• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

VI och DOM

  1. Det finns inte vi och dom» har vår s-märkte statsminister Stefan Löfvén  deklarerat.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw
https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw

VI och DOM

  1. Det finns inte vi och dom» har statsminister Stefan Löfvén deklarerat.
  2. DUBBELFEL!
  3. A.
  4. SAP var från början ett «arbetarparti», som byggde på röstning efter klasstillhörighet.https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw
  5. B.
  6. Medan för sos svenskar predikas en universalistisk moral om «alla människors lika värde» ska invandrargrupper behålla sin egen kultur, kanske med innebörden att illdåd mot individer utanför den egna gruppen inte räknas (svenskar är bara «svennar» eller «svennehoror»). För utlänningar finns i högsta grad «VI OCH DOM»!
  7. https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw