• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

hål i väggen……

TVÅ HÅL I VÄGGEN -ETT I HUVET

«plug-in-hybrid» så gör nu alltfler bilmärken reklam. Är det så vår mupp-regering nu tänker? Bara sticka in en elkontakt, så kommer det elektricitet – och så bra för miljön! El ger ju «noll klimatavtryck»(men kan framställas på helt olika sätt)

Med tanke på denna regerings tänkande kring migrationen («Sverige har varit naivt») kan nog befaras det värsta. Avvecklingen av kärnkraften sker samtidigt som elbehovet har ökats…
Vid kärnkraftsomröstningen 1980 var jag själv aktiv inom linje 3, som då pläderade för en kärnkraftsavveckling inom 10 år.
Dock föresvävade det mig aldrig annnat än att ekvationen måste gå hop,både ekonomiskt och energimässigt. Kärnkraften skulle ersättas med annat!! Vårt land skulle inte kastas tillbaka till brons- eller järnåldern.
Alternativen skulle bestå av i huvudsak tre moment –

A.
Energikällorna sol, vind och vatten.

B.
Effektiviseringar i energianvändningen.

C.
Hushållning, dvs minskad el-användning.

Men det är ju inte vad som nu sker, tvärtom!

Har svenska folket förtjänat denna regering???Den är ju livsfarlig!