• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

33 punkter

  1. Vid SDs riksårsmöte år 2005 togs ett programbeslut om 33 punkter kring invandringen, på förslag av Kenneth Sandberg och jag, framarbetat av oss båda. (Mathias Karlsson argumenterade emot -han menade att de nya partistyrelsen skulle arbeta för de 33 punkterna ändå – inget ställningstagande från Riksårsmötet var nödvändigt…..
  2. Som det sedan vistat sig har den nya PS  ändå förtigit  och begravt de 33 punkterna – trots RÅ-beslutet ) här Här kommer punkterna:

1.
Sverige ska inom EU stödja förslagen på ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter.

2.
En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intentioner


Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.
12.
”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.
13.
Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.
14.
Ingen valfri bosättning för asylsökanden.
15.
Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.
16.
Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnader

17.
Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.
JMs kommentar – sådana beslut ska ej  fattas av utlandsfödda personer, dessutom måste finnasgoda kunskaper i svenska språket ska vara en förutsättning för beviljande.Upphävande uppehållstillstånd vid grov brottslighet. Svenskt medborgarskap ska i sådana lägen kunna återkallas, då individen har dubbla medborgarskap.
18.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.
JMs kommentar – detta gäller rimligen också för gov brottslighet, även då den inte är upprepad

20.
Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon har » flytt».

J(Ms kommentar – en asylbiljad, dvs flykting får i Sverige inte ägna dig åt politisk verksamhet, riktad till hemlandet.)
21.
Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut hemlandets påbud och traditioner.
(Tillägg i efterhand, JM- Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler. Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper. Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.)
22.
Effektivare utlänningskontroll inne i landet.
23.
Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.
24.
Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.
25.
Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab. Maskeringsförbud ska här gälla.
26.
Nej till fler moskéer i vårt land.
27.
Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.
28.
Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.
29.
Stopp för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.
30.
Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.(Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas. Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar. I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas. Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund. De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.)
31.
Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.
32.
Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.
33.
Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter pga påstådd ”diskriminering av invandrare”.

  1. Läs även  «VEM VAR NAIV?»
  2. https://janmilld.wordpress.com/2020/12/28/vem-var-naiv/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: