• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ut ur PK-dimman

Ut ur PK-dimman

  1. Som många läsare redan vet, har jag ett förflutet som vänsterradikal och politiskt korrekt.
  2. Men vad orsakade min omvändelse och tillnyktring, hur hittade jag ut ur PK-dimman?https://www.youtube.com/watch?v=86ohzlsKngQ
  3. Där har jag givit en förklaring, som inte är den mest sanna.
  4. HUVUDförklaringen ska komma här –
  5. Som SL-anställd (inom kollektivtrafiken i Stockholm)på 1970-talet aktiverade jag mig fackligt,som vänstersosse lierade mig då med unga trotskister och vi slog i fackliga val ut gråsossar, varpå jag blev ordförande för sektion 8 inom Kommunaltrean, vilken organiserade bl.a personal inom avgiftskontrollen.
  6.  Deras främsta arbetsmiljöproblem var brutna handleder och annan misshandel, från biljettlösa som inte accepterade att bli stoppade.Dessa våldsmän var vanligen invandrare, fick jag veta – från för mig trovärdiga sektionsmedlemmar. Där började jag tänka om kring invandringen – propagandan stämde inte med verkligheten! Dimman lättade…