• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Dubbel flykt

 1. Har Sverige nu blivit ett land, som man flyr FRÅN, istället för TILL?
 2. Är Sverige idag ett helt annat – och sämre – land än det land som många andra europeer en gång sökte sig till?
 3. Här ska jag ta upp två tankeväckande exempel – Mauricio Rojas och Anna Hagwall.
 4. A.Mauricio Rojas 

Mauricio Rojas kom till Sverige som politisk flykting från Chile. Som medlem i vänsterradikala MIR  återstod inget annat än plötslig flykt efter CIAs extrembrutala militärkupp 1973. 

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men han passade inte för dessa pk-partiers tabubegränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rollen som nytänkare inom Folkpartiet har nu övertagits av  Nyamko Sabuni, som vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg(med sin felprogrammerade hjärna…) hotar att lämna partiet, i protest.

http://www.janmilld.se/montage/bwrk.html 

Vad blir logiken i detta samtalsförbud, om inte, i förlängningen,våld?!

Ska militär styrka avgöra ? Ska Sverige bli som Chile 1973 ?

Vart ska svenska dialogvänner då fly ?

 1. B.Anna Hagwall
 2. Anna Hagwall kom till Sverige från Ungern, som anhöriginvandrad- Hon försörjde sig från första dagen själv,som fri företagare (optiker)och var fokuserad på att anpassa sig och göra rätt för sig i det svenska samhället. 
 3. Mot svenskfientliga attityder hos andra ungrare här reagerade Anna spontant. Anna engagerade sig ocksåpolitiskt, gick med i Sverigedemokraterna, där hon invaldes i partistyrelsen och blev riksdagsledamot. En sund rättskänsla och  patos för rätt  och fel förde Anna snart på kant med partiledningen, efter motionerande mot riksdagsledamöters överdrivna förmåner. I media råkade hon sedan illa ut, efter antydan om att det finns en judisk makt över svenska massmedia. Uteslutningen ur SD var därefter bara en tidsfråga. Nu har Anna Hagwall återvänt till Ungern – rimligen med viss förvåning och bitterhet över behandlingen i Sverige.

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men Rojas passade inte för dessa pk-partiers begränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien(språket rätt) och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rolle som nytänkare inom Folkpartiet har övertagits av  Nyamko Sabuni, dom vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg hotar lämna partiet, i protest. Vad blir logiken i samtalsförbud, om inte till slut våld?!

Ska Sverige bli som Chile 1973? Vart sk svenska dialogvänner då fly ?

Mauricio Rojas kom till Sverige som politisk flykting från Chile. Som medlem i vänsterradikala MIR  återstod inget annat än plötslig flykt efter CIAs extrembrutala militärkupp 1973. 

Som intellektuellt rörlig och politiskt begåvad pk-aktiverade sig  Rojas här, i först Moderaterna, sedan Folkpartiet, men Rojas passade inte för dessa pk-partiers begränsningar. Rojas såg verkligheten klart och sade vad han tyckte. Snart hade han flyttat vidare till Spanien och därefter hem till det fria Chile, där han nu ingår i regeringen.

Rollen som nytänkare inom Folkpartiet har övertagits av  Nyamko Sabuni, som vill tala med sverigedemokrater. Prata med dem som tycker annorlunda! Bengt Westerberg hotar därvid attlämna partiet, i protest. Vad blir logiken i detta, om inteförläbara våld?! Ska Sverige bli som Chile 1973 ? Vart ska svenska dialogvänner då fly ?

 1. B.Anna Hagwall
 2. Anna Hagwall kom till Sverige från Ungern, som anhöriginvandrad, och försörjde sig från första dagen själv,som fri företagare (optiker)- därefter bara en tidsfråga. Nu har Anna Hagwall återvänt till Ungern – rimligen med viss förvåning och bitterhet över behandlingen iSverige.
 1. xx
 1. xxx

Bokstöld med polishjälp

 1. Frihetsberövandet av Karl Hedin var ju ett exempel på rättsövergrepp, 
 2. https://janmilld.wordpress.com/2021/04/21/
 3. Dessförinnan hade Blågula Frågor upplevt något motsvarande.
 4. Först när vänstern tilläts sabotera ett BGF-möte i Medborgarhuset i Stockholm den 5 juni 2002, genom att hindra intresserade attt få tillträde till möteslokalen.
 5. http://www.bgf.nu/ak02/v23.html
 6. Sedan, den 8 juni, vid torgmöte med bokbord för BGF på Norrmalmstorg.
 7. Från bokbordet stal en ung «antifascist» ett exemplar av boken om Alcala-affären ”Höjd över varje misstanke”, skriven av Bo Lindblom.
 8. Tjuven greps av Peter, BGF-are, men Peter beordrades av polis att släppa tjuven, som kunde försvinna med sin bok.
 9. Undrar just om han sedan läste den, och blev litet klokare…
 10. https://www.janmilld.se/ms02/v24.html
 11. 3

VI och DOM

 1. Det finns inte vi och dom» har vår s-märkte statsminister Stefan Löfvén  deklarerat.
 2. https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw
https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw

VI och DOM

 1. Det finns inte vi och dom» har statsminister Stefan Löfvén deklarerat.
 2. DUBBELFEL!
 3. A.
 4. SAP var från början ett «arbetarparti», som byggde på röstning efter klasstillhörighet.https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw
 5. B.
 6. Medan för sos svenskar predikas en universalistisk moral om «alla människors lika värde» ska invandrargrupper behålla sin egen kultur, kanske med innebörden att illdåd mot individer utanför den egna gruppen inte räknas (svenskar är bara «svennar» eller «svennehoror»). För utlänningar finns i högsta grad «VI OCH DOM»!
 7. https://www.youtube.com/watch?v=3zaexa46ptw

SDM ersätter DDR?

 1. Östtyskland, dvs kommunistdiktaturen DDR med sitt Stasi, är nu borta- har vi istället fått ett SDM – Svenska Demokratiska Monarkin?
 2. Karl Hedin, jägare, företagare och   författare, har nyligen utsatts för ett rättsövergrepp genom ett helt grundlöst åtal om jaktbrott och hållts frihetsberövad i isoleringscell under mer än två veckor – behandlad som en grövsta brottsling(men ändå ej – Jackie Arklöw gick fri under sin häktningstid och vi fick polismorden i Malexander)
 3. Detta knyter an till min film«Vargar och människor»,som stöder tankar i boken «Varg och glesbygdsboende»– skriven av KH.

DDR ersätts  med SDM?

 1. Östtyskland, kommunistdiktaturen DDR med sitt Stasi, är nu borta- har vi istället fått ett SDM – Svenska Demokratiska Monarkin?
 2. Karl Hedin, jägare, företagare och   författare, har nyligen utsatts för ett rättsövergrepp genom ett heltgrundlöst åtal om jaktbrott och hållts frihetsberövad i isoleringscell under mer än två veckor – behandlad som en grövsta brottsling
 3. Detta knyter an till min film«Vargar och människor»,som stöder tankar i bokrnboken «Varg och glesbygdsboende»– ett skriven avKH (senare har KH skrivit även boken «De jagade jägarna») Är det hans skrivande, som gjort Karl Hedin farlig?

Mer här från mig i vargfrågan –

http://www.janmilld.se/rovdjur/argument.html

 1. Hur långt är Sverige nu från en polisstat, där medborgare bestraffas pga sina åsikter, för dissidens?  Och är rovdjurspolitiken nu lika tabubelagd som migrationspolitiken? Parallellerna mellan dessa två områden är många!
 2. http://www.bgf.nu/ak02/v24.html
 3. Swebbtv har intervjuat Karl Hedin(som nu förtjänar allt stöd) –
 4. https://swebbtv.se/videos/watch/61448dad-6197-44cd-a5b3-95808a205fbc

Mer här från mig i vargfrågan –

http://www.janmilld.se/rovdjur/argument.html

 1. Hur långt är Sverige nu från en polisstat, där politisk dissidens förbjudits ochmedborgare bestraffas pga sina åsikter? Är rovjurspolitiken nu lika tabubelagd som migrationspolitiken? Parallellerna mellan dessa två områden blir många!
 2. Både BGFs och andra invandringskritikers erfarenheter visar hur den svenska polisen mer värnar antidemokraters rätt att sabotera anmälda torgmöten, mindre värnar dessa möten, med eget budskap.
 3. Swebbtv har intervjuat Karl Hedin, (som nu förtjänar allt vårt stöd!) –
 4. https://swebbtv.se/videos/watch/61448dad-6197-44cd-a5b3-95808a205fbc