sabuni, som vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg(med sin felprogrammerade hjärna…) hotar att lämna partiet, i protest.

http://www.janmilld.se/montage/bwrk.html 

Vad blir logiken i detta samtalsförbud, om inte, i förlängningen,våld?!

Ska militär styrka avgöra ? Ska Sverige bli som Chile 1973 ?

Vart ska svenska dialogvänner då fly ?

 1. B.Anna Hagwall
 2. Anna Hagwall kom till Sverige från Ungern, som anhöriginvandrad- Hon försörjde sig från första dagen själv,som fri företagare (optiker)och var fokuserad på att anpassa sig och göra rätt för sig i det svenska samhället. 
 3. Mot svenskfientliga attityder hos andra ungrare här reagerade Anna spontant. Anna engagerade sig ocksåpolitiskt, gick med i Sverigedemokraterna, där hon invaldes i partistyrelsen och blev riksdagsledamot. En sund rättskänsla och  patos för rätt  och fel förde Anna snart på kant med partiledningen, efter motionerande mot riksdagsledamöters överdrivna förmåner. I media råkade hon sedan illa ut, efter antydan om att det finns en judisk makt över svenska massmedia. Uteslutningen ur SD var därefter bara en tidsfråga. Nu har Anna Hagwall återvänt till Ungern – rimligen med viss förvåning och bitterhet över behandlingen i Sverige.

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men Rojas passade inte för dessa pk-partiers begränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien(språket rätt) och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rolle som nytänkare inom Folkpartiet har övertagits av  Nyamko Sabuni, dom vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg hotar lämna partiet, i protest. Vad blir logiken i samtalsförbud, om inte till slut våld?!

Ska Sverige bli som Chile 1973? Vart sk svenska dialogvänner då fly ?

Mauricio Rojas kom till Sverige som politisk flykting från Chile. Som medlem i vänsterradikala MIR  återstod inget annat än plötslig flykt efter CIAs extrembrutala militärkupp 1973. 

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men Rojas passade inte för dessa pk-partiers begränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rollen som nytänkare inom Folkpartiet har övertagits av  Nyamko Sabuni, som vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg hotar därvid attlämna partiet, i protest. Vad blir logiken i detta, om inteförläbara våld?! Ska Sverige bli som Chile 1973 ? Vart ska svenska dialogvänner då fly ?

 1. B.Anna Hagwall
 2. Anna Hagwall kom till Sverige från Ungern, som anhöriginvandrad, och försörjde sig från första dagen själv,som fri företagare (optiker)- därefter bara en tidsfråga. Nu har Anna Hagwall återvänt till Ungern – rimligen med viss förvåning och bitterhet över behandlingen iSverige.
 1. xx
 1. xxx